Schimbări în executarea unei hotărâri penale – Calea de atac.

Decizie 18/R din 10.01.2008


Schimbări în executarea unei hotărâri penale – Calea de atac.

Sentinţele pronunţate în materia executării hotărârilor

penale, precum şi cele privind reabilitarea, nu pot fi atacate cu apel, potrivit

dispoziţiilor art.361 lit.f Cod  pr.penală, ci doar cu recurs.

(Curtea de Apel Piteşti, decizia penală

nr.18/R  din 10 ianuarie 2008).

Prin sentinţa penală nr.598 din 22 ianuarie 2007, pronunţată

de Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în baza art.86/4 Cod penal, s-a admis

sesizarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi s-a

dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere,

dispusă prin sentinţa penală nr.719/2003, pronunţată de Judecătoria

Râmnicu Vâlcea, faţă de condamnatul B.N.D.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că B.N.D. nu

a respectat obligaţiile instituite în sarcina sa, potrivit art.86/3 alin.1 lit.b şi

d Cod penal, pe durata termenului de încercare de 5 ani, prin sentinţa

penală nr.719/2003.

Prin decizia penală nr.184 din 24 octombrie 2007, pronunţată

de Tribunalul Vâlcea, a fost respins ca nefondat  apelul declarat de

condamnatul B.N.D., fiind obligat acesta la plata cheltuielilor judiciare

către stat.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs condamnatul,

susţinând că din motive de boală nu s-a putut prezenta la termenele

stabilite la Serviciul de Probaţiune.

Prin decizia penală nr.18/R din 10 ianuarie 2008, pronunţată

de Curtea de Apel Piteşti, s-a admis recursul condamnatului, s-a casat

decizia şi s-a trimis  cauza spre rejudecare în complet legal constituit la

acelaşi tribunal.

Pentru a decide astfel, curtea a constatat că Tribunalul Vâlcea, în mod

greşit, a judecat cauza în apel la data de 24 octombrie 2007, deşi prin art.I

pct.168 din Legea nr.356/2006, a fost introdusă lit.f de la alin.1 al art.361

Cod pr.penală, potrivit căreia sentinţele pronunţate în materia executării

hotărârilor penale şi cele privind reabilitarea nu pot fi atacate cu apel, ci

doar cu recurs.