Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate invocată într-un recurs inadmisibil.

Decizie 442/R din 06.06.2008


 Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate invocată într-un recurs inadmisibil.

 

 Prin încheierea de şedinţă din data de 23.04.2008, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul penal nr. 990/83/2004, a fost respinsă excepţia nulităţii urmăririi penale invocată de către inculpaţii Ciatloş Eleonora Cristina şi Baica Alexandru, în dosarul penal în care aceştia sunt trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 254 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 41 alin. 2 Cod penal.

 Se arată în considerentele încheierii că, potrivit dispoziţiilor în vigoare la acest moment, în situaţia în care organul de urmărire penală este sesizat cu un denunţ, începerea urmăririi penale trebuia făcută prin rezoluţie dacă alături de denunţ erau făcute şi actele premergătoare, iar din actele de urmărire penală instanţa constată că până în momentul flagrantului nu s-a efectuat nici un act premergător, ci doar declaraţiile date de denunţător, iar după realizarea flagrantului s-a dispus începerea urmăririi penale printr-un proces verbal sens în care modalitatea de începere a urmăririi penale este legală la acel moment.

 Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul Baica Alexandru. Acesta nu şi-a motivat în scris recursul, iar la termenul de judecată din data de 6.06.2008 a solicitat acordarea unui termen pentru citarea tuturor părţilor din cauză.

 În raport de caracterul devolutiv al recursului, astfel cum este reglementat de art. 385/6 Cod procedură penală, curtea a constatat că este stabilit în mod legal cadrul procesual în recurs, fiind citat doar recurentul inculpat, cu care, de altfel,  procedura de citare a fost îndeplinită.

 Din oficiu a fost invocată excepţia de inadmisibilitate a recursului declarat de inculpatul Baica Alexandru, având în vedere dispoziţiile art. 385/1 alin. 2 Cod procedură penală.

 Recurentul inculpat nu a înţeles să pună concluzii cu privire la excepţia invocată de către instanţă şi a invocat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 332 alin. 4 Cod procedură penală.

 Curtea apreciază că excepţia inadmisibilităţii recursului declarat de către inculpat primează în raport de excepţia de neconstituţionalitate, care nu poate fi invocată decât într-un cadru procesual legal stabilit.

 Or, potrivit dispoziţiilor art. 385/1 alin. 2 Cod procedură penală, încheierile pot fi atacate cu recurs numai o dată cu sentinţa sau decizia recurată, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs. În speţă, încheierea prin care a fost respinsă excepţia nulităţii urmăririi penale nu are prevăzută de lege o cale separată de atac, astfel că nu poate fi atacată decât o dată cu fondul cauzei.

 Nimic nu îl împiedică pe inculpat să invoce excepţia de neconstituţionalitate în condiţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 într-un cadru legal stabilit, astfel cum este cel care are ca obiect judecarea cauzei în primă instanţă.

 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 385/15 pct. 1 lit. a Cod procedură penală, curtea va respinge ca fiind inadmisibil recursul declarat de inculpatul Baica Alexandru împotriva încheierii de şedinţă din data de 23.04.2008, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul penal nr. 990/83/2004.

 În baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, recurentul inculpat va fi obligat să plătească statului suma de 50 lei cheltuieli judiciare în recurs.

 Decizia penală nr. 442/R din 6 iunie 2008 – E.B.