Infracţiuni la legea dreptului de autor . Cauză de nepedepsire. Consecinţe

Decizie 161/A din 06.11.2007


Infracţiuni la legea  dreptului de autor . Cauză  de nepedepsire. Consecinţe.

Achitarea integrală a prejudiciului în cursul  urmăririi penale,  de către inculpatul  trimis  în  judecată pentru săvârşirea  infracţiunii  prevăzută de art. 139/9 din Legea nr.8/1996,  atrage cauza de impunitate  prevăzută de art. 143/1 din  actul  normativ  sus menţionat.

Secţia  penală -  Decizia penală nr. 161/A/6 noiembrie 2007

Prin sentinţa penală nr. 42/27.02.2007  pronunţată  de Tribunalul Sibiu  în dosar penal nr. 1106/85/2006  a fost condamnată  inculpata S.E. la o pedeapsă rezultantă  de 8 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de  art. 139/9  din  Legea  nr.8/1996 şi art.136/6 al.4 din Legea nr.8/1996.

Determinând  vinovăţia  inculpatei în limitele  infracţiunii expuse instanţa  de fond a  reţinut în esenţă  că inculpatul, în calitate de administrator  la S.C. „S.” SRL Alba Iulia a instalat fără  a deţine licenţă  o serie de  programe, pe care  le închiria  contra cost ,  clienţilor din local.

Împotriva hotărârii a declarat apel  inculpata S.E. solicitând aplicarea unei sancţiuni penale pecuniare.

Apelul este fondat pentru următoarele  considerente:

Avându-se în vedere  că inculpata a achitat prejudiciul cauzat  părţii civile, ea beneficiază de cauza  de nepedepsire pentru infracţiunea prevăzută  de art. 139/9  din Legea  nr.8/1996, aşa cum statuează dispoziţiile  art.143/1 din  aceeaşi lege.

În consecinţă, în ce  priveşte această  infracţiune în cauză va fi încetat procesul penal pornit împotriva  inculpatei, conform art. 11 pct. 2 lit. b raportat  la art. 10 lit. i/1 Cod procedură  penală.

Apelul a fost  admis, iar hotărârea desfiinţată sub  aspectul  celor reţinute mai sus.