Tip : sentinta civila

Sentinţă civilă 108 din 04.05.2021


Prin rechizitoriul (...) nr. (...)  din (...) a fost trimis in judecată inculpatul (...) pentru infractiunea de ucidere din culpă, prev,. de art. 192 alin. 1 si 2 cod penal.

S-a retinut prin rechizitoriu că la data de (...) organele de cercetare penală din cadrul Politiei (...) au fost sesizate prin apelul unic de urgenta 112, despre producerea unui accident rutier pe DC (...), in (...), in urma căreia a rezultat decesul unei persoane, respectiv (...)

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, s-a luat declaratie inculpatului si a fost audiat martora (...)

Inculpatul (...) a recunoscut săvarsirea infractiunii retinută in sarcina lui si a solicitat ca judecata să aibă loc numai in baza probelor administrate in cursul urmăririi penale.

In urma analizei probelor administrate in faza de urmărire penală, instanta constată că inculpatul se face vinovat de săvarsirea infractiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 si 2 cod penal, text de lege enunt in sedintă publică si in baza căruia acesta va fi condamnat.

La individualizarea pedepsei, instanta va avea in vedere disp.art. 74 cod penal.

Pentru fapta săvarsită, instanta va condamna pe inculpatul (....) la pedeapsa inchisorii.

Intrucat inculpatul a recunoscut săvarsirea faptei retinute in actul de sesizare, instanta va face aplic.art. 396 alin. 10 cod procedură penală, potrivit căruia acesta beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevazute de lege, in cazul pedepsei inchisorii.

Tinand cont de faptul că inculpatul a recunoscut săvarsirea infractiunii si apreciind că aplicarea pedepsei este suficientă si, chiar fără executarea acesteia, insa este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, instanta in baza art. 91 alin. 1 cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani, care constituie termen de supraveghere, potrivit art. 92 cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

-. să se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acesta ;

-. să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa ;

-. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile ;

-. să comunice schimbarea locului de muncă ;

-. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. a cod penal, instanta va impune inculpatului obligatia să urmeze un curs de legislatie rutieră.

În baza art. 93 alin. 3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de (...)zile, în cadrul Primăriei (...) sau la Parohia (...)

 În baza art. 91 alin. 4 cod penal, instanta va atentiona pe inculpat asupra disp. art. 96 cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Cu privire la despăgubirile civile solicitate de părtile civile, instanta va avea in vedere dispozitiile art. 26 din Constitutie referitoare la respectarea si ocrotirea vietii intime, familiale si private de către autorităti, precum si art. 8 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului referitoare la ocrotirea acelorlaşi valori, prejudiciul moral reprezentand consecintele negative, rezultatele dăunătoare ale lezării valorilor respective, in cauza de fată fiind vorba de un prejudiciu ce constă in suferinta fizica si psihica ce a fost cauzată acestora.

Totodată, instanta consideră că intinderea daunelor morale trebuie să fie indestulătoare pentru acoperirea suferintelor psihice, dar in acelasi timp să nu tindă către o imbogătire nejustificată.

Asadar, avand in vedere disp.art. 19, art. 25, art. 397 cod procedură penală, instanta va obliga pe partea responsabilă civilmente (...), să plătească despăgubiri civile în sumă de : (...) lei părtii civile (...), reprezentand daune morale si in suma de (...) lei – daune materiale; (...) lei părtii civile (...), prin reprezentant legal (...), reprezentand daune morale; (...) lei părtii civile (...), reprezentand daune morale; (...) lei părtii civile (...), reprezentand daune morale; (...) lei părtii civile (...), reprezentand daune morale; (...) lei părtii civile (...), prin reprezentant legal (...), reprezentand daune morale; (...) lei părtii civile (...), reprezentand daune morale.

 In baza art. 274 alin. 1 cod procedură penală, instanta va obliga pe inculpat la (...) lei cheltuieli judiciare către stat.

Domenii speta