Infractiuni

Sentinţă penală 540 din 11.11.2010


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.6065/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 540 Şedinţa publică din 11 noiembrie 2010

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.718/P/2010 a fost trimis în judecată inculpata G. A.M , , pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prev. de art.217 alin. 1, C.penal, cu aplicarea art. 99 şi urm. C. penal.

Se reţine în actul de sesizare a instanţei, că în ziua de 25.02.2010, inculpata a zgâriat cu un cui autoturismul marca Peugeot 206 cu nr. de înmatriculare BC 84 SAV,aparţinând părţii vătămate S.M. .

Din probatoriul dosarului administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală, declaraţia inculpatei dată în faza de cercetare judecătorească,instanţa reţine,

ÎN FAPT:

La data de 25.02.2010, inculpata care era elevă în clasa a VIII a la Şcoala din cartierul Lapoş - Dărmăneşti, a fost notată cu nota 3 la disciplina Limba şi literatura română, de către partea vătămată care este profesor la această şcoală.

Aceiaşi notă a primit-o şi colega sa M.M.

Pentru a se răzbuna pe profesoară, cele două minore s-au deplasat la locul unde era parcat autoturismul acesteia marca Peugeot 206 cu nr. de înmatriculare BC 84 SAV, unde M.M. a înmuiat un burete în apa murdară dintr-o baltă şi a dat cu el pe autoturism iar inculpata a zgâriat cu un cui partea laterală şi capota autoturismului.

Prezentă în instanţă, inculpata a recunoscut comiterea faptei, regretând-o.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatei G.A.M. de a zgâria cu un cui autoturismul aparţinând părţii vătămate S.M. , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de distrugere prev. de art.217 alin. I C.penal.

In instanţă minora a avut o atitudine cooperantă şi şi-a manifestat regretul pentru fapta săvârşită, promiţând că nu va mai încălca legea.

Instanţa apreciază că inculpatei i se poate aplica o măsură educativă,în baza art. 101 C.penal, în raport de împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi

elementele care fac dovada că aceasta nu este predispusă la săvârşirea altor fapte penale.

Se va aplica inculpatei măsura educativă Mustrare şi i se va atrage atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de aceasta o măsură educativă mai severă sau i se va aplica o pedeapsă, conf. prevederilor art.102 C.penal.

Cu privire la latura civilă:

Partea vătămată S.M. s-a constituit parte civilă în cauză cu c/val. prejudiciului, respectiv 2147,50 lei.

A depus la dosarul de urmărire penală pentru a face dovada pretenţiilor sale Fişa tehnologică şi antecalcul(fila 29 dosar urm.penală) eliberată de SC MIHOC SRL, din care se reţine că valoarea reparaţiilor pentru înlăturarea zgârieturilor este de 2147,50 lei.

Părinţii inculpatei au declarat că nu au venituri pentru a achita prejudiciul.

Conform prevederilor art.1000 alin.2 C.civil părinţii răspund pentru faptele copiilor minori care locuiesc cu ei, prin urmare părinţii inculpatei vor răspunde alături de fiica lor pentru acoperirea prejudiciului.

în baza art.14 şi 346 C.pr.penală cu ref. la atr.1000 alin.2 C.civil vor fi obligaţi inculpata în solidar cu părinţii săi părţi responsabile civilmente să achite prejudiciul părţii civile, având în vedere că între prejudiciul creat şi fapta săvârşită cu vinovăţie există o legătură directă de cauzalitate.

CHELTUIELI:

Inculpatului i s-a desemnat conf. prevederilor art.171 alin.3 din C. pr. penală apărători din oficiu în faza de urmărire penală şi în faza de cercetare judecătorească.

în baza art.189 C. pr. penală se va dispune ca plata onorariilor de avocaţi din oficiu să se suporte din fondurile MJ .

în baza art.191 alin.3 C. pr. penală va fi obligat inculpatul în solidar cu părinţii săi, părţi responsabile civilmente, să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în fazele de urmărire penală şi cercetare judecătorească, în care se vor include şi onorariile de avocaţi din oficiu.

Domenii speta