Furt

Sentinţă penală 239 din 13.04.2011


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINESTI

Dosar nr. 8411/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 239

Şedinţa publică de la 13 aprilie 2011

Ministerul Public este reprezentat de procuror

RALUCA OLARU

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinesti cu nr. 1502/P/2010, inregistrat pe rolul Judecătoriei Moinesti sub nr. 8411/260/2010 la 14.12.2010, a fost

trimisă in judecată inculpata T. M., fiica lui .... născută la.....în.......

cu domiciliul în ...... pentru comiterea infracţiunii de furt calificat,

faptă prevăzută şi pedepsită de art. 208-alin.l -209 alin .1 Cp.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinesti cu nr. 1502/P/2010, inregistrat pe rolul Judecătoriei Moinesti sub nr. 8411/260/2010 la 14.12.2010, a fost trimisă in judecată inculpata T.M.

pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 208-alin.l -209 alin .1 Cp.

Din actele si lucrările dosarului rezultă că in Dărmanesti, la pct. „ Mascaş,, există un teren de 1.258 mp cu privire la care părţile s-au judecat in acţiuni civile, terenul fiind atribuit părţii vătămate şi pentru care aceasta a fost pusă in posesie.

In 25.05.2010, inculpata care a folosit împreună cu tatăl ei numitul Socaci in anii anteriori acest teren, a solicitat numiţilor Trupcic Iosif, Trifan Andrei si Trifan Doinita, să cosească lucerna de pe acest teren.

In timp ce aceştia incărcau lucerna cosită pentru a o trasporta la domiciliul inculpatei, au venit partea vătămată şi rudele acesteia

impreuna cu politia, depistandu-i pe cei ce lucrau la locul faptei. Aceştia au declarat că au lucrat terenul la solicitarea inculpatei.

Inculpata audiată, recunoaşte că a determinat alte persoane să cosească şi să sustragă lucerna, afirmând insă că terenul in litigiu aparţine familiei sale.

Declaraţiile tuturor martorilor audiaţi in cauză scot in evidentă faptul că cele 3 persoane arătate au lucrat terenul, puşi fiind să efectueze acele lucrări de către inculpată.

Faţă de aceasta situaţie, fapta de determinre a unor alte persoane de a săvârşi o faptă de furt se confirmă.

Instanţa urmează să condamne pe inculpată in baza art. 31 Cp. raportat la art. 208 alin.l -209 alin. 1 lit. a Cp., cu reţinerea in favoarea inculpatei a circumstanţelor atenuante legate de lipsa antecedentelor penale, la pedeapsa inchisorii.

In individualizarea pedepsei conform art. 72 Cp., instanţa apreciază că faţă de inculpată scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia, motiv pentru care va face aplicarea art. 81-83 Cp. dispunând executarea condiţionată a executării pedepsei.

Inculpata conform probatoriului cauzei a fost depistată in data de 25.05-.2010 insă ea a desfăşurat o activ infracţionala de sustragere a lucernei pe tot parcursul anului 2010.

Pe latura civilă, martorii au arătat că de pe acest teren se fac 3-5 cosiri, iar un kg de lucerna costă de la 04-0,7 lei.

întrucât părţile nu au solicitat o expertiză pe baza căreia să se stabilească valoarea prejudiciului in cauză, instanţa a apreciat o medie de 3 cosiri pe an si un preţ de 0,5 lei /kg de lucerna, ţinând cont de declaraţia martorilor că o căruţă cu lucerna cântăreşte cea. 400 kg. . Rezultă din această apreciere o valoare de 1200 lei pe care

in baza art. 14, 346 C.p.p. si 998 C civ . va obliga pe inculpată către partea vătămată.

Pe ideea culpei procesuale, va obliga pe inculpată la cheltuieli judiciare către stat si la cheltuieli de judecată conform legii civile reprezentând onorariu apărător ales al părţii vătămate conform art. 191 respectiv 193 C.p.p. Pentru aceste motive,

în baza art. 31 Cod penal, raportat la art. 208 al.l - 209 al.l lit.a Cod penal cu aplicarea art. 74 lit."a" Cod penal, 76 lit/'c" Cod penal

va condamna pe inculpata T.M., fiica lui ..., născută la......în........,

cetăţean român, căsătorită, studii liceul, fără antecedente penale, la pedeapsa închisorii de 6 luni.

In baza art. 64 lit."a" teza a Ii-a şi lit."b" Cod penal va interzice inculpatei drepturile pe durata şi în condiţiile art. 71 alin.2 Cod penal.

în baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni prevăzut de art. 82 cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 cod penal.

In baza art. 71 alin.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

In baza art. 14, 346 cod procedură penală va obliga pe inculpată către partea civilă la plata sumei de 1200 lei reprezentând contravaloarea lucernei sustrase.

Va lua act că în cauză inculpata a avut apărător ales.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va obliga pe inculpata la 150 lei cheltuieli judiciare către stat.

în baza art. 193 pct.6 cod procedură penală va obliga pe inculpată către partea civilă la plata cheltuielilor de judecată -reprezentând onorariu avocat ales, în sumă de 800 lei conform chitanţei 54/13.04.2011