Contravenţie

Sentinţă civilă 3520 din 09.12.2011


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI Dosar nr. 5211/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ nr. 3520/2011

Şedinţa publică de la 09 DECEMBRIE 2011

PREŞEDINTE PĂTRAŞC-BĂLAN MIHAI-CRISTINEL

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată în data de 22.06.2011 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 5211/260/2011, petentul a formulat plângere împotriva procesului-verbal seria CC nr. 9473312/19.06.2011 întocmit de IPJ.

în motivarea acţiunii petentul a arătat că, în data de 19.06.2011 ora 18, in timp ce se deplasa cu autoturismul Dacia 1307 a fost oprit de un echipaj de poliţie care i-a solicitat să sufle într-un alcooltest. Ulterior, i s-a încheiat un proces-verbal prin care a fost amendat, reţinându-i-se totodată şi permisul de conducere motivat de faptul că ar fi condus sub influenţa băuturilor alcoolice.

Petentul arată că a semnat procesul-verbal însă menţionează că fapta consemnată în cuprinsul acestuia nu este reală întrucât sănătatea nu îi permite să consume băuturi alcoolice.

în subsidiar, petentul solicită înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment având în vedere că fapta este de o gravitate redusă precum şi datorită faptului că anterior nu a mai fost sancţionat contravenţional.

în drept, au fost invocate dispoziţiile O.G. nr. 2/2001.

în susţinerea cererii, petentul a depus la dosar procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 9473312/19.06.2011.

Legal citată, intimata nu s-a prezentat în instanţă dar formulat întâmpinare solicitând respingerea plângerii şi menţinerea procesului - verbal şi a sancţiunilor aplicate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul - verbal seria CC nr. 9473312/19.06.2011 întocmit de IPJ petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 603 lei, în temeiul art. 102 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 reţinându-se că, în data de 19.06.2011, ora 18, petentul a fost depistat conducând autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare BC 55 PIN în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind depistat cu aparatul alcooltest DRAGER seria ARSA 0409 care la poziţia 00507 a indicat o concentraţie de 0,36 mg/l alcool pur.

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Plângerea a fost înregistrată la sediul instanţei la data de 22.06.2011 iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost înmânat petentului la data de 19.06.2011, instanţa constatând că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile.

La termenul din 02.12.2011 instanţa a încuviinţat pentru petent proba testimonială cu martorul PL.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal instanţa constată ca au fost respectate toate condiţiile de formă prevăzute de OG nr. 2/2001 privind întocmirea procesului verbal, neintervenind vreo cauza de nulitate absoluta. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 16 si 17 din OG 2/2001, fiind încheiat cu respectarea

prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Cu privire la temeinicia procesului - verbal, instanţa constată că petentul nu a făcut în niciun fel dovada contrarie celor reţinute de agentul constatator în sarcina acestuia.

Astfel, din declaraţia martorului PL reiese că petentul a fost testat cu aparatul alcooltest pentru a i se verifica alcolemia după care i s-a întocmit un proces-verbal pe care petentul 1-a semnat.

Pe de alta parte, instanţa reţine că petentul a semnat procesul-verbal de contravenţie tară a formula obiecţiuni.

De asemenea, analizând dispoziţiile art. 98 alin. 4 coroborat cu art. 102 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 instanţa apreciază că agentul constatator a aplicat sancţiunea în limitele stabilite de O.U.G. nr. 195/2002, susţinerile petentului referitoare la faptul că sancţiunea a fost prea drastică fiind nefondate.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea formulată de petentul împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 9473312/19.06.2011 întocmit de IPJ ca neîntemeiată, menţinând procesul - verbal de constatare a contravenţiei ca fiind legal şi temeinic întocmit.