Partaj

Sentinţă civilă 1573 din 12.05.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL  B A C A U

Dosar nr.5293/270/2008 partaj

Înreg. 17.11.2008 

ÎNCHEIERE DE AMÂNARE A PRONUNTARII

Sedinta publica din data de 12.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte  -  Gheorghe Andronache

Grefier -  Ladan Mihaela

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamanta .. împotriva pârâtilor …….  s.a., având ca obiect partaj.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat … reprezentând reclamanta, avocat …. reprezentând pârâtele . si .., avocat . reprezentând pârâta ….a, pârâta ….. personal,  procurator … pentru pârâta …. si pârâta - intervenienta … asistata de avocat ….., lipsa fiind reclamanta, procuratorul …. pentru pârâta …, avocat …. si ceilalti pârâti.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat … reprezentând pârâtele … si …., arata ca a facut o varianta, dar partile nu s-au înteles.

Avocat …, depune  la dosar o varianta,  pentru …. si ……, pe tulpina ….

Avocat ……., arata ca expertul nu a totalizat variantele si nu a stabilit drepturile pentru fiecare mostenitor. De asemenea, expertul nu a inclus si sumele de la CEC. Expertul Enica nu a avut în vedere varianta III întocmita de Apetroaei Gheorghita.

Avocat …….., solicita  revenirea cu adresa la expertul Enica Aurel  sa întocmeasca  lotizarea în raport de  varianta III întocmita de Apetroaei Gheoghita.

Avocat ….., solicita ca expertul Enica Aurel sa faca toate loturile în functie de vointa partilor….., doreste doar sulta.

Instanta respinge ca neîntemeiata  cererea de revenire  la expert.

Partile, prin aparatori, având pe rând cuvântul arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta acorda cuvântul pe fond.

Avocat …… solicita admiterea actiunii  si sa i se atribuie reclamatei urmatoarele bunuri: bunuri mobile, casuta,  suma de 1.558, 5 lei din depozitul CEC,  un nr. de 167 actiuni, suprafata de 183 m.p. arabil. Total valoare 8056,24 lei, i se cuvine 8343,98 lei,  va primi sulta 287,73 lei;

Avocat …, precizeaza ca  instanta nu s-a pronuntat  pe cererea de interventie.

Avocat …., solicita ca  împartirea bunurilor sa se faca în raport de  expertiza Apetroaei, cel care a întocmit înca o varianta de lotizare, varianta III de lotizare. ..  si …., sa ramâna în indiviziune si sa primeasca  casa +terenuri. Acesta sa primeasca  câte ½ cota indiviza din casa+beci+1.684 m.p.(var.III)+ teren „Maciucasi”, 166 actiuni. A precizat ca nu a solicitat atribuirea unor sume de bani,  bani se vor atribui  celor care nu au primit nimic din mostenire, în loc de sulta. ….. nu doreste bunuri, aceasta  solicita doar sulta.  Mostenitorilor  lui ….., sa primeasca terenul  de la pct. „Casa batrâneasca” + casuta+ actiuni SIF + diferenta bani de la CEC. ….. sa primeasca ½  cota indiviza  din  366 m.p.  teren  la pct. Casa batrâneasca + ½ grajd, sopron + actiuni, bani CEC. ….. sa primeasca cele doua suprafete de teren + actiuni+diferenta CEC.

Avocat …….. solicita amânarea pronuntarii pentru a depune la dosar concluzii scrise.

Avocat …. arata ca  este nemultumit de I.A.P.  Depune la dosar chitanta nr.26/3.III.2009  în cuantum de 1.200 lei  reprezentând onorariu avocat.

….. arata ca a fost de acord  cu prima lotizare, întocmita de Apetroaei Gheorghita,  asa cum s-a împartit terenul.

Procuratorul ……, pentru …….., arata ca nu recunoaste acel act de mostenitor solicitând a fi  împartita  mostenirea în mod egal.

 ……. pentru ….., solicita  admiterea cererii de interventie, întrucât îmbunatatirile  au fost facute de pârâta … asa cum rezulta si din expertiza, chiar daca acestea nu au fost cuprinse si în I.A.P.  Pârâtei ….. sa i se atribuie casa mare +beci, precum si  suprafata de 1.488 m.p. teren curti constructii. Sa i se atribuie cheltuielile pentru expertiza constructii. Depune la dosar o varianta  privind pe intervenienta …..

Avocat ….. arata ca pârâta ….. a facut îmbunatatirile.

Avocat ……, solicita respingerea cererii de interventie. Lucrarile nu au fost cuprinse  în I.A.P.;  Acestea sunt mama si fiica si vin pe aceeasi tulpina.  Sultele care ar trebui sa egalizeze loturile sunt mari, daca s-ar atribui bunurile asa cum solicita aparatorul intervenientei ……..

Avocat …….. arata ca la casa s-au facut investiri, reclamanta sa primeasca casa  si casuta si sa  plateasca sulta celorlalti mostenitori.

Procuratorul ….. arata ca  este de acord cu varianta propusa de avocat ……..

I N S T A N T A

Fata de solicitarea aparatorului pârâtelor …. si ….., de amânare a cauzei pentru a depune concluzii scrise,

D I S P U N E

Amâna pronuntarea la data de 13.05.2010, ora 1300 .

Pronuntata în sedinta publica, azi 12.05.2010.

PRESEDINTE GREFIER

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL  B A C A U

Dosar nr.5293/270/2008 partaj

Înreg. 17.11.2008 

SENTINTA CIVILA NR. 1573

Sedinta publica din data de 13.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte  -  Gheorghe Andronache

Grefier -  Ladan Mihaela

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamanta … împotriva pârâtilor ……  s.a., având ca obiect partaj.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 12.05.2010, fiind consemnate  în încheierea  din aceeasi data, parte integranta din prezenta  sentinta, când instanta, la solicitarea aparatorului pârâtelor … si …………, pentru a depune concluzi scrise, în aceeasi compunere, a amânat pronuntarea la data de 13.05.2010, când a hotarât urmatoarele:

I N S T A N T A

-deliberând-

Constata ca  reclamanta  ……. a chemat în judecata  pe pârâtii …….., ….., …., ….., …., ……., …., …. …, … si … pentru a se partaja bunurile ramase de pe urma defunctei …, decedata  la data de 26.12.2006.

Actiunea a fost  legal timbrata, iar în motivare se arata ca masa succesorala se compune din  bunuri imobile  si bunuri mobile.

Prin compartimentul registratura al instantei, în data de 27.11.2008, …. a depus la dosar cerere de interventie în interes propriu, timbrata legal, prin care  a solicitat  sa se  constate ca  împreuna cu sotul  ei, …, decedat la data de 17.06.2001, a efectuat o serie de îmbunatatiri la locuinta defunctei  …., sora sotului ei.

Pârâta …… a formulat  întâmpinare si cerere  reconventionala,  timbrata legal, solicitând: a se partaja si suma de 7.498 lei, precum si dobânzile  ulterioare,depusa de defuncta la CEC cu contract de depozit; obligarea mostenitorilor la  acoperirea pasivului  succesoral în suma de 4.000 lei,  reprezentând  cheltuieli de  înmormântare  si pomeni ulterioare, suportate de catre ……; majorarea lotului sau cu c/val. lucrarilor efectuate în gospodarie, respectiv, repararea gardului si montarea unei broaste la usa.

De asemenea, a mai solicitat  pârâta …. si iesirea  din indiviziune asupra averii ramase de pe urma defunctei ……., decedata la data de 14.02.1988.

Pârâta ….. a formulat întâmpinare si cerere reconventionala, timbrata legal,  solicitând  iesirea din indiviziune asupra  bunurilor  ramase la decesul …., decedata la data de 14.02.1988, la decesul defunctei …., decedata la 26.12.2006, precum si anularea certificatului de mostenitor nr.674/08.10.1988.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, s-au luat  interogatorii, au fost  audiati martori si au fost efectuate expertize tehnice,  probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 14.02.1988 a decedat …., cu ultimul domiciliu în …, jud. Bacau.

Mostenitori cu vocatie succesorala au ramas: …….., …. si ……, în calitate de descendenti gr.I.

Constata ca ceilalti descendenti, respectiv, …, .., …. si ……sunt straini de succesiune prin neacceptare.

Masa succesorala se compune din  urmatoarele bunuri: suprafata de 400 m.p. teren constructie, situat în ……, jud. Bacau; suprafata de 1.000 m.p. teren arabil, situat  în. ….., jud. Bacau; suprafata  de 3.580 m.p. teren fânat, situat în …., jud.Bacau, la pct. „Maciuncasi”.

Cota succesorala este de  câte 1/3 pentru  fiecare mostenitor cu vocatie succesorala.

Constata ca la data de 26.12.2006 a decedat …., cu  ultimul domiciliu în …., jud. Bacau.

Mostenitori cu vocatie succesorala au ramas: …, ……, ….., …, în calitate de  colaterali privilegiati, …, …., ……., …., …., care vin la succesiune prin reprezentarea lui …, frate al defunctei, decedat la data de 26.06.2006, … si .,  care vin la  succesiune prin reprezentarea  lui ……., frate al defunctei,  decedat la data de 17.06.2006.

Masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri: una casa,  compusa din doua camere, hol si beci, acoperita cu tigla; una casa, compusa dintr-o camera si un chiler; un grajd, compus dintr-o camera hambar, o încapere pentru vite si un sopron, imobile ce sunt situate în …., jud. Bacau; suprafata de 500 m.p. teren, situat în …., jud. Bacau, megiesit cu  …….., …, ulita satului; cota de 1/3 din bunurile succesorale retinute la prima succesiune (dupa defuncta  ….); suma de 7.498 lei, reprezentând depozit CEC (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006- fila 7 dosar nr.3406/270/2007); 1.000 actiuni, conform  certificatului  de actionar nr.200896/23.09.2006- fila 9 dosar nr.3406/270/2007 al Judecatoriei Onesti); recamier,  servanta si masa tv.- aflate în posesia …;  studio cu lada, sifonier în trei canate- aflate în posesia  ……;  bufet, mobila bucatarie, vitrina, masa  si doua scaune- aflate  în casa retinuta la masa  succesorala.

Cota de partajat  va fi de câte 1/6 pentru ….. …, …., …, 1/6 pentru  ….., …, ..…. …., .- care ramân în indiviziune, 1/6 pentru ….. si ……, care ramân în indiviziune.

Cererea de interventie în interes propriu formulata de …. urmeaza  a fi respinsa motivat de faptul ca, din probele  administrate în cauza, nu rezulta ca  aceasta a facut îmbunatatiri, împreuna cu sotul  ei, …, la locuinta  defunctei  ….. Aceasta situatie rezulta atât din raspunsul la interogatoriu, cât si din declaratiile martorilor …, …, …. Lucrarile de îmbunatatire sunt facute de …...

În legatura cu  capetele de cerere formulate de pârâta …. privind  majorarea lotului  cu contravaloarea lucrarilor  efectuate  de ea în gospodarie, respectiv, repararea gardului si montarea unei  broaste de la usa, instanta retine  ca din probele dosarului, rezulta ca gardul a facut de catre …. (declaratie martor- …….).

Si capatul de cerere privind  pasivul  succesoral, formulat de pârâta  ….., urmeaza  a fi respins  întrucât defuncta …. a avut totul pregatit  pentru înmormântare. Aceasta rezulta din raspunsurile  la interogatorii (filele 105 si 107), coroborate  cu faptul ca s-a primit  ajutor de înmormântare suma de 1.077 lei, asa cum rezulta  din adresa  Casei de Pensii.

Pârâtele ……. si ….. au invocat, prin aparator, exceptia prescriptiei dreptului la actiune în anularea certificatului de mostenitor nr.674/24.10.1988.

Exceptia va fi respinsa fata de faptul ca pârâta ……. a luat la cunostinta de existenta înscrisului respectiv cu ocazia  acestui proces.

Având în vedere  ca din probele  dosarului respectiv,  Încheierea din 24.10.1988, data  de Notariatul de Stat Local Gh. Gh. Dej, coroborat cu  declaratia  martorei … nu rezulta ca  …., ……, …… si ….. au acceptat  succesiunea defunctei …, bunurile la care face referire martora ( o scoarta taraneasca si o perna) fiind date  cu ocazia  înmormântarii .., conform traditiei crestine ( „ Am luat si eu aceste bunuri de la mama”), instanta  va respinge capatul  de cerere  privind anularea  certificatului  de mostenitor.

Fata de  cele  de mai sus si de dispozitiile  art. 728 si urm. din Cod civil, se va  admite  în parte actiunea  formulata de reclamanta ……..,  se va admite  în parte cererea  reconventionala formulata de pârâta  ..a, se va admite în parte cererea reconventionala  formulata de pârâta ….

În consecinta, se va dispune iesirea partilor din indiviziune prin atribuirea  de loturi conf. expertizei tehnice  efectuate de expertul …., modificata.

 Privitor  la lotizare sunt  de precizat  urmatoarele:

În sedinta de judecata din data de 17.02.2010 s-au  discutat obiectiunile la rapoartele de expertiza, obiectiuni care au fost admise în parte.

Drept urmare,  instanta a dispus ca expertul topo-cadastru sa întocmeasca o propunere de lotizare conf. dispozitiilor instantei, apoi expertul în constructii civile sa faca propuneri de lotizare finala, având în vedere si faptul ca pârâta  ….. si-a manifestat dorinta de a i se acorda doar sulta  corespunzatoare  cotei  succesorale ce i se cuvine.

Ulterior, la cererea partilor, instanta a acordat  termen pentru ca  acestea  sa propuna  o varianta  de lotizare.

La termenul acordat  s-au depus la dosar mai multe variante  de lotizare, însa partile nu au cazut de acord  asupra unei variante.

În consecinta, la atribuirea  loturilor se vor avea în vedere: Încheierea din data de 24.06.2009,  dorintele partilor, precum si marimea cotei-parti ce se cuvine  fiecaruia din masa bunurilor de împartit.

În conf. cu art. 274  Cod procedura civila va fi obligata pârâta …. sa achite reclamantei … suma de 900 lei, reprezentând cota parte din onorariile  pentru experti.

Vor fi obligati mostenitorii …, respectiv, pârâtii ……., …, …. …, .., sa achite reclamantei suma de 2.00 lei, reprezentând cota parte din onorariile  pentru experti.

Vor fi obligate  pârâtele  …. si …. sa achite reclamantei  câte 200 lei fiecare, reprezentând cota  parte din onorariile  pentru experti.

Se vor compensa celelalte cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea  formulata de reclamanta …., domiciliata în ………, jud. Bacau în contradictoriu  cu pârâtii  ….. …, domiciliate  în ………., jud. Bacau, …. domiciliata în ……, jud. Vrancea, prin procurator  ….., cu acelasi domiciliu, Diaconu  Emilia, domiciliata în …, jud. Bacau, …….., domiciliata  în …….., jud. Bacau, …., domiciliat în …., jud. Bacau, ……., domiciliat în … jud. Bacau, ……..- prin procurator …, domiciliata în ……, jud. Neamt, ….., domiciliata în ……. jud. Bacau, …….., domiciliata în ……… jud. Bacau, ….., domiciliat în ……, jud. Bacau.

Admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta ……..

Admite în parte  cererea reconventionala formulata de pârâta …….

Respinge cererea de interventie  în interes  propriu formulata  de pârâta – ……

Respinge capatul de cerere formulat de pârâta …… privind  majorarea lotului si pasivul succesoral.

Respinge exceptia formulata de pârâtele …..si ….

Respinge capatul de cerere formulat de pârâta ….. privind anularea certificatului  de mostenitor nr. 674/08.10.1988, emis de Notariatul de Stat Local Gh. Gh. Dej în dosarul  nr.721/1988.

Dispune iesirea partilor din indiviziune prin atribuire  de loturi, conf. expertizei  tehnice efectuata de expertul Enica Aurel, modificata, dupa cum urmeaza:

Lotul nr.1 se atribuie pârâtei ……… si cuprinde: ½ cota indiviza  din casa  cu trei  încaperi, situata în sat …., jud. Bacau, în valoare de 2.742 lei; ½ cota indiviza din beci, în valoare de 202,5 lei; ½ cota indiviza din suprafata de 1.684 m.p. (C.c + Ar.), situata la pct. „Casa batrâneasca, poligonul punctelor 13-14-15-16-17-12-11-10-9-8-20-19-18-13 din schita anexa nr.1- fila 220 dosar, care face parte componenta din  prezenta, în valoare de 22.405 lei; suprafata de 1.790 m.p. teren fânat, situat în extravilan la pct. „Maciucasi”, cu coordonatele din schita  anexa nr.1 la suplimentul de expertiza- exp. Apetroaei Gheorghita- fila 220 dosar, în valoare de 787 lei; 166 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr.200896/23.09.1996.

Va plati sulta lotului nr.3 …… suma de 2.065 lei.

Lotul nr.2 se atribuie  pârâtei ……  si cuprinde: ½ cota indiviza din casa cu trei  încaperi, situata în sat ….., jud. Bacau, în val. 2.742 lei; ½ cota indiviza din beci, în valoare de 202,5 lei; ½ cota indiviza din suprafata  de 1.684  m.p. teren (C.c.+Ar.) la pct. „Casa batrâneasca”, poligonul punctelor  13-14-15-16-17-12-11-10-9-8-20-19-18-13 din schita  anexa 1- fila 220 dosar, în valoare de 22.405 lei;  suprafata de 1.790 m.p. teren fânat, situat la pct. „Maciucasi” cu coordonatele din schita  anexa nr.1- fila 220 dosar, în val. 787 lei;  un recamier, în valoare de 135 lei; o servanta, în val. 126 lei;  o masa T.V., în val. 117 lei; 166 actiuni la SIF-FPP II „Moldova”, din certificatul de actionar nr.200896/23.09.1996.

Va plati sulta lotului  nr.3 …… suma de 2.443 lei.

Lotul nr.3 se atribuie pârâtei ……. si cuprinde: suma de 2.065 lei, sulta ce o va primi de la lotul nr.1 ….; suma de 2.443 lei,  sulta ce o va primi de la lotul nr.2 ……..; suma de 3.667 lei din  depozitul de la CEC  Bank Onesti, contract  de depozit seria BA, nr. 0819983 (11.11.2006).

Lotul nr.4 se atribuie  reclamantei …. si pârâta …., în indiviziune, si cuprinde: suprafata de 183 m.p. (C.c. + Ar.) la pct. „Casa batrâneasca”, poligonul punctelor  18-19-20-7-6-5-4-3-2-18 din anexa nr.1 fila 220 dosar, în val.  4.869 lei;  casa mica sit. ……, jud. Bacau, în val. 1.355 lei; 167 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul  de actionar nr.200896/23.09.1996; suma de 1.850 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006); bufet, mobila bucatarie, masa si 2 scaune- în val.  96 lei.

Lotul nr.5 se atribuie  pârâtei ….. si cuprinde: ½ cota indiviza din suprafata de 366 m.p. (C.c. +Ar.) în pct. „La casa batrâneasca”- pe anexa nr.1 (fila 220 dosar) poligonul punctelor  1-13-14-15-16-17-1, în val. de 4.869 lei; ½ din grajd si sopron, în val. de 1.243 lei; 167 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr. 200896/23.09.1996; suma de 1.829 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006), studio cu lada, sifonier în 3 canate- în valoare de 234 lei;

Lotul nr.6 se atribuie  pârâtilor  …., ……., …, …., ……..,  în indiviziune, si cuprinde: ½ cota indiviza din suprafata de 366 m.p. (C.c. +Ar.), în pct. „ La casa batrâneasca”, pe anexa nr.1- fila 220 dosar poligonul  punctelor 1-13-14-15-16-17-1, în val. 4.869 lei; ½ din grajd si sopron, în val. 1.243 lei; 167 actiuni la SIF- FPP II „Moldova”  din certificatul  de actionar nr. 200896/23.09.1996; suma de 2.050 lei din depozitul  de la CEC Bank Onesti (contractul de depozit seria  BA, nr. 0819983/01.11.2006).

Obliga pârâta  …… sa achite reclamantei …. suma de 900 lei, reprezentând cota parte din onorariile  pentru experti.

Obliga  mostenitorii ……, respectiv, pârâtii ….., …., …, …, .., sa achite reclamantei suma de 2.00 lei, reprezentând cota parte din onorariile  pentru experti.

Obliga  pârâtele  …. si …….. sa achite reclamantei  câte 200 lei fiecare, reprezentând cota  parte din onorariile  pentru experti.

Compenseaza celelalte cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.05.2010.

 PRESEDINTE GREFIER