Partaj; erori esenţiale in determinarea bunurilor (parcele de teren) odată cu atribuirea in natură). Neconcordanţe intre datele de identificare ale expertului şi datele din titlul de proprietate.

Decizie 135 din 25.01.2010


Partaj; erori esenţiale in determinarea  bunurilor (parcele de teren) odată cu atribuirea in natură). Neconcordanţe intre datele de identificare ale expertului şi datele din titlul de proprietate. Imposibilitatea identificării juridice a bunurilor atribuite.

Casare cu trimitere pentru necercetarea fondului.

Prin sentinţa civilă nr. 615/5.03.2009 a Judecătoriei Paşcani s-a admis acţiunea civilă promovată de reclamanta F. P. în contradictor cu pârâţii M. V., F. F.,  G. L., F. R.,  F. E. şi F. M..

S-a constatat deschisă succesiunea de pe urma defunctului F. P., decedat la data de 02 ianuarie 1995, cunoscut cu ultim domiciliu în mun. Paşcani, str. B-, nr. 6, jud. Iaşi.

S-a constatat deschisă succesiunea de pe urma defunctului F. I., decedat la data de 09 ianuarie 2007, cunoscut cu ultim domiciliu în mun. Paşcani, str. Gâşteşti, nr. 140, jud. Iaşi.

S-a constatat că de pe urma defunctului F. P. a rămas o masă succesorală compusă din:

- suprafaţa de 1 ha şi 5794 mp teren înscris în titlul de proprietate nr. 178293/01.10.1996, în valoare de 46621 lei.

- 152 de acţiuni la S.C. A. S.A. Iaşi conform certificatului de acţionar nr. 7711516/15.08.1996, în valoare de 15,20 lei.

Valoarea masei succesorale rămase de pe urma defunctului F. P. este de 46636,20 lei.

S-a constat  că de pe urma defunctului F. P. au rămas următorii moştenitori: F. P. – soţie supravieţuitoare, M. V. - fiică; F. F. – fiică; G. L. – fiică; F. R. – fiu, F. E. – fiică şi F. I. - fiu.

S-a constatat că moştenitorii rămaşi de pe urma defunctului F. P. vor culege următoarele cote: F. P. în calitate de soţie supravieţuitoare va culege o cotă de 2/8, iar M. V. – fiică, F. F. – fiică; G. L. – fiică; F.R – fiu, F. E. – fiică şi F. I. - fiu în calitate descendenţi de gr. I vor culege fiecare câte o cotă de 1/8 din masa succesorală rămasă de pe urma acestuia.

S-a constatat că de pe urma celor defunctului F. I. a rămas o masă succesorală compusă din:

- cota de 1/8 din suprafaţa de 1 ha şi 5794 mp teren înscris în titlul de proprietate nr. 178293/01.10.1996, în valoare de 5827,62 lei.

- cota de 1/8 din 152 de acţiuni la S.C. A. S.A. Iaşi conform certificatului de acţionar nr. 7711516/15.08.1996, în valoare de 1,9 lei.

Valoarea totală a masei succesorale rămase de pe urma defunctului C. Gh. este de 5829,52 lei.

S-a constatat că de pe urma defunctului F. I. au rămas următorii moştenitori: F. M. – soţie supravieţuitoare, F. P. – mamă; F.F. – frate; G. L. – soră; M. V. – soră, F. R. – frate, F. E. – soră.

S-a constatat că moştenitorii rămaşi de pe urma defunctului F. I., vor culege următoarele cote: F. E., în calitate de soţie supravieţuitoare va culege o cotă de 3/9, iar F. P. – mamă; F. F. – frate; G. L. – soră; M. V. – soră, F. R. – frate, F. E. – soră, vor culege fiecare câte o cotă de 1/9 din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului.

S-a dispus  ieşirea părţilor din indiviziune şi partajul judiciar după cum urmează:

S-a atribuit reclamantei F. P. următoarele bunuri din masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi:

Lotul nr. 1 din varianta de lotizare nr. 4 din completarea la raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea topografie cu dimensiunile şi vecinătăţile din schiţele anexe, compus din:

- trupul de teren situat în extravilan, sola 25, parcela 822/1/32, cu suprafaţa de 1690 mp, în valoare de 6084 lei;

- trupul de teren situat în extravilan, sola 9, parcela 376/1/31, cu suprafaţa de 1850 mp, în valoare de 3330 lei,

- trupul de teren situat în extravilan, sola 9, parcela nr. 377/31, cu suprafaţa de 450 mp, în valoare de 40,50 lei,

- trupul de teren situat în extravilan, sola 92, parcela 22097/1/31, cu suprafaţa de 800 mp, în valoare de 72 lei,

- trupul de teren situat în extravilan, sola 20, parcelele 919 şi 920, cu suprafaţa totală de 794 mp, în valoare de 2858,40 lei,

- 152 de acţiuni la S.C. A. S.A. Iaşi conform certificatului de acţionar nr. 7711516/15.08.1996, în valoare de 15,20 lei.

Valoarea totală a bunurilor atribuite reclamantei este de 12400,10 lei.

S-a atribuit  pârâtei M. V. următoarele bunuri din masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi:

Lotul nr. 2 din varianta de lotizare nr. 4 din completarea la raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea topografie cu dimensiunile şi vecinătăţile din schiţele anexe, compus din:

- trupul de teren situat în extravilan, sola 25, parcela nr. 822/1/32, cu suprafaţa de 1672 mp, în valoare de 6343,20 lei.

S-a atribuit  pârâtului F. F. următoarele bunuri din masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi:

Lotul nr. 3 din varianta de lotizare nr. 4 din completarea la raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea topografie cu dimensiunile şi vecinătăţile din schiţele anexe, compus din:

- trupul de teren situat în extravilan, sola 25, parcela nr. 822/1/32, cu suprafaţa de 1672 mp, în valoare de 6343,20 lei.

S-a atribuit  pârâtei G. L. următoarele bunuri din masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi:

Lotul nr. 4 din varianta de lotizare nr. 4 din completarea la raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea topografie cu dimensiunile şi vecinătăţile din schiţele anexe, compus din:

- trupul de teren situat în extravilan, sola 25, parcela nr. 822/1/32, cu suprafaţa de 1672 mp, în valoare de 6343,20 lei.

S-a atribuit pârâtului F. R. următoarele bunuri din masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi:

Lotul nr. 5 din varianta de lotizare nr. 4 din completarea la raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea topografie cu dimensiunile şi vecinătăţile din schiţele anexe, compus din:

- trupul de teren situat în extravilan, sola 25, parcela nr. 822/1/32, cu suprafaţa de 1672 mp, în valoare de 6343,20 lei.

S-a atribuit pârâtei F. E. următoarele bunuri din masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi:

Lotul nr. 6 din varianta de lotizare nr. 4 din completarea la raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea topografie cu dimensiunile şi vecinătăţile din schiţele anexe, compus din:

- trupul de teren situat în extravilan, sola 25, parcela nr. 822/1/32, cu suprafaţa de 1672 mp, în valoare de 6343,20 lei.

S-a atribuit pârâtei F. M. următoarele bunuri din masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi:

Lotul nr. 7 din varianta de lotizare nr. 4 din completarea la raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea topografie cu dimensiunile şi vecinătăţile din schiţele anexe, compus din:

- trupul de teren situat în extravilan, sola 8, parcela nr. 368/2/116, cu suprafaţa de 1400 mp, în valoare de 2520 lei.

S-a dispus obligarea reclamantei F. P. să plătească pârâţilor M. V., F. F., G. L., F. R. şi F. E. suma de 19,48 lei pentru fiecare, cu titlu de sultă.

S-a dispus obligarea pârâtei F. M. să plătească pârâţilor M. V., F. F., G. L., F. R. şi F. E. suma de 115,49 lei pentru fiecare, cu titlu de sultă.

S-a dispus obligarea pârâţilor M. V., F. F., G. L., F. R. şi F. E. să plătească reclamantei F. P. suma de câte 114,20 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecată.

S-a dispus obligarea pârâtei F. M. să plătească reclamantei F. P. suma de 34,26 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că numitul

F. P. a decedat la data de 02 ianuarie 1995, moştenirea acestuia este culeasă de moştenitori în cote-părţi indivize, potrivit disp. art. 669 Cod civil şi art. 1, lit. a din Legea nr. 319/1944.

Compunerea masei succesorale este recunoscută pe deplin sub aspectul activului succesoral.

Activul succesoral se compune din  :

- suprafaţa de 1 ha şi 5794 mp teren înscris în titlul de proprietate nr. 178293/01.10.1996, în valoare de 46621 lei.

- 152 de acţiuni la S.C. A. S.A. Iaşi conform certificatului de acţionar nr. 7711516/15.08.1996, în valoare de 15,20 lei.

Numitul F. I., decedat la data de 09 ianuarie 2007, moştenirea cestuia este culeasă de moştenitorii acestuia în cote-părţi indivize, potrivit disp. art. 671 Cod civil şi art. 1, lit. c din Legea nr. 319/1944 după cum urmează: F. E., în calitate de soţie supravieţuitoare va culege o cotă de 3/9, iar F. P. – mamă; F. F. – frate; G. L. – soră; M. V. – soră, F. R. – frate, F. E. – soră, vor culege fiecare câte o cotă de 1/9.

Valoarea de circulaţie a terenului a fost stabilită pe bază de expertiză tehnică întocmită de către expertul G. C., la suma totală de 46621 lei, valoare care a fost reţinută de către instanţă iar în privinţa acţiunilor înscrise în certificatul de acţionar, valoarea acestora a fost stabilită pe baza celei nominale înscrise în cuprinsul acestuia.

Raportat considerentelor expuse şi prevederilor art. 728 alin. 1 Cod civil, potrivit cu care „Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Un coerede poate cere oricând împărţeala succesiunii, chiar când ar exista convenţii sau posibilităţi contrarii”, instanţa apreciază întemeiată acţiunea promovată de reclamantă, pe care o va admite ca atare, constatând compunerea masei succesorale, calitatea de succesori şi  cotele - părţi indivize, după specificaţiile făcute mai sus.

Ieşirea din indiviziune urmează a fi dispusă în modalitatea partajului în natură, prin atribuirea fiecărei moştenitoare a câte o suprafaţă de teren din cele înscrise în titlul de proprietate, potrivit propunerii de lotizare din completarea la raportul de expertiză întocmit în cauză în specialitatea topografie, potrivit regulii de principiu înscrisă în art. 736, art. 741 Cod civil şi art. 6735 Cod procedură civilă.

Inegalitatea valorică a loturilor urmează a fi compensată  prin sulte, conform art. 742 Cod civil şi  art.6735 Cod procedură civilă.

Cheltuielile de judecată vor fi suportate în mod egal, potrivit cotelor-părţi de proprietate.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta F. P. numai cu privire la modalitatea de partajarea succesiunii rămasă de pe urma defunctului fasolă P. şi de pe urma defunctului F. I., în sensul ca recurentei să I se atribuie terenul situate în extravilan sola 25, parcela 822/1/32 cu suprafaţa de  1690 mp în valoare de 6084 lei, trupul de teren situat în extravilan, sola 9, parcela 376/1/37 cum este corect înserată în titlul de proprietate nr. 178293/01.10.1996 cu suprafaţa de 1850 mp în valoare de 3330 lei, trupul de teren situat în extravilan sola 20 parcelele 919 şi 920 cu suprafaţa totală de 794 mp în valoare 2.858,40 lei şi suprafaţa de 1400 mp din trupul de teren situat în extravilan sola 8, parcela 368/2/116 în valoare de 2.520 lei precum şi cele 152 de acţiuni la S.C. A. S.A. în valoare de 15,20 lei – motivat de faptul că suprafaţa de 1400 mp se află  aproape de  imobilul casei sale.

Se arată că în sentinţa recurată s-a reţinut valoarea masei succesorale rămase de pe urma defunctului C. Gh. deşi este vorba de un alt defunct, că F. E. ar fi soţia supravieţuitoare, deşi această calitate o are F. M..

În ceea ce priveşte suprafeţele atribuite  recurentei potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză, acestea nu corespund cu parcelele din extravilan cuprinse în titlul de proprietate nr. 178293/1.10.1996. menţionează ca exemplu că parcela 376/1/31 trecută în dispozitivul hotărârii în titlul de proprietate apare ca fiind 376/1/37, parcela 377/1/31 din  dispozitiv este numerotată cu 377/1/37 în titlul de proprietate, parcela 22097/1/31 din hotărâre, ar trebui corect numerotată cu 2097/1/31 aşa cum rezultă din titlu.

În acest sens este necesară o relotizare a loturilor motivate de faptul că nu se poate realiza o punere în posesie conform titlului de proprietate.

Recursul este întemeiat pentru considerentele ce urmează a fi expuse:

Analizând motivele de recurs raportat la probatoriile administrate în cauză, tribunalul constată că urmărind  topica hotărârii şi raţionamentul judecătorului fondului este evident că în ceea ce priveşte valoarea totală a masei succesorale, după prezentarea compunerii sale  viza defunctul F. I. şi nu C. Gh., iar calităţile  moştenitorilor  nu puteau fi decât aceleaşi atunci când li se stabileau  cotele succesorale, ca atunci când li s-a precizat  propriu-zis calitatea în care au venit la moştenire, respectiv de soţie supravieţuitoare pentru F. M. şi de soră, pentru F. E.

Ca atare, raportat la aceste aspecte  incidente în cauză sunt dispoziţiile art. 281 Cod procedură civilă,  ele putând fi înlăturate ca erori materiale pe cale separată.

Nu aceeaşi este situaţia cu privire la atribuirea parcelelor unde din punct de vedere a numerotării din expertiza preluată în dispozitiv aceasta nu corespunde cu cea din titlu de proprietate.

Astfel, în dispozitiv este trecut sola 9, parcela 376/1/31 în suprafaţă de 1850 mp, iar în titlu sola 9 parcela 376/1/37 în suprafaţă de 1850 mp; apoi sola 9, parcela 377/31 cu suprafaţa de 450 mp, iar în titlu sola 9 parcela 377/37 cu suprafaţa de 450 mp; sola 92, parcela 22097/1/31,  cu suprafaţa de 800 mp, iar în titlu sola 92, parcela 2097/1/131 cu suprafaţa de 800 mp; în hotărâre este trecut teren în extravilan, sola 20, parcelele 919 şi 920 cu suprafaţa totală de 794 mp, iar în titlu, terenul este situate în intravilan, sola 20, parcelele 919/2 şi 920, în suprafaţă totală de 794 mp.

Deşi aceste neconcordanţe pot părea simple erori materiale,  ele nu pot fi calificate astfel întrucât în scopul identificării terenului s-a dispus efectuarea unei expertize topometrice,  prin care au fost stabilite vecinătăţile şi dimensiunile acestuia, ocazie cu care chiar expertul le precizează în acest fel, iar instanţa le preia prin dispozitiv.

Aceste neconcordanţe  induc  îndoieli cu privire la suprafeţele avute în vedere de expert, la ce anume a identificat şi măsurat,  dubiu ce este întărit chiar de obiectivul reţinut de expert prin raportul dedus la fila 47 dosar fond, unde indică un cu totul alt titlu de proprietate cu nr. 77239/26.03.1996, decât cel ce face obiectul cauzei, chiar dacă ulterior susţine că l-a studiat pe cel corect.

În concluzie, având în vedere confuzia legată de titlul care a fost avut în vedere de expert, de parcelele identificate atât din punct de vedere a  numerotării lor,  dar şi a situării terenului, pentru că o suprafaţă a fost  trecută ca fiind în extravilan iar din titlu este în intravilan, tribunalul apreciază că prima instanţă nu a pronunţat fondul litigiului, pentru care se impune refacerea expertizei.

Se consideră astfel întrucât  pronunţarea asupra fondului cauzei şi stabilirea situaţiei de fapt rămâne totuşi în sarcina instanţelor de fond, iar instanţa de recurs nu poate fi decât o instanţă de control judiciar, cu structură specifică în dreptul de cenzură.

Neavând putere să decidă, prin administrare de noi probe, altele decât înscrisurile, instanţa de recurs constată că fondul nu a fost cercetat, situaţie în care  a admis recursul în baza art. 312 Cod procedură civilă şi a casat hotărârea cu trimiterea cauzei la prima instanţă, pentru rejudecare.

Domenii speta