Partaj

Sentinţă civilă 5835 din 04.12.2014


Partaj. Includerea valorii uzufructului cu care este grevat imobilul în masa de împărţit. Netemeinicie.

Dosar nr. 4676/55/2014

Prima instanţă :

A admis în parte acţiunea civilă, pentru sistare comunitate de bunuri şi în parte acţiunea reconvenţională şi în consecinţă s-a constatat că în timpul căsătoriei părţile au dobândit, mai multe bunuri cu o prin contribuţie egală.

S-a sistat comunitatea de bunuri prin formarea a două loturi care su fost atribuite soţilor şi a fost obligată pârâta la plata sultă  către reclamant, în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

S-a reţinut că în prezent, imobilul nu mai are valoarea de circulaţie de la data achiziţionării, reclamantul arătând că aceasta este cea menţionată în certificatul de atestare fiscală, valoare cu care şi pârâta a fost de acord.

Instanţa de apel :

A admis apelul declarat de pârâtă şi a schimbat în parte sentinţa în sensul constatării că valoarea nudei proprietăţi a imobilului este mai mică decât cea reţinută de instanţa de fond, fiind totodată modificate valorile lotului 1 şi a sultei datorată reclamantului.

S-a reţinut că, împrejurarea că părinţii apelantei îi permit în prezent să locuiască în imobilul asupra cărora aceştia au dreptul de uzufruct viager nu reprezintă o justificare legală pentru a aduce contravaloarea acestui drept în masa bunurilor de împărţit ale soţilor, câtă vreme respectivul drept aparţine unor terţi.

Din interpretarea art.979 şi urm. Cod procedură civilă, rezultă indubitabil că bunurile comune se împart la valoarea avută la data partajului, ori în speţă valoarea imobilului supus împărţeli este diminuată cu valoarea uzufructului viager, ceea ce soţii pot împărţi, ca bun comun la data partajului, fiind doar dreptul de nudă proprietate.

Întrucât nu s-a contestat contravaloarea de 20% a dreptului de uzufruct, raportată la valoarea imobilului în integralitatea sa, urmează a se constata că valoarea nudei proprietăţi a imobilului este de 31.975,2 euro şi prin urmare valoarea lotului 1 este de 31975,2 euro plus 8000 lei iar sulta datorată reclamantului este de 15987,6 euro.

Domenii speta