Infracţiunea de tâlhărie. Faptă săvârşită de un inculpat major împreună cu un inculpat minor. Individualizare pedeapsă.

Sentinţă penală 333 din 27.04.2009


Infracţiunea de tâlhărie. Faptă săvârşită de un inculpat major împreună cu un inculpat minor. Individualizare pedeapsă.

Prin sentinţa penală nr. 333 din 27.04.2009 pronunţată în dosarul nr. 644/299/2009 al Judecătoriei Sector 1 Bucureşti instanţa a dispus în baza art.211 al.1, al.2 lit. b,c şi al.2/1 lit.a  Cod penal condamnarea inculpatului ND, la pedeapsa închisorii de 7 ani.

A făcut aplicarea art.71-64 lit. a, teza a II-a , lit. b Cod penal.

În baza art.88 Cod penal a dedus din pedeapsa  aplicată perioada reţinerii şi a arestării preventive de la data 31.12.2008 la zi.

În baza art.350 Cod proc.penală a menţinut starea de arest a inculpatului.

 În baza . art.211 al.1, al.2 lit. b,c şi al.2/1 lit.a  Cod penal cu aplic.art.109 C.p. a condamnat pe inculpatul minor BD la  pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni.

În baza art.88 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestării  preventive de la 31.12.2008 la 26.01.2009.

Conf.art.1101 C.p., 110 C.p. a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de încercare de 5 ani şi 6 (şase) luni.

Conf.art.1101 alin.1 teza a II-a, a dispus ca inculpatul va respecta măsurile de supraveghere stabilite de art.863 C.p.

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

A atras atenţia inculpatului asupra disp.art.864 alin.1 C.p. privind revocarea suspendării şi executarea pedepsei în cazul săvârşirii altei infracţiuni şi asupra disp.art.864 alin.4 C.p. privind revocarea suspendării în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere.

Conf.art.71 alin.4 C.p. pe durata suspendării executării pedepsei principale a dispus suspendare executării pedepsei accesorii.

Conf.art.14, 346 C.p.p. a luat act că partea vătămată PD, nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

Conf.art.189 C.p.p.  a dispus că sumele reprezentând onorarii avocat oficiu se asigură din fondurile Ministerului Justiţiei.

Conf.art.191 C.p.p. a obligat inculpaţii  la plata a câte 500 lei fiecare  cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut următoarele:

Deliberând asupra procesului penal de faţă, privindu-i pe inculpaţii ND trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 211 alin.1 , alin.2 lit. b şi c şi alin.2 ind. 1 lit. a Cp si BD trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 211 alin.1 , alin.2 lit. b şi c şi alin.2 ind. 1 lit. a Cp  cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cp, împotriva părţii vătămate PD, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 17965/P/2008 din data de 14.01.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti , înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 14.01.2009, au fost trimişi în judecată, inculpaţii ND cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 211 alin.1 , alin.2 lit. b şi c şi alin.2 ind. 1 lit. a Cp si BD cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 211 alin.1 , alin.2 lit. b şi c şi alin.2 ind. 1 lit. a Cp  cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cp.

S-a reţinut că în data de 30.12.2008, în jurul orelor 23.00 în timp ce se aflau în troleibuzul care circula pe linia 96,  în zona staţiei „ Ministerul Transporturilor”,  inculpaţii ND şi BD, au deposedat, prin folosirea de violenţe  şi ameninţare,  partea vătămată PD de  un mini aparat radio şi de un rucsac ce conţinea un radiocasetofon  şi mai multe bunuri personale.

Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces verbal de surprindere în flagrant ( filele 25-27 d.u.p.), declaraţii parte vătămată PD (filele 53-56 d.u.p.), proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe fotografice (filele 28-30 d.u.p.), declaraţiile date de inculpaţi  (filele 35-41, 47-52 d.u.p.), procese verbale de control corporal (fila 63-66 d.u.p.),  proces verbal de conducere în teren şi reconstituire ( filerle 56-57 d.u.p.)  şi planşele foto aferentă (filele 58-60 d.u.p.) , declaraţii martori SV ( filele 53-57 d.u.p.) şi DM ( filele 61-63 d.u.p.) şi  fişe de cazier judiciar ( filele 31,42 d.u.p.).

În cursul urmăririi penale partea vătămată nu s-a constituit parte civilă (declaraţie filele 53-56 d u.p.).

Inculpaţii  a fost  reţinuţi  pentru 24 de ore la data de 31.12.2008  şi apoi arestaţi preventiv la data de 31.12.2008, măsura preventivă pentru inculpatul ND  fiind prelungită succesiv pe parcursul urmăririi penale, până la sesizarea instanţei, iar la data de 26.01.2009 inculpatul BD a fost  pus în libertate de către Tribunalul Bucureşti.

După sesizarea instanţei, partea vătămată PD, legal citată, nu s-a  prezentat pentru a-şi susţine cererea.

În cursul cercetării judecătoreşti, instanţa a procedat la audierea martorului DM, declaraţia acestuia aflându-se la dosarul cauzei la fila 54 dosar.

În apărare, instanţa a încuviinţat inculpaţilor proba cu înscrisuri în circumstanţiere, iar pentru inculpatul BD a dispus  întocmirea unui referat de evaluare de către Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Instanţa menţionează şi faptul că inculpaţii s-au prevalat de dreptul la tăcere, prev.de art.70 al.2 Cod proc.penală, neoferind declaraţii în această fază procesuală (încheiere, fila 19 dosar).

În baza probelor administrate în cursul procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 30.12.2008, în jurul orelor 23.00 în timp ce se aflau în troleibuzul care circula pe linia 96,  în zona staţiei „ Ministerul Transporturilor”,  inculpaţii ND şi BD, au deposedat, prin folosirea de violenţe  şi ameninţare,  partea vătămată PD de un mini aparat radio şi de un rucsac ce conţinea un radiocasetofon  şi mai multe bunuri personale.

Atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptei, regretând săvârşirea acesteia.

Pentru a reţine această situaţie de fapt instanţa are în vedere următoarele mijloace de probă:

Din procesul verbal întocmit de organele de poliţie la data de 30.12.2008 (filele 25-26 dosar) rezultă faptul că  în aceeaşi dată, în jurul orelor 23,00 au fost sesizate de către partea vătămată PD care a reclamat faptul că în timp ce se afla în troleibuzul 96 , trei indivizi l-au controlat în buzunare, iar unul dintre aceştia i-a smuls un rucsac din spate în care se aflau mai multe bunuri şi un radiocasetofon..

Se mai arată în acelaşi proces verbal că s-au efectuat verificări în zonă, iar în dreptul unui imobil, partea vătămată i-a indicat pe cei trei indivizi care i-au luat rucsacul, aceştia fiind legitimaţi în persoana inculpaţilor ND, BD şi a numitului SV.

În declaraţiile luate cu acel prilej, inculpatul ND  a precizat că el a smuls rucsacul părţii vătămate, iar inculpatul BD a căutat-o pe partea vătămată prin buzunare, în timp ce numitul SV o ţinea de vorbă pe partea vătămată, aspecte confirmate şi de către martorul SV care a arătat că el nu a avut nici o contribuţie la săvârşirea faptei (declaraţie filele 53-54 dosar).

Şi în declaraţiile ulterioare, date în calitate de învinuiţi, ND şi BD recunosc săvârşirea faptei, în modalitatea descrisă de către partea vătămată,  arătând că asupra inculpatului BD s-a găsit aparatul radio, iar asupra inculpatului ND rucsacul, aceste bunuri fiind predate părţii vătămate la data de 31.12.2008 (dovadă, fila 62 dosar).

În drept, fapta inculpaţilor  ND şi BD care  în data data de 30.12.2008, în jurul orelor 23.00 în timp ce se aflau în troleibuzul care circula pe linia 96,  în zona staţiei „ Ministerul Transporturilor”,  inculpaţii ND şi BD, au deposedat, prin folosirea de violenţe  şi ameninţare,  partea vătămată PD de  un mini aparat radio şi de un rucsac ce conţinea un radiocasetofon  şi mai multe bunuri personale, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 211 alin.1 , alin.2 lit. b şi c şi alin.2 ind. 1 lit. a Cp, şi respectiv art. 211 alin.1 , alin.2 lit. b şi c şi alin.2 ind. 1 lit. a Cp  cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cp.

Infracţiunea săvârşită de inculpaţi  atrage răspunderea penală a acestora în sensul art. 17 Cod penal, urmând ca la individualizarea pedepsei să fie avute în vedere criteriile stabilite de art. 72 Cod penal: limitele prevăzute de Codul Penal pentru această infracţiune, pericolul social al faptei, aceasta rezultând din modul de săvârşire anterior prezentat, din incidenţa mare şi starea de pericol creată prin faptele de acest tip, valoarea medie a prejudiciului , dar şi cicumstanţele agravante, respectiv faptul că fapta a fost săvârşită seara târziu, într-un mijloc de tarsnport în comun, de către două persoane

Totodată, instanţa va avea în vedere persoana inculpaţilor  care, deşi  nu sunt  nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, sunt consumatori de heroină , nu au loc de muncă sau alte ocupaţii şi  provin din familii dezorganizate.

În consecinţă instanţa va aplica celor doi inculpaţi  o pedeapsă cu închisoarea orientată la minimul prevăzut de lege, reţinând o contribuţie egală a acestora la săvârşirea faptei, cu precizarea că , în ceea ce îl priveşte pe inculpatul minor BD, acestuia îi sunt aplicabile dispoziţiile art.109 al.1 Cod penal, referitoare la reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă.

Cât priveşte modalitatea de executare, în raport de criteriile anterior menţionate, de cele precizate în referatul de evaluare (filele 29-35 dosar), din care rezultă că pentru reintegrarea acestuia este necesară o supraveghere strictă şi restrictivă,  şi apreciind că scopul pedepsei va putea fi atins chiar fără executarea acesteia, va dispune, faţă de inculpatul minor BD,  conform art.1101 din Codul penal, suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pe un termen de încercare de 5 ani şi 6 luni, iar cu privire la inculpatul ND, acesta va executa pedeapsa în regim de detenţie,  fiindu-i aplicabile dispoziţiile art.71-64 lit.a, teza a II-a, lit.b Cod penal.

În temeiul art.863 al.1 din Codul penal, pe durata termenului de încercare inculpatul BD trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere :

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti

În temeiul art.359 din Codul de procedură penală, va pune în vedere inculpatului BD dispoziţiile art.864 alin.1 şi 4 din Codul penal, privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere.

Conform art. 88 Cod penal, din pedeapsa rezultantă se va deduce perioada reţinerii şi a arestării preventive de la data de 31.12.2008 la zi pentru inculpatul ND  şi de la data de 31.12.2008 la data de 26.01.2009 pentru inculpatul BD .

În baza art.350 Cod proc.penală, instanţa va menţine starea de arest a inculpatului ND, constatând că se menţin temeiurile ce au  fost avute în vedere la luarea acestei măsuri, respectiv dispoziţiile art.143 şi art.148 lit.f Cod proc.penală.

Sub aspectul laturii civile, constată că partea vătămată PD nu s-a constituit parte civilă în cauză  (declaraţie filele 53-56 dup), prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

Conform art. 191 Cod procedură penală, inculpaţii  vor fi obligaţi  la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 500 lei fiecare.