Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate

Sentinţă penală 698 din 03.11.2010


Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate 

Prin sentinţa penală nr. 698 din 03.11.2010 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti s-a respins ca inadmisibilă cererea de reabilitare formulată de petentul IO cu privire la condamnarea aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 793/29.07.1993 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 07.09.1993, iar în baza art. 192 al. 2 C.p.p., petentul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că, prin sentinţa penală sus-menţionată, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată şi în stare de minoritate prevăzută de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, c, e, g  C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. şi art. 99 şi urm. C.p.

Prin cererea adresată instanţei, petentul a solicitat să se constate că a intervenit reabilitarea sa de drept cu privire la această condamnare.

Reabilitarea este instituţia juridică prin care efectele unei condamnări penale ce constau în interdicţii, incapacităţi şi decăderi încetează pentru viitor pentru fostul condamnat, care o perioadă de timp a dovedit, prin întreaga sa comportare, că s-a îndreptat şi că este posibilă reintegrarea socială deplină a acestuia.

Prin sentinţa penală menţionată, petentul a fost condamnat pentru fapte din minorat. Or, conform art. 109 al. 4 C.p., condamnările pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii nu atrag incapacităţi sau decăderi. De asemenea, potrivit art. 109 al. 3 C.p., pedepsele complementare, care atrag interdicţii, nu se aplică minorului.

Pentru aceste considerente, având în vedere că prin reabilitare, potrivit art. 133 al. 1 C.p., efectele unei condamnări penale ce constau în interdicţii, incapacităţi şi decăderi încetează pentru viitor pentru fostul condamnat, iar potrivit art. 109 al. 3 şi 4 C.p., condamnările pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii nu atrag interdicţii, incapacităţi sau decăderi, instanţa a reţinut că instituţia reabilitării nu este incidentă în cazul acestor condamnări, astfel încât a respins ca inadmisibilă cererea de reabilitare formulată de petent.

În subsidiar instanţa a constatat că, într-adevăr, în certificatul de cazier judiciar depus la dosar, eliberat la data de 23.09.2010 la cererea petentului, figurează condamnarea aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 793/29.07.1993 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, definitivă prin neapelare, la pedeapsa 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 – 209 lit. a, c, e, g C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. Aceste menţiuni vizează o condamnare  pentru fapte comise în timpul minorităţii. Or, art. 18 din Legea nr. 290/24.06.2004 privind cazierul judiciar, prevede că în certificatul de cazier judiciar nu se înscriu sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii.

Referitor la această stare de fapt, instanţa a reţinut că procedura de urmat pentru rectificarea menţiunii existente în certificatul de cazier judiciar al petentului nu este aceea a formulării unei cereri de reabilitare, ci cea prevăzută de art. 32 din Legea nr. 290/24.06.2004, text de lege potrivit căruia persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat. Potrivit art. 33 din actul normativ menţionat, persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea modului de soluţionare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază. Contestaţia este scutită de taxă de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, sentinţa penală nr. 698 din 03.11.2010, dosarul nr.  35517/301/2010