Ultraj-art. 239 alin.2 Cod Penal

Sentinţă penală 260 din 19.03.2012


 Sentinta penala nr. 260 din data de 19.03.2012

Prin Rechizitoriul nr. …… din data de …..  înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de ……. sub nr. ……, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest în altă cauză, a inculpatului NBL pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj în stare de recidivă postexecutorie, prevăzută şi pedepsită de art. 239 alin. 3 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

În fapt, în cuprinsul actului de sesizare a instanţei de judecată s-a reţinut că la data de …….., în timp ce se afla pe str. Argintului nr. 6, sector 3, Bucureşti, inc. NBL l-a lovit cu intenţie pe partea vătămată – ag. ŞI din cadrul Secţiei 11 Poliţie, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale, în timp ce acesta se afla în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.

Organele de urmărire penală au apreciat că situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare a instanţei de judecată a fost dovedită cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f.18-19 d.u.p.), declaraţii parte vătămată ŞI (f.20-23,72-73 d.u.p.), declaraţii martori EV (f.24-26,74-75 d.u.p.), DCC (f.27-28 d.u.p.), ONL (f.30-31,34,57-58 d.u.p.), CF (f.32-33,117-118 d.u.p.), IV (f.65-66 d.u.p.), NE (f.111-114 d.u.p.), NA (f.115-116 d.u.p.), procese verbale întocmite de DGPMB – Sectia 11 Politie şi set planşe foto (f. 35-43 d.u.p.), declaraţii inculpat NBL (f.55,102 d.u.p.), raport de expertiză medico-legală nr. ….. din …….. emis de IML Bucuresti (f. 79 d.u.p.).

La dosarul de urmărire penală s-a ataşat fişa de cazier a inculpatului (filele 53, 64 d.u.p.).

În cursul fazei de urmărire penală, partea vătămată ŞI a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3500 lei reprezentând daune materiale şi morale (fila 21 d.u.p.).

În faza de cercetare judecătorească, în şedinţa publică din data de ……., instanţa de judecată a procedat la audierea părţii civile ŞI care a învederat instanţei de judecată împrejurarea că înţelege să se constituie parte civilă în cauză cu suma în cuantum de 3.000 lei din care suma în cuantum de 1.500 lei daune morale (prejudiciul de imagine produs şi suferinţa provocată ca urmare a lovirii sale de către inculpat) şi suma în cuantum de 1.500 lei daune materiale (prejudiciul produs prin degradarea uniformei militare) (fila 40 d.i.).

De asemenea, în şedinţa publică din data de ……… a fost audiat inculpatul NBL, declaraţia sa fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei (fila 18 d.i.). Faţă de precizările efectuate de inculpat în sensul că l-a lovit pe partea vătămată ŞI din greşeală iar nu cu intenţie, neexistând o lovire cu intenţie a părţii vătămate, instanta de judecata a apreciat că în prezenta cauză nu este aplicabilă procedura simplificată de judecată prevăzută de dispoziţiile art. 320/1 alin. 1 C.p.p., astfel încât judecata prezentei cauze penale se va face conform procedurii de drept comun (fila 19 verso d.i.).

În şedinţa publică din data de ………., instanţa de judecată a încuviinţat proba testimonială în cadrul căreia s-au audiat martorii audiaţi în cursul fazei de urmărire penală EV (fila 41 d.i.), CF (fila 42 d.i.), NA (fila 43 d.i.), NE (fila 76 d.i.), ONL (fila 136 d.i.).

În şedinţa publică de la ………, instanţa de judecată a făcut aplicarea disp. art. 327 al. 3 C.p.p. privind declaraţiile date de martorii DCC şi IV  în faza de urmărire penală,  dând citire depoziţiilor date de aceştia în cursul urmăririi penale (filele 27-28, 65-66 d.u.p.) şi urmând a ţine cont de aceste depoziţii la judecarea pe fond a cauzei, întrucât audierea  martorilor DCC şi IV în faţa instanţei de judecată nu a mai fost posibilă, faţă de împrejurarea că la dosarul cauzei s-au depus dovezile imposibilitaţii executării mandatelor de aducere emise pe numele martorului DCC la adresele – …….. şi ……….. (filele 96-99, 101-104, 127-130 d.i.) deoarece acesta nu mai locuieşte la adresele indicate, în condiţiile în care în evidenţele Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, figurează cu domiciliul în ……… (fila 71 d.i.), după cum la dosarul cauzei s-a depus dovada imposibilităţii executării mandatului de aducere emis pe numele martorului IV la adresa – …….. (filele 119-122 d.i.) deoarece aceasta nu mai locuieşte la adresa indicată, în condiţiile în care în evidenţele Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date figurează cu domiciliul în ……… (fila 72 d.i.).

În şedinţa publică din data de ……, instanţa, faţă de dispoziţiile art. 67 C.p.p., a respins ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat prin apărător din oficiu privind suplimentarea probei testimoniale prin audierea martorului CN pe aspectul comportamentului părţii vătămate faţă de inculpat şi faţă de persoanele cu care interacţionează (fila 113 d.i.), apreciind că o atare probă, faţă de obiectul său – comportamentul părţii vătămate, nu este utilă, pertinentă şi concludentă pentru soluţionarea cauzei, în raport de ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză.

 În şedinţa publică de la ……., instanţa de judecată a pus în discuţie, în baza art. 334 C.p.p., schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinută în sarcina inculpatului NBL din infracţiunea prev. de art. 239 alin. 3 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p. în infracţiunea prev. de art. 239 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

La dosarul cauzei s-au depus următoarele înscrisuri : fişa de cazier a inculpatului (fila 10 d.i.), copia sentinţei penale nr. …… din ……. a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, cu menţiuni privind rămânerea definitivă şi menţiuni privind executarea (filele 13-17 d.i.).

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de ……., în jurul orelor 17,50, patrula formată din asa. EV şi ag. ŞI din cadrul Secţiei 11 Poliţie, în timp ce se aflau în misiune pe str. Argintului, sector 3, Bucureşti, au procedat la identificarea şi legitimarea numiţilor NBL, ONL şi CF, găsind, la controlul corporal efectuat asupra lui ONL, un cuţit tip fluture. În momentul în care au vrut să efectueze controlul asupra inc. NBL, acesta a devenit foarte violent, aducând injurii şi ameninţări la adresa organelor de poliţie. I s-a solicitat acestuia să se calmeze însă a continuat să aducă injurii, să gesticuleze necontrolat, scuipându-i pe cei doi agenţi, motiv pentru care s-a procedat la încătuşarea sa şi introducerea în autoturismul de serviciu marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare ……. După ce a fost introdus în autoturism, s-a culcat pe bancheta din spate şi a început să lovească cu picioarele în portiera stângă spate şi în geamul acesteia pe interior până când a deplasat-o din lăcaşul său şi a îndoit-o. Urmare a acestui comportament, inculpatul a fost scos din autoturism, moment în care au apărut mama şi fratele inculpatului însoţiţi de un câine de rasă pit-bull care s-a repezit la inculpat încercând să-l muşte, astfel încât agenţii de poliţie l-au descătuşat pe inculpat, moment în care inculpatul, încercând să scape, l-a lovit cu capul pe partea vătămată ag. ŞI în zona feţei şi cu piciorul în abdomen, după care a fugit. Urmare a loviturilor primite, partea vătămată ŞI a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile îngrijiri medicale conform raportului de expertiză medico-legală nr. ……. din ……. emis de IML Bucuresti.

Prin actul de sesizare a instanţei de judecată s-a dispus în baza art. 262 C.p.p. şi art. 10 lit. f C.p.p., respectiv art. 228 C.p.p. şi art. 10 lit. d C.p.p., încetarea urmăririi penale faţă de inc. NBL sub aspectul infracţiunii prev. de art. 217 C.p., respectiv neînceperea urmăririi penale faţă de inc. NBL sub aspectul infracţiunii prev. de art. 239 alin. 1,2 C.p. (parte vătămată EV) şi sub aspectul infracţiunii prev. de art. 239 alin. 1 C.p. (parte vătămată ŞI).

Situaţia de fapt reţinută rezultă din analiza coroborată a probatoriului administrat în cauză, sens în care instanţa de judecată are în vedere, în primul rând, declaraţiile inculpatului care, fiind audiat în faza de urmărire penală şi în faţa instanţei de judecată (f.55,102 d.u.p., fila 18 d.i.) a precizat că l-a lovit pe partea vătămată cu capul în zona feţei dar din greşeală, nu cu intenţie, în momentul în care s-a ridicat după ce se aplecase în jos în timpul imobilizării cu cătuşele la spate.

Declaraţiile inculpatului în sensul că a lovit din greşeală partea vătămată iar nu cu intenţie,  urmează să fie apreciate de instanţa de judecată ca nesincere, aceste declaraţii fiind infirmate de celelalte mijloace de probă administrate în cauză. Astfel, din declaraţia părţii vătămate ŞI, audiat atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii (f.20-23,72-73 d.u.p., f. 40 d.i.), reiese că  inculpatul intenţiona să scape astfel încât în momentul descătuşării a lovit intenţionat partea vătămată cu capul în zona feţei şi cu piciorul în abdomen, după care a fugit. De asemenea, martorul EV, fiind audiat atât în faza de urmărire penală cât şi în cursul judecăţii  (f.24-26,74-75 d.u.p., fila 41 d.i.), precizează că inculpatul striga să îi dea drumul la cătuşe iar în momentul descătuşării a profitat de acest fapt şi l-a lovit pe partea vătămată cu capul în faţă şi cu piciorul  în abdomen, după care a fugit. Declaraţiile părţii vătămate şi ale martorului EV se coroborează cu declaraţiile martorului ONL (care a precizat în faza de urmărire penală faptul că inculpatul s-a opus imobilizării lovindu-l cu capul în zona feţei pe partea vătămată, spărgându-i buza - f.30-31,34,57-58 d.u.p.), cu declaraţiile martorului IV (aceasta precizând, în faza de urmărire penală, faptul că inculpatul l-a lovit cu capul în zona feţei pe partea vătămată în încercarea de scăpa din mâinile poliţistului care l-a imobilizat - f.65-66 d.u.p.), cu declaraţiile martorului CF (care a precizat în faza de urmărire penală că inculpatul, profitând de faptul că a fost descătuşat, l-a lovit cu capul direct în gură pe partea vătămată, după care a fugit - f.32-33,117-118 d.u.p.), cu declaraţiile martorului DCC (care a precizat în faza de urmărire penală că l-a văzut pe inculpat trecând în fugă pe lângă el iar din discuţiile unor copii a aflat că inculpatul a avut o altercaţie cu nişte poliţişti -  f.27-28 d.u.p.). În privinţa declaraţiilor date de martorii IV şi DCC în faza de urmărire penală, astfel cum au fost prezentate anterior, instanţa de judecată a făcut aplicarea dispoziţiilor prev. de art. 327 alin. 3 C.p.p., dând citire acestor declaraţii în şedinţa publică de la ……. şi urmând a ţine cont de aceste declaraţii la judecarea pe fond a cauzei, faţă de imposibilitatea audierii martorilor menţionaţi în faţa instanţei de judecată, pentru considerentele anterior expuse.

Privitor la faptul ca martorii CF şi ONL au retractat în faţa instantei declaraţiile date în cursul fazei de urmărire penală (fila 42 d.i., fila 136 d.i.), instanţa reţine că nu există o ordine de preferinţă între declaraţiile părţilor şi ale martorilor date de acestia în diferitele faze ale procesului penal,  iar retractarea unei declaraţii anterioare de către inculpat sau martor, cu motivarea că au fost supuşi unor presiuni fizice sau psihice nu trebuie acceptată necritic întrucât printr-o asemenea retractare se divizează artificial procesul penal si se minimalizează necesitatea si importanţa urmăririi penale.  Prin urmare, în cazul unor declaraţii succesive, retractarea totală sau parţială ori modificarea declaraţiilor anterioare, nu este de natură, prin ea însăşi, să înlature acele declaraţii deoarece astfel ar însemna sa lipsim de eficienţă probe administrate în mod legal si să ajungem la încalcarea principiului stabilirii adevărului. Evident, instanţa este îndreptăţită să înlăture o declaraţie anterioară a inculpatului sau a martorului, dar numai în măsura în care retractarea este temeinic motivată cu date, elemente si împrejurari de natură să formeze convingerea că exprimă realitatea. Or, în speţă se constată ca martorii CF şi ONL, fiind audiaţi în cursul cercetării judecatoresti, au invocat motive  puerile pentru a justifica retractarea declaraţiilor anterioare, motive ce nu se coroborează cu nicio altă probă administrată în cauză.

Pentru motivele arătate, la analizarea probatoriului administrat în cauză  instanta va reţine declaraţiile martorilor CF şi ONL date în faza de urmărire penală, astfel cum au fost prezentate şi analizate anterior.

Toate declaraţiile anterior prezentate se coroborează cu menţiunile din cuprinsul raportului de expertiză medico-legală nr. ….. din …… emis de IML Bucuresti (f. 79 d.u.p.), menţiuni conform cărora partea vătămată a prezentat leziuni traumatice (roşul buzelor în dreptul 32 plagă superficială de 0,5 cm acoperită de sânge coagulat pe fond minim tumefiat roşiatic violaceu; interdigital I, II mână stângă dorsal excoriaţie superficială roşietică discontinuă) care au putut fi produse prin lovire cu corp dur şi zgâriere, pot data din ……… şi necesită pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.

 Faţă de analiza în mod coroborat a materialului probator administrat în cauză, astfel cum a fost prezentat anterior, instanţa de judecată apreciază ca nesincere declaraţiile inculpatului în sensul că a lovit din greşeală partea vătămată iar nu cu intenţie, respectiv apreciază ca nesincere declaraţiile martorilor NE şi NA (mama şi fratele inculpatului), date în faza de urmărire penală şi în faţa instanţei de judecată (f.111-114 d.u.p.,f.115-116 d.u.p., fila 43 d.i., fila 76 d.i.), declaraţii care susţin versiunea inculpatului în sensul că a lovit din greşeală partea vătămată iar nu cu intenţie. Din acest ultim punct de vedere, instanţa de judecată are în vedere, pe de-o parte, faptul că declaraţiile martorilor NE şi NA sunt contrazise de declaraţiile părţii vătămate coroborate cu declaraţiile celorlalţi martori audiaţi în cauză, astfel cum au fost expuse anterior iar pe de altă parte, faptul că există contradicţii majore între declaraţiile martorilor NE şi NA, contradicţii de natură a conduce la concluzia că aceste declaraţii au caracter nesincer, neputând fi luate în considerare la judecarea pe fond a cauzei dedusă judecăţii. Spre exemplu, martorul NA precizează că inculpatul a căzut pe jos, cu mâinile încătuşate iar când s-a ridicat l-a lovit din greşeală pe partea vătămată (fila 43 d.i.) în timp ce martorul NE precizează că inculpatul era aplecat în faţă, cu mâinile încătuşate şi zbătându-se l-a lovit din greşeală pe partea vătămată (fila 76 d.i.). De asemenea, martorul NA precizează că inculpatul a fost încătuşat 5 minute (filele 115-116 d.u.p.) în timp ce martorul NE precizează că inculpatul a fost încătuşat 20-30 de minute (filele 111-112 d.u.p.). Mai mult decât atât, faţă de caracterul şi poziţia leziunilor traumatice suferite de partea vătămată, instanţa de judecată apreciază că poziţia inculpatului, chiar în varianta martorilor NA şi NE, nu îi permitea acestuia lovirea din greşeală a părţii vătămate cu consecinţa producerii leziunilor traumatice descrise în cuprinsul raportului de expertiză medico-legală nr. ….. din …… emis de IML Bucuresti (f. 79 d.u.p.), din materialul probator rezultând că inculpatul a avut un comportament violent şi recalcitrant în încercarea de a scăpa, împrejurare în care, chiar dacă nu ar fi urmărit lovirea părţii vătămate, cel puţin a acceptat că manifestându-se astfel se poate produce un astfel de rezultat.

Faţă de materialul probator administrat în cauză, astfel cum a fost analizat, rezultă, ca atare, atât existenţa faptei reţinută în sarcina inculpatului, cât şi vinovăţia inculpatului în săvârşirea acestei fapte.

În drept, fapta inculpatului NBL care la data de …….., în timp ce se afla pe str. Argintului nr. 6, sector 3, Bucureşti, l-a lovit cu intenţie pe partea vătămată – ag. ŞI din cadrul Secţiei 11 Poliţie, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale, în timp ce acesta se afla în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 239 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

Faţă de aceste considerente, instanţa va dispune în baza art. 334 C.p.p. schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinută în sarcina inculpatului NBL din infracţiunea prev. de art. 239 alin. 3 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p. în infracţiunea prev. de art. 239 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

La individualizarea pedepsei la care urmează a fi condamnat inculpatul, instanţa urmează a avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art.72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă stabilite în partea specială a Codului Penal, gradul de pericol social relevant al faptei si conduita inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale, manifestând o atitudine nesinceră în cursul procesului penal, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penala – starea de recidivă postexecutorie reţinută în prezenta cauză întrucât fapta a fost săvârşită de inc. NBL după considerarea ca executată, la data de ……, a pedepsei de 3  ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ….. din …… a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. ….. din ……… a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală, motiv pentru care instanţa va da eficienţă dispoz. art. 37 lit. b C.p. privitoare la starea de recidivă postexecutorie (filele 13-17 d.i. ).

Pentru aceste considerente, în baza art. 239 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p.  va condamna pe inculpatul NBL la pedeapsa închisorii de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

În baza art. 71 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Va lua act că inculpatul este arestat în altă cauză.

Solutionând latura civilă a cauzei, instanta retine ca partea civila ŞI s-a constituit parte civilă în cauză cu suma în cuantum de 3.000 lei din care suma în cuantum de 1.500 lei daune morale (prejudiciul de imagine produs şi suferinţa provocată ca urmare a lovirii sale de către inculpat) şi suma în cuantum de 1.500 lei daune materiale (prejudiciul produs prin degradarea uniformei militare) (fila 40 d.i.).

Instanţa va admite în parte acţiunea civilă formulata de partea civila ŞI, pentru următoarele considerente :

În ceea ce priveşte daunele materiale solicitate de partea civilă ŞI - 1.500 lei reprezentând prejudiciul produs prin degradarea uniformei militare, instanta constată că partea civilă nu a făcut dovada, prin probe administrate la dosarul cauzei, a caracterului cert al acestui prejudiciu sub aspectul întinderii sale.

În ceea ce priveşte daunele morale solicitate de partea civila ŞI - 1.500 lei daune morale reprezentând prejudiciul de imagine produs şi suferinţa provocată ca urmare a lovirii sale de către inculpat, chiar dacă legiuitorul nu a reglementat criteriile de stabilire a unui astfel de prejudiciu, fapta inculpatului NBL de a săvârşi o faptă prevăzută de legea penală care s-a soldat cu lovirea părţii civile SI, a fost de natură a provoca suferinţă părţii civile ŞI care a necesitat pentru vindecarea leziunilor traumatice suferite un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Cat priveşte cuantumul daunelor morale, acesta trebuie să fie unul echitabil, adică, în opinia instanţei să aibă un asemenea nivel încât, raportat la gradul de pericol social al faptei, raportat la nivelul material al societăţii în ansamblu, dar şi al persoanelor implicate, în individualitatea lor, să dea satisfacţie celui ce a suferit un prejudiciu iar cel care a creat acel prejudiciu să fie conştient de suferinţa morală la care a dat naştere prin fapta sa.

Ca atare, instanţa apreciază că suma în cuantum de 1.500 lei acoperă prejudiciul moral, real şi efectiv suferit de către partea civilă SI.

Pentru considerentele anterior expuse, în baza art. 14 rap. la art. 346 C.p.p. va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă ŞI şi, în consecinţă, va obliga inculpatul NBL la plata sumei de 1.500 lei, cu titlu de daune morale către partea civilă ŞI.

Faţă de considerentele anterior expuse, va respinge ca neîntemeiată cererea formulată de partea civilă ŞI privind obligarea inculpatului NBL la plata sumei în cuantum de 1.500 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. va obliga pe inculpatul NBL la plata sumei de 1400 lei cheltuieli judiciare către stat, apreciind că efectuarea  acestor cheltuieli judiciare a fost determinata din culpa inculpatului.