Neacordarea majorărilor de întârziere aferente chiriei restante până la data evacuării efective a chiriaşului

Sentinţă civilă 2242 din 25.10.2011


Neacordarea majorarilor de întârziere aferente chiriei restante pâna la data evacuarii efective a chiriasului

Prin  cererea introdusa la aceasta instanta si înregistrata la nr. 2990/292 din 18 iulie 2011, reclamantul M. R.d.V.  prin Primar a chemat în judecata pe pârâtul G. Fl. pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta,  sa se dispuna : evacuarea acesteia din locuinta închiriata, situata în Rosiorii de Vede , str. Plt. Radulescu, nr. 13, judetul Teleorman, pe care în prezent o foloseste fara drept, contractul de închiriere nr. 2722/15.05.1997, fiind expirat prin ajungerea la termenul din data de 1 mai 2002; sa fie obligat la plata sumei de 3060 lei  reprezentând, 1530 lei chirii neachitate, scadente si exigibile la data de 31 mai 2011 si 1530 lei majorari de întârziere calculate la data de 31 mai 2011, conform contractului de închiriere nr. 2722/15.05.1997; obligarea pârâtului la plata chiriei lunare datorate, aferenta perioadei 1 iunie 2011 pâna la data executarii efective a hotarârii de evacuare, în temeiul art. 25 din Legea 114/1996®, cu modificarile si completarile ulterioare precum si majorarile aferente acestei chirii, prejudiciul fiind viitor dar cert; cu cheltuieli de judecata.

 Instanta a admis capetele de cerere prin care se solicita rezilierea contractului de închiriere, evacuarea chiriasului si plata contravalorii chiriei restante si a majorarilor de întârziere calculate conform clauzelor contractului de închiriere încheiat între parti, inclusiv capatul de cerere privind plata chiriei pâna la data evacuarii efective, potrivit dispozitiilor  25 din Legea 114/1996, modificata, în vigoare la data încheierii contractului de închiriere între parti si a respins capetele de cerere privind obligarea pârâtului la plata majorarilor de întârziere ce depasesc valoarea debitului principal, precum si a majorarilor de întârziere aferente perioadei octombrie 2011 si pâna la data executarii efective a hotarârii de evacuare, ca neîntemeiate întrucât acesta nu poate fi obligat decât la majorari de întârziere limitate la valoarea chiriei restante, conform clauzelor contractului de închiriere iar prin dispozitiile art. 25 din Legea 114/1996, modificata, sus citate, nu este prevazuta si obligatia persoanei evacuate de a achita contravaloarea majorarilor de întârziere, care  trebuie sa rezulte dintr-un contract în vigoare. De vreme ce se va dispune rezilierea contractului de închiriere, acesta este desfiintat pentru viitor si nu îsi mai produce efectele între parti.

Domenii speta