Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 87 din 16.01.2012


Prin cererea formulata si înregistrata sub nr. 4446/292/2011, reclamantul P. M. S. l-a chemat în judecata pe pârâtul O. M.  solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, sa constate refuzul nejustificat al pârâtului de a-si da acordul pentru autorizarea executarii lucrarilor de etajare la imobilul sau.

În motivarea cererii, reclamantul a mentionat ca a întocmit si a depus documentatia tehnica la primarie în vederea obtinerii autorizatiei de construire, a fost emis certificatul de urbanism nr. 258/20.09.2011, în care se arata ca este necesar, printre alte documente, si acordul notarial al proprietarului de la limita de vest. Pârâtul, fiind proprietarul cu care se învecineaza pe latura de Vest a proprietatii, a refuzat sa mearga la notar pentru a-si da acordul în acest sens.

Analizând probele administrate în cauza, instanta a retinut ca:

Asa cum se mentioneaza în certificatul de urbanism nr. 258 din 20.09.2011 eliberat de Primaria municipiului Rosiorii de Vede, cererea de emitere a autorizatiei de construire depusa de reclamant, trebuie sa fie însotita printre alte documente, si de „acordul notarial al proprietarului de la limita vest sau retragere 2 ml spre interiorul proprietatii”.

Prin depunerea la dosar a documentatiei tehnice - autorizatie de construire cu nr. 92/2010, a memoriului tehnic si planului de amplasament, reclamantul face dovada ca a început demersurile necesare autorizarii executarii lucrarilor de etajare la imobilul proprietatea sa si din sustinerile sale se retine ca vecinul de la limita de Vest, pârâtul în cauza, refuza sa-si dea acordul necesar.

În cauza a fost efectuat un raport de expertiza tehnica judiciara de catre expert D.T. în care concluzioneaza ca supraetajarea imobilului reclamantului nu aduce prejudicii proprietatii pârâtului, iar refuzul pârâtului de a-si da acordul pentru etajarea casei reclamantului, nu este justificat.

Din probele administrate, înscrisuri, expertiza de specialitate, instanta a retinut ca refuzul pârâtului de a-si da acordul la supraetajarea constructiei reclamantului, este nejustificat, astfel ca în baza dispozitiilor legale mentionate, a admis cererea  formulata de reclamant si a constatat refuzul nejustificat al pârâtului de a-si da acordul pentru autorizarea executarii lucrarilor de etajare la imobilul proprietatea reclamantului, prezenta hotarâre urmând sa fie acceptata de catre emitentul autorizatiei de construire.