Ucidere din culpă (art.178 C.p.) al.1 c.p.- Latura Civilă

Sentinţă penală 2121/2013 din 16.04.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 2121/2013

Şedinţa publică de la 16 Aprilie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.B.

Grefier F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin procuror C.F.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii I.G., partile civile N.P. , N.L.I., N.M.A., Spitalul Clinic De Urgenta Bagdasar Arseni, Spitalul Judetean De Urgenta Pitesti, având ca obiect ucidere din culpă (art.178 C.p.) al.1 C.P.- Latura Civilă

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinită, fara citarea partilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in şedinţa publica din data de 02.04.2013, susţinerile parţilor si concluziile reprezentantului Parchetului fiind consemnate în scris in încheierea de amânare a pronuntarii din acea data, încheiere ce face parte integranta din prezenta sentinţa.

Deliberând;

INSTANŢA

Constată că, prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti întocmit în data de 11.06.2012, în dosarul nr.6412/P/2010, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului I.G., pentru săvârşirea  infracţiunii de ucidere din culpă prev. şi ped. de art. 178 alin. 1 C.pen., comisă prin aceea că, în data de 01.09.2010, ora 03,20, în timp ce conducea pe raza com. Albota, sat Cerbu, jud. Argeş, autoturismul marca Suzuki Swift cu nr. de înmatriculare X, nu a respectat normele legale de circulaţie, respectiv disp. art.35 pct. 1 şi art. 121 alin.1 din OUG nr. 195/2002 R, fapt ce a determinat, datorită oboselii, să adoarmă la volan,  împrejurări în care  intră pe acostament într-un cap de pod, iar în urma impactului  partea vătămată N.M.M. a decedat.

Prin sentinţa penală nr. 4072 pronunţată de Judecătoria Piteşti la data de 20 noiembrie 2012, în baza art. 38 Cod procedură penală s-a disjuns latura civilă a cauzei de latura penală şi a fost condamnat inculpatul I.G. la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 178 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 320/1 Cod procedură penală.

În baza art. 81 Cod penal s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei aplicate, iar în baza art. 82 Cod penal s-a fixat termen de încercare de 3 ani.

În baza art. 71 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a si lit. b) Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a constatat suspendată de drept executarea pedepsei aplicate.

A fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 6412/P/2010 din data de 11.06.2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută şi pedepsită de art. 178 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în data de 01.09.2010, ora 03,20, în timp ce conducea pe raza com. Albota, sat Cerbu, jud. Argeş, autoturismul marca Suzuki Swift cu nr. de înmatriculare X, nu a respectat normele legale de circulaţie, respectiv art. 35 pct. 1 şi art. 121 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, fapt ce l-a determinat, datorită oboselii, să adoarmă la volan,  împrejurări în care a intrat pe acostament într-un cap de pod, iar în urma impactului partea vătămată N.M.M. a decedat.

În cursul urmăririi penale s-au administrat următoarele probe: procesul - verbal de constatare, procesul – verbal de cercetare la faţa locului, raport de expertiză tehnică întocmit în data de 16.11.2010, fotografii şi schiţe, raport de necropsie din 02.09.2010, declaraţiile inculpatului, declaraţiile părţilor civile, certificat de cazier judiciar.

Coroborând aceste probe, instanţa de fond a reţinut că, la data de 01.09.2010, organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că, pe raza com. Albota, sat Cerbu, jud. Argeş, a avut loc un accident rutier care a avut drept urmare moartea unei persoane.

Cu ocazia cercetării efectuate la faţa locului, s-a constatat că este vorba de un autoturism avariat, respectiv marca Suzuki Swift cu nr. de înmatriculare X în care se găseau şoferul, respectiv inculpatul I.G., iar pe locul din faţa dreapta partea vătămată N.M.M., care, în jurul orelor 03,20 se deplasa pe DN65, iar la km 105+250 m, în com. Albota, datorită oboselii, şoferul a adormit la volan, împrejurări în care maşina a intrat pe acostament într-un cap de pod, iar în urma impactului partea vătămată N.M.M. a decedat.

Conform raportului de necropsie din 02.09.2010, moartea părţii vătămate  a fost violentă, datorându-se hemoragiei interne, consecinţa unui traumatism toraco - abdominal forte soldat cu rupturi viscerale şi fracturi costale.

În expertiza tehnică auto s-a menţionat totodată că numitul I.G. nu a respectat normele legale de circulaţie, respectiv art. 35 pct. 1 şi art. 121 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, fapt ce a determinat, datorită oboselii, să adoarmă la volan.

În cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, aşa acum a fost reţinută în actul de sesizare, iar la termenul de judecată din data de 20.11.2012 a solicitat aplicarea art. 320/1 Cod de procedură penală, cerere admisă de instanţa de judecată, potrivit menţiunilor din încheierea de şedinţă respectivă.

La termenul de judecată din data de 20.11.2012, în baza art. 320/1 alin. 5 Cod de procedură penală, instanţa a disjuns latura penală de latura civilă a cauzei, formându-se un nou dosar, cu termen de judecată la 18.11.2012, înregistrat sub nr. 23129/280/2012, deoarece soluţionarea laturii civile întârzia soluţionarea laturii penale.

Prin d.p. nr.98/R/12.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr.13468/280/2012, s-au admis recursurile declarate de părţile civile N.L.I., N.M.A. şi N.P., împotriva sentinţei penale nr.4072 din 20 noiembrie 2012, pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr.13468/280/2012, dispunânmdu-se:

 “Casează, în parte, sentinţa atacată. Rejudecând, înlătură condamnarea inculpatului, cu toate consecinţele: În baza art.334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptei prin rechizitoriu, din infracţiunea prevăzută de art.178 alin.1 Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art.178 alin.2 Cod penal. În baza art.178 alin.2 Cod penal, condamnă pe inculpatul I.G. la 2 ani închisoare. În baza art.86/1Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art.86/2 Cod penal, fixează termen de încercare de 7 ani. Pe durata termenului de încercare, obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art.86/3 alin.1 lit.a)-d) Cod penal, respectiv: a) - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunaul Argeş; b) - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.86/3 alin.3 lit.e) Cod penal, interzice inculpatului dreptul de a conduce vreun vehicul. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86/4 Cod penal. În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal. Face acplicarea dispoziţiilor art.71 alin.ultim Cod penal. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale. Obligă pe inculpat la 500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei, onorariul avocatului din oficiu, avansat din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă.”

Cu privire la latura civilă  a cauzei s-a format ca urmare  a disjungerii dispuse dosarul nr. 23129/280/2012, în care s-a dispus ataşarea dosarului penal împreună cu actul de sesizare a instanţei de judecată, iar pentru soluţionarea cauzei s-au administrat probele cu înscrisuri şi testimoniale cu martorii P..A şi D.I.D. propuşi de părţile civile N.P., N.L.I. şi N.M.A..

De asemenea, se va reţine că partea vătămată N.P.- mama victimei, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 40.000 lei daune materiale şi 500.000 lei daune morale, precizând că în baza propunerii de despăgubiri nr. 734/25.01.2011, asigurătorul de răspundere civilă Groupama Asigurări SA, i-a achitat deja acesteia şi celorlalţi moştenitori, în cota prevăzută în certificatul de moştenitor nr.31/27.08.2012, suma de 631 lei daune materiale şi 6.868,98 daune morale, sumă neîndestulătoare pentru prejudicial material şi moral suferit-conform cererii înregistrate în data de 25.09.2012,de la f. 40.

Partea vătămată N.L.I. -fratele victimei, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 500.000 lei daune morale, precizând că în baza propunerii de despăgubiri nr. 734/25.01.2011, asigurătorul de răspundere civilă Groupama Asigurări SA, i-a achitat déjà acesteia şi celorlalţi moştenitori, în cota prevăzută în certificatul de moştenitor nr.31/27.08.2012, suma de 946 lei daune materiale şi 10.303, 47 lei  daune morale, sumă neîndestulătoare pentru prejudiciul material şi moral suferit-conform cererii înregistrate în data de 25.09.2012, de la f. 44.

Partea vătămată N.M.A. -fratele victimei, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 500.000 lei daune morale, precizând că în baza propunerii de despăgubiri nr. 734/25.01.2011, asigurătorul de răspundere civilă Groupama Asigurări SA, i-a achitat déjà acesteia şi celorlalţi moştenitori, în cota prevăzută în certificatul de moştenitor nr.31/27.08.2012, suma de 946 lei daune materiale şi suma de 10.303, 47 lei  daune morale, sumă neîndestulătoare pentru prejudiciul material şi moral suferit-conform cererii înregistrate în data de 25.09.2012, de la f. 42.

Conform adresei nr.737/25.01.2011 emisă de SC Groupama Asigurări SA, f.51, suma plătită de 30.000 lei se compune din sumele de 2524,07 lei cu titlu de  daune materiale şi 27475,93 lei cu titlu de  daune morale, către cele 3 părţi civile persoane fizice care  au recunoscut încasarea lor efectivă.

Partea civilă Spitalul Clinic De Urgenţă Bagdasar Arseni, a solicita obligarea persoanelor vinovate la plata sumei de 707,70 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, iar partea civilă Spitalul Judeţean De Urgenţă Piteşti cu suma de 1000,73 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine din raportul de necropsie din 02.09.2010, că moartea părţii vătămate  a fost violentă, datorându-se hemoragiei interne, consecinţa unui traumatism toraco - abdominal forte soldat cu rupturi viscerale şi fracturi costale.

În expertiza tehnică auto s-a menţionat totodată că numitul I.G. nu a respectat normele legale de circulaţie, respectiv art. 35 pct. 1 şi art. 121 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, fapt ce a determinat, datorită oboselii, să adoarmă la volan, iar victima a încălcat disp. art.99 alin.1 din OUG nr. 195/2002 Rep..

Având în vedere prejudiciile suferite, părţile vătămate-respectiv mama şi fraţii victimei directe a accidentului, dar şi unităţile spitaliceşti menţionate au înţeles să exercite acţiune civilă în cadrul procesului penal, obiectul acestei acţiuni constituindu-l tragerea la răspundere civilă a inculpatului.

În acest sens, se va constata că, acţiunea civilă exercitată în procesul penal este mijlocul procesual prevăzut de lege prin care persoana vătămată prin săvârşirea unei infracţiuni ori succesorii acesteia solicită tragerea la răspundere civilă a inculpatului, a părţii responsabile civilmente ori a succesorilor în drepturi ai acestora care au acceptat succesiunea, în vederea reparării integrale, în natură sau prin echivalent a prejudiciului direct, material sau moral produs prin activitatea infracţională.

Temeiul de drept al acţiunii civile îl constituie încălcarea normei de drept ce îndrituieşte la tragerea la răspundere civilă, iar temeiul de fapt reprezintă fapta ilicită concretă cauzatoare de prejudiciu.

Cu privire la toate aceste constituiri de parte civilă în procesul penal instanţa va reţine că s-au realizat în conformitate cu dispoziţiile legale, constituirea ca parte civilă putându-se face în scris sau oral, în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare, dar şi după citirea actului de sesizare numai cu acordul inculpatului. Pe de altă parte, în mod corect, părţile vătămate au indicat clar în declaraţiile/cererile de constituire de parte civilă, cuantumul determinat al prejudiciului şi felul acestuia, material sau moral.

Răspunderea delictuală este guvernată de principiul reparării integrale a prejudiciului material-ce se dovedeşte prin probe, precum şi a prejudiciului moral-stabilit de instanţă prin evaluare, în aşa  fel încât să nu fie pur subiectivă sau să tindă la către o îmbogăţire fără just temei.

Totodată, când autorul faptei prejudiciabile ori persoana chemată să răspundă pentru fapta altuia este titulara unei asigurări de răspundere civilă, despăgubirea acordată de societatea de asigurări victimei ori moştenitorilor săi, are caracter indemnitar şi nu are un efect extinctiv total al raportului obligaţional dintre ea şi autorul faptei ilicite, mai ales când despăgubirea nu acoperă integral prejudiciul provocat victimei, astfel încât plata făcută de asigurător nu stinge acest raport, trebuind să suporte diferenţa stabilită în echitate, concret de instanţă.

Acţiunea civilă, ca acţiune privată, facultativă, patrimonială, divizibilă şi disponibilă, alăturată acţiunii penale în procesul penal având un caracter accesoriu, soluţiile pronunţate de instanţă cu privire la latura penală au o influenţă hotărâtoare cu privire la modul de rezolvare a acţiunii civile.

În acest sens, în soluţionarea acţiunii civile, instanţa va avea în vedere soluţia pronunţată cu privire la latura penală a cauzei şi anume, condamnarea inculpatului I.G. la 2 ani închisoare, pentru infr. prev. de art.178 alin.2 Cod penal, iar în baza art.86/1Cod penal, a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi în baza art.86/2 Cod penal, a fixat termen de încercare de 7 ani.

În ceea ce priveşte asigurătorul de răspundere civilă, SC Groupama Asigurări SA acesta nu are calitate de parte responsabilă civilmente, ci răspunde pentru pagubele provocate prin fapta inculpatului în limitele obligaţiei ce îi revin conform contractului de asigurare, în cauză solidar cu inculpatul.

La acordarea despăgubirilor, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile Ordinului nr. 5 din 2010, pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Potrivit art. 24 din acest act normative: “(1) Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limite de despăgubire, care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt:

a) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse în anul 2010, la un nivel de 500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. Pentru accidente produse în anul 2011, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 750.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. Pentru accidente produse în anul 2012, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;

b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse în anul 2010, la un nivel de 2.500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. Pentru accidente produse în anul 2011, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 3.500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. Pentru accidente produse în anul 2012, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României”.

Având în vedere faptul că între asigurător şi părţile vătămate-persoane fizice, care s-au constituit parte civilă a intervenit o tranzacţie parţială asupra întinderii despăgubirilor solicitate, instanţa va analiza indeplinirea condiţiilor necesare exercitării acţiunii civile.

Astfel, pentru exercitarea acţiunii civile în procesul penal trebuie îndeplinite următoarele condiţii

-să existe o faptă ilicită constând într-o infracţiune, infracţiunea reprezentând temei atât pentru răspunderea penală cât şi pentru răspunderea civilă,

-infracţiunea să fi produs un prejudiciu material sau moral. Prejudiciul trebuie să fie cert şi actual, pentru prejudiciile viitoare este necesar ca producerea lor să fie sigură, prejudiciul nu trebuie să fi fost reparat încă, sarcina probei existenţei prejudiciului şi a întinderii acestuia aparţine părţii civile sau procurorului în cazul în care prejudiciul reprezintă chiar o condiţie pentru existenţa infracţiunii,

-să existe o legătură de cauzalitate între infracţiunea săvârşită şi prejudiciul produs,

-să existe vinovăţia făptuitorului în producerea prejudiciului, iar faţă de natura civilă a acţiunii, făptuitorul va răspunde pentru culpa cea mai simplă, culpa levissima, în producerea prejudiciului,

-să existe o constituire de parte civilă în procesul penal, cu excepţia situaţiilor în care acţiunea civilă este exercitată din oficiu.

Cu privire la existenţa unei fapte ilicite constând într-o infracţiune, instanţa va reţine că această primă condiţie este îndeplinită, după cum rezultă din sentinţa de condamnare pronunţată în latura penală a cauzei.

Totodată, din aceeaşi hotărâre, rezultă şi existenţa unui prejudiciu constând în vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale a  părţii vătămate în cauză şi corelativ acestuia şi a unui prejudiciu moral, precum şi legătura de cauzalitate dintre infracţiunea săvârşită şi prejudiciul produs. Prejudiciile cauzate în speţă sunt certe şi actuale, fiind dovedite prin înscrisurile depuse la dosar. Pe de altă parte există dovezi în sensul acoperirii acestor prejudicii în mod parţial de către asigurătorul SC Groupama SA pentru inculpat.

În acest sens s-a stabilit faptul că, urmare a accidentului provocat în condiţiile amintite de inculpat  victima a decedat.

De asemenea se reţine că este îndeplinită şi cerinţa referitoare la vinovăţia inculpatului, în cauză fapta fiind comisă din culpă, dar şi cea de constituire valabilă a părţilor civile, analizată mai sus.

Răspunderea civilă a inculpatului este guvernată de principiul reparării integrale a prejudiciului produs prin infracţiune, însă în limitele în care partea civilă a exercitat acţiunea civilă în procesul penal, despăgubirea fiind acordată părţii civile pentru repararea pagubei efectiv suferite damnum emergens, cât şi a folosului nerealizat de partea civilă lucrum cessans.

Repararea prejudiciului se face potrivit legii civile, în natură sau prin echivalent. Având în vedere natura prejudiciilor produse prin comiterea infracţiunii în cauza de faţă, instanţa va dispune acoperirea prejudiciilor suferite prin plata unor sume de bani, în formă globală, iar nu în rate periodice.

După cum rezultă şi din Decizia Curţii Supreme de Justiţie nr. 631 din 07.02.2003, Secţia penală, potrivit art.14 alin.3 Cod procedură penală şi art.998 Cod civil, fapta omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara. De asemenea, Recomandările Consiliului Europei din 1969 de la Londra subliniază, între altele, că principiul reparaţiei daunelor morale trebuie recunoscut în cazul decesului victimei, despăgubirea având rolul de a da o compensare moştenitorilor victimei. Din probele administrate în cauză rezultă că, pe lângă daunele patrimoniale suferite de părţile vătămate, au existat şi prejudicii morale, decurgând din traumele psihice suferite, sechelele post-traumatice care afectează negativ participarea părţilor vătămate la viaţa socială, profesională şi de familie, comparativ cu situaţia lor anterioară decesului fiicei, respectiv sorei  acestora.

În fapt, instanţa va reţine că părţile civile  N.P., N.L.I. şi N.M.A., ca urmare a decesului victimei cauzat prin infracţiune, au suferit şi vătămări psihice şi alterarea condiţiilor de viaţă, fapt ce justifică obligarea inculpatului la plata de daune morale. Totodată, este de reţinut faptul că întinderea daunelor morale se stabileşte în funcţie de gravitatea vătămărilor produse şi de intensitatea suferinţelor cauzate.

Astfel, referitor la acţiunea acţiunea civilă formulată de părţile vătămate N.P., N.L.I. şi N.M.A. din probele administrate în cauză, mai precis din  actele depuse la filele 40-55, 79-102 din dosar, precum şi din declaraţiile martorilor P.A. şi D.I.D., f.77-78, suma de 40.000 lei solicitată cu titlu de despăgubiri materiale este dovedită şi  justificată, aceasta reprezentând contravaloarea cheltuielilor de înmormântare efectuate, cu tot ce  presupune acest obicei, dar şi pentru pomenile următoare conform datinei, din care urmează să fie deduse sumele déjà acordate de asigurător conform menţiunilor de mai sus, rezultând o diferenţă bună de plată de  37.475, 93 lei aşa cum  a fost solicitată doar de către partea civilă N.P., în favoarea căreia va fi obligat la plată în solidar inculpatul cu asigurătorul de răspundere civilă.

Cu privire la daunele morale solicitate, instanţa constată că, faţă de gravitatea urmărilor produse în accidentul rutier provocat de inculpat, în urma căruia fiica şi respectiv sora părţilor civile-persoane fizice în cauză, şi-a pierdut viaţa, instanţa le va constata îndestulătoare şi admisibile în parte, doar pentru suma de 25.000 euro pentru fiecare din cele 3 părţi civile, cuantum redus în funcţie de cuantumul estimat în euro la data plăţii parţiale efectuate de asigurător, după cum urmează: 24.000 Euro cu titlu de despăgubiri reprezentand daune morale( la cursul zilei din data plăţii), către partea civilă N.P.; către p.văt/civilă N.L.I. suma de 23.500 Euro cu titlu de despăgubiri reprezentand daune morale( la cursul zilei din data plăţii); către p.văt/civilă N.M.A. suma de 23.500 Euro cu titlu de despăgubiri reprezentand daune morale( la cursul zilei din data plăţii).La stabilirea acestui cuantum, instanţa a avut în vedere şi starea psihică  a părţilor civile, ulterior producerii accidentului, vârsta acestora, dar şi faptul că accidentul nefericit a intervenit în momentul în care victima se afla doar la 22 de ani, aşteptând să se bucure de tot ceea ce poate oferi viaţa, constituind de asemenea un sprijin material şi moral pentru fiecare din membrii familiei sale, lucru care i-a marcat semnificativ,  astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi, din păcate neexistând niciun remediu pentru alinarea sufletească dată fiind pierderea suferită.

Prin urmare, instanţa va admite  în temeiul art. 346 C.proc.pen., raportat la art. 14 C.proc.pen., combinat cu art. 1349, art. 1382 şi următoarele şi art. 313 din OUG nr. 72/2006 modificată prin L. 95/2006 şi acţiunea părţii civile Spitalul Clinic De Urgenţă Bagdasar Arseni, şi, pe cale de consecinţă,  va obliga inculpatul în solidar cu SC Groupama Asigurări SA la plata sumei de 707,70 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, sumă la care se adaugă dobânda legală cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii către  această  parte civilă.

În temeiul art. 346 C.pr.pen., raportat la art. 14 C.proc.pen., combinat cu art. 1349, art. 1382 şi următoarele şi art. 313 din OUG nr. 72/2006 modificată prin L. 95/2006, va admite pentru aceleaşi considerente şi  acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Judeţean De Urgenţă Piteşti şi va obliga inculpatul în solidar cu SC Groupama Asigurări SA la plata sumei de 1000,73 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, sumă la care se adaugă dobânda legală cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii către această parte civilă Aceste sume sunt justificate prin deconturile de plată şi foile de observaţii din dosarul de urmărire penală dar şi dosarul instanţei.

În final, în baza art. 191 alin. 1 şi alin. 3 C. proc.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 346 C.proc. pen. raportat la art. 14 C.proc.pen., admite in parte acţiunea civilă exercitată de părţile vătămate-civile şi obligă inculpatul I.G., în solidar cu SC Groupama Asigurări SA la plata următoarelor sume:

-37.475,93 lei cu titlu de daune materiale către p.văt/civilă N.P. şi 24.000 Euro cu titlu de despăgubiri reprezentand daune morale( la cursul zilei din data plăţii).

-către p.văt/civilă N.M.A. suma de 23.500 Euro cu titlu de despăgubiri reprezentand daune morale( la cursul zilei din data plăţii).

-către p.văt /civilă N.LI. suma de 23.500 Euro cu titlu de despăgubiri reprezentând daune morale ( la cursul zilei din data plăţii)

În temeiul art. 346 C.proc.pen., raportat la art. 14 C.proc.pen., combinat cu art. 1349, art. 1382 şi următoarele şi art. 313 din OUG nr. 72/2006 modificată prin L. 95/2006, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Clinic De Urgenţă Bagdasar Arseni cu sediul ales la SCPA PRICOP &BANU şi obligă inculpatul în solidar cu SC Groupama Asigurări SA Bucuresti ,  la plata sumei de 707,70 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, sumă la care se adaugă dobânda legală cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii.

 În temeiul art. 346 C.proc.pen., raportat la art. 14 C.proc.pen., combinat cu art. 1349, art. 1382 şi următoarele şi art. 313 din OUG nr. 72/2006 modificată prin L. 95/2006, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă  Spitalul Judeţean De Urgenţă Piteşti, cu sediul in Pitesti şi obligă inculpatul în solidar cu SC Groupama Asigurări SA la plata sumei de 1000,73 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, sumă la care se adaugă dobânda legală cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii.

 În baza art. 191 alin. 1 şi alin. 3 C. proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare  pentru cei absenţi.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Aprilie 2013.

Preşedinte,

I.B.

Grefier,

F.S.

F.S. 29 Aprilie 2013

Red.IB, 2 ex., 29.04.2013