Furtul (art.208 C.p.)

Sentinţă penală 2266/2012 din 15.06.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 2266/2012

Şedinţa publică de la 15 Iunie 2012

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR :  D.D.

Grefier M.N.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţi M.V,  B.N., N.I.A., S.E., D.A. şi B.D. şi pe părţi vătămate N.D. şi N.E., având ca obiect furtul (art.208 C.p.) art. 20c.p. rap.la art. 208-209 al. 1 c.p.,  art. 25 c.p. rap. la art.208-209  al.1 c.p. şi art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 r, art.26 c.p. rap.la art. 20 c.p.  rap.la art. 208-209 al.1 c.p. şi cerere de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul  N.I.A.

La şedinţă a participat procuror B.C., din cadrul Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul M.V. în stare de arest preventiv, asistat de avocaţi aleşi C.V. şi F.D., inculpatul B.N. în stare de arest preventiv, asistat de avocat din oficiu L.I., inculpatul N.I.A. în stare de arest preventiv, asistat de avocaţi aleşi M.T şi D.B., avocat D.M. pentru inculpatul lipsă S.E., cu delegaţie de substituire pentru avocat G.A., inculpatul D.A. asistat de avocat ales D.A. şi avocat ales O.C. pentru inculpatul lipsă B.D., lipsind părţile vătămate N.D. şi  N.E.. 

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei pe rol la acest termen se află spre soluţionare şi cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul N.I.A..

Se mai învederează ataşarea fişei de cazier judiciar a inculpatului B.N., faptul că s-au depus la dosar relaţiile solicitate către Judecătoria Urziceni şi către IPJ Călăraşi –Serviciul Resurse Umane prin care se comunică că persoana amendată- comisar şef de poliţie C.G. figurează cu următoarele date de stare civilă : X , precum şi faptul că s-a formulat cerere de reexaminare amendă judiciară de către comisar şef de poliţie C.G., prin care solicită în temeiul art. 199 Cpp scutirea sa de la plata amenzii judiciare în cuantum de 500 de lei aplicată prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 25.05.2012.

Instanţa, în raport de motivele invocate în scris precum şi de faptul că la dosar au fost ataşate, în copii, conforme cu originalul, cu menţiunea datelor şi modalităţii rămânerii definitive, sentinţele penale de condamnarea pronunţate de Judecătoria Urziceni în ceea ce îl priveşte pe inculpatul B.N., în temeiul art. 199 Cpp admite cererea de reexaminare amendă judiciară depusă la dosar şi dispune scutirea numitului C.G., comisar şef în cadrul IPJ Argeş –Serviciul Cazier Judiciar, de la plata amenzii judiciare în cuantum de 500 de lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 25.05.2012.

Inculpatul –petent N.I.A. arată că îşi însuşeşte cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de apărătorul ales.

Instanţa acordă cuvântul asupra admisibilităţii în principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul N.I.A.

Apărătorii inculpatului solicită admiterea în principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar.

Procurorul pune concluzii de admitere în principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar apreciind că sunt îndeplinite condiţiile de formă cerute de lege.

În baza art.160 8 C.pr.pen. instanţa admite în principiu cererea de liberare provizorie sub control judiciar deoarece sunt îndeplinite condiţiile formale prev. de art.160 6 C.pr.pen.

In baza art.160 8a alin.1 C.pr.pen. se procedează la ascultarea inculpatului, care arată că doreşte judecarea sa în stare de libertate, urmând să respecte obligaţiile care i se vor stabili  de instanţă, regretând fapta comisă.

Aparatorii inculpatului N.I.A si  procurorul, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au alte cereri.

Instanţa acorda cuvântul în dezbateri pe fondul cererii de liberare provizorie sub control judiciar.

Apărătorul inculpatului N.I.A, avocat D.B., având cuvântul, arată că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii preventive se rezumă numai la art. 148 lit f Cpp,  fără literele b şi c,  singurele corespondente cu condiţiile negative de la art. 160 ind 2, alin 2 Cpp. De asemenea, solicită instanţei să se raporteze la faptul că infracţiunea nu a fost consumată, rămânând sub forma tentativei, la poziţia procesuală a inculpatului, în sensul recunoaşterii şi regretului sincer pentru faptele comise, la trecerea unui termen rezonabil petrecut în stare de detenţie -4 luni de zile precum şi  a faptului că  inculpatul nu se află în stare de recidivă, este tânăr, iar părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile, deci nu există prejudiciu. Pentru cele mai sus arătate, precum şi pentru considerentele invocate în cererea depusă în scris solicită în baza art. 160 ind 8a al.2 şi 3 Cpp admiterea acesteia şi liberarea sub control judiciar a inculpatului N.I.A., cu consecinţa respectării obligaţiilor impuse de instanţă.

Avocat M.T., având cuvântul, arată că nu înţelege să pună concluzii pe cererea de liberare provizorie sub control judiciar.

Procurorul, având cuvântul, pune concluzii de respingere a cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul N.I.A având în vedere faptul că şi în prezent se menţin toate temeiurile avute la în vedere la luarea măsurii arestării preventive. Solicită a se reţine soluţiile constante pronunţate de instanţele superioare, respectiv Curţile de Apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la motivele pentru care se poate dispune liberarea provizorie sub control judiciar, respectiv trebuie analizată temeinicia, nu se analizează  motivele şi legalitatea arestării preventive. În ceea ce priveşte temeinica acestei cereri apreciază că nu au fost efectuate probe în acest sens. Mai solicită reţinerea pericolului social concret pentru ordinea publică raportat la fapta săvârşită şi la persoana inculpatului, respectiv comportamentul acestuia. Pentru motivele sus arătate solicită în temeiul art. 160 ind 2 alin 2 Cpp respingerea acestei cereri.

În replică, avocat D.B., având cuvântul, pentru inculpatul N.I. A. arată că temeinicia nu poate fi probată, inculpatul aflându-se în stare de arest preventiv, însă apreciază că este suficientă în probarea temeiniciei  poziţia procesuală a inculpatului de recunoaştere şi regret a faptei. 

Instanţa rămâne în pronunţare asupra cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul N.I.A..

În temeiul art. 334 Cpp pune în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului B.N., potrivit încheierii de şedinţă pronunţată la data de 24.05.2012,  din infr. prev. de art. 20 Cp rap la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1 lit.a,c,g şi i Cp, cu aplicarea art. 37 lit a Cp  în infracţiunea prev. de art. 20 Cp rap la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1 lit.a,c,g şi i Cp, cu aplicarea art. 37 lit b Cp.

Apărătorul din oficiu al inculpatului B.N. arată că nu doreşte amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării în ceea ce priveşte schimbarea încadrării juridice a faptei, fiind în măsură să pună concluzii în acest sens. Astfel, arată că încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului este cea prev. de art. 20 Cp rap la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1 lit.a,c,g şi i Cp, cu aplicarea art. 37 lit a Cp.

Procurorul de şedinţă arată de asemenea că încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului B.N. este cea dată prin rechizitoriu, respectiv în infr. prev. de art. 20 Cp rap la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1 lit.a,c,g şi i Cp, cu aplicarea art. 37 lit a Cp, inculpatul săvârşind fapta în termenul de încercare.

Instanţa, în raport de actele ataşate la dosar constată că încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului B.N. este cea stabilită prin rechizitoriu, respectiv cea prev de art. 20 Cp rap la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1 lit.a,c,g şi i Cp, cu aplicarea art. 37 lit a Cp.

Se depune de către apărătorul inculpatului B.N. acte în circumstanţiere şi un memoriu.

Procurorul şi apărătorii inculpaţilor, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au cereri de formulat în cauză şi nici probe de solicitat .

Instanţa, în raport de această împrejurare, în temeiul art. 339 Cpp constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri de fond, potrivit disp.art. 340 Cpp.

După acordarea cuvântului asupra fondului cauzei se prezintă în sala de judecată  inculpatul B.D. .

Procurorul, având cuvântul, expune pe scurt situaţia de fapt şi încadrarea în drept a  faptelor, arată că din întreg materialul probatoriu s-a făcut pe deplin dovada vinovăţiei inculpaţilor, raportat şi la manifestarea acestora de voinţă exprimată în şedinţă publică de recunoaştere a faptelor .

Pune următoarele concluzii :

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul M.V. de condamnare a acestuia la pedeapsa închisorii, cu executare în condiţiile art. 57 Cp,  cu aplicarea art. 64 şi art. 71 Cp, precum şi a disp.art. 88 Cp respectiv deducerea  perioadei reţinerii şi a arestului arest preventiv. În temeiul art. 350 Cpp solicită menţinerea stării de arest preventiv în ceea ce priveşte acest inculpat . Cu obligarea sa la  plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. În temeiul art. 118 lit.b Cpp solicită confiscarea autoturismului folosit la săvârşirea infracţiunii.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B.N. - de condamnare a acestuia la pedeapsa închisorii, cu executare în condiţiile art. 57 Cp, cu aplicarea art. 64 şi art. 71 Cp, a disp.art. 33 Cp şi art. 34 Cp în raport cu pedepsele anterior pronunţate prin sentinţele ataşate la dosarul cauzei, cu menţinerea şi executarea alăturată a revocării pedepsei anterioare conform sentinţei ataşate la dosar. În temeiul art. 88 Cp solicită deducerea  perioadei  reţinerii şi a arestului preventiv, iar în baza art. 350 Cpp  menţinerea stării de arest preventiv în ceea ce priveşte acest inculpat. Cu obligarea sa la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul N.I.A. - de condamnare a acestuia la pedepse cu închisoarea, cu aplicarea disp.art.33 şi 34 Cp respectiv contopirea pedepselor stabilite, cu executare în condiţiile art. 57 Cp, precum şi cu aplicarea disp.art. 88 Cp respectiv deducerea  perioadei reţinerii şi a arestului preventiv. În temeiul art. 350 Cpp  solicită menţinerea stării de arest preventiv în ceea ce priveşte acest inculpat. Cu obligarea sa la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul S.R. - de condamnare a acestuia la pedeapsa închisorii, cu executare în condiţiile art. 57 Cp şi cu aplicarea art. 64 şi art. 71 Cp. Cu obligarea inculpatului la  plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul D.A. - de condamnare a acestuia la pedeapsa închisorii, cu executare în condiţiile art. 57 Cp şi cu aplicarea art. 64 şi art. 71 Cp. Cu obligarea inculpatului la  plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B.D. - de condamnare a acestuia la pedeapsa închisorii, cu executare în condiţiile art. 57 Cp şi  cu aplicarea art. 64 şi art. 71 Cp. Cu obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

După ce procurorul de şedinţă pune concluzii pe fondul cauzei se prezintă în sala de judecată inculpatul S.E..

Avocat C.V., având cuvântul pentru inculpatul M.V. solicită instanţei a se reţine faptul că inculpatul s-a prevalat de disp.art. 320 ind 1 Cpp, a recunoscut necondiţionat fapta şi a regretat-o. De asemenea, solicită reţinerea circumstanţelor atenuante, reale şi personale. Menţionează că actele depuse în circumstanţiere pot fi o cauză de reducere  sau diminuare a pedepsei. Ca modalitate de executare a pedepsei solicită, în principal, aplicarea disp.art. 81 Cp şi în subsidiar, aplicarea disp.art. 86 ind 1 Cp, sau o condamnare la locul de muncă. Arată că Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a lăsat la aprecierea instanţei de judecată în ceea ce priveşte restituirea bunului –autoturism către inculpat, motiv pentru care solicită restituirea acestuia către inculpatul M.V., fiind un bun comun, care serveşte nevoilor familiei. De asemenea, aduce la cunoştinţă faptul că pe parcursul cercetării judecătoreşti a formulat pentru inculpatul pe care îl asistă diferite cereri de liberare provizorie sub control judiciar, Tribunalul Argeş invocând în calea de atac un motiv de netemeinicie şi nu de nelegalitate. Mai arată că inculpatul se află la prima încălcare a legii, nu are antecedente penale, a petrecut deja în arest preventiv o perioadă de 4 luni, care apreciază că a fost suficientă pentru a conştientiza consecinţele faptei sale. Acesta a regretat fapta. Apreciază că tot ceea ce s-a întâmplat a fost o greşeală, fiind posibil ca la acel moment inculpatul să fie de acord cu comiterea faptei din prostie. Chiar dacă inculpatul M.V. nu participa la comiterea faptei aceasta era totuşi săvârşită de ceilalţi inculpaţi. Solicită ca instanţa să acorde o a doua şansă inculpatului pe care îl asistă.

Avocat F.D., având cuvântul, pentru inculpatul M.V. arată că achiesează concluziilor puse de celălalt apărător al inculpatului.

Avocat L.I., având cuvântul, pentru inculpatul B.N. arată că menţine concluziile puse în şedinţa publică din data de 18.05.2012 şi solicită ca la aplicarea pedepsei să se reţină circumstanţele reale ( fiind vorba doar de o tentativă) şi circumstanţele persoanele, precum şi aplicarea disp.art. 320 ind 1 Cpp şi să se aplice o pedeapsă îndreptată spre minimul special, cu executare în condiţiile art. 81 Cp.

Avocat D.B., având cuvântul, pentru inculpatul N.I.A. arată că menţine concluziile anterioare, din şedinţa publică din data de 18.05.2012 şi solicită aplicarea unei pedepse îndreptată spre minimul prevăzut de lege, cu executare în condiţiile art. 81 Cp sau art. 86 ind 1 Cp, lăsând la aprecierea instanţei  dacă inculpatul N. mai merită o şansă, acesta fiind tânăr. Apreciază că scopul pedepsei poate fi atins prin aplicarea disp.art. 81 Cp, inculpatul executând în arest deja o perioadă de 4 luni de zile.

Avocat M.T., având cuvântul pentru inculpatul N.I.A.  solicită aplicarea în ceea ce îl priveşte pe inculpat a unei pedepse cu închisoarea, cu executare în condiţiile art. 86 ind 1 Cpp, raportat la circumstanţele reale şi persoanele.

Avocat D.C., având cuvântul, pentru inculpatul S.E.,  arată că menţine concluziile anterioare şi solicită ca la aplicarea pedepsei să se reţină disp.art. 320 ind 1 Cpp, faptul că este vorba de o tentativă, disp.art. 72 Cp, iar la  individualizarea pedepsei să se ţină cont de pericolul social concret al faptei, de faptul că nu există prejudiciu şi inculpatul suferă de afecţiuni medicale. În ceea ce priveşte condamnările anterioare arată că intervenit prescripţia. De asemenea, solicită aplicarea disp.art. 74 Cp şi art. 76 Cp, inculpatul prezentându-se la fiecare teren de judecată, având un comportament sincer. Apreciază că scopul pedepsei  prev. de art. 52 Cp poate fi atins şi prin aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiţionată, sau cu executare în condiţiile art. 86 ind 1 Cp.

Avocat D.A., având cuvântul, pentru inculpatul D.A. arată că menţine concluziile anterioare din şedinţa publică din data de 18.05.2012, solicitând a se reţine că fapta nu a fost consumată, fiind vorba de o tentativă precum şi atitudinea constantă de recunoaştere şi regret din partea inculpatului, acesta prevalându-se de disp.art. 320 ind 1 Cpp. De asemenea precizează că inculpatul este o persoană care nu are antecedente penale, are un loc de muncă, are familie. Apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi prin executarea sa în condiţiile art. 81 Cp.

Avocat O.C., având cuvântul pentru inculpatul B.D. arată că inculpatul pe care îl asistă nu a suferit anterior alte condamnări, astfel că executarea pedepsei în condiţiile art. 57 Cp ar fi mai puţin educativă. Apreciază că, chiar dacă se aplică disp.art. 86 ind 1 Cpp pedeapsa ar fi substanţială, referitor la termenul de încercare. În subsidiar, solicită în ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, obligarea inculpatului la muncă în folosul comunităţii.

Inculpatul B.N, având ultimul cuvânt, potrivit disp.art. 341 Cpp arată că regretă fapta şi îi pare rău.

Inculpatul M.V., având ultimul cuvânt, potrivit disp.art. 341 Cpp arată că are un loc de muncă, doi copii în întreţinere şi solicită aplicarea unei pedepse  mici.

Inculpatul N.I.A, având ultimul cuvânt, potrivit disp.art. 341 Cpp  arată că regretă comiterea faptei, ştie că a greşit şi doreşte acordarea unei a doua şanse întrucât doreşte să se îndrepte.

Inculpatul S.E., având ultimul cuvânt, potrivit disp.art. 341 Cpp arată că regretă comiterea faptei şi lasă la aprecierea instanţei modul de soluţionare al cauzei.

Inculpatul D.A., având ultimul cuvânt, potrivit disp.art. 341 Cpp  arată că regretă comiterea faptei.

Inculpatul B.D., având ultimul cuvânt, potrivit disp.art. 341 Cpp arată de asemenea că regretă tot ceea ce s-a întâmplat.

INSTANŢA

La data de 22.02.2012, a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Piteşti, rechizitoriul nr. 643/P/2012, al procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Prin actul de sesizare al instanţei, au fost trimişi în judecată, inculpaţii M.V., în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute si pedepsite de art. 20 Cp. rap la art. 208-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cp. N.I.A., în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute si pedepsite art. 25 Cp. rap la art. 208-209 al. 1 lit.a, c, g şi i Cp. şi art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 Rep. cu aplic. art. 33 lit. aCp, B.N., în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute si pedepsite de art. 20 Cp. rap la art. 208-209 al. 1 lit.a,c,g şi i Cp. cu aplic.art. 37 lit.a Cp, S.E., în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute si pedepsite art. 20 Cp. rap la art. 208-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cp, D.A., în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute si pedepsite de art. 26 Cp. rap la art. 20 Cp. rap la art. 208-209 al. 1 lit.a,c,g şi i Cp. B.D., în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute si pedepsite de art. 25 Cp. rap la art. 208-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cp.

Învinuirea constă în faptul că la data de 28.01.2012 inculpatul M.V. a pătruns împreună cu mai multe persoane, având faţa mascată, în timpul nopţii, prin escaladare în curtea părţii vătămate de unde a încercat să-şi însuşească o sumă de bani.

Inculpatul N.I.A. a instigat pe ceilalţi participanţi să pătrundă împreună, având feţele mascate, în timpul nopţii, prin escaladare în curtea părţii vătămate, în scopul de a sustrage bani şi a condus un autoturism pe drum public fară a deţine permis de conducere.

Inculpatul B.N. a pătruns împreună cu mai multe persoane, având faţa mascată, în timpul nopţii, prin escaladare în curtea părţii vătămate de unde a încercat să-şi însuşească o sumă de bani.

Inculpatul S.E. a pătruns împreună, având faţa mascată, în timpul nopţii, prin escaladare în curtea părţii vătămate de unde a încercat să-şi însuşească o sumă de bani.

Inculpatul B.D. a instigat pe ceilalţi participanţi să pătrundă împreună, având feţele mascate, în timpul nopţii, prin escaladare în curtea părţii vătămate, în scopul de a sustrage bani

Inculpatul D.A. a ajutat pe ceilalţi participanţi să pătrundă împreună cu persoane, având faţa mascată, în timpul nopţii, prin escaladare în curtea părţii vătămate, de unde au încercat sa sustragă bani.

Părţile vătămate N.D. şi N.E. nu s-au constituit părţi civile în timpul procesului penal.

Pentru soluţionarea laturii penale a cauzei, au fost administrate următoarele mijloace de probă:

-declaraţii de părţi vătămate, fila 34-40 dup,

-proces verbal de cercetare a locului faptei, fila 41 dup

-planşe foto CFL, fila 43-45 dup

-proces verbal de căutare, fila 46-47 dup

-planşe foto identificare probe materiale, filele 49-50,

-proces verbal de identificare probe materiale, filele 51-52 dup

-planşe foto identificare probe materiale, filele 53-60, 60-63 dup

-proces verbal de identificare probe materiale, filele 60 dup

-proces verbal de ridicare probe materiale şi depozitare în camera corpuri delicte, filele 66, 67, 68 dup

-proces verbal de predare bunuri, filele 69-78 dup

-proces verbal de depistare şi identificare inculpaţi, filele 82-85 dup

-proces verbal de reconstituire, filele 92-94, 101, 103, 111-112 dup

-planşe foto la reconstituire, filele 96-99, 104-110, 112-117 dup

-declaraţii de martor, filele 138-159 dup

-declaraţii de inculpaţi 163-171, 176-183, 190-198, 201-204, 211-221, 226-229, 233-244 dup

Prin încheierea de şedinţă din data de 18.05.2012, inculpaţii au arătat că nu doresc să dea declaraţii în faza de judecată.

 Judecata s-a făcut în baza art. 320 ind. 1 Cpp, într-un proces cu recunoaşterea vinovăţiei.

În baza probelor administrate instanţa constată următoarea situaţie de fapt:

 În cursul lunii ianuarie 2012, inculpatul D.A. vinde părţii vătămate un autoturism marca BMW contra sumei de 19.000 Euro, ocazie cu care observă că aceasta din urmă avea asupra sa o sumă mare de bani. Această informaţie o comunică inculpatului B.D., care la rândul său îl anunţă despre „potul obţinut” pe inculpatul N.I.A..

Inculpatul N.I.A., a livrat la rândul lui, potul inculpatului M.V., care a strâns în vederea săvârşirii infracţiunii de furt calificat grupul infracţional format din inculpaţii, S.E., B.N. şi V.R..

De asemenea, inculpatul N.I.A. s-a întâlnit personal cu M.V. pentru a pune la punct acţiunea infracţională.

În două rânduri, cei patru inculpaţi au plecat din Bucureşti şi Urziceni, în datele de 25.01.2012 şi 28.01.2012 în vederea comiterii infracţiunii.

În data de 25.01.2012, inculpaţii s-au întâlnit în parcarea supermarketului PIC.

Din Bucureşti au venit cei patru inculpaţi, cărora li s-a alăturat cu un autoturism marca Opel Vectra, inculpaţii N.I.A şi B.D..

Atunci au verificat preliminar casa părţii vătămate. Această verificare a fost realizată de inculpatul B.D..

S-a luat hotărârea să nu se treacă la acţiunea infracţională, deoarece la domiciliul părţii vătămate se aflau mai multe persoane.

S-a stabilit o altă dată care a fost ulterior amânată datorită vremii nefavorabile şi închiderii căilor rutiere datorită viscolului.

Până la urmă, în data de 28.01.2012 cele două grupuri infracţionale s-au întâlnit în zona canalului colector din cartierul Prundu.

Inculpaţii veniţi de la Bucureşti au sosit cu acelaşi autoturism Opel Vectra, iar ceilalţi inculpaţi, B., D. şi N., au sosit cu autoturismului marca Mercedes al inculpatului B.

Cele două grupuri au plecat cu cele două maşini spre casa părţii vătămate. Au constatat că nu există persoane în interiorul acesteia.

Pe raza com. Bradu, inculpatul N.I., deşi nu poseda permis de conducere a condus autoturismul Opel Vectra, ce aparţinea inculpatului M.V..

La un moment dat, toţi inculpaţii au ajuns lângă locuinţa părţilor vătămate, iar semnalul de începere a acţiunii infracţionale a fost dat de semnalizarea cu luminile de avarie ale autoturismului în care se aflau inculpaţii B. şi D.

Ceilalţi inculpaţi, ce se aflau în al doilea autoturism opresc la mică distanţă de casa părţii vătămate. Înăuntrul autoturismului, cu motorul pornit, rămâne inculpatul N., ceilalţi patru au coborât din maşină, s-au dezbrăcat de haine şi şi-au pus în mâini mănuşile achiziţionate în prealabil de inculpatul M.V..

Inculpatul B. avea asupra lui un levier şi o sfoară. Toţi ceilalţi inculpaţi aveau asupra lor cagule, ce dinainte fuseseră pregătite şi procurate de către inculpatul M.V..

M.V., B. şi V.R. îşi pun cagulele pe cap şi sar gardul în curtea locuinţei părţii vătămate.

Inculpatul S.E. rămâne în drum şi îl ajută pe inculpatul B. să sară gardul.

Ajunşi în curtea părţii vătămate cei trei inculpaţi au observat totuşi că în casă există persoane şi speriindu-se de acestea au sărit gardul înapoi.

S-au deplasat spre locul unde se afla inculpatul N. a şi care trebuia să-i aştepte cu maşina. Au constatat că acesta plecase de la faţa locului, deoarece se speriase de situaţia creată.

Inculpaţii rămaşi în stradă au observat că mai multe persoane au început să-i urmărească.

Inculpaţii au încercat să fugă. Au fugit pe câmpurile din apropierea localităţii şi ulterior au fost prinşi de către organele de poliţie, după ce unii dintre aceştia au recunoscut comiterea faptelor şi au oferit indicii şi probe despre ceilalţi inculpaţi coparticipanţi.

Unul dintre inculpaţi, respectiv B., a fost prins spre dimineaţă, de doi cetăţeni care l-au căutat toată noaptea şi care pentru a-l prinde au folosit împotriva lui violenţa.

De asemenea, martorii audiaţi în cauză, au arătat că la un moment dat le-a fost teamă să acţioneze împotriva inculpaţilor deoarece aceştia purtau pe cap cagule şi aveau obiecte metalice în mână existând posibilitatea să fie înarmaţi cu alte arme albe sau de foc.

În aceste condiţii, instanţa constată că în cauză, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1  lit a,c, g şi i Cp, cu aplic. art. 320 ind 1 Cpp şi art. 21 Cp.

Această infracţiune a fost comisă cu intenţie directă de către inculpatul Mihai Viorel.

Astfel, instanţa îl va condamna pe inculpatul M.V. pentru comiterea  infr. prev. de art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1  lit a,c, g şi i Cp, cu aplic. art. 320 ind 1 Cpp şi art. 21 Cp la pedeapsa  închisorii de 1 an.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunii şi de împrejurările în care a fost comisă fapta.

Inculpatul s-a prezentat în faţa organelor judiciare având o comportare sinceră în cursul procesului şi totodată, anterior comiterii infracţiunii a avut o bună conduită în societate.

Instanţa constată faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art. 320 ind. 1 Cpp.

În acest sens, aceasta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 320 ind. 1 alin 7, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte individualizarea regimului de executare al pedepsei, având în vedere durata pedepsei pronunţate, gradul de pericol social al faptei comise, dar şi împrejurările în care a fost comisă fapta, instanţa constată că, inculpatul nu îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială decât prin executarea pedepsei în condiţii de detenţie, sens în care va dispune executarea pedepsei în condiţiile art. 57 Cp şi art. 71 alin 2 Cp  rap. la art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp.

În baza art. 350 Cpp va menţine arestul preventiv luat faţă de inculpatul M.V., constatând existenţa în continuare a temeiurilor legale avute în vedere la luarea acestei măsuri şi inexistenţa unei alte măsuri preventive de aceeaşi eficacitate care să fie dispusă în cauză care să înlăture pericolul social concret pentru ordinea publică.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestului preventiv începând cu data de 29.01.2012 la zi, întrucât această perioadă de timp a fost executată, ca urmare a punerii în executare a măsurii preventive a restului preventiv şi  a reţinerii.

În baza art. 118 alin 1 lit. b Cp va respinge cererea procurorului privind confiscarea autoturismului  cu număr de înmatriculare P1260AH, ca neîntemeiată.

Potrivit textului de lege mai sus amintit, bunurile sunt confiscate, în speţă autoturismul, dacă ele sunt în totalitate ale inculpatului, iar dacă aparţin altei persoane, numai dacă aceasta a cunoscut scopul folosirii lor.

Potrivit înscrisului de la fila 69, organele de poliţie au predat soţiei inculpatului, bunurile aflate în autoturismul supus confiscării.

Instanţa a stabilit că autoturismul era proprietatea şi a soţiei inculpatului, iar organele de urmărire penală nu au făcut dovada că aceasta ar fi cunoscut că inculpatul urmează să-l folosească la comiterea unei infracţiuni, sens în care aceasta nu poate fi supus confiscării speciale, întrucât s-ar afecta dreptul de proprietate al acesteia.

Instanţa constată că în cauză, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de de art. 25 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp, cu aplicarea  art. 320  ind. 1 Cpp  şi art. 27 Cp.

Aceste infracţiuni au fost comise cu intenţie directă de către inculpatul N.I.A..

Instanţa îl va condamna pe inculpatul N.I.A., pentru comiterea  infr. prev. de art. 25 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp, cu aplicarea  art. 320  ind. 1 Cpp  şi art. 27 Cp  la pedeapsa închisorii de 2 ani.

Va condamnă pe inculpatul  N.I.A. pentru comiterea infr. prev. de art. 86 alin 1  din OUG nr. 195/2002 R, cu aplic. art. 320 ind. 1 Cpp la  pedeapsa închisorii de 8 luni.

În baza art. 33 lit. a Cp şi art. 34 Cp va aplica inculpatului N.I.A., pedeapsa cea mai  grea de 2 ani închisoare, constatând că inculpatul a săvârşit două infracţiuni înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunii şi de împrejurările în care a fost comisă fapta.

Inculpatul s-a prezentat în faţa organelor judiciare având o comportare sinceră în cursul procesului.

Instanţa constată faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art. 320 ind. 1 Cpp.

În acest sens, aceasta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 320 ind. 1 alin 7, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

A constatat de asemenea, că în cursul termenului de încercare, inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune, sens în care este necesară revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, aplicată prin s.p. nr. 518/08.03.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 564/19.05.2011 a Curţii de Apel Piteşti.

Astfel, în baza art. 86 ind. 4 Cp rap. la art. 83 Cp şi art. 82 Cp va revoca  suspendarea  executării pedepsei sub supraveghere de 1 an închisoare aplicată prin s.p. nr. 518/08.03.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 564/19.05.2011 a Curţii de Apel Piteşti.

Va dispune executarea pedepsei revocate alăturat de pedeapsa pronunţată, inculpatul N.I.A. urmând  să execute  pedeapsa rezultantă  de 3 ani închisoare.

În ceea ce priveşte individualizarea regimului de executare al pedepsei, având în vedere durata pedepsei pronunţate, gradul de pericol social al faptei comise, împrejurările în care a fost comisă fapta, dar şi faptul că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, instanţa constată că, inculpatul nu îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială decât prin executarea pedepsei în condiţii de detenţie, sens în care va dispune executarea pedepsei în condiţiile art. 57 Cp şi art. 71 alin 2 Cp  rap. la art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp.

În baza art. 350 Cpp va menţine arestul preventiv luat faţă de inculpatul N.I.A., constatând existenţa în continuare a temeiurilor legale avute în vedere la luarea acestei măsuri şi inexistenţa unei alte măsuri preventive de aceeaşi eficacitate care să fie dispusă în cauză care să înlăture pericolul social concret pentru ordinea publică.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestului preventiv începând cu data de 29.01.2012 la zi, întrucât această perioadă de timp a fost executată, ca urmare a punerii în executare a măsurii preventive a restului preventiv şi  a reţinerii.

Instanţa constată că în cauză, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp, cu aplic. art. 320 ind. 1 Cpp, art. 21 Cp  şi art. 37 lit. a Cp  .

Această infracţiune a fost comisă cu intenţie directă de către inculpatul B.N..

Instanţa va condamna pe inculpatul B.N. pentru comiterea infr. prev. de art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp, cu aplic. art. 320 ind. 1 Cpp, art. 21 Cp  şi art. 37 lit. a Cp  la pedeapsa închisorii  de 1 an.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunii şi de împrejurările în care a fost comisă fapta.

Inculpatul s-a prezentat în faţa organelor judiciare având o comportare sinceră în cursul procesului şi totodată.

Instanţa constată faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art. 320 ind. 1 Cpp.

În acest sens, aceasta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 320 ind. 1 alin 7, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Instanţa constată că inculpatul se află în stare de recidivă postcondamnatorie, întrucât după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare aplicată prin prin s.p. nr. 23/28.01.2009 a Judecătoriei Urziceni, definitivă  prin decizia penală nr. 62/24.04.2009 a Tribunalului  Ialomiţa, ce constituie primul termen al recidivei, acesta a comis o nouă infracţiune cu intenţie.

A constatat de asemenea, că în cursul termenului de încercare, inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune, sens în care este necesară revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, aplicată prin s.p. nr. 23/28.01.2009 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin decizia penală nr. 62/24.04.2009 a Tribunalului  Ialomiţa.

În baza art. 83 Cp va revoca suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare  aplicată prin s.p. nr. 23/28.01.2009 a Judecătoriei Urziceni, definitivă  prin decizia penală nr. 62/24.04.2009 a Tribunalului  Ialomiţa dispunând executarea în întregime a acestei pedepse, care nu se contopeşte cu pedeapsa pentru noua infracţiune.

În ceea ce priveşte individualizarea regimului de executare al pedepsei, având în vedere durata pedepsei pronunţate, gradul de pericol social al faptei comise, împrejurările în care a fost comisă fapta, dar şi faptul că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, instanţa constată că, acesta nu îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială decât prin executarea pedepsei de 2 ani închisoare în condiţii de detenţie, sens în care va dispune executarea pedepsei în condiţiile art. 57 Cp şi art. 71 alin 2 Cp  rap. la art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp.

În baza art. 350 Cpp va menţine arestul preventiv luat faţă de inculpatul B.N., constatând existenţa în continuare a temeiurilor legale avute în vedere la luarea acestei măsuri şi inexistenţa unei alte măsuri preventive de aceeaşi eficacitate care să fie dispusă în cauză care să înlăture pericolul social concret pentru ordinea publică.

În baza art. 88 Cp va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestului preventiv începând cu data de 29.01.2012 la zi, întrucât această perioadă de timp a fost executată, ca urmare a punerii în executare a măsurii preventive a restului preventiv şi  a reţinerii.

Instanţa constată că în cauză, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 20 Cp  rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209  alin 1 lit. a, c, g şi i Cp , cu aplic. art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 21 Cp.

Această infracţiune a fost comisă cu intenţie directă de către inculpatul S.E..

Instanţa îl va condamna pe inculpatul S.E. pentru comiterea infr. prev. de art. 20 Cp  rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209  alin 1 lit. a, c, g şi i Cp , cu aplic. art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 21 Cp la pedeapsa  închisorii de 1 an.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunii şi de împrejurările în care a fost comisă fapta.

Inculpatul s-a prezentat în faţa organelor judiciare având o comportare sinceră în cursul procesului şi totodată, anterior comiterii infracţiunii a avut o bună conduită în societate.

Instanţa constată faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art. 320 ind. 1 Cpp.

În acest sens, aceasta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 320 ind. 1 alin 7, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte individualizarea regimului de executare al pedepsei, având în vedere durata pedepsei pronunţate, gradul de pericol social al faptei comise, dar şi împrejurările în care a fost comisă fapta, instanţa constată că, inculpatul nu îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială decât prin executarea pedepsei în condiţii de detenţie, în baza art. 57 Cp.

În temeiul art. 71 alin 2 Cp va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II  şi lit. b Cp.

Instanţa constată că în cauză, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 26 Cp  rap. la art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209 alin 1  lit. a, c, g şi i Cp , cu aplic art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 21 Cp.

Această infracţiune a fost comisă cu intenţie directă de către inculpatul D.A..

Instanţa îl va condamna pe inculpatul D.A. pentru comiterea infr. prev. de art. 26 Cp  rap. la art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209 alin 1  lit. a, c, g şi i Cp , cu aplic art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 21 Cp  la pedeapsa închisorii de 1 an.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunii şi de împrejurările în care a fost comisă fapta.

Inculpatul s-a prezentat în faţa organelor judiciare având o comportare sinceră în cursul procesului şi totodată, anterior comiterii infracţiunii a avut o bună conduită în societate.

Instanţa constată faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art. 320 ind. 1 Cpp.

În acest sens, aceasta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 320 ind. 1 alin 7, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte individualizarea regimului de executare al pedepsei, având în vedere durata pedepsei pronunţate, gradul de pericol social al faptei comise, dar şi împrejurările în care a fost comisă fapta, instanţa constată că, inculpatul nu îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială decât prin executarea pedepsei în condiţii de detenţie, în baza art. 57 Cp.

În baza art. 71 alin 2 Cp va interzice  inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp.

Instanţa constată că în cauză, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 25 Cp rap. la art. 208  alin 1 Cp, comb. cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp  cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 27 Cp.

Această infracţiune a fost comisă cu intenţie directă de către inculpatul B.D..

Instanţa îl va condamna pe inculpatul B.D. pentru comiterea  infr. prev. de art. 25 Cp rap. la art. 208  alin 1 Cp, comb. cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp  cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 27 Cp la  pedeapsa închisorii de 2 ani.

Pentru proporţionalizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de gradul de pericol social al infracţiunii şi de împrejurările în care a fost comisă fapta.

Inculpatul s-a prezentat în faţa organelor judiciare având o comportare sinceră în cursul procesului şi totodată, anterior comiterii infracţiunii a avut o bună conduită în societate.

Instanţa constată faptul că judecata s-a produs în cadrul unui proces în care inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia până la începerea cercetării judecătoreşti, potrivit art. 320 ind. 1 Cpp.

În acest sens, aceasta a beneficiat la stabilirea duratei pedepsei şi de disp. art. 320 ind. 1 alin 7, în sensul că acesta a beneficiat de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte individualizarea regimului de executare al pedepsei, având în vedere durata pedepsei pronunţate, gradul de pericol social al faptei comise, dar şi împrejurările în care a fost comisă fapta, instanţa constată că, inculpatul nu îşi poate forma o atitudine corectă faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială decât prin executarea pedepsei în condiţii de detenţie, în baza art. 57 Cp.

În baza art. 71 alin 2 Cp va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp.

În baza art. 118 alin 1 lit. b Cp va respinge cererea procurorului privind confiscarea bunurilor aflate la camera corpurilor delicte a Poliţiei Municipiului Piteşti ( fila 68 d.u.p)  precum şi cele aflate  în dosarul de urmărire penală ( fila 248 plic) întrucât nu a fost arătat proprietarul acestor bunuri .

Instanţa va lua act, în baza art. 14 Cpp şi art. 346 Cpp, că părţile vătămate N.D. şi N.E. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În ceea ce priveşte cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de către inculpatul N.I.A., în baza art. 160 ind. 8a Cpp, instanţa va respinge această cerere ca neîntemeiată.

Potrivit art. 1602 alin.1 C.pr.pen. liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda in cazul infracţiunilor savarsite din culpa precum si in cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depaseste 18 ani.

Conform dispozitiilor art.160 2 alin.2 C.pr.pen, liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe inculpat să săvârşească alte infracţiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.

În raport de cele mai sus menţionate instanţa apreciază că liberarea provizorie sub control judiciar a inculpatului N.I.A. indiferent de obligaţiile stabilite de art. 160 2 alin.3 şi alin. 3 1 C.pr.pen nu este de natură a înlătura pericolul producerii unor alte fapte de natură penală şi menţine starea de insecuritate generată în rândul colectivităţii ce ar putea fi creată de faptele inculpatului, dată fiind şi perseverenţa infracţională a inculpatului, rezultând că acesta poate săvârşi alte fapte de natură penală dacă i se iveşte ocazia precum şi din modalitatea săvârşirii faptei.

Prin prisma acestor considerente, constatând incidenţa dispoziţiilor 160 ind. 8a Cpp, instanţa va respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar, ca neîntemeiată.

Nicio altă măsură preventivă în fără arestului preventiv nu este suficientă pentru a diminua gradul de pericol social concret pentru ordinea publică creat de către inculpat.

Va obliga în baza art. 191  Cpp  pe fiecare dintre inculpaţi M.V., N.I.A.,  B.N., S.E., D.A. şi B.D. la plata a câte 700 de lei  cu titlu de  cheltuieli judiciare  avansate de stat, întrucât au fost condamnaţi, iar onorariile avocaţilor din oficiu  vor fi plătite din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge în baza art. 160 ind. 8a Cpp cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul N.I.A., ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 24 de ore în ceea ce priveşte  prezenta cerere.

1.Condamnă pe inculpatul M.V., în prezent în stare de arest la PNT Colibaşi, pentru comiterea  infr. prev. de art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1  lit a,c, g şi i Cp, cu aplic. art. 320 ind 1 Cpp şi art. 21 Cp la pedeapsa  închisorii de 1 an.

Dispune executarea pedepsei în condiţiile art. 57 Cp.

În baza art. 71 alin 2 Cp  interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a teza II şi lit b Cp.

În baza art. 88 Cp deduce din pedeapsa  pronunţată perioada reţinerii  şi a arestului preventiv începând cu data de 29.01.2012 la zi.

În baza art. 118 alin 1 lit. b Cp respinge cererea procurorului privind confiscarea autoturismului  cu număr de înmatriculare P1260AH ca neîntemeiată.

În baza art. 350 Cpp menţine starea de arest preventiv a inculpatului Mihai D. Viorel ca legală şi temeinică.

2. Condamnă pe inculpatul N.I.A. în prezent în stare de arest la PNT Colibaşi, pentru comiterea  infr. prev. de art. 25 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp, cu aplicarea  art. 320  ind. 1 Cpp  şi art. 27 Cp  la pedeapsa închisorii de 2 ani.

Condamnă  pe inculpatul  N.I.A. pentru comiterea infr. prev. de art. 86 alin 1  din OUG nr. 195/2002 R, cu aplic. art. 320 ind. 1 Cpp la  pedeapsa închisorii de 8 luni.

În baza art. 33 lit. a Cp şi art. 34 Cp aplică inculpatului N.I.A. pedeapsa cea mai  grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 86 ind. 4 Cp rap. la art. 83 Cp şi art. 82 Cp  revocă  suspendarea  executării pedepsei sub supraveghere de 1 an închisoare aplicată prin s.p. nr. 518/08.03.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 564/19.05.2011 a Curţii de Apel Piteşti.

Dispune executarea pedepsei revocate alăturat de pedeapsa pronunţată, inculpatul N.I.A. urmând  să execute  pedeapsa rezultantă  de 3 ani închisoare.

Dispune executarea pedepsei  în condiţiile art. 57 Cp.

În baza art. 71 alin 2 Cp interzice  drepturile  prev. de art. 64 lit. a teza II  şi lit. b Cp.

În baza art. 88 Cp deduce din pedeapsa pronunţată  perioada reţinerii şi a arestului preventiv  începând  cu data de 29.01.2012 la zi.

În baza art. 350 Cpp  menţine starea de arest  preventiv a inculpatului N.I.A. ca  legală şi temeinică .

3. Condamnă pe inculpatul B.N., în prezent în stare de arest la PNT Colibaşi, pentru comiterea infr. prev. de art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp, cu aplic. art. 320 ind. 1 Cpp, art. 21 Cp  şi art. 37 lit. a Cp  la pedeapsa închisorii  de 1 an.

În baza art. 83 Cp  revocă  suspendarea  condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare  aplicată prin s.p. nr. 23/28.01.2009  a Judecătoriei Urziceni, definitivă  prin decizia penală nr. 62/24.04.2009 a Tribunalului  Ialomiţa dispunând executarea în întregime a acestei pedepse care nu se contopeşte cu pedeapsa pentru noua infracţiune.

Inculpatul B.N. urmează să execute  pedeapsa de 2 ani închisoare în condiţiile art. 57 Cp.

În baza art. 71  alin 2 Cp interzice inculpatului B.N. drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II  şi lit. b Cp.

În baza art. 88 Cp deduce din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi a arestului preventiv începând cu data de 29.01.2012 la zi.

În baza art. 350 Cpp  menţine  starea de arest preventiv faţă de inculpatul Burghelea M. Nicusor ca legală şi temeinică.

4. Condamnă pe inculpatul S.E., pentru comiterea infr. prev. de art. 20 Cp  rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209  alin 1 lit. a, c, g şi i Cp , cu aplic. art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 21 Cp la pedeapsa  închisorii de 1 an.

Dispune executarea pedepsei în condiţiile  art. 57 Cp.

În baza art. 71 alin 2 Cp interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II  şi lit. b Cp.

5. Condamnă pe inculpatul D.A., pentru comiterea infr. prev. de art. 26 Cp  rap. la art. 20 Cp rap. la art. 208 alin 1 Cp comb. cu art. 209 alin 1  lit. a, c, g şi i Cp , cu aplic art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 21 Cp  la pedeapsa închisorii de 1 an.

Dispune executarea pedepsei  în condiţiile art. 57 Cp.

În baza art. 71 alin 2 Cp  interzice  inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp.

6.Condamnă  pe inculpatul B.D., pentru comiterea  infr. prev. de art. 25 Cp rap. la art. 208  alin 1 Cp, comb. cu art. 209 alin 1 lit. a, c, g şi i Cp  cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cpp şi art. 27 Cp la  pedeapsa închisorii de 2 ani.

Dispune executarea pedepsei în condiţiile art. 57 Cp.

În baza art. 71 alin 2 Cp interzice  inculpatului drepturile  prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp .

În baza art. 118  alin 1 lit. b Cp respinge cererea procurorului privind confiscarea  bunurilor aflate  la camera corpurilor  delicte a Poliţiei Municipiului Piteşti ( fila 68 d.u.p)  precum şi cele aflate  în dosarul de urmărire penală ( fila 248 plic) întrucât nu a fost arătat proprietarul acestor bunuri .

Ia act în baza art. 14 Cpp şi art. 346 Cpp că părţile vătămate N.D. şi N.E., nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Obligă în baza art. 191  Cpp  pe fiecare dintre inculpaţi M.V., N.I.A.  B.N., S.E., D.A. şi B.D. la plata  a câte 700 de lei  cu titlu de  cheltuieli judiciare  avansate de stat, iar onorariile avocaţilor din oficiu vor fi plătite din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu recurs în 10 zile. 

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Iunie 2012

Judecător,

D.D.

Grefier,

M.N.