Furt calificat

Decizie DP245/A/2008 din 31.03.2009


ROMÂNIA

TRIBUNALUL HUNEDOARA – SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 245/A/2008 DOSAR NR.415/240/2007

Şedinţa publică din 29 septembrie 2008

PREŞEDINTE :  …………… - judecător

…………… - judecător

…………… - grefier

Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a fost reprezentat de către dl. procuror …………….

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelului penal declarat  de inculpatul F.M. împotriva sentinţei penale nr. 92/03.07.2008 pronunţată de Judecătoria Haţeg, judeţul Hunedoara (judecător ……………………..).

S-a constatat că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de  22 septembrie 2008, care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

 

TRIBUNALUL

Asupra apelului penal de faţă:

Prin sentinţa penală nr. 92 din 03 iulie 2007, pronunţată de Judecătoria Haţeg în dosarul nr. 415/240/2006 au fost condamnaţi inculpaţii:

-Proteasă Ilarion, la:

-1 an închisoare pentru infracţiunea de furt calificat în formă continuată, prev. şi ped. de art. 208 al.1, 209 al. 1 lit. a,e,g,i Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 Cod penal, art. 74 lit. c, art. 76 lit. c şi art. 37 al. 1 lit. a,b Cod penal.

-F.M., la:

-1 an închisoare pentru infracţiunea de furt calificat în formă continuată , prev. şi ped. de art. 208 al.1, 209 al. 1 lit. a,e,g,i Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 Cod penal, art. 74 lit. c, art. 76 lit. c şi art. 37 al. 1 lit. a,b Cod penal.

A interzis inculpaţilor drepturile civile prev. de art. 64 lit. a,b Cod penal în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 Cod penal.

A obligat inculpaţii în solidar la plata despăgubirilor civile în sumă de:

-1300 lei către partea civilă SC Agrotrans Viorica SRL Zăvoi;

-1783,90 lei către partea civilă Consumcoop Pui.

A constatat că partea civilă SC Vichi Company SRL Ohaba de sub Piatră nu a formulat pretenţii civile în cauză.

În baza art. 191 al. 1 Cod proc. penală, a obligat inculpaţii la plata sumei de câte 240 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezentând asistenţa juridică din oficiu a stabilit să fie suportată anticipat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut în sarcina inculpaţilor că în perioada noiembrie-decembrie 2005, au comis un r. de 3 acte materiale de furt calificat la SC Vichi Company Ohaba de sub Piatră, SC Agrotrans Viorica SRL Zăvoi şi la magazinul Cooperativei de Consum Pui, din localitatea Livadia, persoane vătămate de la care au sustras bunuri în valoare de 4089 lei.

Constatând vinovăţia inculpaţilor, instanţa de fond a dispus condamnarea acestora pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat şi i-a obligat la plata despăgubirilor civile.

Împotriva sentinţei de mai sus a declarat apel în termen şi motivat inculpatul F.M. care a solicitat desfiinţarea hotărârii atacate şi pronunţarea unei soluţii de achitare pentru temeiul prev. de art. 10 lit. c Cod proc. penală, pe considerentul că nu a săvârşit actele de sustragere reţinute în sarcina sa, soluţia de condamnare bazându-se în exclusivitate pe declaraţiile coinculpatului P.I., celelalte probe administrate în cauză nefiind de natură a conduce la stabilirea vinovăţiei sale.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma motivelor de apel invocate, cât şi din oficiu potrivit prevederilor art. 371 al. 2 Cod proc. penală, tribunalul constată următoarele:

Prima instanţă a reţinut că inculpatul F.M., împreună cu inculpatul P.I.,  au săvârşit trei acte materiale de sustragere în dauna părţilor vătămate SC Vichi Company SRL Ohaba de sub Piatră ( în 13/14 noiembrie 2005), SC Agrotrans Viorica SRL Zăvoi ( în 05/06 decembrie 2005) şi de la magazinul alimentar din Livadia, aparţinând Cooperativei de Consum Pui, în 13/14 decembrie 2005, dispunând condamnarea acestora pentru furt calificat.

În pronunţarea acestei soluţii, instanţa de fond a avut în vedere probele administrate în faza de urmărire penală şi, în special, declaraţiile coinculpatului P.I..

În faţa instanţei, inculpatul F.M. care a negat implicarea sa în actele de sustragere reţinute în sarcina lui, nu a fost audiat, iar inculpatului P.I. i s-a luat o declaraţie sumară, în care acesta arată că recunoaşte faptele pe care le-a comis împreună cu inculpatul F.M. şi îşi menţine declaraţiile date anterior, fără a fi întrebat punctual cu privire la fiecare act material.

De asemenea, în instanţă au fost audiaţi doi martori, respectiv Petraşcu Raul Lucian ( fila 186) şi Neagu Lăcrămioara Sabina ( fila 187) care nu cunoşteau aspecte legate de activitatea infracţională a inculpaţilor.

Probele existente la dosar confirmă săvârşirea faptei de către inculpatul P.I., însă nu pot duce la concluzia certă că şi inculpatul F.M. a fost implicat.

În actul de sesizare au fost propuşi ca martori ai acuzării Gulop Gheorghe şu Suciu Marinela, care nu au fost audiaţi în instanţă.

În declaraţia dată în faza de urmărire penală ( fila 37), martorul Fulop Gheorghe a relatat doar împrejurări referitoare la vizitele efectuate de inculpatul P.I., fără a face vreo referire la inculpatul F.M., iar martora Suciu Marinela ( fila 37) a declarat că în data de 14 decembrie 2005, în timp ce se afla în garsoniera fiului ei, a venit inculpatul P.I. însoţit de inculpatul F.M., ambii având asupra lor câte o geantă de voiaj, iar inculpatul P.I. i-a dat două sticle cu băuturi, o pungă de cafea şi ţigări.

Martora a declarat că nu cunoştea provenienţa bunurilor oferite de către inculpatul P.I. şi nu a făcut referire la inculpatul F.M..

În faţa instanţei de apel, aceeaşi martoră ( fostă concubină a inculpatului P.I.) a precizat că persoana care l-a însoţit pe inculpatul P.I. în data de 14 decembrie 2005 se numea Mircea, însă nu era vorba de inculpatul F., pe care l-a văzut o singură dată, anterior arestării inculpatului P.I..

Raportat la probele existente la dosar, se apreciază că participarea inculpatului F.M. la săvârşirea actelor de sustragere reţinute în sarcina sa, nu este dovedită, declaraţiile coinculpatului P.I. , necoroborate cu alte probe, neputând duce la concluzia că inculpatul F.M. se face vinovat de comiterea faptei pentru care a fost condamnat în prima instanţă.

Aşa fiind, în temeiul prevederilor art. 379 pct. 2 lit. a Cod proc. penală, se va admite ca fondat apelul inculpatului F.M., cu consecinţa desfiinţării în parte a sentinţei atacate, în sensul achitării acestuia în baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod proc. penală, rap. la art. 10 lit. c Cod proc. penală, pentru infracţiunea de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 al.1, 209 al. 1 lit. a,e,g,i Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 Cod penal şi art. 37 lit. a,b Cod penal şi înlăturarea obligării sale la plata despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare.

Prin extinderea efectelor apelului şi asupra inculpatului intimat P.I., se va dispune înlăturarea dispoziţiilor art. 64 lit. c Cod penal, reţinute în mod greşit de prima instanţă în ce-l priveşte pe intimat..

Vor fi menţinute în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul intimat P.I. în sumă de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 al. 3 Cod proc. penală,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite ca fondat apelul introdus de inculpatul F.M. şi extinzând efectele apelului asupra inculpatului intimat P.I., împotriva sentinţei penale nr. 92/2007 pronunţată de Judecătoria Haţeg, judeţul Hunedoara, pentru temeiul prev. de art. 379 pct. 2 lit. a Cod proc. penală, desfiinţează în parte sentinţa atacată şi în consecinţă:

În temeiul prevederilor art. 11 pct. 2 lit. a Cod proc. penală rap. la art. 10 lit. c Cod proc. penală, achită pe inculpatul apelant F.M., pentru infracţiunea de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 al.1, 209 al. 1 lit. a,e,g,i Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 42 Cod penal şi art. 37 lit. a,b Cod penal.

Înlătură obligarea inculpatului apelant la plata în solidar cu inculpatul P.I. a despăgubirilor civile în sumă de 1300 lei către partea civilă SC Agrotrans Viorica SRL Zăvoi şi 1783,90 lei către partea civilă Consum Coop Pui.

Înlătură obligarea inculpatului de la plata sumei de 240 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 64 lit. c Cod penal reţinute în sarcina inculpatului intimat P.I..

Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Cheltuielile judiciare în apel în sumă de 180 lei rămân în sarcina statului.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul intimat P.I., în sumă de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu inculpatul F.M. şi de la comunicare cu celelalte părţi.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 29 septembrie 2008.

PREŞEDINTE,JUDECĂTOR,

GREFIER,

DA/CC/2 ex.

jud. fond

10.11.2008