Plângere contraventională-sarcina probei în lumina jurisprudenţei cedo

Sentinţă civilă 16323 din 17.11.2011


Asupra cauzei civile de fata:

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, sub nr. 37059/301/2010, la data de 14.10.2010, petentul CN a solicitat, in contracditoriu cu intimata D.G.P.M.B. – BRIGADA DE POLITIE RUTIERA anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. 3128569/01.10.2010

In motivare, petentul arata ca în ziua de 01.10.2010, orele 19.00 circula cu autoturismul proprietate persoană, marca Subaru Forester, pe str. Dristorului din directia B-dul Decebal către Baba Novac. La intersectia B-dul Mihai Bravu cu str. Dristorului, având intentia de a circula pe str. Baba Novac, a oprit regulamentar autotursmul, iar in momentul în care nu mai circula nici un autotvehicul din dreapta a repus autoturismul in miscare, dar a fost tamponat de un autoturism marca Honda Civic.

Petentul mai arată că nu avea nici un motiv să schimbe directia de mers, asa cum a fost consemnat in procesul verbal de contraventie, si nu existau alte autovehicule in fata sa, in directia de mers, care să necesite depăsirea. De asemenea în intersectie nu sunt delimitate benzi marcate, ci este o zonă hasurată cu vopsea galbenă, deci nu putea să schimbe benzile sau sensul de mers.

În drept, petentul a invocat prevederile art. 118 alin 1 din OUG 195/2002 si art 16 alin. 1 teza a III-a din OG nr. 2/2001.

Prin plangere, petentul a solicitat proba cu înscrisuri.

Plangerea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru in temeiul art. 36 din OG nr. 2/2001.

Intimata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a plangerii si mentinerea procesului-verbal de contraventie ca legal si temeinic.

In motivare, intimata arata ca au fost respectate dispozitiile OG nr. 2/2001, neexistand motive de nulitate a procesului-verbal de contraventie, iar sanctiunea este proportionala cu gravitatea faptei savarsite.

In drept, intampinarea se intemeiaza pe dispozitiile art. 1169, 1171 Cod civil, art. 15 din OG nr. 2/2001, art. 100 alin. 2 din OUG 195/2002 si art. 54 alin. 1 din OUG 195/2002.

In probatiune, intimata a solicitat proba cu inscrisuri

Instanta a dispus citarea in cauza a numitei BA, conducatorul auto implicat in accident, in calitate de intervenient fortat si a asiguratorului SC MAI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL.

In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul-verbal de contraventie seria CC nr. 3128569/01.10.2010 petentului i s-a aplicat o amenda in cuantum de 240 lei, in temeiul art. 100 alin. 2 din OUG 195/2002 si art. 54 alin. 1 din OUG 195/2002, retinandu-se ca la data de 01.10.2010, in jurul orei 19.00, a condus auto cu nr. AK-04-XUV în intersectia Baba Novac cu Mihai Bravu si nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers intrând în coliziune cu autoturismul cu nr. B-82-WZR, condus de Balaciu Alina Steliana

Potrivit art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de contraventie este supus controlului de legalitate si temeinicie al instantei.

Analizand modul de intocmire a procesului-verbal, instanta constata ca acesta respecta dispozitiile imperative ale legii, nefiind incidenta niciuna dintre cauzele de nulitate absoluta prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001. Procesul-verbal de contraventie contine mentiunile privitoare la numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, descrierea faptei savarsite, data comiterii acesteia si semnatura agentului constatator. De asemenea, procesul-verbal de contraventie contine si semnatura, precum si mentiunile petentului.

Potrivit art. 54 alin. 1 din OUG 195/2002 conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

Cat priveste controlul de temeinicie, instanta retine ca unica proba administrata in cauza cat priveste situatia de fapt o constituie procesul-verbal de contraventie contestat, pe care petentul l-a semnat cu mentiunea ca nu îsi recunoaste vinovătia. Instanta constata ca petentul nu a administrat nicio proba contrara situatiei de fapt retinute prin procesul-verbal de contraventie.

Referitor la sustinerea petentului din cuprinsul plangerii in sensul ca nu avea nici un motiv să schimbe direstia de mers întrucât nu existau autoturismue în fata sa, care să necesite depăsirea, precum si faptul că soferul autoturismului Honda civic este posibil să fi dorit să se asigure, fiind pozitionat in spatele autoturismului Subaru Forester, moment in care l-a acrosat, urmeaza a fi inlăturate, intrucât acestea sunt simple afirmatii, nefiind sustinute de elemente probatorii.

Prin urmare, instanta apreciaza ca petentul avea obligatia de a-si conforma conduita normelor legale si de a schimba directia de mers a autoturismului, asigurându-se.

Instanta are in vedere si cele statuate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Ioan Pop impotriva Romaniei (cererea nr. 40301/04, decizia de inadmisibilitate din 28 iunie 2011). Astfel, Curtea a retinut ca, intr-o plangere contraventionala, invocarea de catre instante a prezumtiei de legalitate si validitate a procesului-verbal de contraventie, cu consecinta obligarii reclamantului la rasturnarea sa, nu putea avea caracter neasteptat, avand in vedere dispozitiile nationale incidente in materia contraventionala. Curtea Europeana a Dreptului Omului a subliniat importanta ca, in cadrul unui proces avand ca obiect plangere contraventionala, instanta nationala sa-i ofere petentului cadrul necesar pentru a-si expune cauza in conditii de egalitate cu partea adversa, cazand exclusiv in sarcina partii responsabilitatea modalitatii efective in care a inteles sa uzeze de drepturile sale procedurale. Curtea a constatat in aceasta cauza ca singurele probe pe baza carora instantele nationale puteau pronunta o hotarare erau cele depuse de agentul constatator iar, in conditiile in care reclamantului i s-a dat posibilitatea pe tot parcursul procesului sa-si dovedeasca afirmatiile, acesta nu a fost plasat intr-o situatie dezavantajoasa, astfel incat nu a fost incalcat art. 6 CEDO.

In contextul celor statuate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, instanta retine ca, in cauza de fata, a fost respectat dreptul la un proces echitabil al petentului, iar in lipsa altor probe, instanta nu poate decat sa dea eficienta unicului mijloc de proba administrat, si anume procesului-verbal de contraventie contestat, din care rezulta ca petentul a savarsit fapta retinuta in sarcina sa.

Cat priveste sanctiunea aplicata petentului prin procesul-verbal de contraventie, instanta o socoteste legala si proportionala cu gradul de pericol social al faptei, fiind dispusa amenda in cuantumul prevazut de lege. Totodata, instanta apreciaza ca fapta savarsita de petent prezinta pericol social suficient de ridicat incat sa justifice amenda aplicata.

Pentru toate aceste considerente, instanta considera ca procesul-verbal de contraventie a fost in mod legal si temeinic intocmit, iar sanctiunea aplicata este legala si proportionala cu gradul de pericol social al fapei savarsite, motiv pentru care instanta va respinge plangerea ca neintemeiata.