Vatamare corporala

Sentinţă penală 624 din 01.11.2010


R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1872/270/2010

Din 12.03.2010 vatamare corporala

SENTINTA PENALA NR. 624

Sedinta publica din data de

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – DANIEL MARIAN VÎLCU

 

 

 Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala.

 La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns avocat …….. pentru inculpat, partea civila asistata de avocat ……., lipsa celelalte parti.

 Procedura completa.

 S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

 Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt, solicita condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile dovedite si la cheltuieli judiciare.

 Avocat ……. pentru partea civila arata ca inculpatul a lovit-o pe partea vatamata, faptele au fost dovedite, solicita condamnarea inculpatului, obligarea acestuia la plata despagubirilor civile, a daunelor morale în suma de 10.000 lei si la cheltuieli de judecata.

 Avocat ……… pentru inculpat arata ca acesta a recunoscut fapta, însa pe parcursul cercetarii penale a reiesit faptul ca partea vatamata suferea si de alte boli, iar internarile ulterioare nu s-au datorat faptei inculpatului. Solicita ca inculpatului sa-i fie aplicata o pedeapsa cu suspendarea conditionata a executarii acesteia, obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile dovedite, cu onorariu.

 Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

 I N S T A N T A

 Deliberând,

 

 Asupra cauzei penale de fata,

 Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 1872/270/2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului …… pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala prev de art. 181 al. 1 Cod penal, constând în aceea ca, în dupa amiaza zilei de 05.10.2009 a lovit în zona capului pe partea vatamata …….., cu o sapa, cauzându-i leziuni traumatice vindecabile în 30-35 zile de îngrijiri medicale.

 Din coroborarea probatoriilor administrate în cauza constând în plângerea si declaratiile partii vatamate, concluziile certificatului medico – legal, declaratiile martorilor ……., ……, ……, ……, concluziile raportului de expertiza medico legala cu declaratiile inculpatului de la urmarirea penala, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

 În data de 05.10.2009 …… se afla pe dealul Cuciur culegând struguri de pe un teren apartinând unei rude. În jurul orelor 15.00 l-a observat pe inculpat pe un teren alaturat, unde se afla niste porumb si i-a solicitat acestuia niste apa, întrucât observase ca o avea într-o plasa într-un bidon. Desi partea vatamata sustine ca nu s-a atins de acel bidon întrucât inculpatul nu i-a dat voie sa bea apa, ……. sustine ca ……. i-a umblat în plasa, fapt care l-a enervat atât de tare încât l-a lovit cu o sapa, pe care o avea asupra sa, în zona capului, dupa care s-a îndepartat.

 Dupa incident, partea vatamata a ajuns la domiciliu, fiind observat lovit de fiicele sale ……. si ….., dupa care a plecat cu o masina de ocazie la Spitalul Onesti

 În aceeasi zi a fost transportat cu salvarea Spitalul Judetean Bacau, unde a fost internat în perioada 05.10.-07.10.2009 iar la data de 08.10.2009 a fost retransferat la Spitalul Onesti unde a fost internat pâna la data de 12.10.2009.

 În perioada 30.12.2009-04.01.2010 partea vatamata a fost din nou internata la Spitalul Judetean Bacau.

 Partea vatamata a suferit leziuni care asa cum rezulta din certificatul medico-legal nr.502/A1/15.10.2009 si concluziile raportului de expertiza medico-legala, au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.

 Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca internarea în spital din perioada 30.12.-04.01.2010, nu are legatura cauzala cu leziunile suferite de parte în luna oct. 2009.

 Inculpatul, cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala a recunoscut ca a lovit-o pe partea vatamata pe fondul starii de nervozitate cauzat de aceasta care i-a luat bidonul cu apa.

 Fiicele partii vatamate au confirmat ca tatal lor la data de 26.04.2010 a ajuns la domiciliu plin de sânge, lovit în zona capului, relatându-le ca a fost lovit de catre inculpat.

 Totodata, inculpatul a asistat la o conducere în teren a organelor de politie, indicând modalitatea în care a comis fapta.

 În drept, fapta inculpatului întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala prev. de art. 181 al. 1 Cod penal.

 Retinând vinovatia, se va dispune în baza acestui text de lege, condamnarea.

 La dozarea pedepsei conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se va avea în vedere pericolul social concret al faptei, numarul de zile de îngrijiri medicale necesare partii vatamate pentru vindecare, împrejurarea ca a fost internata în spital cât  si persoana inculpatului.

 Nu are antecedente penale si la urmarirea penala a manifestat sinceritate.

 Ca urmare, instanta se va orienta spre aplicarea pedepse cu închisoarea mai blânde.

 În raport de cuantumul pedepsei ce i se va aplica, de lipsa antecedentelor penale si de persoana inculpatului, se apreciaza ca copul legii poate fi atins si fara executare.

 În consecinta, în baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare.

 În baza art. 359 Cod pr. pen. se va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

 Sub aspectul laturii civile este de precizat ca partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 10000 lei daune morale si 2000 lei despagubiri materiale.

 Având în vedere împrejurarile în care s-au exercitat actele de violenta, zonele în care s-au aplicat loviturile, vârsta înaintata a partii vatamate, starea grava în care s-a aflat fiind necesar transportul sau la spital, unde i s-au acordat îngrijiri fiind internata în mai multe rânduri, instanta retine ca a suferit un prejudiciu moral constând atât în durerile fizice si psihice cât si un prejudiciu de agrement constând în restrângerea posibilitatilor de a se bucura de viata.

 În consecinta se va admite în parte cererea cu privire la daunele morale, suma de 4000 lei fiind suficienta pentru acoperirea prejudiciului real suferit.

 Referitor la despagubirile cu caracter patrimonial, este de precizat ca partea civila a facut dovada acestora.

 Astfel, martorul …….. a declarat ca în luna octombrie 2009 a transportat-o pe partea vatamata la Spitalul Bacau, cheltuielile de transport fiind în suma de 60 lei. Acelasi martor a declarat ca familia inculpatului a cheltuit cu spitalizarea  suma de 2000 lei.

 Se retine asadar, ca cererea partii civile este întemeiata, în cauza fiind îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale .

 Fata de cele prezentate mai sus, se va admite în parte cererea partii civile cu privire la despagubirile civile, urmând ca în baza art. 14, 346 al 1 Cod procedura penala, art. 998 Cod civil, inculpatul sa fie obligat la plata sumei de 4000 lei, reprezentând daune morale si la 2600 lei despagubiri materiale catre partea civila.

 Cum prejudiciul suferit de furnizorul de servicii medicale este consecinta faptei inculpatului care a adus daune sanatatii partii civile, în baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 va fi obligat inculpatul la plata sumei de 575,42 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Onesti, la plata sumei de 894,88 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Judetean de Urgente Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu asistenta medicala a partii vatamate …… si la plata sumei de 493,6 lei, actualizata la data executarii, catre Serviciul de Ambulanta Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu transportul victimei de la Onesti la Spitalul Onesti.

 În baza art. 193 al. 1 Cod pr. pen., inculpatul va fi obligat la plata sumei de 39 lei catre partea civila ……., reprezentând cheltuieli judiciare.

 În baza art. 189 Cod procedura penala, se va dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de 200 lei, reprezentând onorariu pentru avocat desemnat din oficiu.

 În baza art. 191 al. 1 Cod procedura penala inculpatul va fi obligat la 280 lei cheltuieli judiciare catre stat din care suma de 64 lei în contul nr. ……. deschis la Trezoreria …….

 Pentru aceste motive,

 În numele legii,

 H O T A R A S T E:

 

 În baza art. 181 al. 1 Cod penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala, condamna pe inculpatul ……, fiul lui ….. si ……, nascut la data de ….. în ……, judetul Bacau, domiciliat în ……., judetul Bacau, pensionar, necunoscut cu antecedente penale, la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

 În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera „a”teza a II - a si litera „b” Cod penal.

 În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare  de 3 ani.

 În baza art. 359 Cod pr. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

 În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendarii executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor principale.

 În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006, obliga inculpatul la plata sumei de 575,42 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Onesti, la plata sumei de 894,88 lei actualizata la data executarii catre Spitalul Judetean de Urgente Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu asistenta medicala a partii vatamate ……. si la plata sumei de 493,6 lei, actualizata la data executarii, catre Serviciul de Ambulanta Bacau, reprezentând cheltuieli efectuate cu transportul victimei de la Onesti la Spitalul Onesti.

 Admite în parte cerea partii civile ……..

 În baza art. 14, 346 al. 1 Cod procedura penala, art.998 Cod civil obliga inculpatul la 2600 lei despagubiri materiale si la plata sumei de 4000 lei daune morale.

 În baza art. 193 al. 1 Cod procedura penala, obliga inculpatul la 39 lei catre partea civila, reprezentând cheltuieli judiciare.

 În baza art. 191 al. 1 Cod procedura penala, obliga inculpatul la 280 lei cheltuieli judiciare catre stat din care suma de 64 lei în contul nr………deschis la Trezoreria …….

 Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partea civila …….  si de la comunicare pentru celelalte parti.

 Pronuntata în sedinta publica, azi 01.11.2010.

 

 

 PRESEDINTE GREFIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D. P. – 03.11.2010,

Dact. G. A. – 04.11.2010, 

ex. 3

 

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1872/270/2010 îndreptare eroare materiala

Î N C H E I E R E

Camera de consiliu din 03.11.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA RAMONA AVRAM

Astazi a fost pe rol sesizarea din oficiu a erorii materiale strecurata în minuta pronuntata în dosarul nr. 1872/270/2010 al  Judecatoriei Onesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, cauza s-a solutionat fara citarea lor.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

La data de 03.11.2010 Judecatoria Onesti s-a sesizat din oficiu în legatura cu împrejurarea ca,  în minuta pronuntata în dosarul nr. 1872/270/2010 al Judecatoriei Onesti, a omis a se pronunta asupra onorariului pentru aparatorul desemnat din oficiu.

Astfel, instanta constata ca, desi inculpatul a avut aparator desemnat din oficiu, pe domnul av. Basma Valentin (delegatia de la f.14), a omis a se pronunta cu privire la acoperirea acestor cheltuieli .

Se constata asadar ca exista o greseala materiala evidenta, astfel încât în temeiul art. 196 Cod pr. pen. va dispune îndreptarea acesteia în sensul ca „În baza art. 189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de 200 lei reprezentând onorariului pentru av. Basma Valentin desemnat din oficiu ,  iar în baza art. 191 al.1 Cod procedura penala inculpatul va fi obligat la plata sumei de 480 cheltuielile judiciare catre stat …”si nu la 280 lei cum din eroare s-a mentionat.

Despre prezenta încheiere urmeaza a se face mentiune la sfârsitul actelor corectate.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A RA S T E:

În baza art. 196 Cod procedura penala combinat cu art. 195 Cod procedura penala, dispune îndreptarea erorii materiale evidente si completarea minutei si dispozitivului sentintei penale nr. 624/01.11.2010 pronuntate în dosarul nr. 1872/270/2010 al Judecatoriei Onesti, în sensul ca: „În baza art. 189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de 200 lei reprezentând onorariului pentru av. Basma Valentin desemnat din oficiu, iar în baza art. 191 al.1 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 480 cheltuielile judiciare catre stat …”

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Data în camera de consiliu si pronuntata în sedinta publica, azi 03.11.2010.

PRESEDINTE GREFIER