Vătămare corporală

Sentinţă penală 1157 din 13.06.2013


Obiect: vatamare corporala prevăzută de art. 181 alin. 1 Cod Penal

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău nr. 4421/P/2012 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 15144/180/2012 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei VL pentru săvârşirea infracţiunii de vatamare corporala prevăzută de art. 181 alin. 1 Cod Penal.  

La termenul din data de 03.06.2013 inculpata şi partea vătămată IF au declarat în faţa instanţei că s-au împăcat.Potrivit art. 181 alin. 3 Cod Penal împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală producându-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu .

Art. 132 Cpen stabileşte că împăcarea părţilor în cazurile prevazute de lege înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă, dacă împăcarea a intervenit până la rămânerea definitivă a hotărârii. Instanţa constată că sunt îndeplinite textele de lege de mai sus pentru ca împăcarea părţilor să înlăture răspunderea penală a inculpatei VL

Ca urmare, instanţa va pronunţa încetarea procesului penal în temeiul dispoziţiilor art. 132 Cod Penal,  art. 11 pct. 2 lit. b şi art. 10 alin. 1 lit. h Cod Procedură Penală.

In ceea ce priveste actiunea civila promovata de partea civila Spitalul Judetean se constata ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile despăgubiri, respectiv există un prejudiciu, o fată ilicită, legătura de cauzalitate dintre ele, vinovăţia făptuitorului, precum şi  condiţia specială  a constituirii de parte  civilă. Astfel, în baza art. 14, art. 346 Cod procedură penală rap la art. 1357 Cciv va fi obligata inculpata VL sa plateasca partii civile suma de 372 lei actualizata la data executarii, suma reprezentand contravaloarea serviciilor medicale acordate pacientei IA

In temeiul art. 189 Cpp se va dispune plata din fondurile MJ a sumei de 200 lei reprezentand onorariu aparator oficiu

În baza dispoziţiilor art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b Cod Procedură Penală  instanţa va obliga fiecare parte să plătească statului cheltuielile judiciare avansate în cauză de către acesta. .