Loviri si alte vatamari

Sentinţă penală 615 din 16.12.2010


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5156/260/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 615 Din 16 decembrie 2010

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata următoarele:

Prin Rechizitorul nr 851/P/2010 din data de 30.06.2010 al Parchetului de pe langa Judecătoria M. s-a dispus punerea in mişcare si trimiterea in judecata, in stare de liberatate, a inculpatului D. I. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen (parte vătămata S. C.) si a inculpatului S. C. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen (parte vătămata D. I.).

Totodată in temeiul art 249 rap la art 10 lit c si b/l C.proc.pen s-a dispus: scoaterea de sub urmărire penala a inculpatului D. I. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 1 C.pen (parte vătămata S I.) intrucat fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni si aplicarea unei amenzi administrative in cuantum de 300 lei; scoaterea de sub urmărire penala a inculpaţilor D. C. cercetat sub aspectul savaririi infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen cu aplic art 75 lit a si c C.pen, D. C. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen cu aplic art 75 lit a si art 99 C.pen si S. I.cercetat sub aspectul savarisirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen, intrucat ca nu sunt autorii faptei.

In fapt s-a reţinut ca la data de 27.03.2010, in jurul orelor 18.00, in timp ce se aflau in incinta magazinului numitului Darlau Pavel, intre invinuitii S. C. si S. I., pe de o parte si D. L, pe de alta parte, s-a iscat un conflict verbal care a degenerate in agresiune fizica, pe fondul căruia aceştia s-au lovit reciproc cauzandu-si suferinţe fizice si leziuni corporale. Astfel D. I. a suferit vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecare 15-16 zile Îngrijiri medicale, iar S. C. 8-9 zile ingrijiri medicale, ambii fiind transportaţi cu Ambulanta la Spitalul Oraşului C.

Situaţia de fapt a fost reţinuta in baza următoarelor mijloace de proba administrate in cursul urmăririi penale: plângere prealabila a numitului Spoiala Ion (fi 11), fisa cazier judiciar Spoiala Ion (fi 13), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 14), declaraţie parte vătămata S. I. (fi 15), declarative invinuit S. I. (fi 16), fisa cazier judiciar S. C. (fi 18), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 19), declaraţie parte vătămata S. C. (fi 21), declarative invinuit S. C. (fi 23), fisa cazier judiciar D. I. (fi 25), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 27), declaraţie parte vătămata

COD  fl^v

2 D. I. (fi 29), declarative invinuit D. I. (fi 31), fisa cazier D. C. (fi 34), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 35), declaraţie invinuit D. C. (fi 36), fisa cazier judiciar D. C. (fi 38), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 39), declarative invinuit Dragu Cornel (fi 40), proces verbal de consemnare a actelor premergătoare (fi 41), declaraţie martor D. C. (fi 42), certificate medico legale (fi 44-45), expertiza medico legala psihiatrica D. C. (fi 48), extras din registrul de naşteri (fi 50).

In cursul urmăririi penale părţile vătămate D I. si S. C. si Serviciul de Ambulanta si Spitalul Oraşului C. nu s-au constituit parti civile.

In fata instanţei la termenul din 06.10.2010, partea D. I. s-a constituit parte civila conform declaraţiei de constituire parti civila (fi 19).

Spitalul Oraşului C. si Serviciul de Ambulanta B. s-au constituit parti civile conform adreselor anexate la dosar.

In cursul cercetării judecătoreşti, instanţa după ce a dat citire actului de sesizare conform art 322 C.proc.pen si a făcut cunoscute prevederile art 70 C.proc.pen, la termenul din 06.10.2010 a procedat la audierea inculpaţilor P. I., M. C, M. L, a pârtilor civile P.I. si M. V..

La termenul din data de 15.12.2010 partea vătămata constituita parte civila D. I. s-a impacat cu inculpatul S. C. sub aspect săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen , arătând ca nu mai are nicio pretenţie impotriva lui, declaraţia acestuia fiind consemnata si ataşata la dosar. Totodată, la acelaşi termen, partea vătămata Spoiala s-a impacat cu inculpatul D. I. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen.

Analizând materialul probator administrat in faza de urmărire penala si in faza de judecata, instanţa retine următoarele:

Prin Rechizitorul nr 851/P/2010 din data de 30.06.2010 al Parchetului de pe langa Judecătoria M. s-a dispus punerea in mişcare si trimiterea in judecata, in stare de liberatate, a inculpatului D. I. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen (parte vătămata S. C.) si a inculpatului S. C. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 alin 2 C.pen (parte vătămata D. I.).

Instanţa constata ca in cazul infracţiunii de loviri si alte violente prev de art 180 C.pen acţiunea penala se pune in mişcare la plângerea prealabila a persoanei vătămate, conform alin 3 al aceluias articol. Acesta plângere are natura juridica mixta, indeplinind o dubla condiţie, de pedepsibilitate si procedibilitate. Potrivit art 180 alin 4 C.pen impacare pârtilor inlatura răspunderea penala. Aceasta instituţie produce efecte in personam, fiind totodată totala si necondiţionata. In aceste condiţii legiuitorul a considerat ca principiul disponibilităţii prevalează fata de principiul oficialităţii care reglementează de regula normele penale si de procedura penala.

In fata instanţei, la data de 15.12.2010, partea vătămata D. I. s-a impacat cu inculpatul S. C, iar partea vătămata S. C. s-a impacat cu inculpatul D. I.. Fata de aceste imprejurari, instanţa constata ca exista un caz ce impiedica exercitarea acţiunii penale, ca urmare a manifestării de voinţa a pârtilor, in cauza, fiind incidente dispoziţiile art 10 alin 1 lit h C.proc.pen. Fata de aceste imprejurari potrivit art. 11 pct.2 lit.b raportat la art. 10 alin.l lit.h C.proc.pen., instanţa va pronunţa încetarea procesului penal  in privinţa inculpatului  D.  L,  pentru

3 săvârşirea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe, prevăzută de art.  180 alin 2 C.pen ca urmare a impacarii pârtilor si in privinţa inculpatului S. C. , pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin 2 C.pen, ca urmare a impacarii pârtilor.

Având in vedere ca in cauza partea vătămata D. I. s-a constituit parte civila, iar impacarea pârtilor este totala si necondiţionata, prin declaraţia data in fata instanţei partea vătămata arătând ca nu mai are nicio pretenţie impotriva inculpatului S. C, instanţa va lua act că partea vătămată constituită parte civilă D. La renunţat la exercitarea acţiunii civile împotriva inculpatului S. C.

In ceea ce priveşte acţiunile civile exercitate de părţile civile Spitalul Orăşenesc Ion Lascăr C. si Serviciul de Abulanta B., instanţa retine ca potrivit art 346 C.proc.pen in caz de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal, instanţa se pronunţa prin aceeaşi sentinţa si asupra acţiunii civile.

In cauza Spitalul Orăşenesc Ion Lascar C. s-a constituit parte civila impotriva inculpatului S. C. cu suma de 737,31 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare acordate pârtii vătămate D. I. si impotriva inculpatului D. I. cu suma de 1316,87 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare acordate pârtii vătămate S. C.

Totodată Serviciul de Ambulanta B. s-a constituit parte civila solicitând suma de 359 lei de la fiecare inculpat, reprezentând contravaloare cheltuieli transport sanitar.

Instanţa retine ca in speţa sunt intrunite condiţiile răspunderii civile delictuale prev de art 998 C.civ., respectiv o fapta ilicita constând intr-o fapta prevăzuta de legea penala, urmarea imediata, legătura de cauzalitate si vinovăţia. Astfel, ca urmare a lovirilor, părţile vătămate au fost transportate la spital unde le-au fost acordate îngrijiri medicale ce au ocazionat cheltuieli din partea pârtiilor civile - Serviciul de Ambulanta si unitatea medicala după cum au fost stabilite prin deconturile înaintate instanţei. întrucât aceste cheltuieli , sunt o consecinţa a faptelor inculpaţilor, trebuie suportate de aceştia.

Fata de aceste imprejurari in baza art 998 C.civ rap la art 14 C.proc.pen şi art 346 C.proc. pen va admite acţiunea civilă exercitată de de partea civilă Spitalul Orăşenesc Ion Lascăr C. şi va obligă inculpatul S. C. la plata sumei de 737,31 lei şi a inculpatului D. I. la plata sumei de 1316, 87 cu titlu de daune materiale către Spital. Totodată in baza art 998 C.civ rap la art 14 C.proc.pen şi art 346 C.proc. pen va admite acţiunea civilă exercitată de de partea civilă Serviciul de Ambulanţă B. şi va obligă inculpatul S. C. la plata sumei de 359 lei şi a inculpatului D. I. la plata sumei de 359 cu titlu de daune materiale către Serviciul de Ambulanţă.

In baza art. 192 alin 1 pct 2 lit b C.proc.pen, va obliga inculpaţii-părţi vătămate D. I. şi S. C. la plata către stat a sumei de 200 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.