Oug 195/2002

Sentinţă penală 499 din 01.09.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

 

Dosar nr.4467/270/2010

Înreg.12.07.2011 OUG.195/2002

SENTINTA PENALA NR.499

Sedinta publica din data de 1.09.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte -  ….

Grefier – …..

Ministerul Public  reprezentat de procuror – …..

Pe rol fiind judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 87 al.1 din OUG.195/2002 modificata prin Legea 49/2006 .

Desfasurarea  sedintei de judecata  s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform  prevederilor art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns inculpatul  asistat de aparator ales …..,lipsa martorul din lucrari.

Procedura legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta,  care învedereaza instantei ca la termenul de astazi procedura de citare este legal îndeplinita.

Conform art.318 cod procedura penala  se procedeaza la identificarea inculpatului care se legitimeaza cu cartea de identitate seria XC nr.467258.

Potrivit art.300 alin.1 cod procedura penala instanta pune în discutie verificarea regularitatii actului de sesizare.

Reprezentantul Ministerului Public solicita sa se constate ca sesizarea a fost facuta cu respectarea dispozitiilor art.263  si 264 cod procedura penala.

Aparatorul inculpatului achieseaza la concluziile reprezentantului Ministerului Public.

Instanta constata regularitatea actului de sesizare, dupa care, aduce la cunostinta inculpatului dispozitiile art.3201 cod procedura penala ,respectiv daca recunoaste în totalitate savârsirea faptei , judecata se poate face numai pe baza probelor administrate la urmarirea penala si nu solicita alte probe cu exceptia înscrisurilor în circumstantiere.

Inculpatul este de acord sa fie judecat pe baza recunoasterii în totalitate a vinovatiei, nu solicita  administrarea de probe noi.

Instanta admite cererea inculpatului si constatând ca nu mai exista chestiuni prealabile, dispune citirea actului de sesizare de catre grefierul de sedinta, prin care se aduce la cunostinta inculpatului fapta pentru care este trimis în judecata si încadrarea juridica a acesteia.

Conform art.323 cod procedura penala s-a procedat la audierea inculpatului ,declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri, instanta în baza art.339 cod procedura penala,  declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Reprezentantul Ministerului Public expune situatia de fapt detaliat,  aratând ca inculpatul  a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având în sânge o îmbibatiealcoolica peste limita legala, prev. de art.87 al.1 din OUG 195/2002,modificata prin Legea 49/2006, constând în aceea ca, la data de 18.05.2011, a condus autoturismul marca Peugeot cu numarul ….,  pe raza mun.Onesti având în sânge  o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala.  Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, solicita a se face aplicarea procedurii simplificate prev. de art.3201 cod pr.penala, a fi condamnat la pedeapsa închisorii,urmând a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, a se aplica pedeapsa accesorie în baza art.71 al.5, cu obligarea  la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat ………. pune concluzii de achitarea inculpatului în baza art.10lit.b, urmând a i se aplica o sanctiune cu caracter administrativ chiar si în cuantumul maxim atribuit de legiuitor. Urmeaza ca instanta sa aiba în vedere circumstantele comiterii faptei si explicatia data de inculpat, cum ca nu avea intentia sa se urce baut la volan, dar în urma unei certe cu prietena sa, aceasta l-a dat afara din locuinta . În subsidiar, sustine ca inculpatul a recunoscut în totalitate  comiterea faptei chiar de la început, solicita a i se aplica o pedeapsa spre minimum, a se aplica o amenda penala conform procedurii speciale prev. de art. 3201 pct.7 cod pr.penala,si a se retine si prevederile art.74 cod penal în conditiile art.76 al.1 lit.c cod penal.

Inculpatul având ultimul cuvânt, recunoaste si regreta sincer fapta.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cererii de  fata, constata  ca:

Prin rechizitoriul nr.  1251/P/2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria

 Onesti a fost trimis în judecata ,în stare de libertate, inculpatul ………., cercetat pentru comiterea infractiunii de  „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala” prevazuta si pedepsita de art.87 alin 1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea 49/2006.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca 18.05.2011, a

 condus autoturismul marca Peugeot cu numarul ……,  pe raza mun.Onesti având în sânge  o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala.

În faza de urmarire penala a fost administrat urmatorul probatoriu:

proces-verbal de cercetare la fata locului,  adrese, declaratii martori,  rezultat alcooltest ,proces-verbal de prelevare, buletin analiza toxicologica alcoolemie ,proces-verbal de recoltare si predare a probelor de sânge ,cazier, declaratii învinuit, declaratie inculpat,declaratii martori.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

 probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitului, ale martorilor, procese-verbale de constatare,etc.

La  termenul de judecata din data de 1.09.2011 înainte de

 începerea cercetarii judecatoresti ,  inculpatul inculpatul  ……, asistat de catre avocat ales, a declarat personal ca recunoaste  în totalitate savârsirea faptei retinute în actul de sesizare a instantei si a solicitat ca judecata sa se faca în baza probelor administrate în faza de urmarire penala.

Instanta a admis aceasta cerere.

În cursul cercetarii judecatoresti a fost audiat inculpatul  …..

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în

ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Inculpatul ….. la data de 18.05.2011, în jurul orelor 3.30 a condus autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare ….. pe str.Libertatii din mun.Onesti si a fost oprit pentru control de un echipaj al Politiei mun.Onesti, care efectua serviciul de patrulare în zona.

Cu acest prilej, organele de politie, au constatat, în prezenta martorului asistent Popa Constantin, ca inculpatul  emana halena alcoolica,motiv pentru care  s-a solicitat testarea cu aparatul alcooltest, solicitare careia nu i s-a conformat.

  Ca urmare, inculpatul a fost condus la Spitalul mun.Onesti unde i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, respectiv 2 probe la un interval de o ora, sigilate cu nr.0033579 si înaintate Serviciului de Medicina legala Bacau pentru efectuarea analizei.

Conform buletinului de analiza toxicologica –alcoolemie nr.1049-1050 din 20.05.2011, a rezultat alcoolemie de 1,40gr.%0 prima proba si 1,25 g%0 a doua proba.(fl.11 dos.urm.pen.).

 Fiind legitimat si interogat în fata instantei inculpatul a avut o

pozitie sincera si a recunoscut comiterea faptei.

 Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate

în faza de urmarire penala  .

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta

inculpatului ……., de a conduce pe drumurile publice un autovehicul , dupa ce a consumat bauturi alcoolice, având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala, întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. art.87 alin.1 din OUG nr. 195/2002 modificata prin  Legea 49/2006 atât din punct de vedere obiectiv, cât si din punct de vedere subiectiv.

 Urmarea imediata a savârsirii faptei este reprezentata de starea de

pericol creata cu privire la persoanele si bunurile implicate în circulatia pe drumurile publice, fapta inculpatului fiind infractiune chiar daca actiunea inculpatului nu a produs nicio consecinta materiala. Raportul de cauzalitate între actiunea inculpatului si urmarea imediata este unul direct si poate fi dedus din însasi savârsirea faptei.

 În raport de latura subiectiva a infractiunii, instanta retine ca

inculpatul a savârsit fapta descrisa  mai sus cu vinovatie sub forma intentiei indirecte întrucât, desi nu a dorit producerea urmarii constând într-o stare de pericol pentru toti cei implicati în circulatia pe drumurile publice, acesta a acceptat cel putin producerea unei astfel de urmari.

 Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza

din care rezulta vinovatia inculpatului în savârsirea infractiunii deduse judecatii, instanta va dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciara a pedepsei vor fi avute în vedere

 criteriile enumerate de art. 72 din C. pen. si anume: regulile generale de individualizare a sanctiunilor penale, limitele de pedeapsa stabilite de legea penala speciala (de la 1 la 5 ani închisoare), gradul de pericol social concret al faptei savârsite, circumstantele personale ale inculpatului si împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. În ceea ce-l priveste pe inculpat, instanta retine ca acesta este o persoana tânara iar din fisa de cazier judiciar rezulta ca nu a mai fost condamnat anterior pentru comiterea unei infractiuni privind circulatia pe drumurile publice  . Ulterior savârsirii infractiunii, atât în cursul urmaririi penale, cât si în cursul judecatii, inculpatul a avut un comportament sincer, recunoscând fapta si demonstrând ca o regreta, fiind prezent la toate chemarile organelor judiciare.

În consecinta, retinând toate aspectele aratate mai sus  , instanta va aplica inculpatului o pedeapsa cu închisoarea orientata spre minimul special prevazut de lege  , considerând ca aceasta pedeapsa este suficienta pentru atingerea scopurilor prevazute de art. 52 C.pen., de reeducare si de prevenire a savârsirii altor fapte penale. Totodata, instanta va face aplicarea dispozitiilor art. 320 ind. 1  alin. 7 Cod procedura penala în ceea ce priveste reducerea limitelor de pedeapsa prevazute de lege cu o treime .

Cu referire la pedeapsa accesorie, instanta retine ca natura faptei

savârsite si,implicit gradul de pericol social al acesteia duc la concluzia existentei unei nedemnitati în exercitarea drepturilor de natura electorala prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, motiv pentru care exercitiul acestora va fi interzis pe perioada executarii pedepsei.

 În ceea ce priveste individualizarea executarii pedepsei, instanta

 retine ca, în cauza, sunt îndeplinite conditiile pentru incidenta institutiei suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicata de instanta este mai mica de 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, asa cum rezulta din cazierul judiciar depus la dosar si, tinând cont de circumstantele savârsirii faptei, precum si de circumstantele personale ale inculpatului, analizate mai sus, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia. 

 În consecinta, în temeiul art. 81 raportat la art. 82 C.pen., va dispune

 suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe perioada unui termen de încercare prevazut de lege.

În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen., va suspenda executarea pedepselor

accesorii prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b din C. pen pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage atentia celui condamnat asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Se va dispune plata onorariului din oficiu din fondurile Ministerului Justitiei.

. Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul va fi obligat si la plata

 cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata.

 Pentru aceste motive,

In numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art. 87 alin. 1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea nr.49/2006  raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera e Cod Penal si cu referire la art. 320 ind. 1 alin. 1 Cod procedura penala condamna pe inculpatul  …..,  fiul lui ….. si….., nascut la ….. în …, domiciliat în ……, fara forme legale în ……, studii 11 clase, necasatorit, fara copii minori, stagiulmilitar nesatisfacut, fara antecedente penale  , CNP- ……. ,la o pedeapsa de :

- 5 ( cinci) luni închisoare , pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a  teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2 (doi) ani  si 5 (cinci  ) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

 În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

Ia act ca inculpatul a fost asistat de catre avocat ales.

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 300  lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala( 50 lei) si în faza de judecata ( 250 lei).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 01.09.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,