Oug 195/2002

Sentinţă penală 660 din 16.11.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI  JUDETUL BACAU

 

Dosar nr.  6019/270/2011

Înreg. 04.010.2011 OUG.195/2002

SENTINTA  PENALA NR.660

Sedinta publica din data de 16.11.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte -  …….

Grefier –  ….

Ministerul Public  reprezentat de procuror – …….

Pe rol fiind judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……, trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 87 al.1 din OUG.195/2002, modificata prin Lg.49/2006.

Desfasurarea sedintei de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.304 cod  procedura  penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns inculpatul asistat de avocat ….., aparator ales.

Procedura de citare legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care, în baza art. 300 c.p.p. verifica regularitatea actului de sesizare si constata ca a fost legal sesizata prin rechizitoriu.

 În baza art.318 al.1c.p.p. instanta verifica identitatea inculpatului  care se legitimeaza cu cartea de identitate seria  XC  nr…..  eliberat  de SPCLEP  Onesti .

Avocat ….. depune la  dosar delegatia, copia certificatelor de nastere  pentru minorele:  ……, ….., si  …,  solicita ca inculpatului sa i se aplice procedura simplificata conform art.3201 cod procedura penala, inculpatul recunoaste în totalitate faptele si solicita sa fie judecat în baza probelor administrate la urmarirea penala.

Instanta admite cererea  inculpatului.

Constatând ca nu mai exista chestiuni prealabile, instanta dispune citirea actului de sesizare de catre grefierul de sedinta, prin care se aduce la cunostinta inculpatului  fapta pentru care este trimis în judecata si încadrarea juridica a acesteia.

Dupa citirea actului de sesizare, instanta explica inculpatului drepturile sale procesuale, conform art.322 c.p.p., respectiv dreptul de a avea aparator ales, de a nu face declaratii, iar în cazul în care este de acord sa fie audiat, ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa.

Inculpatul  este de acord sa dea declaratie.

Instanta  acorda  cuvântul pentru formularea  de probatorii .

Avocat …..  , solicita audierea  în calitate de martor  în circumstantiere  a numitului ….. , prezent la usa instantei. Instanta  pune in discutie  proba formulata de  aparatorul inculpatului .

Reprezentantul Ministerului Public  este de acord  cu audierea  martorului …..

Instanta încuviinteaza  proba solicitata de inculpat  prin aparator, s-a procedat la audierea acestuia, declaratiile  acestuia fiind  consemnate  la dosar.

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Procurorul expune situatia de fapt retinuta prin rechizitor, aratând ca inculpatul  a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii  prev. de art. 87 al.1 din OUG 195/2002, modificata prin Legea 49/2006, constând în aceea ca, în data de  14  mai  2011  în jurul orei 18,000  a condus autoturismul  cu nr.  de înmatriculare ……. , pe raza comunei ….., având  o îmbibatie alcoolica  de 1,45 – 1,25 g% o. Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, solicita a se face aplicarea procedurii simplificate prev. de art.3201 cod pr. penala, a fi condamnat la pedeapsa închisorii, urmând a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, a se aplica pedeapsa accesorie în baza art.71 al.5, cu obligarea  la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat …..  arata ca  inculpatul  a recunoscut fapta, pune concluzii de  condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, a i se aplica o pedeapsa conform procedurii speciale prev. de art. 3201 cod procedura penala,  aplicarea prevederilor  art.76  lit.d  în sensul de a se aplica  pedeapsa sub minimul prevazut de lege, pâna  la minimul  general, a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei .

Inculpatul având ultimul cuvânt, recunoaste si regreta fapta.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cererii de  fata, constata  ca:

Prin rechizitoriul nr. 1196/P/2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria

Onesti a fost trimis în judecata, în stare de libertate, inculpatul …… fiul lui  …… si …., nascut la data de … în ….., cu domiciliul în ……, cercetat pentru comiterea infractiunii de  „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala” , fapta  prevazuta si pedepsita de art.87 alin 1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea 49/2006  .

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în data de  14  mai  2011  în jurul orei 18,000  a condus autoturismul cu nr.  de înmatriculare ….. pe raza comunei ….. , având  o îmbibatie alcoolica  de 1,45 – 1,25 g% o.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

Inculpatul ….. este posesor al permisului de conducere categoria B, permis obtinut în anul 1998. La data de 14.05.2011, în jurul orelor 18.00, inculpatul …. se deplasa cu autoturismul marca „Mitsubischi” cu nr. de înmatriculare … pe raza …., a fost oprit regulamentar pentru control de catre organele de politie, si întrucât prezenta halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentratie de 0, 72 mg/l (fila 4).

Din buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 1031- 1032 din 18.05.2011 (fila 5) rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,45 g % la ora 18.45 si de 1,25 g % la ora 19.45. Valorile rezultate nu au fost contestate  de inculpat, acesta declarând ca a consumat cinci sticle de bere.

 Situatia de fapt retinuta mai sus rezulta din coroborarea declaratiilor inculpatului, cu procesul verbal întocmit de organele de politie  (fila 3), cu declaratiile martorului …… (fila 10) si cu buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 1031- 1032 din 18.05.2011 (fila 5) rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,45 g % la ora 18.45 si de 1,25 g % la ora 19.45

 Cu privire la individualizarea pedepsei, instanta retine ca, în art. 72 Cod penal se arata ca, la stabilirea si aplicarea pedepselor se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, de gradul de pericol social al faptei  savârsite, de  persoana infractorului si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si de mijloacele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

Pentru ca o pedeapsa sa-si atinga scopul preventiv, ea trebuie sa fie astfel aleasa si dozata încât, prin fiecare din functiile ei, sa realizeze un efect preventiv maxim. Individualizarea legala se face prin stabilirea pedepsei pentru fiecare infractiune în parte în raport de gradul de pericol social abstract al faptei, tinând cont de importanta valorilor sociale lezate si de gravitatea vatamarii la care e supusa acesta dar individualizarea judecatoreasca se face post delictum de instanta judecatoreasca si consta în adecvarea pedepsei la o anumita fapta concreta si la un infractor care trebuie reeducat.

Este de necontestat faptul ca o pedeapsa – de acelasi gen si cuantum – nu produce efect educativ asupra tuturor infractorilor, instanta fiind datoare sa tina seama de elementele care caracterizeaza persoana infractorului: starea psihofizica a acestuia, mediul în care s-a dezvoltat si traieste, comportarea sa înainte si dupa savârsirea infractiunii.

La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului, instanta va avea în vedere, faptul ca inculpatul a fost sincer si a colaborat cu organele de cercetare penala, ca nu are antecedente penale, ca este angajat si ca s-a achitat cu responsabilitate de sarcinile de serviciu.

În consecinta, instanta va aplica inculpatului pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic si circumstanta atenuanta prev. de art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal. În baza art. 71 C.pen. instanta va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si lit. b C.pen, apreciind ca savârsirea infractiunilor este de natura a îl face pe inculpat incompatibil cu ocuparea unei functii elective publice sau a unei functii implicând exercitiul autoritatii de stat.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, fata de lipsa de antecedente penale, fata de faptul ca inculpatul nu a mai avut nici un contact cu legea penala si faptul ca s-au retinut atenuantele prev. de art. 74 alin. 1lit. a Cod penal si art. 320 indice 1 C.p.p., instanta considera ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a acesteia prin suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Simpla suspendare conditionata a executarii pedepsei ar fi de natura sa asigure respectarea pe viitor a normelor penale de catre inculpat.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., instanta va dispune suspendarea  pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 2 (doi) ani si 6 (sase)  luni, care va curge de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri.

Va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala  va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 50 lei reprezentand onorariu partial pentru avocatul desemnat din oficiu (av. .....

Totodata, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru  aceste motive ,

In numele legii  ,

H O T A R A S T E

În baza art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea nr.49/2006  raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art. 320 indice 1 Cod procedura penala condamna pe inculpatul …..,  fiul lui  …si ……, nascut la data de … în …, cu domiciliul în …., 12 clase, fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP-…. la o pedeapsa de:

-- 6 (sase)  luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a  teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2(doi) ani  si  6 (sase) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala  dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 50 lei reprezentand onorariu partial pentru avocatul desemnat din oficiu (av. ......).

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala (50 lei) si în faza de judecata ( 150 lei).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat.

Pronuntata în sedinta publica, azi,  16.11.2011.

PRESEDINTE GREFIER ,

.