Lovire

Sentinţă penală 33 din 18.01.2011


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.  1183/270/2009

Înreg.16.02.2010 lovire

SENTINTA PENALA NR.33

Sedinta publica din data de 18.01.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte - ………

Grefier – ……

Ministerul Public - reprezentat de procuror ……

Pe rol judecarea pronuntarea în cauza penala pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatei ……. trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii de lovire, prevazuta de art. 180 al.2 Cod penal.

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 13.01.2011 fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând, asupra cauzei penale de fata, constata ca :

 Prin rechizitoriul nr. 2393/P/2009 al Parchetului de pe lânga

Judecatoria Onesti a fost trimisa în judecata ,în stare de libertate, inculpata  ……., cercetata pentru comiterea infractiunii de  „ lovire sau alte violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180  alin. 2 Cod Penal .

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca

 inculpata ……, la data de 20.08.2009 a lovit-o pe partea vatamata …… cauzându-i leziuni ce au necesitat 9-10 zile îngrijiri medicale.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat

urmatorul probatoriu : declaratie de inculpate, declaratie parte vatamata ,

 (filele 24,25 dosar i.) declaratii martori  ( filele  26,27,47,48,4976,77,78,79,90,91,92  dosar i.)

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

 probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile învinuitei, declaratiile inculpatei, ale partii vatamate,ale martorilor, procesele verbale de confruntare  copie certificat medico-legal( aratate mai sus).

În cursul cercetarii judecatoresti a fost audiata inculpata si partea

vatamata si martorii :  ....., ........, ......,......, ....., ..., ..., .., .. si ....., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar .

Fiind legitimata si audiata în fata instantei ,inculpata a avut o

 pozitie nesincera si nu a recunoscut comiterea faptei.

Din oficiu, instanta a luat declaratie  partii vatamate  ……. ,parte care s-a constituit parte civila, în termen legal.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în

ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 21.08.2009 …….. din Onesti

formuleaza plângere împotriva numitelor ….ca, …… si ……, solicitând efectuarea de cercetari fata de acestea sub aspectul savârsirii infractiunii de lovire.

Din sesizarea si depozitiile partii vatamate rezulta ca agresiunea reclamata a avut loc în data de 20.08.2009,în drum spre locuinta socrilor situata în ….. si s-a datorat relatiilor conflictuale existente între aceasta si membrii familiei ….. În ziua respectiva a calatorit cu autobuzul  din ….spre ….alaturi de ….., …… si …., ultima urcând în masina din statia …... La destinatie …. îsi astepta sotul si fiicele. Partea vatamata  a ramas în urma pentru a evita orice contact cu acestia. Pe drum a fost  asteptata de persoanele reclamate. ….. a împins-o, determinând caderea sa si apoi împreuna cu cele doua fiice a lovit-o cu picioarele în spate. Incidentul

 s-a petrecut în fata locuintei proprietatea familiei … ….. le-a cerut agresoarelor sa înceteze,împrejurare de care a profitat partea vatamata, care s-a ridicat si s-a îndepartat în graba de locul respectiv. S-a oprit însa la o distanta  de 3m. ….. a aruncat cu mai multe pietre spre ea, o piatra lovind-o în cap, la ceafa. Acasa a constatat ca îi curgea sânge si îi crapase pielea de pe locul afectat de lovitura cu obiectul contondent ( fl.7-13, 50-51 dos.urm.pen.).

În sustinerea aspectelor reclamate, ….. depune la dosarul cauzei copia certificatului medico-legal nr.467/A1/27.08.2009 emis de CML ….. si îi propune ca martori pe numitii …, …., ………..

Potrivit înscrisului medical constatator, la data examinarii de specialitate, prezenta diagnosticul: traumatism latero-cervical dr., hematom pavilion U.D., traumatism cranio-cerebral acut, contuzie pavilion auricular dr., otoragie dr., hipoacuzie de transmisie post-tr.dr., sindrom vertiginos cefalalgic post traumatism cranio-cerebral ( fl.45 dos.urm.pen.). Leziunile mentionate au putut fi produse prin lovire activa cu corpuri si mijloace contondente ,necesitând 9-10 zile îngrijiri medicale pentru vindecare .

Martorii propusi de partea vatamata au avut o perceptie imediata,nemijlocita, originara asupra faptei si împrejurarilor legate de comiterea acesteia si de inculpata.

Astfel, conform  declaratiilor martorei ….. , partea vatamata era cazuta în genunchi,în drum, iar …. , ….. si  … o loveau cu picioarele peste corp. A strigat la cele trei, solicitându-le sa înceteze agresiunea. Încercând sa se îndeparteze de locul respectiv, …….. a fost lovita cu pietre în cap. Martora, atenta la situatia partii vatamate, nu a putut observa care dintre cele trei s-a folosit de pietre pentru a vatama integritatea corporala a numitei Andrei Ionela. ( fl.13,14,52 dos.urm.pen.).

Identitatea celei care a aruncat cu pietre,lovind în cap, este dezvaluita de martorul …..( fl.53 dos.urm.pen.) care împreuna cu …. -padurar în cantonul Livezi, se aflau în trecere prin satul ……..

„ În dreptul unei case , în poarta careia se afla o femeie în vârsta, pe drum am vazut cum trei femei, una mai în vârsta si doua mai tinere, o  loveau pe alta cu picioarele, persoana respectiva fiind cazuta. Am recunoscut- o pe ….ita ca fiind persoana lovita . Dupa ce s-a ridicat de jos, …. a plecat spre casa, iar agresoarea mai în vârsta pe nume …., cum aveam sa aflu ulterior, a aruncat cu pietre în aceasta, nimerind-o în cap,la spate „.( fl.53,16-17 dos.urm.pen.)

…. confirma si el faptul ca a asistat alaturi de ….. si ……. la modalitatea si împrejurarile în care inculpata o lovea cu pumnii si picioarele pe ….

Depozitiile martorilor, ale partii vatamate, coroborate cu precizarile concluzive ale certificatului medico-legal evidentiaza faptul ca leziunile corporale suferite de ……. , care au necesitat zile îngrijiri medicale, sunt rezultatul actiunii exclusive a inculpatei ……. Aceasta, pe lânga loviturile cu picioarele aplicate partii vatamate în spate, a aruncat cu pietre nimerind-o pe …….. în cap.

Actul ultim de violenta exercitat de inculpata ….. a avut drept urmare imediata provocarea unor suferinte fizice partii vatamate, care declara ca „ îmi crapase pielea de pe ceafa si îmi curgea sânge”, iar în dimineata zilei urmatoare a simtit ameteli, fiindu-i rau. ( fl.50,51).

Situatia de fapt a fost retinuta de instanta prin coroborarea

declaratiilor partii civile …….  cu celelalte mijloace de proba administrate în cursul urmaririi penale si al judecatii ( declaratii parti vatamate , declaratii martori, certificat medico-legal,  etc.).

De asemenea, din declaratia partii civile , care se coroboreaza cu

declaratiile martorilor ......( fila 26 dosar i.) ..... ( fila 27 dosar.i) si ......... ( fila 49 dosar i.),si cu certificatul medico-legal rezulta cu certitudine ca inculpata a comis fapta retinuta în sarcina sa.

Instanta va elimina din ansamblul probelor declaratia martorei ..... în ceea ce priveste latura penala a cauzei deoarece nu se coroboreaza cu celelalte probe administrate în cauza .  De asemenea, instanta va elimina din ansamblul probelor si declaratia martorei ..... ( fila 48 dosar i.) ,ca fiind subiectiva si nesincera , fiind un ajutor dat inculpatei , pentru a scapa de raspunderea penala ( martorul fiind sotul inculpatei).

ÎN DREPT:

Având în vedere situatia de fapt retinuta, ÎN DREPT, fapta inculpatei

….. care a lovit-o pe partea vatamata  …….. si i-a provocat o vatamare corporala constând în leziuni vindecabile în  9-10  zile îngrijiri medicale întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „ lovire sau alte violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180  alin. 2 Cod Penal .

 Astfel, în ceea ce priveste infractiunea de  „ lovire sau alte

violente”, prevazuta si pedepsita de art. 180  alin. 2 Cod Penal  sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partea vatamata fiind lovita de catre inculpata cu o piatra si cu picioarele în zona spatelui), o urmare periculoasa ( o vatamare care a necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita

 de inculpata cu vinovatie în forma intentiei  directe , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si urmarind producerea lui ,prin comiterea faptei.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza ,

(  declaratii parte vatamata , declaratii martori, certificat medico-legal etc.) din care rezulta vinovatia inculpatei ……. în ceea ce priveste savârsirea infractiunii aratate mai sus , fiind dovedita existenta infractiunii , instanta va dispune antrenarea raspunderii penale a inculpatei. 

La stabilirea si individualizarea judiciara a pedepsei se va tine seama

de prevederile art. 72 Cod Penal si anume: dispozitiile partii generale, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului Penal , de gradul de pericol social concret al fapteilor savârsite determinat atât de modul de producere, cât si de importanta valorilor sociale încalcate. Vor fi ,de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpatului, respectiv faptul ca se afla la primul conflict cu legea penala (din actele de la dosar rezulta ca inculpata nu a mai fost sanctionata penal ) dar si faptul ca a avut o atitudine nesincera în fata instantei. 

Fata de aceste criterii , instanta considera ca aplicarea unei pedepse cu

amenda penala  este de natura sa asigure realizarea scopurilor prev. de art. 52 Cod Penal, respectiv îndreptarea si reeducarea inculpatei.

Instanta va atrage atentia inculpatei  asupra dispozitiilor art. 63

ind. 1 Cod Penal  privind obligativitatea achitarii amenzii penale.

Sub aspectul laturii civile , partea vatamata ……  s-a constituit parte civila, în termenul legal prevazut de art.15 alin.2 Cod procedura penala, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 1150 lei (RON ) daune materiale si 2500 lei cu titlu de daune morale  .

Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia din latura

penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta constata ca partea civila a suferit un prejudiciu material evident. Astfel, partea vatamata …… a dovedit cu martora ....... ( fila 47 dosar i.)  ca a  cheltuit suma de 350 lei  pentru ca a angajat-o pentru treburi gospodaresti si pentru munci agricole , dupa agresiune , fiind platita cu 50 lei pe zi si cu chitantele fiscale depuse la dosar ( fila 46 dosar u.p.) ca a cheltuit suma  de 79 lei RON ( taxe consultatii medicale ).

În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii

ale raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul material suferit de partea civila este  inferior evaluarii realizate de catre aceasta, instanta va admite în parte actiunea civila.

Referitor la  daunele morale solicitate de catre partea civila ,

 instanta apreciaza, având în vedere relatiile anterioare de dusmanie dintre parti  si împrejurarile concrete ale comiterii faptei ca partea vatamata nu a suferit un prejudiciu moral evident  si,în consecinta  , va respinge aceasta cerere. 

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul va fi obligat si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal, care includ si la cheltuielile judiciare efectuate de catre partea civila pe parcursul procesului penal ( onorariu de avocat).

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art. 180 alin. 2 Cod Penal condamna  pe  inculpata ……. , fiica lui  ….. si ….., nascuta la data de ….. , în ……. , cu domiciliul în …….. , jud. …… studii-8 clase, fara ocupatie, CNP- …… ,fara antecedente penale , la o pedeapsa de:

 -1000 (una mie  ) lei amenda penala, pentru comiterea infractiunii de “ lovire sau alte violente”.

Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 63 ind. 1 Cod Penal privind obligativitatea achitarii amenzii penale.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art.346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art.998 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila ………. si obliga inculpata la plata sumei de 429 lei cu titlu de daune materiale catre aceasta parte civila.

Respinge cererea privind acordarea de daune morale ca neîntemeiata.

În temeiul art. 191 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpata la plata sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal.

În temeiul art. 193 alin.1 Cod procedura penala obliga inculpata la plata sumei de 600 lei catre partea civila reprezentând cheltuieli judiciare ( onorariu avocat  ).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru ambele parti. 

Pronuntata  în sedinta publica, azi 18.01.2011.

 

 PRESEDINTE,  GREFIER,