Fara titlu

Sentinţă penală 229 din 04.02.2009


DOSAR NR.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA .............................. -SECŢIA PENALĂ

 SENTINŢA PENALĂ NR.

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE: 

GREFIER:

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti este reprezentat de procuror.

Pe rol soluţionarea cauzei privind pe inculpatul D. M. şi pe partea vătămată

B. D.

Dezbaterile au avut loc la termenul din .............. şi au fost consemnate în

încheierea de şedinţă de la acea dată. Având nevoie de timp pentru a delibera,

instanţa a amânat pronunţarea la .............

I N S T A N Ţ A

Prin rechizitoriul nr....../P/............ din ..............., Parchetul de pe lângă

.............................. a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în

judecată a inculpatului D.M. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.180 alin.2

C.p., întrucât la data de ................... l-a agresat fizic pe partea vătămată B.D.,

producându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de

îngrijiri medicale.

Cauza a fost înregistrată pe rol la data de ..................

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul (fila 36), partea

vătămată (fila 37), martorii B.M. (fila 38), N.V. (fila 39), A.R. (filele 88-89), T.V.

(fila 90).

La termenul din ................ partea vătămată B.D. a precizat că se constituie

parte civilă cu suma de 15000 Euro, din care 7000 Euro daune morale şi 8000 Euro

daune materiale.

Spitalul ............ s-a constituit parte civilă cu suma de 42,35 lei, reprezentând

cheltuieli privind serviciile medicale acordate lui B.D. (fila 53). De asemenea,

Spitalul ....................... s-a constituit parte civilă cu suma de 499,42 lei (fila 58).

Analizând şi coroborând materialul probator administrat (declaraţii

inculpat, parte vătămată, declaraţii martori, raport expertiză medico-legală,

înscrisuri), instanţa reţine:

Pe fondul unor neînţelegeri referitoare la probleme de afaceri şi la restituirea

unor sume de bani, la data de ................ inculpatul D.M. l-a lovit în mod repetat pe

partea vătămată B.D., acesta din urmă suferind leziuni traumatice care au necesitat

pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Partea vătămată a reclamat în mod constant că a fost lovit nu numai de

inculpat, dar şi de alţi 3 indivizi, aspect care poate fi plauzibil în raport de

intensitatea leziunilor suferite, de constituţia şi vârsta inculpatului, de faptul că

partea vătămată nu avea niciun motiv a sesiza o stare de fapt nereală.

Cu toate acestea, conform art.75 C.p.p., declaraţiile părţii vătămate nu s-au

coroborat cu alte mijloace de probă pentru a reţine implicarea şi identificarea altor

persoane care l-ar fi agresat.

În ciuda demersurilor organelor de cercetare penală şi chiar a demersurilor

făcute pe parcursul cercetării judecătoreşti, participarea la agresiune a altor

persoane nu a fost dovedită.

Inculpatul a declarat că nu au existat alte persoane care să fi agresat pe

partea vătămată, iar alţi martori care să fi asistat efectiv la incident nu au fost,

astfel încât pe baza probelor de la dosar se va reţine numai vinovăţia inculpatului.

Cert este că la data de ............., în jurul orei 15.00, inculpatul, partea

vătămată şi nepotul său B.M. s-au deplasat la un atelier de confecţii apraţinând

inculpatului, situat în incinta S.C. ................... S.A., aflat pe .......................

Martorul B.M. a rămas afară în maşină, iar inculpatul şi partea vătămată au urcat la

atelier. După o serie de discuţii contradictorii, inculpatul l-a lovit pe partea

vătămată.

Inculpatul a recunoscut că l-a lovit dar nu a avut o atitudine constantă pe

parcursul procesului, ci mai degrabă oscilantă, cu nuanţări şi contradicţii, atât

referitor la modalitatea de agresare dar şi la motivele efective pentru care a

procedat astfel, încercând să minimalizeze gravitatea faptei sau să inducă ideea că

partea vătămată ar fi încercat să îl agreseze fizic sau l-ar fi provocat (aspect

neconfirmat).

Astfel, în declaraţia de la filele 56-58 d.u.p. inculpatul arată că partea

vătămată l-a îmbrâncit, şi, speriat de pornirea violentă a acestuia, a început să se

apere prin a-l respinge, iar în altercaţie l-a lovit şi Brăcaci.

În declaraţia de la filele 60-61 d.u.p. inculpatul arată că l-a lovit puternic în

faţă pe partea vătămată, aceasta s-a aplecat jos, apoi i-a dat un picior în stomac pe

partea dreaptă.

În declaraţia de la filele 65-68 d.u.p. inculpatul arată că partea vătămată s-a

ridicat de pe scaunul din spatele biroului, s-a repezit să îl lovească, şi drept urmare

l-a lovit cu pumnul în faţă, iar după ce partea vătămată a căzut, de frică să nu se

ridice,  i-a mai aplicat o lovitură de picior în faţă, cu precizarea că partea vătămată

s-a lovit în cădere şi de colţul biroului.

În declaraţia de la filele 80-81 d.u.p., dată în faţa procurorului, inculpatul

arată că partea vătămată a sărit să îl lovească; atunci a eschivat şi l-a împins, acesta

lovindu-se cu spatele de colţul biroului. Atunci inculpatul i-a aplicat şi 3 lovituri cu

piciorul.

În fine, în faţa instanţei, inculpatul arată că a lovit partea vătămată cu

pumnul în zona feţei iar după ce a căzut l-a lovit cu piciorul în zona toracelui.

Apoi, realizând probabil gravitatea celor întâmplate, inculpatul i-a telefonat

martorului A.R., cu ajutorul căruia partea vătămată a fost transportată la spital.

Martorul confirmă faptul că B.D. se plângea de dureri, arătând totodată că la

acel moment inculpatul a recunoscut că ar fi lovit partea vătămată. În acest sens

este şi declaraţia de la filele 52-53 d.u.p., prin care martorul arată că inculpatul l-a

sunat şi i-a spus să vină la atelier, că are o problemă cu un asociat. Apoi "în

momentul în care am intrat în încăpere D. era foarte nervos, ţipa şi înjura şi mi-a

spus că <Uite bă moldoveanu ăsta m-a înşelat cu o sută şi ceva de milioane!>

referindu-se la bărbatul care stătea pe un scaun şi se văita de spate. L-am întrebat

pe D. ce s-a întâmplat şi acesta mi-a spus că l-a bătut pe cel ce se afla pe scaun".

Există contradicţie clară între declaraţiile inculpatului şi ale martorului A.R.,

pe de o parte, şi declaraţiile părţii vătămate şi ale martorului B.M., pe de altă parte.

Martorul B.M. susţine poziţia părţii vătămate şi afirmă că după 10 minute de

la intrarea părţii vătămate şi a inculpatului în atelier şi-a făcut apariţia o maşină din

care au coborât 3 persoane necunoscute, iar pe la ora 19.00 inculpatul şi cei trei

indivizi au coborât cu partea vătămată. Varianta nu este susţinută însă de inculpat,

de martorul A.R. şi nici de alţi martori.

La fel, declaraţiile părţii vătămate că la incident ar mai fi asistat unele

lucrătoare de la atelier, nu sunt confirmate de nicio persoană, sens în care facem

trimitere din nou la dispoziţiile art.75 C.p.p.

Martora T.V., audiată atât în faza urmăririi penale cât şi în cursul cercetării

judecătoreşti, confirmă că între părţi a avut loc o discuţie referitoare la o sumă de

bani, auzind chiar înjurături reciproce, după care a plecat, inculpatul cerându-i

acest lucru.

Această depoziţie confirmă încă o dată neînţelegerile şi animozităţile dintre

partea vătămată şi inculpat, cele care în opinia instanţei, au generat reacţia

inculpatului. 

Conform raportului de expertiză medico-legală nr. ................... leziunile

traumatice produse părţii vătămate s-au putut produce prin lovire cu corp dur,

posibil la ..................., necesitând 12-14 zile de îngrijiri medicale (filele 14-15

d.u.p.).

La examinare s-a constatat: "echimoză brună cu margini galbene de 4/3,5

cm la nivelul unghiului orbitar intern al ochiului stâng; periorbitar drept echimoză

violacee de 4/3 cm; genian stâng echimoză discret violacee de 2/1 cm pe fond

tumefiat de 6/5 cm; epistaxis anterior oprit spontan; mucoasă vestibulară buza

superioară paramedian stâng eroziune de 2/0,5 cm acoperită cu depozit gălbui

centrată de o plagă de 1,5/0,2 cm; pe roşul buzei superioare paramedian stânga

eroziune de 0,6/0,5 cm acoperită de crustă brună; pe mucoasa vestibulară buza

inferioară plagă superficială de 0,6/0,2 cm acoperită cu depozit albicios; 1/3 medie

faţa laterală coapsa dreaptă placard excoriat de 6/2 cm; pe faţa medială pavilionul

auricular drept 1/2 inferioară echimoză violacee de 2,5 cm; au fost acuzate dureri la

nivelul dinţilor şi dureri lombare".

Situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului rezultă din coroborarea probelor

administrate în cauză, respectiv declaraţiile inculpatului şi ale părţii vătămate,

raportul de expertiză medico-legală şi unele probe indirecte, respectiv declaraţiile

martorilor menţionaţi mai sus (neexistând martori oculari care să fi asistat efectiv

la incident), toate acestea înlăturând prezumţia de nevinovăţie.

În drept, fapta întruneşte obiectiv şi subiectiv elementele constitutive ale

infracţiunii de  lovire sau alte violenţe, prev. de art.180 alin.2 Cod penal.

Constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de

inculpat, instanţa va dispune condamnarea acestuia, iar la individualizarea

pedepsei va ţine seama de criteriile prevăzute de art.72 C.pen.: dispoziţiile părţii

generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de

pericol social al faptei, persoana infractorului, împrejurările care atenuează sau

agravează răspunderea penală.

Instanţa va avea în vedere gravitatea infracţiunii comise, urmările produse

asupra integrităţii fizice a părţii vătămate, urmările care s-ar fi putut produce şi

care ar fi putut fi şi mai grave, natura leziunilor suferite, suferinţele produse părţii

vătămate, modalitatea de săvârşire care implică acţiuni deosebit de violente (pentru

aceste considerente instanţa apreciază că fapta prezintă gradul de pericol social al

unei infracţiuni, neexistând temeiuri pentru a fi aplicată o sancţiune administrativă,

cum solicită inculpatul).

Protejarea integrităţii fizice şi a sănătăţii persoanelor este un obiectiv al legii

penale care poate fi atins numai prin aplicarea unor sancţiuni apte să conducă atât

la atingerea scopului educativ cât şi a scopului preventiv al pedepsei, conform

art.52 C.p.

Instanţa consideră că este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea.

Această pedeapsă va fi îndreptată spre minimul special, având în vedere

lipsa antecedentelor penale şi vârsta inculpatului, precum şi disponibilitatea

parţială de achitare a prejudiciului.

Nu se impune aplicarea unei pedepse cu caracter pecuniar - amendă penală,

având în vedere gravitatea faptei dar şi ţinând seama de faptul că inculpatul

urmează a fi obligat la plata unor despăgubiri băneşti.

De asemenea, nu există temeiuri pentru aplicarea dispoziţiilor art.74 Cod

penal. Împrejurările prevăzute de acest articol nu au decât o valoare potenţială de a

constitui circumstanţe atenuante, ele putând fi recunoscute ca atare numai dacă,

privite în ansamblul datelor cauzei, reduc de o manieră semnificativă gravitatea

faptei şi ar impune concluzia că este necesară stabilirea unei pedepse sub minimul

special prevăzut de lege. Nu este şi cazul în speţă, limitele de pedeapsă fiind

oricum foarte reduse, iar o pedeapsă sub minimul special ar cădea în derizoriu şi nu

şi-ar mai îndeplini scopul.

În consecinţă, în baza art.180 alin.2 Cod penal, instanţa îl va condamna pe

inculpatul D.M. la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de

lovire sau alte violenţe.

Prin prisma jurisprudenţei CEDO şi a criteriile legale prevăzute de art.71

alin.3 C.p., instanţa va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile

prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal.

Scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului,

ţinând seama de elementele favorabile acestuia prezentate mai sus şi de necesitatea

acoperirii prejudiciului, astfel încât instanţa va face aplicarea art.81 C.p. şi va

suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii pe o durată de 2 ani şi 5 luni,

care constituie termen de încercare stabilit conform art.82 C.p.

Se va face aplicarea art.359 C.p.p.

În baza art.71 alin.5 C.p. se va dispune suspendarea executării pedepsei

accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Latura civilă.

Asupra acţiunii civile formulate de furnizorii de servicii medicale, instanţa

va avea în vedere disp. art.313 alin.1 din Legea nr.95/2006, conform cu care

"persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund

potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii

medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală

acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către

furnizorii de servicii medicale" şi va admite acţiunile civile (de remarcat că

inculpatul a fost de acord să plătească aceste despăgubiri).

Astfel, în baza art.14 rap. la art.346 alin.1 C.p.p., coroborat cu art.313 alin.1

din Legea nr.95/2006, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 42,35 lei către

partea civilă Spitalul ............... şi la plata sumei de 499,42 lei către partea civilă

Spitalul .....................

Asupra acţiunii civile formulate de partea civilă B.D., instanţa constată că

despăgubirile materiale, dovedite, constau în suma de 103,3 lei, rezultată din

însumarea diferitelor cheltuieli făcute de partea civilă (chitanţele de la filele 75-

77).

Adresa Spitalului ..................... în sensul că B.D. nu figurează în

evidenţe în perioada 2005-2006 (fila 96) va fi înlăturată de instanţă, apreciind că

mai degrabă este o problemă de incorectă gestionare a evidenţelor, fiind limpede că

partea civilă a primit tratament la acest spital, din moment ce chitanţele de la filele

75,76 sunt emise de unitatea spitalicească şi poartă ştampila acesteia, astfel încât şi

aceste cheltuieli vor fi acordate părţii civile. La acestea se mai adaugă cei 47,30 lei

plătiţi la INML (fila 77).

Referitor la cheltuielile pentru xerox (fila 74) acestea reprezintă practic

cheltuieli de judecată, dar nu există dovada că ar fi fost făcute în legătură cu

prezenta cauză.

Deşi se poate aprecia în mod rezonabil că au mai existat şi alte cheltuieli

(medicamentaţie, transport), totuşi acestea nu sunt dovedite, astfel încât instanţa nu

le poate acorda, neavând niciun criteriu pentru a stabili o sumă care să corespundă

celorlalte daune materiale încercate de partea civilă.

Prejudiciul, ca element al răspunderii civile delictuale, trebuie să fie în mod

cert determinat, şi în afară de înscrisurile de la dosar menţionate mai sus nu există

alte probe.

O altă situaţie este însă cea a daunelor morale, prejudiciul moral suferit de

partea civilă fiind unul cert, întrucât agresiunea exercitată de inculpat şi violenţele

la care a fost supus i-au provocat suferinţe intense, atât fizice (a se vedea şi planşa

foto de la fila 13 d.u.p.) cât şi psihice.

Leziunile traumatice cauzate ca urmare a acţiunii ilicite a inculpatului i-au

cauzat părţii civile şi un prejudiciu moral, care trebuie reparat.

Nu există un criteriu de cuantificare a daunelor morale, instanţa fiind în

măsură să le stabilească astfel încât să se realizeze o compensare a suferinţelor

victimei, principiul de bază fiind cel al reparării integrale a prejudiciului.

Instanţa apreciază că nu trebuie acordate sume excesive care să constituie o

îmbogăţire fără justă cauză, dar nici sume derizorii, minime, cum se acordă uneori

în practica judiciară, practică care are tendinţa de a minimaliza astfel de fapte,

având în vedere de cele mai multe ori numai persoana agresorului şi nu persoana

victimei.

Partea civilă a solicitat suma de 7000 Euro cu titlu de daune morale, însă

instanţa va aprecia că o reparaţie echitabilă în prezenta cauză constă în suma de

1500 Euro (în echivalent lei la data plăţii).

Această sumă stabilită de instanţă nu este în niciun caz exagerată, nu

constituie o "îmbogăţire", ci corespunde unei adevărate reparaţii morale şi unei

compensaţii reale, nu doar simbolice.

În consecinţă, în baza art.14 rap. la art.346 alin.1 C.p.p. se va admite în parte

acţiunea civilă formulată de partea civilă B.D. iar inculpatul va fi obligat la plata

sumei de 1500 Euro (în echivalent lei la data plăţii), reprezentând daune morale şi

la 103,3 lei, reprezentând despăgubiri materiale.

În ceea ce priveşte onorariul de avocat, se constată că este în sumă totală de

5000 lei, conform chitanţelor nr. ........... (filele 78-81).

Acest onorariu nu se include în noţiunea de "despăgubiri materiale" ci

reprezintă cheltuieli judiciare făcute de partea civilă în condiţiile art.193 C.p.p.

Instanţa va face aplicarea art.193 alin.1, 2 C.p.p., considerând că inculpatul

trebuie obligat la plata totală a cheltuielilor judiciare; nu este întemeiată o

cenzurare a acestui onorariu, ţinând seama de durata îndelungată a procesului, de

munca depusă de avocat, apărătorul părţii civile fiind angajat încă din faza

urmăririi penale.

Prin urmare, instanţa îl va obliga pe inculpat la plata sumei de 5000 lei către

partea civilă B.D., reprezentând cheltuieli judiciare - onorariu apărător ales.

În baza art.191 alin.1 C.p.p., inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor

judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.180 alin.2 Cod penal condamnă pe inculpatul D.M. (fiul lui

.......... şi ............, născut la .......... în ............, domiciliat în .................,

CNP ................) la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii

de lovire sau alte violenţe.

În baza art.71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie,

drepturile prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal.

În baza art.81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei

închisorii pe o durată de 2 ani şi 5 luni, care constituie termen de încercare stabilit

conform art.82 Cod penal.

În baza art.359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra

art.83, art.84 Cod penal, privind cauzele a căror nerespectare are ca urmare

revocarea suspendării condiţionate.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei

accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a II-a şi lit.b

Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.14 rap. la art.346 alin.1 Cod procedură penală, coroborat cu

art.313 alin.1 din Legea nr.95/2006, admite acţiunea civilă formulată de partea

civilă SPITALUL .............. - cu sediul în ..........................

Obligă pe inculpat la plata sumei de 42,35 lei către partea civilă Spitalul

Clinic Colţea - reprezentând despăgubiri civile.

În baza art.14 rap. la art.346 alin.1 Cod procedură penală, coroborat cu

art.313 alin.1 din Legea nr.95/2006, admite acţiunea civilă formulată de partea

civilă SPITALUL ............. - cu sediul în .........................

Obligă pe inculpat la plata sumei de 499,42 lei către partea civilă Spitalul

................. - reprezentând despăgubiri civile.

În baza art.14 rap. la art.346 alin.1 Cod procedură penală admite în parte

acţiunea civilă formulată de partea civilă B.D. (domiciliat în .........................).

Obligă pe inculpat la plata sumei de 1500 Euro (în echivalent lei la data

plăţii) către partea civilă B.D., reprezentând daune morale.

Obligă pe inculpat la plata sumei de 103,3 lei către partea civilă B.D.,

reprezentând despăgubiri materiale.

În baza art.193 alin.1,2 Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata

sumei de 5000 lei către partea civilă B.D., reprezentând cheltuieli judiciare -

onorariu apărător ales.

În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata

sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror,

inculpat şi partea civilă B.D.; de la comunicare pentru Spitalul .............. şi

Spitalul ...................

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ....................

PREŞEDINTE  GREFIER

7