Recunoastere inscrisuri straine

Sentinţă penală 51 din 20.01.2012


Dosar nr. 4315/270/2009***

Înreg. la 10.08.2011 Legea 302/2004

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Sentinta penala Nr. 51

Sedinta publica de la 20 Ianuarie 2012

Instanta constituita din:

PRESEDINTE …..

GREFIER ….

Ministerul Public reprezentat de procuror – …..

 

La ordine a venit spre solutionare cererea de recunoastere a hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) formulata de condamnatul ……

În  baza art. 304  alin. 1 Cod procedura penala, lucrarile sedintei  au fost înregistrate  cu mijloace  tehnice audio.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns  condamnatul asistat de  avocat  ……

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut  referatul cauzei  de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Avocat ….. arata ca nu mai are alte cereri.

Nefiind cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat ….. arata ca din continutul cererii condamnatului rezulta ca acesta solicita contopirea pedepselor cu pedeapsa pe care condamnatul a executat-o în Italia, constatarea cumulului de infractiuni si stabilirea faptului daca condamnatul poate fi propus pentru liberare conditionata. Solicita admiterea cererii condamnatului.

Procurorul solicita admiterea cererii motivat de faptul ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 116 din Legea 302/2004, privind recunoasterea hotarârilor straine reprezentând sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen. N. 102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca – Italia, sentinta penala nr. B 2728/22.12.2008 a Tribunalului Districtual Sundsvall Sectia 2, Suedia.

Solicita descontopirea pedepsei de 4 ani închisoare aplicata condamnatului …. ramasa definita prin decizia penala nr. 714 din 11.11.2010 a Curtii de Apel Bacau si repunea în individualitatea lor a pedepselor componente.

De asemenea, în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal solicita contopirea pedepselor  stabilite prin sentinta penala nr. 476 din 06.07.2009, prin sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen.-N.102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca Italia si prin sentinta penala nr. B 2728/22.12.2008 a Tribunalului Districtual Sundsvall Sectia 2, Suedia, urmând sa o execute pe cea mai grea, anularea mandatului de executare nr. 682/2010 si întocmirea unor noi forme de executare. Cu plata onorariului de avocat din fondurile M.J.

Condamnatul solicita a se admite cererea asa cum a fost formulata. 

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

INSTANTA

deliberând

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 4315/270/2009, petentul condamnat …. a solicitat recunoasterea hotarârilor de condamnare pronuntate în strainatate, respectiv a sentintei penale nr. 10007/2007 a Tribunalului Lucca Italia si a unei sentinte penale pronuntate de o instanta din Suedia, constatarea concursului dintre cele doua fapte si infractiunile pentru care a fost condamnat de Judecatoria Onesti la patru ani închisoare, contopirea tuturor pedepselor.

În motivarea cererii a aratat în esenta ca a executat partial din durata acestor pedepse si ca se impune deducerea perioadelor executate, din pedeapsa de 4 ani aplicata de Judecatoria Onesti.

În drept, cererea este întemeiata pe dispozitiile  Legii nr. 302/2004.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

 1. Prin sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen. nr. 102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca – Italia, ….. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an închisoare si 150,00 euro amenda pentru comiterea infractiunilor de fals, fals în declaratii si distrugere (f. 96 si urm. dosar 4315/270/2009).

Din consultarea sentintei penale nr. 476/06.07.2009 a Judecatoriei Onesti (f. 53 dosar nr. 1540/270/2009) rezulta ca potrivit ordinului de eliberare a Parchetului din Lucca nr. 195/2007, …… s-a aflat în executarea acestei pedepse în perioada 09.01.2007 – 25.11.2007. Aceste aspecte rezulta si din Certificatul de Detinere eliberat de Ministerul de Justitie- Directia C.C. – Lucca (Lu) – DD 09 la data de 12.09.2007 (fila 23 dosar nr. 1540/270/2009), data arestarii fiind 09.01.2007, iar scadenta pedepsei definitive fiind 25.11.2007.

2. Printr-o alta sentinta penala nr. B 2728/22.12.2008 a Tribunalului Districtual Sundsvall Sectia 2, Suedia, petentul ….. a fost condamnat la o pedeapsa de 6 luni pentru comiterea infractiunilor de furt, fals, conducerea unui autovehicul fara permis si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice (f. 67 si urm. dosar 4315/270/2009), infractiuni savârsite la 05.11.2008, 06.05.2008, 06.05.2008.

S-a aflat în executarea acestei pedepse în perioada 24.10.2008 – 07.03.2009 când a fost predat autoritatilor nationale.

Se constata asadar, ca petentul …. a fost condamnat definitiv prin doua hotarâri penale straine, pronuntate de Tribunalul Lucca – Italia si Tribunalul Districtual Sundsvall – Suedia.

Condamnatul a solicitat recunoasterea acestor hotarâri pe cale principala, astfel încât, potrivit dispozitiilor art. 133 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 competenta apartine Judecatoriei Onesti, în a carei circumscriptie teritoriala se afla domiciliul condamnatului.

Conditiile pentru recunoasterea pe teritoriul României a unei hotarâri straine sunt reglementate în dispozitiile art. 131 din Legea nr. 302/2004 astfel:

„(1) Recunoasterea pe teritoriul României a unei hotarâri penale straine sau a unui act judiciar strain poate avea loc daca:

a) România si-a asumat o asemenea obligatie printr-un tratat international la care este parte;

b) a fost respectat dreptul la un proces echitabil, în sensul art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, încheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificata de România prin Legea nr. 30/1994;

c) nu a fost pronuntata pentru o infractiune politica sau pentru o infractiune militara care nu este o infractiune de drept comun;

d) respecta ordinea publica a statului român;

e) hotarârea sau actul judiciar poate produce efecte juridice în România, potrivit legii penale române;

f) nu s-a pronuntat o condamnare pentru aceleasi fapte împotriva aceleiasi persoane în România;

g) nu s-a pronuntat o condamnare pentru aceleasi fapte împotriva aceleiasi persoane într-un alt stat, care a fost recunoscuta în România.

(2) Hotarârile penale straine pot fi recunoscute în România si daca nu este întrunita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), pe baza de reciprocitate. În acest sens, instanta competenta solicita Ministerului Justitiei verificarea îndeplinirii conditiei reciprocitatii.

(3) Executarea hotarârii este posibila, independent de verificarea conditiilor prevazute la alin. (1), si atunci când se refera la un cetatean român a carui extradare a fost, în prealabil, acordata de România statului strain în care s-a pronuntat hotarârea”.

Din examinarea celor doua sentinte penale rezulta ca cele doua condamnari au fost pentru infractiuni de drept comun, cu respectarea dreptului la un proces echitabil, precum si a celorlalte conditii prev. de art. 131 lit. d, e, f, g din legea nr. 302/2004.

Totodata, din adresa nr. 1/86498/30.07.2009 a Ministerului Justitiei – Directia Drept International si Tratate, rezulta ca între România si Regatul Suediei sunt aplicabile prevederile Protocolului Aditional la Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18.12.1997 si ale Conventiei Europene privind valoarea internationala a hotarârilor represive, adoptata la Haga la 28.05.1970, astfel încât nu este necesara  îndeplinirea conditiei reciprocitatii.

Din nota nr. VA 033 001.001 – 1123/LA a Ministerului de Justitie Italian – Departamentul Afaceri de Justitie, rezulta ca recunoasterea unei sentinte penale pronuntate de autoritatea judiciara româna are loc numai în cazurile si potrivit modalitatilor prevazute în legislatia în materie, respectiv art. 730 si urm. Cod pr. pen. si art. 12 pc. 1, 2, 3 Cod penal.

Astfel, potrivit art. 12, pc. 1 din Codul penal italian, sentinta penala straina poate fi recunoscuta pentru a se stabili recidiva, sau un alt efect penal al condamnarii sau pentru a declara persistenta sau pericolul social în comiterea infractiunii sau tendinta de a comite un delict.

Se retine asadar, ca este îndeplinita conditia reciprocitatii asa cum cer dispozitiile art. 131 alin. 2 din Legea nr. 302/2004.

Fata de cele prezentate mai sus, instanta constata ca în cauza sunt îndeplinite conditiile legale si, pe cale de consecinta, în temeiul art. 133 din Legea nr. 302/2004 cererea va fi admisa, urmând sa se recunoasca cele doua hotarâri penale straine.

Prin sentinta penala nr. 589/27.06.2007, dosar nr. 1412/2007 a Judecatoriei Onesti, definitiva prin decizia penala nr. 25/17.01.2008 a Curtii de Apel Bacau, …. a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de patru ani închisoare. În temeiul art. 522 indice 1 C.p.p. raportat la art. 406 alin. 1 C.p.p. a fost admisa cererea condamnatului ….. de rejudecare dupa extradare, s-a anulat sentinta penala nr. 589/2007 si s-a retinut cauza spre rejudecare. Prin sentinta penala nr. 476/06.07.2009, dosar nr. 1540/270/2009 a Judecatoriei Onesti, definitiva prin decizia penala nr. 714/11.11.2010 a Curtii de Apel Bacau, s-a mentinut pedeapsa  rezultanta de patru ani închisoare.

Prin sentinta penala nr. 537 din data de 22.09.2011, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 4315/R/270/2009, instanta a admis cererea formulata de condamnatul ……, dar a apreciat ca fapta pentru care acesta a fost condamnat de autoritatile judiciare din Italia prin sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen. nr. 102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca – Italia la o pedeapsa de 1 an închisoare, se afla în concurs real numai cu faptele savârsite pe teritoriul României în anul 2006, motiv pentru care instanta a constatat concursul real dintre acestea si a procedat la contopirea pedepselor.

Referitor la infractiunile de furt, fals, conducerea unui autovehicul fara permis si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice (f. 67 si urm. dosar 4315/270/2009), savârsite la 05.11.2008, 06.05.2008, 06.05.2008, a apreciat ca nu sunt în concurs real sau ideal cu infractiunile savârsite pe teritoriul României, motiv pentru care pedeapsa de sase luni aplicata de autoritatile din Suedia nu a fost contopita cu pedeapsa de patru ani aplicata de instantele din România.

Împotriva sentintei penale nr. 537 din data de 22.09.2011 a fost formulat recurs de Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti si de condamnatul ….

Prin decizia penala nr. 542 din data de 10.11.2011, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 4315/270/2009**, au fost admise recursurile formulate, a fost casata sentinta penala nr. 537 din data de 22.09.2011, iar cauza trimisa la rejudecare la aceeasi instanta. Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de recurs a retinut ca faptele pentru care ….. a fost condamnat de autoritatile din Suedia si Italia sunt concurente cu faptele pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare prin sentinta penala nr. 476/2009, definitiva prin decizia penala 714/2010 a Curtii de Apel Bacau, sunt concurente, iar, în baza art. 36 alin. 3 din codul penal, instanta trebuia sa deduca din pedeapsa aplicata de 4 ani închisoare si perioada 24.10.2008-07.03.2009, executata în Suedia.

Având în vedere cele retinute în decizia penala nr. 542 din data de 10.11.2011, în temeiul art. 33 lit. a, art. 36 alin. 1 Cod penal, constata ca infractiunile de furt calificat pentru care …. a fost condamnat prin sentinta penala nr. 476 din 06.07.2009, definitiva la 11.11.2010 prin decizia penala nr. 714 din 11.11.2010 a Curtii de Apel Bacau, la o pedeapsa rezultanta de  4 (patru) ani, infractiunile de furt, fals în declaratii si distrugere pentru care …. a fost condamnat prin sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen.-N.102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca Italia, la o pedeapsa de 1 an închisoare si infractiunile de furt, fals, conducere a unui autovehicul fara permis si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice pentru care …… a fost condamnat prin sentinta penala nr. B 2728/22.12.2008 a Tribunalului Districtual Sundsvall Sectia 2, Suedia, la o pedeapsa de 6 luni închisoare, sunt concurente.

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 4 (patru) ani închisoare aplicata condamnatului ….. prin sentinta penala nr. 476 din 06.07.2009, definitiva la 11.11.2010 prin decizia penala nr. 714 din 11.11.2010 a Curtii de Apel Bacau si va repune in individualitatea lor pedepsele componente dupa cum urmeaza: pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare stabilita pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. g si i Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal si pedeapsa 3 (trei) ani închisoare stabilita pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în dauna partii vatamate ……., prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. g si i Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal contopeste pedepsele stabilite prin sentinta penala nr. 476 din 06.07.2009 de patru si trei ani închisoare, pedeapsa de 1 (unu) an stabilita prin sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen.-N.102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca Italia si pedeapsa de 6 luni stabilita prin sentinta penala nr. B 2728/22.12.2008 a Tribunalului Districtual Sundsvall Sectia 2, Suedia, condamnatul …… urmând sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, fara adaugarea unui spor.

În baza art. 36 alin. 3 Cod penal se scad din pedeapsa aplicata de 4 ani  perioadele de la 09.01.2007 la 25.11.2007 (executata în Italia), de la 24.10.2008 la 07.03.2009 (executata în Suedia), de la 14.03.2009 la 14.08.2009 si de la 22.11.2010 la zi.

Se va anula mandatul de executare nr. 682/2010 si se va dispune a se întocmi noi forme de executare.

În baza art. 192 alin. 3 Cod pr. pen., cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

I. În baza art. 131 si art. 133 al. 1, 2, 3 din Legea nr. 302/2004, admite cererea formulata de condamnatul ….., fiul lui ……si …., nascut la data de …. în …., CNP-…., domiciliat în ……..

Constata îndeplinite conditiile legale si în temeiul art. 133 din Legea nr. 302/2004, recunoaste urmatoarele hotarâri penale straine:

1) - sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen.-N.102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca Italia, prin care ….. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an închisoare si 150 euro pentru comiterea infractiunilor de furt, fals în declaratii, distrugere.

2) - sentinta penala nr. B 2728/22.12.2008 a Tribunalului Districtual Sundsvall Sectia 2, Suedia, prin care …. a fost condamnat la o pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infractiunilor de furt, fals, conducere a unui autovehicul fara permis si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

II. În temeiul art. 33 lit. a, art. 36 alin. 1 Cod penal, constata ca infractiunile de furt calificat pentru care ……. a fost condamnat prin sentinta penala nr. 476 din 06.07.2009, definitiva la 11.11.2010 prin decizia penala nr. 714 din 11.11.2010 a Curtii de Apel Bacau, la o pedeapsa rezultanta de  4 (patru) ani, infractiunile de furt, fals în declaratii si distrugere pentru care …..a fost condamnat prin sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen.-N.102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca Italia, la o pedeapsa de 1 an închisoare si infractiunile de furt, fals, conducere a unui autovehicul fara permis si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice pentru care …… a fost condamnat prin sentinta penala nr. B 2728/22.12.2008 a Tribunalului Districtual Sundsvall Sectia 2, Suedia, la o pedeapsa de 6 luni închisoare, sunt concurente.

 III. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 (patru) ani închisoare aplicata condamnatului …. prin sentinta penala nr. 476 din 06.07.2009, definitiva la 11.11.2010 prin decizia penala nr. 714 din 11.11.2010 a Curtii de Apel Bacau si repune in individualitatea lor pedepsele componente dupa cum urmeaza:

- pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare stabilita pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 208-209 al. 1 lit. g si i Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal

- pedeapsa 3 (trei) ani închisoare stabilita pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în dauna partii vatamate ……., prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. g si i Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

 IV. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal contopeste pedepsele stabilite prin sentinta penala nr. 476 din 06.07.2009 de patru si trei ani închisoare, pedeapsa de 1 (unu) an stabilita prin sentinta penala nr. 10007/10.01.2007 Reg. Gen.-N.102/10.01.2007 a Tribunalului Lucca Italia si pedeapsa de 6 luni stabilita prin sentinta penala nr. B 2728/22.12.2008 a Tribunalului Districtual Sundsvall Sectia 2, Suedia, condamnatul …… urmând sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, fara adaugarea unui spor.

 În baza art. 36 alin. 3 Cod penal se scad din pedeapsa aplicata de 4 ani  perioadele de la 09.01.2007 la 25.11.2007 (executata în Italia), de la 24.10.2008 la 07.03.2009 (executata în Suedia), de la 14.03.2009 la 14.08.2009 si de la 22.11.2010 la zi.

V. Anuleaza mandatul de executare nr. 682/2010 si dispune a se întocmi noi forme de executare.

În baza art. 189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de 200 lei, reprezentând onorariu pentru avocat ……. desemnat din oficiu.

În baza art. 192 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Conform art. 132 alin. 6 si art. 133 alin. 3 din Legea nr. 302/2004, hotarârea se comunica Parchetului si Ministerului Justitiei.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 20.01.2012.

PRESEDINTE, GREFIER,