Dezafectare chioşc amplasat pe terenul reclamantului - obligarea pârâtei la ridicarea molozului rezultat din demolare chioşc

Sentinţă civilă 1611 din 17.06.2015


Civil – obligaţia de a face – dezafectare chioşc  amplasat pe terenul reclamantului  - obligarea pârâtei la ridicarea molozului rezultat din demolare chioşc

SENTINŢA CIVILĂ NR.  1611 /2015

 din data de 17 iunie 2015

Din  examinarea actelor  şi lucrărilor  dosarului  rezultă  următoarele:

Reclamanţii au  făcut  dovada  dreptului de  proprietate al terenului  în litigiu  cu act de  vânzare  din  27 01 1937 (  fila  29), în baza  căruia  prin decizia  civilă  403/2013 a  Curţii de  Apel Galaţi (  fila  30) a  dispus  obligarea  UAT  C  să emită  dispoziţie  de restituire  în  natură a  terenului  în  suprafaţă  de  1650  m.p , precum  şi  a  construcţiei  C 1  de pe teren .

Astfel, prin  dispoziţia nr. 121/2013 a  Primăriei  C  s-a  dispus  restituirea  în  natură  a  terenului  în  suprafaţă  de  1650  m.p.  şi a construcţiei C 1  de  pe  teren .

Faţă de  aceste  aspecte,  instanţa  apreciază  ca fiind neîntemeiată  excepţia  lipsei  calităţii  procesual  active  a  reclamanţilor ,  atâta  timp  cât  au făcut  dovada  dreptului de  proprietate  asupra  terenului  pe  care se  află  chioşcul  aparţinând  pârâtei .

Din  raportul de expertiză efectuat de expertul  A efectuat  intr-o  altă  cauză (  dosar 4208/121/2012 a  Tribunalului  Galaţi )  rezultă că  pe  terenul  proprietatea  reclamaţilor  se  află un chioşc  metalic, identificat  cu C 3  pe planul  de  situaţie ( fila  104) .

Raportul de expertiză  respectiv a  stat la  baza  pronunţării  deciziei  civile nr.  403  /2013 a  Curţii de  Apel  G  prin care  s-a  dispus  restituirea  terenului  reclamanţilor.

In prezent,  în teren  a  fost identificat  terenul proprietatea  reclamanţilor  conform  raportului de expertiză  efectuat de expert  H I ( f.155,156)  şi  s-a  constatat că pe terenul  respectiv  pârâta a  construit  un  chioşc,  ocupând  din  proprietatea acestora  85  m.p.  , chioşcul având  suprafaţa  construită de 42  m.p.  cu destinaţie  comercială.

S-a  mai  reţinut că la data  efectuării  expertizei  chioşcul  era demolat, pe terenul  respectiv  existând  moloz  rezultat  din demolare.

Societatea  pârâtă a  avut  încheiat  cu  Primăria  C ( fila  89)  un  contract de  închiriere  pentru  suprafaţa de  42  m.p. (  f.89-91)  însă acest  lucru  nu justifică  excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  pasive a  pârâtei  în  prezenta  cauză  atâta timp  cât  s-a  făcut  dovada  că  terenul  este  de  fapt  proprietatea  reclamanţilor.

Aşadar,  excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  pasive  nu  este  întemeiată pentru  motivele  expuse.

Conform art.555  alin. 1  C.civ.  proprietatea este  dreptul  titularului  de a  poseda,  folosi  şi  dispune  de un bun  în mod  exclusiv, absolut  şi  perpetuum , în  limitele  stabilite  de  lege.

Faţă  de  aceste  dispoziţii  legale,  instanţa  constată  că  se impune  ca  pârâta să respecte  dreptul de  proprietate  al  reclamanţilor  şi să  ridice resturile  care  au  rămas  di demolarea  chioşcului ( molozuri )  de pe terenul  reclamanţilor, astfel  cum a  fost  identificat  de expert H  I  în prezenta  cauză.

Cererea  reclamanţilor  în sensul de  a fi  autorizaţi să dezafecteze  ei  chioşcul  în cazul  refuzului  pârâtei, ţine  de  executarea  obligaţiei  şi deci  vizează  faza  executării  silite.

Referitor  la  obligarea  pârâtei  la plata  chirii,  instanţa  are  în vedere că reclamanţilor  li s-a  recunoscut  dreptul de  proprietate  prin  decizia  civilă  403/2013  din data  de  29 08 2013  şi  dispoziţia nr. 121/14.11.2013 a Primăriei  C  şi deci că reclamanţii  au intrat  legal în  posesie  după  această dată.

Aşadar,  se  apreciază  că nu  se  poate  cere  chiria pentru o perioadă  când dreptul de  proprietate  al reclamanţilor era  incert  şi  când practic  pârâta  nu avea nicio  culpă , deoarece  avea  un  contract  de închiriere  cu Primăria  C . Astfel,  pârâta nu a  fost  decât  un detentor precar  care  plătea deja  o  chirie  în baza  contractului  de  închiriere  cu Primăria C .

Oricum, se  mai  reţine  că,  pârâta  nici nu a  folosit  în ultimul  timp  chioşcul  deoarece, reclamantul  B F a  blocat  calea  de  acces, existând  şi un  litigiu  penal în acest sens ( dosar  penal nr.2613/P/2009  al Parchetului de  pe  lângă  Judecătoria Tecuci  - f.55-76) .

Faţă de aceste  considerente,  instanţa  va admite  în partea  acţiunea  şi va respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor şi a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului.

 Va obliga pârâta să ridice resturile (molozuri ) rămase de la demolarea chioşcului de pe terenul în reclamanţilor situat în com. C , jud. G , în T 149-P 3 , teren delimitat prin punctele E-F-G-H  conform planului de situaţie, anexă la raportul de expertiză efectuat în cauză de expert I H .

Va respinge ca nefondat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata chiriei.

Conform art.453  alin. 2  C.p.c., va  obliga  pârâta  în parte  la plata  cheltuielilor de  judecată.