Incredintare minor

Sentinţă civilă 1235 din 09.04.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 136/270/2012 încredintare  minor

Înreg. la 12.01.2012

SENTINTA CIVILA NR.1235

Sedinta publica din data de 9 aprilie 2012

Completul de judecata compus din:

Presedinte – ….

Grefier  - ….

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile  promovate de reclamanta ….., domiciliata în  ….. împotriva pârâtului …, domiciliat în  ….., având ca obiect stabilire domiciliu minor. 

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat …. reprezentând  reclamanta, lipsa fiind pârâtul.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,  care învedereaza instantei ca s-a pus în vedere aparatorului reclamantei sa îndeplineasca procedura de citare cu pârâtul printr-un ziar mai raspândit, acesta fiind citat si la usa instantei.

Avocat …… pentru reclamanta depune la dosar ziarul Adevarul din 28.03.2012 cu care face dovada citarii pârâtului prin publicitate.

Instanta constata procedura de citare legal îndeplinita cu pârâtul si acorda cuvântul pentru formularea probatoriilor.

Avocat …. pentru reclamanta solicita proba cu înscrisuri si cu doi martori, acestia  fiind prezenti la usa instantei, solicitând audierea acestora la termenul de astazi, depune la dosar nota de probe.

Instanta admite proba cu înscrisuri si proba testimoniala, ca fiind legale, utile, pertinente si concludente solutionarii cauzei si dispune audierea martorilor la termenul de astazi, având în vedere ca acestia sunt prezenti la usa instantei.

S-a procedat la audierea martorilor …… si …., sub prestare de juramânt, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar.

Avocat ….. pentru reclamanta arata ca nu are alte cereri de formulat.

Instanta, nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat,  constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat …. pentru reclamanta solicita admiterea actiunii, exercitarea autoritatii parintesti sa se efectueze exclusiv de catre reclamanta, sa se stabileasca domiciliul minorei la reclamanta, cu cheltuieli de judecata, depune la dosar chitanta privind onorariul de aparator.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 136/12.01.2012 reclamanta …..l-a chemat în judecata pe pârâtul …., solicitând instantei sa pronunte o hotarâre prin care sa dispuna încredintarea minorei ….., exercitarea autoritatii parintesti sa se faca exclusiv de catre reclamanta.

În motivarea în fapt a acestei cereri reclamanta arata ca partile au avut o relatie de concubinaj din care a rezultat minora …., însa din anul 2008 pârâtul a rupt orice legatura cu reclamanta si minora, reclamanta este cea care se ocupa de minora.

Cererea este motivata în drept pe dispozitiile art. 398 Cod civil.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru de 8 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

Reclamanta si-a completat cererea la data de 27.02.2012 (fila 19) solicitând instantei sa pronunte o hotarâre care sa tina loc si de acord parental pentru ca minora sa poata calatori în strainatate împreuna cu reclamanta.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta, fiind citat în conditiile art. 95 alin. 2 Cod procedura civila.

Reclamanta a solicitat si instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri si cu martorii … si ….

În cauza a fost întocmita ancheta psihosociala, depusa la dosar la fila 13.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Din relatia de concubinaj a partilor a rezultat copilul …, nascuta la ….

În anul 2008 partile au plecat în Italia, fiecare în alta locatie, minora a ramas în grija reclamantei, iar prin sentinta civila nr. 1637/30.05.2008 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 2103/270/2008 pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întretinere lunare în favoarea minorei în cuantum de 125 de lei.

Ulterior, prin sentinta civila nr. 2515/07.09.2011 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 1600/270/2011 a fost stabilit domiciliul minorei la reclamanta si obligat pârâtul sa plateasca pensie de întretinere în cuantum de 160 de lei lunar.

Din ancheta sociala rezulta ca minora este în grija mamei sale si a bunicilor materni, locuiesc împreuna în Italia, unde reclamanta este angajata ca menajera cu contract de munca, iar minora este eleva în clasa a II-a la Scoala ……

Având în vedere ca partile au rupt legatura din anul 2008, reclamanta solicita prin prezenta ca exercitarea autoritatii parintesti sa fie efectuata exclusiv de catre reclamanta, deoarece întâmpina impedimente în încheierea actelor cu privire la minora.

Fiind un copil din afara casatoriei, în speta sunt aplicabile dispozitiile art. 505 alin. Cod civil coroborat cu art. 398 Cod civil, iar instanta apreciaza, fata de situatia de fapt expusa anterior, ca este în interesul minorei ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata exclusiv de catre reclamanta, urmând a stabili totodata ca locuinta minorei sa fie la reclamanta, potrivit dispozitiilor art. 496 Cod civil.

Reclamanta a solicitat prin completarile la actiune ca instanta sa suplineasca si acordul parental pentru ca minora sa poata calatori în strainatate însotita doar de catre reclamanta, însa instanta va respinge aceasta cerere având în vedere ca este suficienta autoritatea parinteasca exclusiva în persoana reclamantei pentru ca minora sa poata calatori în afara tarii însotita doar de catre reclamanta, în acest sens fiind si dispozitiile art. 30 lit. c din Legea nr. 248/2005.

Având în vedere dispozitiile art. 276 Cod procedura civila, instanta va obliga pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 508 lei cheltuieli de judecata, reprezentând parte din totalul cheltuielilor de judecata (1000 lei onorariu avocat si 8 lei taxa de timbru), fata de solutia de admitere în parte a pretentiilor reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Admite în parte cererea formulata de reclamanta …., domiciliata în  …. împotriva pârâtului …, domiciliat în  …

Dispune ca exercitarea autoritatii parintesti cu privire la minora …, nascuta la …., sa fie realizata numai de catre reclamanta.

Stabileste locuinta minorei …. la reclamanta.

Obliga reclamanta sa asigure în natura întretinerea minorei …..aferenta contravalorii cheltuielilor pentru cresterea, educarea, învatatura si pregatirea profesionala a minorei.

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 508 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 09.04.2012.

P R E S E D I N T E , G R E F I E R ,

Domenii speta