Perimare

Decizie 69 din 28.01.2009


Dosar nr. 29/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 145

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 29/88/2009, reclamanta DIRECŢIA  GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA, a solicitat instanţei modificarea măsurii de plasament pentru minorul BI , născut la data de …. în mun.Tulcea, judeţ Tulcea, fiul lui BE , decedat şi al lui BF  , cu domiciliul legal în mun. Tulcea, ……, jud. Tulcea, plecată din ţară la data de 12.01.2002 la asistent maternal profesionist IG cu plasament la unchiul matern, BL , domiciliat în mun. Tulcea, str………., jud. Tulcea şi delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea conform dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din Legea nr.272/2004.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj, recunoscut de tată, dar care, mai târziu, a făcut o declaraţie că nu este tatăl biologic. Minorul a fost abandonat  de către mamă în luna noiembrie 2001 la familia care o găzduia, iar în anul 2002, minorul a fost plasat, în regim de urgenţă, la Centrul de Plasament „Antonio” Constanţa. Ulterior, minorul a fost plasat la asistent maternal profesionist IG , de unde a fost învoit în familia unchiului la data de 19.12.2008, întrucât asistentul maternal a ieşit la pensie.

Minorul  a fost diagnosticat cu „defect septal interventricular, hipertensiune pulmonară, dismorfism toracic” şi a suferit de curând o intervenţie chirurgicală pe cord, recuperarea post operatorie fiind bună.

S-a mai arătat că unchiul matern, împreună cu soţia acestuia, locuiesc împreună în casa mamei soţiei, compusă din 3 camere, baie, bucătărie şi hol, că veniturile familiei se compun din salariul soţului în cuantum de 1000 lei şi pensia mamei soţiei în cuantum de 390 lei.

Familia BL şi BG s-a ataşat foarte mult de minor, declarând că doreşte să-l adopte, având în vedere că tatăl minorului este decedat, iar mama este total dezinteresată.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 58 alin. 1 lit. a, art. 60 alin. 3 lit.a, art. 61 alin. 2 lit. a şi art. 68 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii au fost ataşate următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a minorului, plan individualizat de protecţie,  ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. de la domiciliul solicitantei, cererea solicitantului, ancheta socială a Primăriei comunei Cerna, jud. Tulcea, privitoare la bunica maternă, adeverinţe, caracterizări, declaraţii, decizia de pensionare a asistentului maternal, caracterizare şcolară, copie de pe certificatul de naştere al minorului, copie de pe cartea de identitate al unchiului minorului, avize psihologice, raport după vizită, copie de pe sentinţa civilă nr.1298/14.07.2005 a Tribunalului Tulcea.

Examinând cererea în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că

minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj, recunoscut de tată, dar care, mai târziu, a făcut o declaraţie că nu este tatăl biologic. Minorul a fost abandonat  de către mamă în luna noiembrie 2001, iar în anul 2002, minorul a fost plasat, în regim de urgenţă, la Centrul de Plasament „Antonio” Constanţa. Ulterior, minorul a fost plasat la asistent maternal profesionist IG , de unde a fost învoit în familia unchiului la data de 19.12.2008, întrucât asistentul maternal a ieşit la pensie.

Minorul a fost diagnosticat cu „defect septal interventricular, hipertensiune pulmonară, dismorfism toracic” şi a suferit de curând o intervenţie chirurgicală pe cord, recuperarea post operatorie fiind bună.

Se mai reţine că unchiul matern, împreună cu soţia acestuia, locuiesc împreună în casa mamei soţiei, compusă din 3 camere, baie, bucătărie şi hol, că veniturile familiei se compun din salariul soţului în cuantum de 1000 lei şi pensia mamei soţiei în cuantum de 390 lei, familia acestuia ataşându-se foarte mult de minor, declarând că doreşte să-l adopte, având în vedere că tatăl minorului este decedat, iar mama este total dezinteresată.

Potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. 1 lit. c din Legea nr. 272/2004, plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială.Având în vedere situaţia prezentată, instanţa constată că cererea formulată de către reclamantă este întemeiată, urmând a se admite cererea şi a dispune modificarea măsurii de plasament a minorului BI , născut la data de 20.07.1997 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, de la asistent maternal profesionist IG cu plasament la unchiul matern BL.

 Urmează a dispune delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti  către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.