Contopire pedepse

Decizie 14 din 16.01.2012


Tribunalul Gorj - Secţia Penală

Decizia nr. 14/2012 pronunţată în şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2012

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de petentul condamnat S.L.P. împotriva sentinţei penale nr. 2095 din 30.11.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul petent condamnat S.L.P., asistat de avocat din oficiu P.M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, a fost ascultat recurentul care a arătat sporul acordat de instanţa de fond este prea mare, după care, nemaifiind alte cereri sau excepţii de formulat, tribunalul potrivit art. 385 13 C.pr.pen. a constatat recursul în stare de judecată şi a acordat cuvântul pentru dezbateri:

Avocat din oficiu P.M. pentru recurentul petent condamnat S.L.P. a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei penale şi, pe fond admiterea cererii formulate de recurent, în sensul înlăturării sporului acordat de instanţa de fond, iar în subsidiar, redozarea sporului.

Reprezentantul Ministeriului Public a arătat că, sentinţa instanţei de fond este legală şi temeinică, sporul de 6 luni acordat neputând fi nici înlăturat şi nici micşorat, întrucât sentinţa penală nr. 1146/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu rămasă definitivă prin decizia nr. 38 din 19.01.2010 a Curtea de Apel Craiova a intrat în puterea lucrului judecat. A pus concluzii de respingere a recursului ca nefondat.

Recurentul petent condamnat S.L.P. a solicitat admiterea recursului şi redozarea sporului acordat de instanţa de fond.

TRIBUNALUL

Asupra recursului penal de faţă;

Prin sentinţa penală nr. 2095 din 30.11.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr., s-a admis cererea formulată de petiţionarul condamnat S.L.P.

S-au constatat concurente infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat la pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, respectiv 2 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1143/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 38/19.01.2010 a Curtea de Apel Craiova şi sentinţa penală nr. 996/2011 a Judecătoriei  Tg-Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 1548/2011 a Curtea de Apel Craiova.

S-au descontopit pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, respectiv 2 ani închisoare, aplicate prin sentinţele menţionate, în pedepsele componente de 10 luni închisoare, 1 an închisoare, 10 luni închisoare, 1 an închisoare, respectiv 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an închisoare, pe care pe care le repune în individualitatea lor şi înlătură sporul de 6 luni închisoare (aplicat prin sentinţa penală nr.1143/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu).

În baza art. 36 alin. 2 C.pen. s-au contopit pedepsele stabilite pentru toate infracţiunile concurente, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

S-au dedus din durata pedepsei perioadele executate de la 22.01.2010 la 11.01.2011 şi de la 07.10.2011 la zi, data pronunţării.

S-a menţinut starea de detenţie a condamnatului şi celelalte dispoziţii ale sentinţelor contopite.

S-a anulat mandatul numărul 1304/2011 al Judecătoriei Tg-Jiu şi s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare.

Pentru a pronunţa această sentinţă penală, instanţa de fond a reţinut că, prin cererea înregistrată sub nr. pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, petiţionarul condamnat S.L.P., deţinut în Penitenciarul Tg-Jiu, a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie contopite pedepsele ce i-au fost aplicate prin sentinţele penale nr. 1143/09.06.2009 şi nr. 996/01.06.2011 pronunţate de Judecătoria Tg-Jiu. În motivarea cererii, condamnatul a arătat că faptele pentru care a fost condamnat prin cele două hotărâri sunt concurente.

Instanţa a dispus ataşarea fotocopiilor sentinţelor penale nr. 1143/09.06.2009 şi nr. 996/01.06.2011 pronunţate de Judecătoria Tg-Jiu, însoţite de un referat cu privire la executarea pedepselor.

Analizând conţinutul acestora s-a reţinut că prin sentinţa penală nr. 1143/09.06.2009  pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu, a fost condamnat inculpatul S.L.P., la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare (fapte din 22.06.2008), pentru comiterea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 11 pct.1 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. din Legea nr. 61/1991, art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., art. 321 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen.

Pedeapsa a fost sporită cu 6 luni, cel condamnat având de executat 1 an şi 6 luni închisoare, iar după respingerea recursului prin decizia penală nr. 38/2010 a Curtea de Apel Craiova, a început executarea pedepsei la data de 22.01.2010, petentul liberându-se condiţionat la data de 11.01.2011.

Prin sentinţa penală nr. 996/01.06.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 1548/11.10.2011 a Curtea de Apel Craiova a fost condamnat acelaşi petiţionar la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare (fapte din 24.08.2009,04.09.2009 şi 22.09.2009), pentru comiterea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 217 alin. 1 C.pen., art. 180 alin. 1 C.pen., art. 85 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, fiind emis mandatul nr. 1304/2011, iar la data de 07.10.2011 a început executarea.

Apreciind starea de fapt conturată în urma examinării probatoriului s-a constatat că toate infracţiunile pentru comiterea cărora inculpatul a fost condamnat prin cele două sentinţe rămase definitive au fost săvârşite înainte ca acesta să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, astfel că există concurs de infracţiuni.

În consecinţă, cererea pentru contopire pedepse a fost admisă şi s-au constatat concurente infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat la pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, respectiv 2 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1143/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 38/19.01.2010 a Curtea de Apel Craiova şi nr. 996/2011 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 1548/2011 a Curtea de Apel Craiova.

S-au descontopit pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, respectiv 2 ani închisoare, aplicate prin sentinţele menţionate, în pedepsele componente de 10 luni închisoare, 1 an închisoare, 10 luni închisoare, 1 an închisoare, respectiv 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an închisoare, care au fost repuse  în individualitatea lor şi a fost înlăturat sporul de 6 luni închisoare (aplicat prin sentinţa penală nr. 1143/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu).

În baza art. 36 alin.2 C.pen., s-au contopit pedepsele stabilite pentru toate infracţiunile concurente, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, care a fost sporită cu 6 luni (având în vedere multitudinea infracţiunilor comise  şi faptul că acest spor fusese aplicat prin sentinţa penală nr. 1143/09.06.2009 a Judecătoriei Tg-Jiu), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

S-au dedus din durata pedepsei perioadele executate de la 22.01.2010 la 11.01.2011 (în baza sentinţei penale nr. 1143/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu) şi de la 07.10.2011 la zi, data pronunţării, s-au menţinut starea de detenţie a condamnatului şi celelalte dispoziţii ale sentinţelor contopite, urmând a fi anulat mandatul numărul 1304/2011 al Judecătoriei Tg-Jiu şi dispune emiterea unui nou mandat de executare.

Cheltuielile judiciare în cuantum de 100 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, ce se va suporta în avans din fondurile Ministerului Justiţiei, au rămas în sarcina statului.

Împotriva acestei sentinţe penale a declarat recurs petentul condamnat S.L.P., criticând sentinţa întrucât în urma contopirii a primit un spor de 6 luni, spor care nu se justifică, acesta trebuind fie înlăturat, fie redus. Pe de altă parte, perioada dedusă nu cuprinde şi zilele executate ca urmare a muncii prestate şi a formării profesionale la care a participat.

Examinând recursul prin prisma criticilor formulate, potrivit dispoziţiilor art. 3856 C.pr.pen., art. 38514 C.pr.pen. şi sub aspectul tuturor motivelor de casare prevăzute de art. 3859 C.pr.pen., instanţa de control judiciar reţine că acesta este nefondat din considerentele ce succed:

Instanţa de control judiciar, în analiza propriului examen, reţine că, prin sentinţa penală nr. 1143/09.06.2009 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu, a fost condamnat inculpatul S.L.P., la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare (fapte din 22.06.2008), pentru comiterea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 11 pct.1 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. din Legea nr. 61/1991, art. 85 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., art. 321 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen.

Pedeapsa a fost sporită cu 6 luni, recurentul având de executat 1 an şi 6 luni închisoare, iar după respingerea recursului prin decizia penală nr. 38/2010 a Curtea de Apel Craiova, a început executarea pedepsei la data de 22.01.2010, recurentul liberându-se condiţionat la data de 11.01.2011.

Prin sentinţa penală nr. 996/01.06.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 1548/11.10.2011 a Curtea de Apel Craiova a fost condamnat acelaşi petiţionar la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare (fapte din 24.08.2009,04.09.2009 şi 22.09.2009), pentru comiterea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 217 alin. 1 C.pen., art. 180 alin. 1 C.pen., art. 85 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen., art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, fiind emis mandatul nr. 1304/2011, iar la data de 07.10.2011 a început executarea.

În mod corect prima instanţă a constatat că toate infracţiunile pentru comiterea cărora inculpatul a fost condamnat prin cele două sentinţe rămase definitive au fost săvârşite înainte ca acesta să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, astfel că există concurs de infracţiuni.

În consecinţă, justificat cererea pentru contopire pedepse a fost admisă şi s-au constatat concurente infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat la pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, respectiv 2 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1143/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 38/19.01.2010 a Curtea de Apel Craiova şi nr. 996/2011 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin decizia penală nr. 1548/2011 a Curtea de Apel Craiova.

Drept urmare, corect au fost descontopite pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, respectiv 2 ani închisoare, aplicate prin sentinţele menţionate, în pedepsele componente de 10 luni închisoare, 1 an închisoare, 10 luni închisoare, 1 an închisoare, respectiv 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an închisoare, care au fost repuse în individualitatea lor.

În continuare, prima instanţă, potrivit art. 36 alin.2 C.pen., a contopit pedepsele stabilite pentru toate infracţiunile concurente, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, care a fost sporită cu 6 luni (având în vedere multitudinea infracţiunilor comise şi faptul că acest spor fusese aplicat prin sentinţa penală nr. 1143/09.06.2009 a Judecătoriei Tg-Jiu), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi a dedus din durata pedepsei perioadele executate de la 22.01.2010 la 11.01.2011 (în baza sentinţei penale nr. 1143/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu) şi de la 07.10.2011 la zi, data pronunţării, menţinându-se starea de detenţie a condamnatului şi celelalte dispoziţii ale sentinţelor contopite, fiind anulat mandatul numărul 1304/2011 al Judecătoriei Tg-Jiu, emiţându-se un nou mandat de executare.

Susţinerea recurentului că nu se impunea aplicarea sporului de 6 luni nu poate fi primită de instanţa de recurs, dată fiind multitudinea infracţiunilor pentru care a fost condamnat şi perseverenţa infracţională a acestuia, multe fapte fiind săvârşite în stare de recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie.

Faptul că în penitenciar a avut o bună conduită, nu justifică reducerea sporului, acest lucru putând fi valorificat doar în condiţiile art. 59 şi urm. C.pen.

Însă, prima instanţă, în mod greşit a înlăturat sporul de 6 luni închisoare (aplicat prin sentinţa penală nr. 1143/2009 a Judecătoriei Tg-Jiu), acesta întrând în autoritatea lucrului judecat.

Dat fiind faptul că, în cauză doar condamnatul a declarat recurs, instanţa de control judiciar nu-i poate agrava acestuia situaţia în propria cale de atac, în considerarea principiului prev. de art. 3858 C.pr.pen.

Faţă de cele ce preced, potrivit dispoziţiile art. 38515 pct. 1 lit. b C.pr.pen., instanţa de control judiciar va respinge ca nefondat recursul dedus judecăţii.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 C.pr.pen. privind cheltuielile judiciare statului, 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul condamnatului S.L.P. declarat împotriva sentinţei penale nr. 2095 din 30.11.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.

Obligă pe recurentul condamnat la 140 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu se va avansa din fondurile M.J.L.C. către Baroul Gorj.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 16.01.2012 la Tribunalul Gorj.