Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei

Sentinţă penală 27 din 04.03.2020


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LIPOVA Operator

JUDEŢUL ARAD

DOSAR NR. ....

SENTINŢA  PENALĂ  NR. 27

Şedinţa publică din 4 martie 2020

Preşedinte: ....

Grefier: ....

Pe rol se află soluţionarea acţiunii penale pusă în mişcare în dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, privindu-l pe inculpatul ..., cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal.

(…)

INSTANŢA

Constată că prin rechizitoriul emis în data de ... în dosarul cu nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, inculpatul ... a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Prin rechizitoriul emis în cauză au fost reţinute următoarele:

În data de ..., în jurul orelor ..., organele de poliţie din cadrul ...., au fost sesizate prin serviciul 112 (de către martorul ...), cu privire la faptul că pe DN7, în ...., a avut loc un accident de circulaţie, în care au fost implicate două autovehicule, rezultând doar pagube materiale, iar conducătorul autoturismului responsabil de producerea accidentului se află în stare de ebrietate.

În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că în data de ..., în jurul orelor ..., inculpatul ...., a condus autoturismului proprietate personală marca BMW, cu nr. de înmatriculare ...., (în care se mai afla ca pasager dreapta faţă numitul ...), pe DN7, în ...., din direcţia Deva-Arad şi ajungând la km ... m, pe fondul consumului de alcool, a lovit în partea din spate autoturismul marca …, cu nr. de înmatriculare ..., condus regulamentar de către martorul ...,care se deplasa în faţa lui, în aceeaşi direcţie de mers.

Întrucât emana halenă alcoolică, inculpatul ... a fost testat în data de ..., la ora ..., cu aparatul etilotest marca ..., seria ...., nr. testare 73, rezultatul testului de respiraţie fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul respirat.

Având în vedere rezultatul testului de respiraţie, inculpatul a fost condus la Spitalul Oraşului Lipova, unde i s-a recoltat o singură probă de sânge, în data de ..., la orele 09.10. acesta refuzând recoltarea celei de-a doua probe, având cunoștință de dispozițiile art. 10² din Ordinul ....(în cazul în care nu au fost recoltate două mostre de sânge, la un interval de o oră una față de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei).

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. ..., eliberat de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Arad, rezultatul pentru prima probă a fost de 1,58 mg/l alcool pur în sânge,

Cu ocazia audierii, inculpatul ... în faza de urmărire penală, acesta a recunoscut săvârşirea faptei, precizând faptul că anterior în perioada ..., orele 20.00 -04.05.2019, orele 01.00, a consumat băuturi alcoolice, la un bar din. ... 

Din fişa de cazier judiciar aflată la dosarul cauzei (fila ...) reiese că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei ... la data de ....

În camera preliminară nu au fost invocate excepţii şi nici nu s-au formulat cereri.

 Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei ... nr. 208 din data de ..., rămasă definitivă, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii.

La termenul din ..., instanţa a încuviinţat ca judecata să se desfăşoare potrivit procedurii abreviate a recunoaşterii vinovăţiei prevăzută de art. 375 Cod procedură penală, pe baza declaraţiei inculpatului dată în faţa instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma mijloacelor de probă din dosarul de urmărire penală, necontestate de inculpat, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la  data de ..., în jurul orelor ..., organele de poliţie din cadrul ... au fost sesizate prin serviciul 112 (de către martorul ...), cu privire la faptul că pe DN7, în ..., a avut loc un accident de circulaţie, în care au fost implicate două autovehicule, rezultând doar pagube materiale, iar conducătorul autoturismului responsabil de producerea accidentului se află în stare de ebrietate.

În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că în data de ..., în jurul orelor ..., inculpatul ..., a condus autoturismului proprietate personală marca BMW, cu nr. de înmatriculare ..., (în care se mai afla ca pasager dreapta faţă numitul ...), pe DN7, în ...., din direcţia ... şi ajungând la km ... m, pe fondul consumului de alcool, a lovit în partea din spate autoturismul marca …, cu nr. de înmatriculare ..., condus regulamentar de către martorul ...,care se deplasa în faţa lui, în aceeaşi direcţie de mers.

Întrucât emana halenă alcoolică, inculpatul ... a fost testat în data ..., la ora ..., cu aparatul etilotest marca ..., seria ..., nr. testare 73, rezultatul testului de respiraţie fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul respirat.

Având în vedere rezultatul testului de respiraţie, inculpatul a fost condus la Spitalul Oraşului ..., unde i s-a recoltat o singură probă de sânge, în data de ..., la orele .... acesta refuzând recoltarea celei de-a doua probe, având cunoștință de dispozițiile art. 10² din Ordinul ....(în cazul în care nu au fost recoltate două mostre de sânge, la un interval de o oră una față de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei).

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. ..., eliberat de către ..., rezultatul pentru prima probă a fost de 1,58 mg/l alcool pur în sânge.

Situaţia de fapt expusă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă aflate în dosarul de urmărire penală: Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de ... (fila 11); Buletin de analiză toxicologică nr. 251/2019 întocmit de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Arad (fila ...);Proces-verbal de recoltare probe biologice din 04.05.2019 (filele ...); Fişă de examen clinic din 04.05.2019 (fila ...); Declaraţie martor ... (fila ...); Fotocopie certificat de înmatriculare, permis de conducere, asigurare auto, (file ...); Declaraţii suspectului/inculpat ... (filele ...);Fişă cazier judiciar privind pe ... (fila ...).

 Cele reieşite din probele administrate în cursul urmăririi penale se coroborează cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului (fila ...).

În drept, fapta inculpatului descrisă anterior întruneşte elementele de tipicitate (atât din punct de vedere obiect, cât şi subiectiv) ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Neexistând niciun dubiu rezonabil cu privire la săvârşirea faptei de care este acuzat inculpatul, instanţa va proceda la individualizarea şi aplicarea regimului sancţionator.

Astfel, la individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere atât circumstanţele reale de săvârşire a faptei – gradul ridicat al alcoolemiei, 1,58 mg/l alcool pur în sânge şi faptul că a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, cât şi cele care ţin de persoana inculpatului – lipsa antecedentelor penale pe teritoriul României, recunoaşterea şi regretarea faptei.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei ce va fi stabilită, faţă de gradul ridicat al alcoolemiei şi producerea unui accindet rutier, instanţa apreciază că o soluţie de amânare a aplicării pedepsei nu ar fi suficientă pentru a atrage atenţia inculpatului asupra gravităţii consecinţelor faptei sale.

Cu toate acestea, fiind la prima abatere, instanţa apreciază că nu se impune executarea pedepsei în regim privativ de libertate, însă se impune supravegherea acestuia pentru o durată determinată de timp.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 336 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 396 alin. 1, 2, 10 Cod procedură penală, îl va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de  conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

Fiind întrunite condiţiile, în temeiul art. 91 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 9 luni închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ... la datele fixate de acesta;

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d. să comunice schimbarea locului de muncă;

e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă nerenumerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului local al .... sau al ..., pentru o perioadă de 60 zile.

În temeiul art. 91 alin. 4 teza a II-a Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 al. 1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul să plătească în favoarea Statului suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 336 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 396 alin. 1, 2, 10 Cod procedură penală, îl condamnă pe inculpatul ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de ..., în ..., cu domiciliul în Comuna ..., necăsătorit, stagiu militar satisfăcut, … clase, muncitor forestier, fără antecedente penale, la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de  conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 9 luni închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ... la datele fixate de acesta;

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d. să comunice schimbarea locului de muncă;

e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă nerenumerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului local al Oraşului ... sau al ..., pentru o perioadă de 60 zile.

În temeiul art. 91 alin. 4 teza a II-a Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 al. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească în favoarea Statului suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ......

Preşedinte, Grefier,.