Luare de mită

Sentinţă penală 797 din 06.11.2014


Prin sentinţa penală nr. 797 din 6 noiembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4635/108/2014, în baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, s-a schimbat încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului T.S., din infracţiunea prevăzută de art. 289 Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 38 Cod penal (291 infracţiuni de luare de mită), în infracţiunea prevăzută de art. 289 alin. 1, raportat la art. 308 alin. 1, 2 şi art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (luare de mită în formă continuată, 291 acte materiale).

În baza de art. 289 alin. 1, raportat la art. 308 alin. 1, 2 şi art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul T.S., la 3 ani închisoare pentru luare de mită în formă continuată.

În baza art. 67 alin. 2, raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g, k Cod penal pe durata de 3 (trei) ani.

Pe durata şi în condiţiile art. 65 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g, k Cod penal.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura preventivă a arestului la domiciliu, iar în baza art. 72 alin. 1 Cod penal s-a dedus din pedeapsă durata reţinerii din data de 13 martie 2014 şi a arestului la domiciliu din 1 aprilie 2014 la zi.

În baza art. 289 alin. 3 Cod penal s-au confiscat de la inculpat, în folosul statului, sumele de 31.890 lei, 3.950 euro, 100 USD, 8 pachete cafea, 1 litru ţuică, 4 sticle cu vin, 1 sticlă whisky, un pachet ciocolată, o sticlă cu rachiu şi o sticlă cu tărie, bunuri materiale aflate la camera de corpuri delicte a I.G.P.R. Bucureşti.

În baza art. 112 alin. 1 lit. m, alin. 2, 3 Cod penal s-a dispus confiscarea extinsă cu privire la:

-4.120 USD, depusă la CEC Bank cu recipisa nr.  ,

-51.244 de lei, depusă la CEC Bank cu recipisa nr.  ,

-108.115 euro, depusă la CEC Bank cu recipisa nr.  ,

-500 GBP, depusă la CEC Bank cu recipisa nr.  ,

- cabinet stomatologic situat în T., str. L., nr. bl. parter, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. T., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. din 4.02.2013 de către T.S., cu suma de 50.000 euro;

- autoturism marca VW cu nr. de identificare  , înmatriculat la data de  , cu nr. CS…., pe numele T.S.;

- apartament nr. 8 situat în  , str. B., nr. 26, sc. C, et. I, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr.  , cu suma de 50.000 euro, pe numele T.A.L. – fiica inculpatului;

- autoturism marca Dacia cu nr. de identificare  înmatriculat la data de cu nr. TM…, pe numele fiicei inculpatului T.L.A.;

- autoturism marca VW cu nr. de identificare  , înmatriculat la data de 11.07.2013, cu nr. TM...., pe numele fiicei inculpatului T.L.A.;

În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, s-a menţinut sechestrul asigurător înfiinţat prin ordonanţele din 17 martie 2014, respectiv 17 aprilie 2014 cu privire la bunurile de mai sus.

S-a constatat executată măsura confiscării speciale pentru sumele de 31.890 lei, 3.950 euro, 100 USD, prin dispoziţiile privind confiscarea extinsă.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, s-a ridicat sechestrul asigurător înfiinţat prin aceleaşi ordonanţe, cu privire la următoarele bunuri:

- cota de 1/2 din apartamentul nr. 13 situat în Timişoara, str. B., nr. 24, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. cumpărător T.S., cu preţul de 30.000 euro, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 937 din 21.09.2009;

- apartament nr. 6 situat în Timişoara, str. B., nr. 36, sc. A. et. I, jud. Timiş, înscris în C.F. nr.  , cumpărător T. S., cu preţul de 43.000 euro, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 277 din 5.03.2010;

- apartamentul nr. 5, situat în Timişoara, str. B., nr. 3 şi garajul nr. 9, situat la aceiaşi adresă, înscris în CF  , dobândit de soţii T.S. şi L. prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  , cu suma de 3.000.000 lei;

- 5 terenuri arabile intravilan în suprafaţă de 611 mp, 611 mp, 612 mp, 612 mp, 604 mp, înscrise în C.F. nr.  , dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  , de către T.S., cu suma de 45.750.000 lei;

-teren intravilan în suprafaţă de 1500 mp situat în T , str. A. B., nr. 17, înscris în C.F. nr /17.09.2003, de către T.S., cu preţul de 50.000.000 lei;

- garaj nr. 2, situat în str. A.G., nr. 10, înscris în C.F. nr. dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de către T.S., cu preţul de 30.000.000 lei;

- garaj cu teren în suprafaţă de 17,17 mp înscris în C.F. nr. dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  , de către T.S. cu preţul de 29.000.000 lei;

- imobile înscrise în C.F. nr. şi nr.  , cu nr. cadastrale respectiv constând în construcţii intravilan în suprafaţă de 605 mp fiecare, dobândite prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de T. S., cu preţul de 21.175 euro fiecare dintre imobile;

- apartamentul nr. 1 din R , str. E.M., nr. 2, jud. Caraş-Severin, înscris în C.F. nr. dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de T.S. şi T.L. cu suma de 150.000 lei;

- garajul nr. 2 situat în T , str. T. – Z., înscris în C.F. nr  T , dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  din 23.02.2010 de către T.S. cu suma de 3500 euro;

- autoturism marca Audi cu nr. de identificare , înmatriculat la data de  cu nr. CS…., pe numele T. S.;

- apartament nr. 6 situat în T., str. B., nr. 36, sc. A. et. I, jud. Timiş, înscris în  .., pe numele numitei T.A.L., dobândit prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 846/16.06.2011 de la părinţii T.S. şi T.L. în calitate de donatori;

- garajul nr. 32 situat în Timişoara, str. T., jud. T , înscris în C.F. nr.  , pe numele numitei T.A.L., dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr. la preşul de 3.500 euro;

- garajul nr. 13 situat în  , str. T., înscris în C.F. Timişoara, pe numele numitei T.L.A., dobândit cu preţul de 3500 euro, prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 

- carnete CEC emise de B  A U  AG pe numele numitului T.S., respectiv carnet nr.  cu sold 137.178,81 euro şi carnet nr.  cu sold 41.041,22 euro.

 A fost obligat inculpatul să plătească statului 15.000 lei, cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul din dosar nr. .../P/2014, al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, înregistrat la această instanţă la data de 26 mai 2014, au fost trimişi în judecată, în stare de arest la domiciliu, inculpaţii T.S., C.I.O. şi U.I.D., pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 38 Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că inculpatul T.S. ocupă postul de expert al asigurărilor sociale al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii CS, iar inculpaţii U.I.d. şi C.I.O. ocupă posturile de experţi ai asigurărilor sociale în cadrul Biroului de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, zona C., respectiv medic al Biroului de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, zona O – M.N. – B..

La data de 09.01.2014, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă  ICCJ s-au sesizat, din oficiu, cu privire la săvârşirea de dr. T.S., dr. U.I., dr. C.I.O., dar şi de către alte cadre medicale a infracţiunilor de luare de mită prevăzută de art. 254 din Codul penal raportat la art. 6 din legea nr. 78/2000, complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 din Codul penal şi fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal raportat la art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000.

De asemenea, s-a reţinut că, medicul şef al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii CS, dr. T.S. şi medicii specialişti în medicina muncii de la cabinetele de expertiză medicală din C. şi M.N., dr. U.I.D. şi dr. C.I.O., în complicitate cu alţi medici, încadrează nejustiflcat persoane în grad de invaliditate în "schimbul" unor beneficii materiale.

Dr. T.S., dr. U.I.D. şi dr. C.I.O., solicită şi primesc sume de bani de la petenţi cuprinse între 1.000-3.000 lei sau contravaloarea unei pensii, pentru a le aviza încadrarea în grad de invaliditate, respectiv pentru a-i menţine în această categorie, cu ocazia revizuirilor periodice în conformitate cu prevederile art. 55-64 din HG 257/2011.

Inculpatul T. S., in calitate de medic al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii CS, a primit sume de bani şi alte foloase material de la un număr de 361 de pacienţi, în vederea obţinerii sau, după caz, prelungirii deciziei de pensionare pentru grad de invaliditate pentru a le elibera decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacităţii de muncă, respectiv de atestare oficială a gradului de invaliditate şi a drepturilor de asigurări sociale ce decurg din această încadrare, activităţi specifice atribuţiilor sale de serviciu.

Pacienţii inc. T.S. i-au dat acestuia produse sau sume de bani (numerar sau puşi în plic), pe care inculpatul îi punea într-un sertar al biroului, de unde îi lua la sfârşitul consultaţiilor şi îi număra.

În data de 03.02.2014, la cabinetul medicului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, inc. T.S. s-au prezentat 21 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 18 dintre acestea sume de bani în lei şi valuta, în plicuri sau în bancnote înmânate direct pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind de la pacienţii care s-au prezentat la cabinetul său de expertiză, sume de bani, la sfârşitul acestei zile de consultaţii inculpatul a obţinut, în mod ilegal, suma totală de 1.550 de lei şi 500 de euro.

În data de 04.02.2014 la cabinetul lui T.S. s-au prezentat patru persoane în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. La sfârşitul acestei zile de consultaţii inculpatul a obţinut, în mod ilegal, suma totala de 100 de euro şi 400 de lei.

În data de 05.02.2014 la cabinetul lui T.S. s-au prezentat 24 de persoane în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 22 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind, în mod ilegal, suma totală de 1.900 de lei şi 300 de euro.

În data de 06.02.2014, la cabinetul lui T.S. s-a prezentat un număr de 7 persoane în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate, dintre care 4 au oferit same de bani medicului, medicul primind de la următorii pacienţii care s-au prezentat la cabinetul său de expertiză şi care au fost identificaţi şi audiaţi următoarele sume de bani: M.E. care a oferit un plic, care conţinea potrivit declaraţiei sale acte medicale obţinând semnătura medicului pe decizia privind încadrarea în grad de invaliditate şi acordarea dreptului de pensionare, şi T.D. suma de 300 de lei cu ocazia primirii deciziei de menţinere a gradului de invaliditate şi a pensiei corespunzătoare.

 În data de 07.02.2014, la cabinetul lui T.S. s-au prezentat un număr de 24 de persoane în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 22 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind de la pacienţi suma totală de 3.280 de lei şi 400 de euro, precum şi un pachet de cafea lacobs.

În data de 10.02.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 31 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 25 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind de la pacienţi în mod ilegal, suma totală de 1200 de lei şi 250 de euro.

În data de 11.02.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiza Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 8 persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 6 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 600 de lei.

În data de 12.02.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 25 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 20 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 1.770 de lei şi 230 de euro

În data de 13.02.2014, la cabinetul lui T.S. s-au prezentat 6 persoane pentru a li se elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, din care M.M. a oferit suma de 700 lei pentru acordarea deciziei de menţinere a gradului de invaliditate.

În data de 14.02.2014, la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 21 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 18 dintre acestea produse şi sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind aşadar, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 1.800 de lei şi 200 de euro

În data de 17.02.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 27 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 19 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind aşadar, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 1.000 de lei.

La data de 18.02.2014, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul a primit de la 5 pacienţi din cei 6 care s-au prezentat la cabinetul său de expertiză sume de bani, în mod ilegal, suma totală de 550 de lei.

În data de 19.02.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 20 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 15 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind de la următorii pacienţii care s-au prezentat la cabinetul său de expertiză şi care au fost identificaţi şi audiaţi, suma totală de 2.250 de lei şi 50 de euro şi un pachet de cafea.

La data de 20.02.2014, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul a primit de la 4 pacienţi din cei 12 care s-au prezentat la cabinetul său de expertiză, suma totală de 220 de lei.

În data de 21.02.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 24 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 15 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 1.350 de lei şi 50 de euro, un litru de ţuică, două sticle cu vin, o ciocolată şi două pachete de cafea.

În data de 24.02.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 26 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 11 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 1.200 de lei, un pachet de cafea şi o sticlă cu rachiu.

În data de 25.02.2014, la cabinetul lui T.S. s-au prezentat 9 pensionari de invaliditate, medicul primind de la 2 dintre aceştia plicuri cu bani respectiv de la H.R., care s-a prezentat şi în data de 27.02.2014, a primit decizia de pensionare şi de la T.M., care a oferit suma de 100 lei pentru acordarea deciziei a gradului de invaliditate.

În data de 26.02.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 10 pensionari de invaliditate, medicul primind de la 3 dintre aceştia plicuri cu bani fiind identificat şi audiat V.V., pensionar de invaliditate din 03.02.2012, care a oferit suma de 100 de lei cu ocazia acordării deciziei de menţinere în grad de invaliditate.

În data de 03.03.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 31 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 18 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind aşadar, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 2.000 de lei şi 350 de euro.

La data de 04.03.2014, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul a primit de la 4 pacienţi sume de bani, fiind identificată şl audiată S.I. care a oferit medicului suma de 60 de lei cu ocazia eliberării deciziei de menţinere în grad de invaliditate.

În data de 05.03.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 35 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 27 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 1.800 de lei şi 300 de euro.

În data de 06.03.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T. S. s-au prezentat 15 persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 7 dintre acestea sume de bani în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate. Din cele 15 persoane prezente 2 au oferit sume de bani medicului care însă le-a restituit pacienţilor.

La sfârşitul acestei zile de consultaţii inculpatul a obţinut aşadar, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 80 de lei şi 100 de euro.

În data de 07.03.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 24 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 16 dintre acestea bunuri şi sume de bani, în lei şi valută, suma totală de 780 de Iei, 350 de euro, un pachet de cafea Jacobs de 500 g, o sticlă de tărie.

În data de 10.03.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 31 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 24 dintre acestea bunuri şi sume de bani, în lei şi valută, 2 persoane i-au oferit lui T.S. produse alimentare, inculpatul a obţinut aşadar, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 2.350 de lei şi 120 de euro, un pachet de cafea şi două sticle cu vin.

În data de 11.03.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 12 de persoane pensionate, a primit de la 10 dintre acestea bunuri şi sume de buni, în lei şi valută, inculpatul a obţinut aşadar, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 500 de lei şi 50 de euro.

În data de 12.03.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 47 de persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate. Medicul a primit de la 39 dintre acestea bunuri şi sume de bani, în lei şi valută, în plicuri sau în bancnote înmânate direct, pentru a elibera decizii de menţinere în gradul de invaliditate şi implicit a pensiei corespunzătoare, precum şi pentru a emite decizii de pensionare pentru grad de invaliditate, inculpatul primind aşadar, în mod ilegal, de la pacienţii audiaţi, suma totală de 4.050 de lei, 450 de euro, 100 USD şi un pachet de cafea şi o sticlă de whisky.

În data de 13.03.2014 la cabinetul şefului Serviciului de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii CS, T.S. s-au prezentat 3 persoane pensionate în vederea reevaluării dosarelor pentru emiterea deciziei asupra capacităţii de muncă şi menţinerea gradelor de invaliditate, medicul primind de la D.P.,  pensionar de invaliditate din 01.08.2008, suma de 50 de euro şi de la M.N., pensionar de invaliditate din 01.07.2012, suma de  100 de euro, activitatea inculpatului fiind întreruptă de intervenţia organelor de urmărire, care s-au deplasat la sediul cabinetului de expertiză în vederea efectuării percheziţiei, ocazie cu care s-au găsit în sertarul biroului inculpatului sumele de bani declarate de către cei doi pacienţi în cupiera precizată de către aceştia.

Analizând actele dosarului, respectiv declaraţiile date de inculpat, care a recunoscut săvârşirea faptei imputată şi care a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate la urmărirea penală, potrivit prevederilor art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, declaraţiile martorilor audiaţi la urmărirea penală, procesele verbale de percheziţie, procesele verbale de redare a înregistrărilor efectuare în mediu ambiental, instanţa a reţinut aceeaşi stare de fapt descrisă mai sus, potrivit actului de inculpare.

Prin rechizitoriu, s-a reţinut în sarcina inculpatului T. S.comiterea a 291 infracţiuni de luare de mită, reţinându-se că faptele au fost comise în modalitatea concursului real de infracţiuni, fiind reţinute ca incidente în cauză prevederile art. 38 Cod penal.

Raportat la modul de comitere a faptelor imputate inculpatului, instanţa a apreciat că, în mod evident în speţă sunt incidente prevederile art. 35 alin. 1 Cod penal, privind infracţiunea continuată, existând atât unicitate de rezoluţie infracţională cât şi subiect pasiv unic, în speţă acesta fiind reprezentat de către stat, prin Casa judeţeană de pensii CS, astfel că, în baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, a schimbat încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului TS, din infracţiunea prevăzută de art. 289 Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 38 Cod penal (291 infracţiuni de luare de mită), în infracţiunea prevăzută de art. 289 alin. 1, raportat la art. 308 alin. 1, 2 şi art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (luare de mită în formă continuată, 291 acte materiale).

Dispunând schimbarea încadrării juridice, au fost înlăturate şi susţinerile apărării potrivit cărora fapta inculpatului realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 289 alin. 2 Cod penal, impunându-se achitarea întrucât inculpatul nu este funcţionar public iar modalitatea de comitere a faptei nu se regăseşte în dispoziţiile alin. 2  din textul de incriminare, instanţa a avut în vedere că inculpatul este considerat funcţionar public, în sensul legii penale, potrivit prevederilor art. 175 alin. 2 Cod penal, întrucât a exercitat un serviciu de interes public, fapta fiind comisă în îndeplinirea serviciului public, în speţă devenind astfel incidente şi prevederile art. 308 alin. 1 şi 2 Cod penal privind infracţiunile de corupţie săvârşite de alte persoane prevăzute la art. 175 alin. 2 Cod penal.

Fapta inculpatului T.S. care, în perioada 03.02.2014 – 13.03.2014, în calitate de medic expert al asigurărilor sociale, angajat al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii CS a primit diverse sume de bani şi alte foloase material) de la un număr de 291 de pacienţi, care s-au prezentat la cabinet pentru expertizarea capacităţii de muncă în vederea obţinerii sau, după caz, prelungirii deciziei de pensionare pentru grad de invaliditate, pentru a le elibera decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacităţii de muncă, respectiv de atestare oficială a gradului de invaliditate şi a drepturilor de asigurări sociale ce decurg din această încadrare, activităţi specifice atribuţiilor sale de serviciu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art. art. 289 alin. 1, raportat la art. 308 alin. 1, 2 şi art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (luare de mită în formă continuată, 291 acte materiale).

La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului, potrivit art. 74 alin. 1 Cod penal, instanţa a avut în vedere pericolul social concret al faptei săvârşită de inculpat, concretizat în pericolul creat pentru valorile sociale ocrotite de legea penală, respectiv diminuarea încrederii cetăţenilor în corecta activitate la locul de muncă a inculpatului, motivul şi scopul comiterii faptei care pune în evidenţă lăcomia şi dorinţa de înavuţire a inculpatului prin mijloace necinstite, dar şi conduita procesuală a acestuia care a recunoscut comiterea faptei, precum şi persoana inculpatului, cu nivel de educaţie ridicat, persoană cu vârstă de deplină maturitate şi care se află la prima încălcare a legii penale, precum şi prevederile art.  308 alin.  2 Cod penal, respectiv art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, ambele texte prevăzând reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, astfel că a aplicat inculpatului o pedeapsă principală de 3 (trei) ani închisoare, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g, k Cod penal pe durata de 3 (trei) ani, cu aprecierea că executarea în detenţie a pedepsei se impune raportat la fapta comisă şi numărul mare de acte materiale ce realizează conţinutul infracţiunii continuate, în contradicţie cu susţinerile subsidiare ale apărării, prin care s-a solicitat ca în cazul condamnării, pedeapsa ce se va aplica să fie suspendată sub supraveghere.

Pe durata şi în condiţiile art. 65 Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g, k Cod penal.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, a menţinut măsura preventivă a arestului la domiciliu, iar în baza art. 72 alin. 1 Cod penal a dedus din pedeapsă durata reţinerii din data de 13 martie 2014 şi a arestului la domiciliu din 1 aprilie 2014 la zi.

În baza art. 289 alin. 3 Cod penal a confiscat de la inculpat, în folosul statului, sumele de 31.890 lei, 3.950 euro, 100 USD, 8 pachete cafea, 1 litru ţuică, 4 sticle cu vin, 1 sticlă whisky, un pachet ciocolată, o sticlă cu rachiu şi o sticlă cu tărie, bunuri materiale aflate la camera de corpuri delicte a I.G.P.R. Bucureşti.

În ceea ce priveşte confiscarea extinsă, s-a apreciat că în speţă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru luarea acestei măsuri de siguranţă, valoarea bunurilor dobândite de către inculpat, împreună cu membrii de familie, soţia şi fiica T.A.L., studentă care nu realizează venituri, depăşind în mod vădit veniturile dobândite în mod licit, în ultimii 5 ani înainte de comiterea infracţiunii, de către inculpat şi soţia sa, magistrat judecător, veniturile salariale anuale ale acestora, cumulate, fiind de circa 35.000 euro, mult sub valoarea bunurilor şi a sumelor de bani dobândite în ultimii 5 ani(108.115 euro, apartament, autoturisme, etc.).

Apreciind că sunt îndeplinite condiţiile pentru a se dispune confiscarea extinsă, vor fi luate în considerare bunurile dobândite după data de 19 aprilie 2012, potrivit dispoziţiilor deciziei Curţii Constituţionale nr. 356/2014, inclusiv pentru bunurile a căror proprietar este fiica inculpatului, din motivele arătate, astfe că în baza art. 112 alin. 1 lit. m, alin. 2, 3 Cod penal va dispune confiscarea extinsă cu privire la:

-4.120 USD, depusă la CEC Bank cu recipisa nr. 

-51.244 de lei, depusă la CEC Bank cu recipisa nr. 

-108.115 euro, depusă la CEC Bank cu recipisa nr.  ,

-500 GBP, depusă la CEC Bank cu recipisa nr ,

- cabinet stomatologic situat în Timişoara,  , înscris în C.F. nr.  , Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. din de către T.S., cu suma de 50.000 euro;

- autoturism marca VW cu nr. de identificare  , înmatriculat la data de 6.11.2012, cu nr. CS…, pe numele T.S.;

- apartament nr. 8 situat în Timişoara, str. jud. Timiş, înscris în C.F. nr. dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr.  , cu suma de 50.000 euro, pe numele T.A.L. – fiica inculpatului;

- autoturism marca Dacia cu nr. de identificare înmatriculat la data de 1.08.2013, cu nr. TM…., pe numele fiicei inculpatului T.L.A.;

- autoturism marca VW cu nr. de identificare  , înmatriculat la data de  , cu nr. TM …., pe numele fiicei inculpatului T.L.A..

Dispunând astfel, instanţa a înlăturat susţinerile inculpatului(fila120 dosar), potrivit cărora sumele de bani pe care le deţine ar proveni din vânzări anterioare a unor apartamente(în anul 2007, respectiv 2013) şi a unui garaj(în anul 2011) pentru care a obţinut suma de 106.600 euro şi 20.000 lei, plus veniturile salariale realizate împreună cu soţia sa, întrucât şi în aceste condiţii sumele de bani şi bunurile dobândite depăşesc cu mult încasările din vânzări şi venituri salariale, instanţa având în vedere toate proprietăţile dobândite de inculpat împreună cu soţia sa menţionate începând cu fila 113 rechizitoriu, respectiv un număr de 15 proprietăţi(apartamente, terenuri etc.), cu privire la care nu se poate dispune confiscarea extinsă, bunurile fiind dobândite anterior datei de 19 aprilie 2012.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, s-a menţinut sechestrul asigurător înfiinţat prin ordonanţele din 17 martie 2014, respectiv 17 aprilie 2014 cu privire la bunurile de mai sus.

Totodată, s-a constatat executată măsura confiscării speciale pentru sumele de 31.890 lei, 3.950 euro, 100 USD, prin dispoziţiile privind confiscarea extinsă.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, s-a ridicat sechestrul asigurător înfiinţat prin aceleaşi ordonanţe, cu privire la următoarele bunuri:

- cota de 1/2 din apartamentul nr. 13 situat în Timişoara,  , cumpărător T.S.cu preţul de 30.000 euro, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

- apartament nr. 6 situat în Timişoara, cumpărător T. S., cu preţul de 43.000 euro, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 

- apartamentul nr. 5, situat în Timişoara, dobândit de soţii T.S. şi L. prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  , cu suma de 3.000.000 lei;

- 5 terenuri arabile intravilan în suprafaţă de 611 mp, 611 mp, 612 mp, 612 mp, 604 mp, înscrise în C.F. nr.  , dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de către T  S , cu suma de 45.750.000 lei;

-teren intravilan în suprafaţă de 1500 mp situat în Timişoara, str.  , dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de către T. S., cu preţul de 50.000.000 lei;

- garaj nr. 2, situat în Timişoara,  , dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de către T.S., cu preţul de 30.000.000 lei;

- garaj cu teren în suprafaţă de 17,17 mp înscris în C.F. , dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  , de către T.S. cu preţul de 29.000.000 lei;

- imobile înscrise în C.F. constând în construcţii intravilan în suprafaţă de 605 mp fiecare, dobândite prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de T.S., cu preţul de 21.175 euro fiecare dintre imobile;

- apartamentul nr. 1 din Reşiţa,  , dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de T.S. şi T.L. cu suma de 150.000 lei;

- garajul nr. 2 situat în Timişoara, str. T - Z, înscris în C.F. dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de către T.S. cu suma de 3500 euro;

- autoturism marca Audi cu nr. de identificare , înmatriculat la data de cu nr. CS…., pe numele T.S.;

- apartament nr. 6 situat în Timişoara, pe numele numitei T.A.L., dobândit prin contractul de donaţie autentificat sub nr. de la părinţii T.S. şi T.L. în calitate de donatori;

- garajul nr. 32 situat în Timişoara,  pe numele numitei T.A.L., dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr. la preşul de 3.500 euro;

- garajul nr. 13 situat în Timişoara, pe numele numitei T.L.A., dobândit cu preţul de 3500 euro, prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  ;

- carnete CEC emise de B  A  U AG pe numele numitului T.S., respectiv carnet nr. cu sold 137.178,81 euro şi carnet  cu sold 41.041,22 euro.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpatul T.S. şi apelantele T.L.A., T.L. şi T. (fostă B.) M.A..

Prin memoriul depus inculpatul T.S. a criticat hotărârea mai sus arătată atât pentru nelegalitate cât şi pentru netemeinicie arătând în motivare faptul că prima instanţă a manifestat o atitudine excesivă dând spre executare inculpatului pedeapsa de 3 ani închisoare raportat la împrejurările concrete ale cauzei, la atitudinea profesională a inculpatului, la împrejurarea că acesta nu a condiţionata actul medical de primire a unui folos necuvenit, gestul pacienţilor de a oferi mici atenţii fiind în mod vădit o manifestare de recunoştinţă faţă de medic şi de atitudinea profesionistă şi amabilă pe care acesta a avut-o.

Se solicită ca instanţa să constate că fapta medicului expert care în calitatea sa de”funcţionar în sensul art. 308 c.p.” primeşte din partea pacienţilor plăţi sau donaţii oferite de aceştia din proprie iniţiativă în baza art. 34 alin. 2 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului şi fără a exista nici o condiţionare din partea acestuia a fost săvârşită în exercitarea unui drept recunoscut de lege (cu autorizarea legii) conform art. 21 alin. 1 teza I c.p.

Existenţa cauzei justificative a exercitării unui drept, astfel cum a fost reglementată de acest nou text, atrage incidenţa art. 16 alin. 1 lit.d) c.p. rap la art. 18 şi art. 396 alin. 5 c.p.

Codul penal reglementează la art. 29-31 şi cauzele generale care înlătură trăsătura generală a imputabilităţii, printre acestea regăsindu-se în cadrul disp. art. 30 alin.5 c.p. eroarea, care poartă (în cazul nostru) asupra caracterului ilicit al faptei comise datorită exercitării de către pacient a unui drept stipulat printr-o normă legală în vigoare, ceea ce constituie o cauză de neimputabilitate, sau cel puţin poate fi apreciată ca o circumstanţă atenuantă judiciară prev. de art. 75 alin. 2 lit. b) c.p.p.

De asemenea se solicită a se avea în vedere şi circumstanţele atenuante personale ale inculpatului la momentul stabilirii sancţiunii atunci când se aplică cuantumul şi modalitatea de executare a acesteia, arătându-se faptul că inculpatul are vârsta de 62 ani, a îndeplinit profesia de medic timp de peste 35 ani, dovedind nu o foarte bună pregătire profesională ci şi interes pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, loaialitate şi respect faţă de pacienţi, fiind o persoană competentă, onestă şi bine pregătită profesional şi care pe toată durata procesului a avut un comportament ireproşabil dovedind respect, faţă de actul de justiţie şi o asumare deplină şi conştientă a situaţiei în care se află.

Toate aceste împrejurări coroborate cu atitudinea procesuală de recunoaştere a învinuirii încă din faza de urmărire penală îndreptăţesc solicitarea de a i se aplica o sancţiune neprivativă de libertate, respectiv o pedeapsă suspendată sub supraveghere, sancţiune pe care o consideră îndestulătoare pentru atingerea scopului pedepsei.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei se arată faptul că prima instanţă fără a proceda la o analiză completă a probatorului şi efectuarea unei expertize, a înlăturat susţinerea conform cu care sumele pe care le-au deţinut la domiciliu provin din vânzări anterioare ale unor imobile survenite în anul 2007 şi respectiv 2013 şi din veniturile salariale, afirmându-se în mod nerealist faptul că sumele încasate din vânzări cât şi din salariu sunt insuficiente pentru a justifica sumele de bani şi bunurile dobândite, raportarea fiind făcută la totalitatea proprietăţilor familiei achiziţionate indiferent de perioadă.

Sub acest aspect se arată faptul că hotărârea este nelegală deoarece instanţa trebuia să aprecieze caracterul disproporţionat al bunurilor în raport de termenul de regresiune de 5 ani, funcţie de valoarea de la data dobândirii acestor bunuri şi nu în raport de perioadele în care a obţinut toate proprietăţile.

În ceea ce priveşte sumele de bani deţinute la domiciliu, se arată că acestea erau destinate achiziţionării aparaturii medicale necesare dotării cabinetului stomatologic situat în Timişoara str.L. nr. 12, în care la terminarea Facultăţii de Medicină Dentară în anul 2016, urma să îşi desfăşoare activitatea fiica inculpatului.

De asemenea se arată faptul că la stabilirea sechestrului au fost menţionate bunuri care nu le aparţin, fiind total injustă măsura confiscării extinse prin crearea unui prejudiciu fiicei sale T.L.A..

Prin memoriul depus apelantele T.L. şi T.A.L. au criticat hotărârea primei instanţe pentru nelegalitate sub aspectul confiscării extinse arătând în motivare faptul că fiica inculpatului T.S. nu a avut nici o calitate în cauză, nu a fost citată niciodată şi nu i-au fost solicitate dovezi privind modul de dobândire a bunurilor.

Se consideră că măsura confiscării extinse trebuia să vizeze exclusiv bunurile dobândite de persoana condamnată şi cu privire la care planează suspiciunea că a obţinut în mod ilicit şi alte sume de bani decât cele care reprezintă obiectul material al infracţiunii deduse judecăţii, iar organele de cercetare aveau îndatorirea încă din faza de urmărire penală de a cita şi a audia persoanele care au dobândit bunuri din presupuse venituri ilicite ale inculpatului şi de administra probe care să confirme această presupunere.

Se mai arată faptul că instanţa de judecată a calculat în mod greşit atunci când a stabilit în mod exclusiv pe baza datelor din rechizitoriu veniturile salariale anuale ale soţilor T., omiţând să analizeze modul de viaţă al acestora, şi felul în care şi-au administrat fondurile într-o maniere care să-i asigure un trai zilnic relativ modest dar şi posibilitatea achiziţionării unor bunuri imobile pentru ei înşişi şi fiica lor.

Prin apelul declarat T.(fostă B.) M.A. a solicitat modificarea hotărârii primei instanţe referitor la confiscarea sumei de 40400 euro, bani ce au fost confiscaţi de la inculpat. Referitor la acest aspect arată că aceşti bani ce îi aparţin şi sunt rezultatul încheierii la data de 20.09.2009 a unui înscris sub semnătură privată prin care a cedat în administrare cota de ½ în schimbul promisiunii inculpatului de a-i proteja interesele până la definitivarea procesului de divorţ, ca urmare a încheierii unui act autentic(public) prin care inculpatul a devenit proprietar pe cota de ½ (transmisă de fapt în administrare) din apartamentul pe care B.M.A. în deţinea împreună cu fostul ei soţ.

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.  a fost înstrăinat întreg imobilul situat în Timişoara str. B. nr. 24 către numiţii C.M.D. şi G.A., ambii reprezentaţi prin mandatar B.N.A. contra sumei de 40.400 euro, sumă pe care i-a înmânat-o inculpatului spre păstrare şi ce a fost ridicată de la acesta cu ocazia percheziţiei.

Se solicită a se constat faptul că bunul imobil (cota ½ din apartamentul nr. 13 situat în Timişoara str. B. nr. 24) nu s-a aflat niciodată în patrimoniul inculpatului deoarece actul public (autentic) este simulat şi doar actul secret (contra-înscrisul) a produs efecte juridice.

Analizând apelurile formulate prin prisma motivelor de apel invocate precum şi sub toate aspectele de fapt şi de drept în condiţiile art. 417 alin. 2 c.p.p., Curtea găseşte apelurile declarate ca fiind neîntemeiate pentru următoarele motive:

Sub aspectul laturii penale, inculpatul a arătat faptul că ar fi un nonsens ca un funcţionar asimilat celor publici astfel cum este definit de art. 175 alin. 2 Cod penal să nu răspundă penal pentru fapte de corupţie legate de îndeplinirea unui act conform îndatoririlor legale, în timp ce persoanele ce îndeplinesc o însărcinare în serviciul acestora să fie sancţionaţi pentru asemenea conduită.

Curtea a apreciat faptul că prima instanţă în mod corect a procedat la schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 289 c.p. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 38 c.p. în infracţiunea prev. de art. 289 alin. 1c.p. rap. la art. 308 alin.1, 2 c.p. şi art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 1 c.p. cu aplic. art. 6 din legea nr. 78/2000. Instanţa a apreciat în mod corect faptul că inculpatul este considerat funcţionar public în sensul legii penale, potrivit prev. art. 175 alin. 2 c.p., întrucât a exercitat un serviciu de interes public, fapta fiind comisă în îndeplinirea serviciului public, inculpatul acţionând nu în calitate de medic curant, ci în calitate de medic expert al asigurărilor sociale, angajat al serviciului de evaluări medicale din cadrul Casei de Pensii C.S..

Chiar şi în situaţia în care am aprecia faptul că prin legea pacientului se prevede posibilitatea acestora de a face anumite donaţii medicului, Curtea a apreciat că această situaţie nu s-ar putea regăsi în speţa dedusă judecăţii atâta timp cât inculpatul astfel cum mai sus am arătat a acţionat nu în calitate de medic curant ci în calitatea sa de expert pe un anumit domeniu în cadrul unei instituţii publice.

Mai mult decât atât, chiar şi în situaţia în care am aprecia că există corelativ dreptului pacientului de a face donaţii (de a da bani sau alte produse medicului), un drept al medicului de a primi, acest drept ar trebuie să poată fi exercitat nu anterior sau concomitent prestării serviciului medical, ci eventual ulterior prestării unui astfel de serviciu în considerarea modalităţii în care a fost tratat pacientul.

Nici chiar în situaţia în care aceste donaţii s-ar efectua după aplicarea tratamentului sau după efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor de către medic, nu s-ar putea vorbi despre efectuarea unei donaţii în mod legal faţă de medicul curant atâta timp cât „diversele atenţii” au fost solicitate anterior prestării serviciului de către medic, sau medicul a lăsat să se înţeleagă prin diverse mijloace sau metode că este dispus să ofere o bună tratare a pacientului în urma primirii unor astfel de mici atenţii fie ele mascate chiar şi sub forma donaţiei.

Curtea a apreciat faptul că actul medical nu trebuie a fi condiţionat de acordarea sau neacordarea unor donaţii, aprecierea calităţii muncii desfăşurate de către medic putându-se face de către pacienţii acestuia ulterior după prestarea actului medical în condiţiile în care donaţia se realizează către instituţia medicală din care face parte medicul.

În speţa dedusă judecăţii, inculpatul accepta „atenţiile” oferite de către persoane atât anterior cât şi în timpul examinării persoanelor, din probele administrate evidenţiindu-se în prezentul dosar un număr de 291 de astfel de situaţii într-un interval de aproximativ o lună ceea ce conduce la concluzia că exista o practică încetăţenită din partea inculpatului de a primi de la cei pe care îi examina bunuri sau bani, persoanele ce se prezentau în vederea examinării fiind îndreptăţite să creadă că în urma oferirii sumelor de bani sau de bunuri inculpatul le va rezolva favorabil problema.

Referitor la modalitatea de individualizare a pedepsei, Curtea a constatat că prima instanţă s-a orientat către minimul pedepsei prevăzut de lege având în vedere atât disp. art. 396 alin. 10 c.p.p.  cât şi disp. art. 35 alin. 1 c.p. (numărul mare de acte materiale comise într-un interval de timp relativ scurt) şi a aplicat o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru care a dispus executarea acesteia în regim de detenţie.

Cu privire la susţinerile inculpatului prin care acesta solicită a se avea în vedere aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării sub supraveghere, Curtea a constatat faptul că în speţă chiar dacă sunt regăsite a fi îndeplinite condiţiile prev. de art. 91 alin. 1 lit. a,b,c, c.p., în cauză instanţa a constatat în temeiul art. 91 alin. 1 lit. d) c.p.p. faptul că în raport de persoana infractorului, de numărul mare de acte materiale comise, s-a apreciat că aplicarea pedepsei nu este suficientă fără executarea acesteia, în cauză neexistând garanţii că prin supravegherea conduitei inculpatului pe o perioadă determinată acesta nu va mai comite alte fapte.

Mai mult decât atât, în lipsa apelului parchetului Curtea nu va putea analiza cuantumul pedepsei aplicate inculpatului sub aspectul temeiniciei, decât prin prisma unei eventuale reduceri a pedepsei şi nu prin prisma unui apel în defavoarea inculpatului.

Astfel numărul mare de act materiale comise într-un interval de timp relativ scurt îndreptăţeau prima instanţă în raport de limitele de pedeapsă, de criteriile de individualizare a acesteia precum şi de reţinerea disp. art. 396 alin. 10 c.p.p. să aplice o pedeapsă peste limita minimă (de 3 ani închisoare) şi astfel în speţă nu s-ar mai fi putut discuta despre îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prev. de art. 91 c.p.

Aprecierea primei instanţe că o pedeapsă de 3 ani închisoare este îndestulătoare numai în situaţia executării acesteia a fost analizată de către instanţa de apel stabilindu-se că în cauză prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu ar avea eficienţă, iar pedeapsa nu şi-ar atinge scopul şi nici rolul său astfel că acest capăt de cerere urmează a fi respins de către Curtea de apel.

În ceea ce priveşte măsura confiscării precum şi măsura sechestrului asigurator, Curtea constată faptul că atât inculpatul cât şi persoanele interesate T.L., T.A.L. şi T.(fostă B.) M.A. au contestat aceste măsuri dispuse de către instanţă, astfel că apelurile declarate în cauză vor fi analizate deodată sub aceste aspecte.

De-a lungul perioadei cuprinse între 03.02.2014 – 13.03.2014 în timpul supravegherii inculpatului s-a constat faptul că acesta a primit diverse sume de bani şi foloase materiale de la un număr de 291 persoane care s-au prezentat la cabinet pentru expertizarea capacităţii de muncă în vederea obţinerii, sau, după caz, prelungirii deciziei de pensionare pentru grad de invaliditate, pentru a le elibera decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacităţii de muncă, respectiv de atestare oficială a gradului de invaliditate şi a drepturilor de asigurări sociale ce decurg din această încadrare.

Astfel cum a arătat şi judecătorul fondului, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina sa şi descrise prin rechizitoriu, prima instanţă dispunând condamnarea inculpatului, la pedeapsa de 3 ani închisoare, soluţie ce astfel cum mai sus am arătat, a fost menţinută de către instanţa de apel.

Ca urmare a aplicării condamnării, instanţa a constatat a fi îndeplinite condiţiile prev. de art. 1121 C.p. şi a  dispus confiscarea extinsă asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziţiei precum şi asupra autoturismelor şi apartamentelor identificate şi pentru care valoarea acestora dobândită într-o perioadă de 5 ani anterior comiterii infracţiunii depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de către inculpat şi familia acestuia, ţinând cont totodată şi de dispoziţiile decizie nr. 356/2014 ale Curţii Constituţionale.

În ceea ce priveşte veniturile dobândite de către inculpat şi familia acestuia, Curtea constată că la dosar s-a depus raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, din care rezultă cuantumul sumelor de bani încasate de către inculpat şi soţia acestuia începând cu ianuarie 1991, fără a se stabili şi care au fost cheltuielile efectuate de către inculpat şi familia acestuia.

Pentru a se putea stabili dacă între veniturile inculpatului şi ale familiei şi bunurile dobândite de către aceştia (conform înscrisurilor depuse la dosar) există o disproporţie vădită, în cauză s-a procedat la compararea sumelor de bani cheltuite de-a lungul timpului în vederea achiziţionării diverselor imobile precum şi a autoturismelor constatându-se astfel cum se arată şi în raportul de evaluare depus cu titlu informativ de către A.N.I. la data de 10.03.2015 că între averea dobândită şi veniturile realizate există o diferenţă semnificativă.

Raportul mai sus arătat vizează în special averea dobândită de către soţia inculpatului  (T.L.), şi care a fost acumulată în cea mai mare parte din veniturile salariale ale acesteia, şi care comparativ cu ale soţului său erau mult mai mari, ceea ce conduce la concluzia că din salariul obţinut de către inculpat precum şi din tranzacţionarea diverselor imobile împreună cu soţia acestuia nu puteau cumula sumele de bani astfel încât să poată achiziţiona numărul mare de imobile deţinute de către aceştia, precum şi autoturismele înscrise în circulaţie atât pe numele lor cât şi pe numele fiicei lor.

În ceea ce priveşte veniturile numitei T.A.L., Curtea a constatat faptul că aceasta de-a lungul timpului nu a prestat nici o activitatea remunerată fiind şi în prezent în continuarea studiilor, iar afirmaţiile acesteia referitoare la obţinerea de diverse sume de bani ca urmare a acceptării unor donaţii din partea rudelor nu au fost dovedite prin nici un mijloc de probă.

Ca urmare a acestui fapt, Curtea a constatat că în mod corect prima instanţă a apreciat că bunurile mobile de valoare (autoturismele) precum şi bunurile imobile ce se găsesc înscrise pe numele T.A.L. au fost achiziţionate cu banii primiţi de la părinţii săi (inculpatul T.S. şi soţia sa T.L.), sume care astfel cum mai sus am arătat depăşeau în mod vădit veniturile obţinute licit de aceştia de-a lungul timpului.

În ceea ce priveşte afirmaţiile inculpatului şi ale numitelor T.L. şi T. A. referitoare la calcularea unei diferenţe între veniturile obţinute de-a lungul timpului şi suma bunurilor pe care aceştia le deţin, Curtea a constatat faptul că veniturile realizate de către soţii T. sunt mult inferioare sumelor cheltuite pe bunurile pe care aceştia le deţin în proprietate împreună cu fiica lor (ce nu a realizat niciodată venituri), fără a lua în calcul cheltuielile zilnice necesare traiului, care ar fi dus şi mai mult la diminuarea sumelor de bani ce ar fi putu fi cheltuite pentru obţinerea bunurilor mobile şi imobile.

Nici dacă se economiseau toţi banii încasaţi cu titlu de venituri fără a exista vreo cheltuială zilnică din partea inculpatului şi a familiei acestuia, nu s-ar fi reuşit achiziţionarea tuturor bunurilor mobile şi imobile deţinute de către aceştia şi a sumelor de bani depuse în diferite instituţii bancare, astfel încât să poată fi justificată valoarea acestora.

În ceea ce priveşte apelul declarat de către numita T. (fostă B.) M.A., Curtea a constatat faptul că în cauză există contractul autentic şi care face dovada faţă de terţi atât a vânzării imobilului cât şi a sumei de bani încasate, actul secret încheiat între inculpat şi numita T.M.A. neavând valoare juridică în instanţă, acesta putând fi opozabil numai părţilor semnatare.

Chiar şi în situaţia în care s-ar aprecia ca fiind real actul secret Curtea a constatat faptul că preţul vânzării a fost de 30.000 euro, astfel cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare, iar suma pe care numita T.M.A. o solicită a fi restituită de către instanţă este de 40.400 euro, bani pe care numita T.M. pretinde că i-ar fi înmânat inculpatului, şi care ar fi fost ridicaţi cu ocazia percheziţiei de către organele judiciare.

Cu toate acestea, la dosar nu s-a depus nici un fel de dovadă din care să rezulte că numita T.M.A. ar fi înmânat spre păstrare această sumă de bani inculpatului, deşi la dosar se invocă existenţa unui act secret prin care s-a dat numai în administrare parte din imobilul situat în  adică mai puţin decât suma de 40400 euro.

Din cuprinsul hotărârii atacate Curtea a reţinut faptul că judecătorul fondului a avut în vedere disp. deciziei nr. 356/2014 a Curţii Constituţionale şi a dispus confiscarea extinsă numai cu bunurile dobândite şi ce nu au putut fi justificate valoric după data de 19.04.2012, şi nu pentru cele dobândite în urmă cu 5 ani de la momentul săvârşirii infracţiunii, astfel cum prevăd dispoziţiile legale.

În acest sens se poate observa faptul că prima instanţă a dispus ridicarea sechestrului asigurător asupra unui număr de 13 imobile, asupra autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare  , şi asupra carnetelor CEC emise de către B  A  U  AG pe numele inculpatului menţinând sechestrul asigurător asupra bunurilor asupra cărora a dispus confiscarea extinsă şi care astfel cum mai sus am arătat au fost dobândite după data de 19.04.2012.

Pentru cele mai sus arătate, Curtea de Apel Timişoara prin decizia penală nr. 327/A din 24 martie 2015 a respins apelurile declarate în cauză.