Plangere contravenţionala 2

Hotărâre din 24.02.2010


Prin plângerea înregistrată la data de 05.05.2009 sub nr. 440/185/2009,  petentul T.I., în contradictoriu cu Inspectoratul Judeţean de Politie Vîlcea, a solicitat să se dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria  CC nr.3362278/21.04.2009 şi înlăturarea sancţiunii.

Motivând cererea,  petentul a arătat că,  în data de 21.04.2009 a fost sancţionat pentru depăşirea limitei de viteză aspect nereal însă şi care atrage nulitatea actului sancţionator.

Ulterior, prin precizarea motivelor plângerii(f.32), a criticat petentul înregistrarea folosită de agentul constatator în temeinicia actului sancţionator  în sensul că nu poate fi identificat autoturismul înregistrat ca depăşind limita legală întrucât nr. de înmatriculare este ilizibil, fapt ce face ca înregistrarea să nu poată fi folosită ca probă aşa cum rezultă din  prevederile pct.3.5.1 din Norma de metrologie legală  021-05. De asemenea, numărul şi seria cinemometrului de control pentru care s-a făcut dovada verificării metrologice nu corespund cu cele menţionate în procesul verbal contestat şi, mai mult, în procesul-verbal contestat nu s-a menţionat posibilitatea de achitare a jumătate din minimul amenzii în 48 de ore.

În apărare, agentul constatator a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată, cu motivarea că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de fond si formă prevăzute de O.G.2/2001 modificată şi completată, sancţiunea contravenţională a fost aplicată în mod corect, fapta este reală şi nu există niciun motiv care să atragă nulitatea absolută a procesului-verbal. A mai susţinut intimatul că înregistrarea contravenţiei s-a făcut cu un aparat de măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor tip TRAFFIPAX SPPEDOPHOT seria 0427-001/94 care a fost montat pe auto Dacia Logan cu nr.de înmatriculare B 03 CKO auto care este acelaşi cu cel menţionat în procesul verbal de contravenţie contestat , având nr.de înmatriculare VL 06 LHK, neconcordanţa constând în nr. de înmatriculare şi justificată prin finalizarea contractului de achiziţie în leasing a acestui autoturism. Acest cinemometru este aprobat de Biroul Român de Metrologie Legală, fiind verificat metrologic aşa cum rezultă din buletinul  de verificare nr.0163857 din 11.09.2008.

Pentru soluţionarea cauzei s-au administrat proba cu înscrisuri şi planşe foto executate pe baza înregistrărilor efectuate cu aparatului radar.

A reţinut  instanţa, pe baza materialului probator, că,  prin procesul-verbal seria CC nr.3362278/21.04.2009, petentul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 540 lei şi 5 puncte de penalizare  întrucât a circulat cu viteza de 109 km/h, fapta fiind prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art.102 alin.3 lit.e din  O.U.G.195/2002, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art.180 din H.G. 1391/2006, procesul-verbal de constatare a contravenţiei trebuie să cuprindă obligatoriu, printre altele, descrierea faptei, numărul punctelor, amenda aplicată şi valoarea acestora, posibilitatea achitării de către persoana fizică în cel mult două zile a jumătate din minimul amenzii  prevăzute de actul normativ,  etc.

Art.181 din acelaşi act normativ  stabileşte că, în situaţia în care fapta a  fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau a unui mijloc omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul.

În speţă, constatarea faptei s-a făcut cu un aparat de măsurare a vitezei de circulaţie a autovehiculelor tip TRAFFIPAX SPPEDOPHOT seria 0427-001/94 care a fost menţionat în procesul-verbal de contravenţie.

Pentru ca înregistrarea să poată fi folosită ca probă, potrivit prevederilor pct. 3.5.1 din Norma de metrologie legală 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul Biroului Român de Metrologie nr.301/2005, modificat ulterior, înregistrările efectuate trebuie să cuprindă următoarele: data şi ora la care a fost efectuată măsurarea, valoarea vitezei măsurate, faptul că a fost efectuată autotestarea, dacă aparatul poate să treacă în regim de măsurare fără să efectueze autotestarea, imaginea autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.

Din planşa foto de la fila 15, nu putea fi citit numărul de înmatriculare, fapt ce a împiedicat stabilirea identităţii persoanei care a condus acest autovehicul şi, în consecinţă, vinovăţia acesteia.

Faţă de această constatare şi de dispoziţiile legale invocate a devenit inutil să fie  analizate celelalte motive invocate în susţinerea plângerii, instanţa apreciind că imposibilitatea identificării persoanei invocate este suficientă pentru a constata nelegalitatea şi netemeinicia procesului-verbal de contravenţie contestat.

În consecinţă, instanţa a anulat procesul-verbal de contravenţie seria CC nr.3362278/21.04.2009.

Domenii speta