Compatibilitatea normelor de procedură speciale cu cele de drept comun. Incidenţa art. 246 cod proc.civilă şi a art. 242 cod proc.civilă.

Sentinţă civilă 4033 COM din 17.06.2002


Compatibilitatea normelor de procedură speciale cu cele de drept comun. Incidenţa art. 246 cod proc.civilă şi a art. 242 cod proc.civilă.

Art. 246 cod proc. civilă are deplină aplicabilitate şi în procedura specială a reorganizării judiciare şi a falimentului, atât înainte de momentul deschiderii procedurii, cât şi ulterior acestei date. Ulterior momentului deschiderii procedurii, dreptul de dispoziţie exercitat în condiţiile acestui text urmează să se raporteze la toţi creditorii înscrişi în procedură, nefiind relevantă stingerea doar a unora dintre creanţele declarate faţă de debitor.

În acelaşi timp, stabilirea de către debitor şi creditor, de comun acord, a unor eşalonări la plata creanţelor, nu poate constitui temei al suspendării judecăţii în faliment, pe temeiul art. 242 pct. 1 cod proc.civilă, până la finalizarea perioadei de graţie acordate.

Ulterior momentului deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, ca efect al respingerii contestaţiei debitoarei S.C. AGROMEC S.A. Remus Opreanu, toţi creditorii înscrişi în procedura (în număr de trei) au formulat cerere de renunţare la judecată, pe considerentul achitării integrale a creanţelor declarate.

Cu toate că la 24.04.2002 creditoarea Casa de Asigurări de Sănătate a Jud. Constanţa a renunţat expres la judecată printr-o adresă scrisă depusă la dosar, ulterior aceasta a solicitat judecătorului sindic suspendarea judecăţii pe temeiul art. 242 pct. 1 cod proc.civilă, până la confirmarea achitării integrale, de către debitor, a datoriei eşalonate.

Cererea de suspendare a judecăţii a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie, s-a reţinut că textul art. 128 din Legea nr. 64/ 1995 republicată statuează asupra faptului că dispoziţiile legii se completează, în măsura compatibilităţii, ca cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului comercial.

Art. 246 cod proc. civilă are deplină aplicabilitate şi în procedura specială a reorganizării judiciare şi a falimentului, atât înainte de momentul deschiderii procedurii, cât şi ulterior acestei date; în ultimul caz, însă, dreptul de dispoziţie exercitat în temeiul art. menţionat urmează să se raporteze la toţi creditorii înscrişi în procedură, nefiind relevantă stingerea doar a unora dintre creanţe.

În speţă, creditorii au renunţat la judecată prin cereri scrise, depuse la dosar.

Stabilirea de către debitor şi creditor, de comun acord, a unor eşalonări la plata creanţelor nu poate constitui temei al suspendării judecăţii prezentei cauze, până la finalizarea perioadei de graţie acordate.

În acelaşi timp, instanţa nu poate fi sesizată cu o asemenea cerere de către un creditor care şi-a exprimat opţiunea renunţării la judecată.

(încheiere nr. 4033 COM/ 17.06.2002, irevocabilă prin nerecurare)