Plângere împotriva măsurii sechestrului asigurator, luată în cursul urmăririi penale. Admisibilitate şi competenţă de soluţionare rezoluţiei.

Sentinţă penală 108/P din 06.10.2011


Plângere împotriva măsurii sechestrului asigurator, luată în cursul urmăririi penale. Admisibilitate şi competenţă de soluţionare  rezoluţiei. Plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate  sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele procurorului de netrimitere în judecată, reglementate de art.278 ind.1 Cod procedură penală, este inadmisibilă

SENTINŢA PENALĂ NR.108/P/06.10.2011

T R I B U N A L U L,

Asupra cauzei penale de faţă constată:

Prin plângerea înregistrată la această instanţă, petenţii au contestat ordonanţa D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ, prin care s-a luat măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând învinuitului C P.

În motivarea plângerii, au arătat, în esenţă, că nu există nicio probă care să conducă la stabilirea vinovăţiei şi că bunurile sechestrate nu îi aparţin sau nu îi aparţin în totalitate. Au mai arătat petenţii că au formulat plângere şi la procurorul şef, însă le-a fost respinsă.

Analizând plângerea formulată, Tribunalul constată că este inadmisibilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 168 alin. 1 Cod procedură penală, în contra măsurii asigurătorii sau modului de aducere la îndeplinire a acesteia, persoana interesată se poate plânge procurorului sau instanţei de judecată, în orice fază a procesului penal.

Această dispoziţie a fost interpretată pe calea recursului în interesul legii, prin decizia nr. LXXI/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie stabilindu-se că „Competenţa de a soluţiona plângerea formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală revine procurorului în cursul urmăririi penale şi, respectiv, instanţei de judecată în cursul judecăţii”

În cauză, măsura asigurătorie a fost luată de procuror în faza urmăririi penale, procesul penal aflându-se, în continuare, în această fază, astfel că procurorul este competent să soluţioneze plângerea. Cum procurorul şef al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ a soluţionat plângerea petenţilor, Tribunalul o va respinge ca inadmisibilă.

Domenii speta