Omor

Sentinţă penală 159/D din 13.05.2010


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău înregistrat sub nr.401/P/2009 din 10.08.2009 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi trimis în judecată inculpatul C.C., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 174-176 lit. b, d, art. 211 alin. 1,2 lit. b, alin. 21 lit. c cu aplic. art. 33 lit. a şi art. 37 lit. a  C.pen.,  fapta constând în aceea că, în noaptea de 20.06.2009 inculpatul a mers la locuinţa soţilor S. din corn. Ş.M., sat R., pentru a le sustrage banii din pensie. Pentru motivul că victimele au refuzat să-i dea banii, inculpatul C.C. cu un topor, cu o piatră şi un sucitor i-a lovit pe soţii S. T. şi S. V. de mai multe ori în zona capului şi în alte părţi ale corpului. In urma loviturilor victimele au decedat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

La începutul lunii iunie 2009, inc. C.C. împreună cu mama sa, au mers să-i ajute pe soţii S. T. şi S. V. în vârstă de 80 ani, respectiv 79 ani, din corn. Ş.M., sat R., la prăşitul unei parcele de porumb. Cu această ocazie, inculpatul a văzut că poştaşul le-a adus acestora pensia. Cunoscând acest lucru, în seara de 20.06.2009, în jurul orelor 21,00 inculpatul a mers la locuinţa soţilor S. pentru a le sustrage banii proveniţi din pensie, precum şi alte bunuri. După ce a pătruns în locuinţa victimelor, inculpatul le-a cerut să-i dea suma de bani pe care o deţineau în locuinţă. Pentru motivul că victimele au refuzat să-i dea banii, inculpatul C.C. cu un topor, cu o piatră şi un sucitor a lovit pe soţii S. T. şi S. V. de mai multe ori în zona capului şi în alte părţi ale corpului. In urma loviturilor victimele au decedat.

După săvârşirea faptelor, inculpatul a sustras din locuinţa acestora două butelii pentru aragaz şi un ventilator.

Din raportul de constatare medico legală nr. S78/52/A4/2009 al CML Oneşti a rezultat că moartea lui S. T. a fost violentă şi s-a datorat stopului cardio respirator instalat după multiple fracturi de craniu şi costale, cu delacerare cerebrală şi hemoragie subarahnoidiană cerebrală consecutivă unui traumatism şi traumatism cranio toracic prin agresiune.

 Leziunile de violenţă externe şi interne s-au putut produce prin lovire cu un corp tăietor despicător. Moartea numitului S. T. poate data din 20.06.2009.

Din raportul de constatare medico legală nr. S79/53/A4/2009 al CML Oneşti a rezultat că moartea numitei S. V. a fost violentă şi s-a datorat stopului cardio respirator instalat după o fractură occipitală stângă şi parietotemporale stângă, cu multiple fracturi costale şi hemoragiei subarahnoidiană cerebrală, consecutive unui traumatism cranio-toracic prin agresiune.

 Leziunile de violenţă externe şi interne s-au putut produce prin loviri cu un corp contondent tăietor despicător. Moartea numitei S. V. poate data din 20.06.2009.La data decesului, victimele nu aveau alcool în sânge. In timpul urmăririi penale, cele două butelii şi ventilatorul au fost găsite în apropierea satului R., corn. Ş.M.

Din raportul de expertiză medico legală psihiatrică nr. A1/7715/2009 al INML „Mina Minovici" Bucureşti, a rezultat că inculpatul prezintă diagnosticul tulburare de personalitate de tip antisocial. Păstrează capacitatea psihică de apreciere critică a conţinutului şi consecinţelor faptelor sale. Are discernământul păstrat în raport cu faptele pentru care este cercetat.

In timpul urmăririi penale cele două butelii şi ventilatorul au fost predate numitei S.E. fiica victimelor.

Audiat în cursul cercetării judecătoreşti inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi nu a putut justifica activitatea sa infracţională.

Situaţia de fapt rezultă din  : procesele-verbale întocmite de organele de urmărire penală,  planşele fotografice, rapoartele de constatare medico legale nr.  S78/52/A4/2009 şi S79/53/A4/2009 ale C.M.L. Oneşti, raportul de expertiză medico legală psihiatrică Al / 7715 / 2009 al I.N.M.L.„Mina Minovici " Bucureşti, declaraţiile martorilor  : D.O.I., D. T., L.M., declaraţia părţii vătămate S.E., declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului C.C..

In drept faptele inculpatului întrunesc elementele consT.tive ale infracţiunilor prev. de art. 174-176 lit. b, d, Cod penal,  cu art. 37 lit. a  C.pen şi art. 211 alin. 1,2 lit. b, alin. 21 lit. c Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. a  C.pen.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce se vor aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal.

Având în vedere pericolul social concret al faptelor comise, împrejurările comiterii, urmărire produse, valorile lezate, tribunalul va dispune condamnarea acestuia plentru fiecare infracţiune săvârşită, dând eficienţă regulilor ce reglementează recidiva postcondamnatorie şi va aplica câte o pedeapsă orientată spre maximul special prevăzut de lege.

Pedepselor astfel individualizate li  se se vor aplica regulile concursului de infracţiuni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea.

Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza 2 a si b C.penal in condiţiile si pe durata prev. de art. 71 alin.2 C.penal.

In temeiul art. 350 C.pr.pen. va menţine starea de arest a inculpatului, iar în temeiul art. 88 C.penal va computa din pedeapsa aplicata perioada executata prin reţinere  si arestul preventiv de la 22.06.2009 la zi.

In latura civilă a cauzei, în temeiul art. 14, 346 C.pr.pen. rap. la art. 998 C.civ. va lua  act ca partea civila S.E.nu s-a consT.it parte civilă în cauză.

In temeiul  art. 174-176 lit.b,d c.penal cu aplicarea art. 37 lit. a c.penal pentru savarsirea infractiunii de  omor deosebit de grav, condamna pe inculpatul C.C.,  la pedeapsa inchisorii in cuantum de 25(douazecisicinci) ani si pedeapsa complimentara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a 2a si b C.penal pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 61 alin1 teza a II a revoca liberarea conditionată cu privire la restul de pedeapsa de 1216 zile  ramas de executat din pedeapsa de 9 ani închisoare aplicata prin sent. pen. nr. 221/27.05.2003 a Tb.Bacau si contopeste acest rest cu  pedeapsa aplicată pentru savarsirea infractiunii supusa judecatii în prezenta cauza.

Pedeapsa rezultanta: inchisoarea in cuantum de 25(douazecisicinci) ani si pedeapsa complimentara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a 2a si b C.penal pe o durata de 5 ani.

In temeiul  art. 211 ain. 1,2 lit.b alin 21 lit.c C.penal cu aplicarea art. 37 lit. a c.penal pentru savarsirea infractiunii de talharie, condamna pe inculpatul C.C. cu aceleasi date de stare civila la pedeapsa închisorii în cuantum de 20(douazeci) ani.

In temeiul art. 61 alin1 teza a II a revoca liberarea conditionată cu privire la restul de pedeapsa de 1216 zile  ramas de executat din pedeapsa de 9 ani închisoare aplicata prin sent. pen. nr. 221/27.05.2003 a Tb.Bacau si contopeste acest rest cu  pedeapsa aplicată pentru savarsirea infractiunii supusa judecatii în prezenta cauza.

Pedeapsa rezultanta: inchisoarea in cuantum de 20(douazeci) ani

In temeiul art. 33 lit a rap la art. 34 lit. b C.penal contopeste prdepsele astfel individualizate la pct. I si II  în pedeapsa cea mai grea.

Pedeapsa de executat: inchisoarea in cuantum de 25(douazecisicinci) ani si pedeapsa complimentara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a 2a si b C.penal pe o durata de 5 ani.

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza 2a si b C.penal in conditiile si pe durata prev. de art. 71 alin.2 C.penal.

In temeiul art. 350 C.pr.pen. mentine starea de arest a inculpatului.

In temeiul art. 88 C.penal computa din pedeapsa aplicata perioada executata prin retinere  si arestul preventiv de la 22.06.2009 la zi.