Omor calificat. Vinovătia inculpatului. Retinerea circumstantei agravante prevăzute de art. 177 lit. c Cod penal.

Decizie 442/P din 13.04.2018


Încadrarea faptei ca omor calificat este determinată de împrejurarea că mijloacele folosite de inculpat au prezentat un pericol real pentru via?a ?i integritatea altor persoane sau bunuri, folosirea unei substan?e lichide ce ajută la incendierea victimei fiind de natură să prezinte pericol public, iar modalitatea de comitere a faptei fiind aptă să provoace suferin?e puternice, susceptibile a fi asimilate cruzimilor. În mod cert, în cazul mor?ii provocate prin incendierea persoanei vătămate, indiferent de metodele puse în aplicare ?i instrumentele folosite, suferin?ele victimei le depă?esc pe cele inerente altor fapte ce au ca scop suprimarea vie?ii persoanei, motiv pentru care re?inerea circumstan?ei agravante prevăzute de art.177 lit. c Cod penal, este pe deplin justificată, laolaltă cu varianta calificată a infrac?iunii de omor, prevăzută la art.189 alin.1 lit. h Cod penal.

Nu se poate face abstrac?ie de conduita pe care inculpatul a în?eles să o adopte pe parcursul procesului penal, acesta neîn?elegând să recunoască fapta nici în cursul judecă?ii, cu toate că aici a încercat să atribuie faptei comise o altă explica?ie, sus?inând că mai înainte de a ie?i din locuin?ă, el ?i concubina lui ar fi căzut împreună peste un bidon de benzină, astfel că victima ?i-a udat îmbrăcămintea.

Art.188 raportat la art.189 alin.1 lit. h Cod penal

Art. art.177 lit. C, art. 199 alin.1 Cod penal

Prin sentinta penală nr.43/25.01.2018 pronun?ată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. .../118/2017, în baza art.188 alin.1 raportat la art.189 alin.1 lit. h Cod penal, art.199 alin.1 Cod penal, în referire la art.177 lit. c Cod penal, a fost condamnat inculpatul  [...] pentru comiterea infrac?iunii de omor calificat, la pedeapsa de 22 de  ani închisoare si 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a ?i b Cod penal.

S-a făcut aplicarea art.65 alin.1 Cod penal, în sensul interzicerii exerci?iului drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a ?i b Cod penal, ca pedeapsa accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

S-a dispus ca pedeapsa principală să se execute în regim de deten?ie, conform art.60 Cod penal.

În baza art.72 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata măsurii re?inerii de la 22.07.2017 la 23.07.2017 ?i a arestării preventive începând cu data de 23.07.2017 la zi.

În baza art.399 în referire la art.208 Cod procedură penală, s-a men?inut măsura arestării preventive fa?ă de inculpatul [...] pe o durată de 60 de zile, ce se va calcula  de la data de 25.01.2018.

A fost admisă ac?iunea civilă formulată în cauză, iar în baza art.397 Cod procedură penală raportat la art.20 Cod procedură penală ?i art.1357 ?i următoarele Cod civil, a fost obligat inculpatul [...] la plata sumei de 3.844,97 lei către Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?ă Constan?a ?i la plata sumei de 16.363,90 lei către Spitalul Clinic de Urgen?ă Bucure?ti, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea victimei [...].

În baza art.112 lit. b Cod penal, s-a dispus confiscarea in vederea distrugerii a următoarelor:...

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, s-a dispus obligarea inculpatului [...] la plata sumei de 2.800 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, atât în faza de urmărire penală, cât şi în fa?a instan?ei.

Pentru a se pronun?a astfel, prima instan?ă a re?inut următoarea situa?ie de fapt:

La data de 22 iulie 2017, lucrătorii de poliţie din cadrul Postului de Poliţie [...] au fost sesizaţi de paznicii obşteşti ai comunei Ciocîrlia cu privire la faptul că au identificat-o, pe stradă, pe persoana vătămată [...], într-o stare de temere puternică şi suferinţă, cu corpul acoperit de un cearşaf şi acuzând că a fost stropită cu benzină de concubinul ei, [...], la domiciliul acestora şi ulterior i s-a dat foc. Este de precizat faptul că persoana vătămată se îndrepta spre domiciliul martorului [...], loc unde a şi ajuns ?i de unde, ulterior, a fost preluată de ambulanţă, transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi supusă îngrijirilor medicale de specialitate în regim de urgenţă.

Potrivit concluziilor preliminare medico-legale persoana vătămată [...] prezintă leziuni de violenţă ce au putut fi produse prin flacără. Leziunile pot data din data de 21 iulie 2017, din jurul orei 23:00. Numărul de zile de îngrijiri medicale necesar va fi stabilit în funcţie de evoluţie. Leziunile i-au pus viaţa în primejdie, prin şoc combustional.

S-a stabilit că persoana vătămată [...] a trăit în concubinaj cu inculpatul [...] de aproximativ 8 ani la domiciliul acestuia din urmă, iar din această convieţuire nu au rezultat copii. Cei doi locuiesc împreună cu mama inculpatului ce foloseşte un corp de casă separat, acesta fiind bătrână şi bolnavă.

Inculpatul [...] este cunoscut ca fiind o persoană consumatoare de băuturi alcoolice. În ultimii ani ai concubinajului, pe fondul consumului de alcool şi al unor stări conflictuale spontane pe motive puerile, inculpatul obişnuia s-o agreseze fizic pe persoana vătămată, acesta acuzând-o de infidelitate şi de întreţinerea de relaţii sexuale cu martorul [...], la care aceasta obişnuia să meargă, în mai multe rânduri şi în special când era alungată de la domiciliul concubinului ori când era bătută. O asemenea stare conflictuală a avut loc şi în seara zilei de 21 iulie 2017, în jurul orei 23:00.

Din declaraţiile martorilor [...] şi [...], în calitate de soţ şi soţie şi vecini ai celor doi concubini, rezultă că la data mai sus-menţionată, în jurul orei 23:00, în timp ce dormeau în propria lor casă, au auzit ţipete şi strigăte de ajutor, motiv pentru care deschizând uşa casei, în dreptul acesteia, au văzut-o pe [...], cuprinsă de flăcări, de la brâu în sus, fiind speriată, cerând ajutor precum şi un obiect de îmbrăcăminte cu care să se acopere pentru a stinge flăcările de care era cuprinsă. În aceste împrejurări, persoana vătămată [...] a reuşit, la un moment dat, să se acopere cu un cearşaf întrucât rămăseseră complet dezbrăcată, dar la cererea martorei [...] aceasta a părăsit curtea locuinţei.

Martora [...] a adoptat acest tip de  comportament  faţă de [...] întrucât erau certate şi pentru că, în curtea locuinţei l-a văzut şi pe inculpat. Martorii declară că persoana vătămată le-a spus doar că inculpatul i-a dat foc, fără a detalia împrejurările şi nici ei nu au cerut lămuriri.

Martorii [...] şi [...] apreciază că persoana vătămată a venit la domiciliul lor să le ceară ajutor întrucât în situaţia în care se afla aceasta nu putea merge la alt vecin, întrucât cei din apropiere erau ori plecaţi de la domiciliul ori erau foarte în vârstă. [...] şi [...] declară că inculpatul se afla în stare avansată de ebrietate şi nu a purtat nicio discuţie cu ei şi nici cu persoana vătămată şi nici nu a încercat să-i acorde acesteia un prim-ajutor. Aceştia precizează că după ce cei doi concubini au părăsit locuinţa nu mai ştiu ce s-a întâmplat cu ei.

Aşa cum rezultă din materialul probator, inculpatul [...], după părăsirea domiciliului martorilor [...] şi [...] a mers la domiciliul său şi s-a culcat, ignorând starea în care se afla persoana vătămată, chiar şi în contextul celor două mărturii depuse de aceasta.

În ceea ce o priveşte pe victima [...] rezultă că aceasta, acoperindu-şi trupul cu cearşaful primit de la martora [...], s-a deplasat în stradă, spre locuinţa martorului [...]. Pe stradă s-a întâlnit cu martorii [...] şi [...], ce efectuau pază obştească şi văzând starea în care se afla persoana vătămată, precum şi prezenţa unor urme de arsuri, i-au cerut explicaţii, sens în care aceasta a menţionat că i s-a dat foc, prin stropire cu benzină, de către concubinul ei [...].

În continuare, victima [...] a mers la domiciliul martorului [...], căruia i-a spus aceeaşi situaţie de fapt, respectiv că a fost stropită cu benzină de către [...]. La domiciliul lui [...] s-a deplasat şi agentul de poliţie [...], ca urmare a faptului că acesta a fost sesizat de către cei doi paznici comunali, ocazie cu care a constatat stare gravă în care se afla [...] şi fiind sesizat de aceasta ca fiind incendiată de către [...] a luat măsuri pentru a anunţa organele de poliţie şi a transportat persoana vătămată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Conform procesului-verbal întocmit la data de 22 iulie 2017 de către lucrătorul de poliţie agentul principal [...]-[...]ce a fost sesizat de către paznicii obşteşti de prezenţa victimei [...], acoperită cu un cearşaf, ce prezenta arsuri la nivelul superior al corpului şi ce s-a deplasat spre domiciliul martorului [...], luând legătura în mod direct cu aceasta în momentul preluării ei de către ambulanţă, victima i-a precizat ”am avut un conflict spontan cu concubinul meu [...], acesta m-a stropit cu un lichid ce mirosea a benzină şi apoi m-a incendiat”.

Personalul medical de pe ambulanţă şi cel de la Serviciul de Urgenţă al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, care au avut posibilitatea să vorbească cu victima în timpul îngrijirilor medicale acordate, a precizat că întrebând-o pe [...] cu privire la cele întâmplate aceasta a precizat : „a venit fostul meu soţ în casă, a aruncat cu benzină peste mine şi mi-a dat foc”.

La data de 22 iulie 2017, fiind examinată de medicul legist din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Constanţa, la puţin timp după internarea în Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa s-au stabilit următoarele constatări preliminare: Numita [...] prezintă leziuni de violenţă ce au putut fi produse prin flacără, leziunile pot data din data de 21 iulie 2017, în jurul orei 23:00. Numărul de zile de îngrijiri medicale va fi stabilit în funcţie de evoluţie. Leziunile i-au pus viaţa în primejdie prin şoc combustional.

Acelea?i concluzii au fost menţinute prin raportul de constatare medico-legală întocmit sub nr. [...] agresiuni/2017 din data de 22 iulie 2017 emis de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa.

La data de 22 iulie 2017, ora 19:00, victima [...] a fost transferată la Spitalul de Urgenţă „Floreasca”, fiind în stare de comă şi intubată, iar la data de 28 iulie 2017 aceasta a decedat. Efectuându-se autopsia cadavrului numitei [...], Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, Laboratorul de Prosectură – Necropsie medico-legală a formulat în lucrarea nr. [...]/2017, următoarele constatări preliminare : „Moartea numitei [...] a fost violentă şi s-a datorat insuficienţei multiple de organe, consecinţă a unor arsuri de gradul II-III pe 40% suprafaţă corporală cu şoc post combustional consecutiv. Leziunile traumatice constatate la examenul necroptic s-au putut produce prin acţiunea directă a flăcării, pot data din 21 iulie 2017 şi au legătură de cauzalitate directă necondiţionată cu cauza medicală a decesului. Moartea datează din 28 iulie 2017”.

Cu ocazia efectuării activităţilor de urmărire penală, inculpatul [...] a făcut precizări legate de împrejurarea în care [...] a fost incendiată. Astfel, în data de 22 iulie 2017, în jurul orei 00:45, în faţa lucrătorilor de poliţie şi a martorului [...], conform procesului-verbal de la dosarul cauzei, a declarat că persoana vătămată [...] s-a incendiat în încercarea ei de a pregăti masa la aragaz, a dat drumul la butelia de aragaz şi după 5-10 minute în momentul în care a intenţionat să aprindă focul, folosind o brichetă, în mod accidental, s-a produs o deflagraţie, în aşa fel încât flacăra i-a aprins părul capilar şi articolele de vestimentaţie cu care era îmbrăcată. În timpul cercetărilor, inculpatul se afla în stare avansată de ebrietate, fiind testat cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, la ora 00:36. Procedându-se la recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, conform buletinului de analiză toxicologică, rezultă că la ora 00:45 inculpatul avea o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fiind lăsat să-şi revină din starea de ebrietate, la data de 22 iulie 2017, ora 08:00, inculpatul [...] prezintă o altă ipoteză de incendiere a persoanei vătămate şi anume că în data de 21 iulie 2017, în jurul orei 22:00, fiind în stare de ebrietate ar fi încercat să pornească drujba, cu intenţia de a tăia nişte crengi şi aflându-se într-o magazie, împreună cu persoana vătămată, [...] s-a împiedicat accidental şi fiind lângă un raft, de pe acesta ar fi căzut un bidon de benzină ce s-a vărsat peste aceasta la nivelul capului şi al hainelor şi, la un moment dat, aprinzându-şi el o ţigară a aruncat băţul de chibrit, la nivelul podelei, în aşa fel încât benzina scursă pe podea s-a aprins, focul extinzându-se asupra concubinei sale şi cu toate că a încercat să-l stingă nu a reuşit .

Inculpatul [...] precizează că a urmat-o şi a văzut când a intrat în curtea locuinţei mătuşii sale, respectiv [...], unde a ajutat-o să se dezbrace de haine, să stingă focul, după care ea a plecat la domiciliul lui [...], iar el la domiciliul său şi s-a culcat.

Avându-se în vedere această din urmă declaraţie, s-a procedat la conducerea în teren a inculpatului [...], ocazie cu care s-a constatat că cele afirmate de către acesta nu se confirmă, în sensul că în magazia indicată de acesta nu au fost identificate urme ale unei posibile arderi, scurgeri de produs petrolier, vreun bidon cu benzină ori vreun băţ de chibrit uzat.

La data de 11 august 2016, cu ocazia efectuării unei cercetări la faţa locului şi a conducerii în teren, inculpatul [...] a retractat şi declaraţia de mai sus, precizând o altă modalitate în care a avut loc incendierea persoanei vătămate, în sensul că aceasta nu ar mai fi avut loc în magazia indicată iniţial ci undeva pe traseul de la magazie spre locuinţă, din curtea casei, în timp ce el se afla în stare de ebrietate, iar concubina sa [...] îl ţinea în braţe, în sensul de a-l sprijini să meargă şi să-l ducă în casă, să se culce, timp în care îşi aminteşte vag că ar fi încercat să-şi aprindă o ţigară cu un chibrit ori bricheta pe care o avea la el şi în împrejurări pe care nu le poate indica ar fi incendiat-o din neglijenţă pe [...], care ar fi avut hainele umede cu benzină.

În fata instan?ei, inculpatul a arătat că dore?te să formuleze declara?ii, în sensul că nu recunoa?te comiterea faptei, victima era concubina sa, în seara respectivă urmau să mănânce, iar el s-a dus la magazie să bea unde a a dormit pe ni?te saci. Concubina sa a venit să îl ducă acasă, a vrut să-l ridice de jos ?i au căzut amândoi peste un bidon cu benzină. S-au ridicat amândoi, iar pe drum el ?i-a aprins o ?igară ?i atunci a luat foc concubina sa pe partea laterală a corpului. A ajutat-o să se dezbrace ?i să se stingă ?i a încercat să sune la salvare, dar victima a plecat la [...]. Până a ajuns el acolo, deja venise salvarea ?i o luase.

În opinia instan?ei, această versiune nu este plauzibilă, atâta timp cât martorii audia?i în prezenta cauză, [...] şi [...], au relatat că, victima a fugit la locuin?a lor ?i când au deschis, victima  ardea în partea superioară a corpului, încât le-a produs spaima că le arde casa lor, apoi victima s-a stins cu un cear?af ?i s-a dezbrăcat în curte, după care a plecat. Martora chiar a arătat că nu era în rela?ii de prietenie cu victima, dimpotrivă, chiar nu î?i vorbeau, prin urmare cu atât mai mult nu avea nici un interes să declare în acest sens dacă nu ar fi fost real.

Inculpatul, după cum acesta sus?ine, a căzut împreună cu victima peste un bidon de benzină ?i cu toate că el a fost cel care a aprins o ?igară, nu a luat foc el, ci concubina sa, fapt neexplicabil, de altfel. De asemenea, de?i a arătat că ?inea ?igara aprinsă pe lânga corp, totu?i victima a luat foc în partea superioară a corpului, preponderent în zona capului, prin urmare nu se poate explica nici acest lucru, dacă s-ar lua în calcul versiunea prezentată de inculpat.

Dimpotrivă, se verifica teza prezentată de victimă, cadrele medicale ?i martorii cu care acesta a discutat în acea seară, în sensul că inculpatul a stropit-o cu benzina în partea superioară a corpului ?i astfel ea a luat foc, iar pe moment, nici ea ?i nici martorii cu care a intrat în contact  nu au realizat gravitatea situa?iei, ea nu a sim?it durerea atât de acut, rămânând con?tientă până când a fost transportată la spital.

În aceste condi?ii, se re?ine că inculpatul cu intentie a incendiat-o pe concubina sa, după ce, în prealabil, a stropit-o cu lichid inflamabil, inten?ia sa fiind să îi facă rău ?i chiar dacă nu a urmărit uciderea sa, erau suficiente elemente care să-l determine să în?eleagă faptul că leziunile suferite de victimă vor conduce la deces, survenit în urma unor suferin?e deosebite provocate de arsuri.

Instan?a re?ine agravanta de la omor calificat, respectiv cea de omor comis prin cruzimi, deoarece este cunoscut faptul că leziunile provocate de arsuri sunt greu de tratat ?i susceptibile de suprainfectare, produc dureri cumplite, pe care nu orice persoana ar putea să le suporte ?i cele mai multe ori decesul intervine după un interval mai mare de timp, după ce victima se confruntă cu suferin?e greu de imaginat.

Este demn de remarcat faptul că victima a suferit arsuri  de gradul II-III pe 40% suprafaţă corporală cu şoc post combustional consecutiv, adică aproape jumatate din suprafa?a corpului, situate în partea superioară, preponderent în zona capului, unde sunt amplasate organe de sim? ?i vitale, greu de protejat ?i de supus unor îngrijiri specifice, iar decesul a intervenit după 7 zile de suferin?ă, toate aceste aspecte analizate conducând la ideea că victimei i-au fost provocate suferin?e suplimentare celor inerente decesului. Pe cale de consecin?ă, instan?a apreciază că se impune re?inerea infrac?iunii de omor calificat, în varianta comiterii acestuia prin cruzimi.

Martora [...] a aratat că, într-o seară de vineri, după ce s-a culcat, a intrat pe poartă concubina inculpatului. Luminile erau stinse, iar când a ie?it pe hol s-a speriat că a luat foc casa. Concubina inculpatului ardea, avea foc pe ea, nu unul mare, însa hainele ardeau.

S-a speriat foarte tare ?i nu a fost în stare să o ajute. I-a cerut un cear?af ?i după ce i-a dat, ?i-a aruncat hainele de pe ea prin curte ?i s-a învelit cu acel cear?af. Ea s-a dezbrăcat singură, era con?tientă ?i vorbea. După ce s-a dus să aprindă luminile, victima a dispărut, nu ?tie în ce parte a luat-o. Pe la 3,00 a venit poli?ia ?i a constatat ce s-a intamplat, a aflat că a venit salvarea ?i a luat-o. Nu a văzut ce arsuri avea victima pe corp. Conflictele au apărut din cauza geloziei ?i a băuturii fa?ă de [...]. Victima nu a strigat când a intrat în curte, să spună cine i-a dat foc.

Martorul [...] a arătat că a vazut-o pe victimă pe stradă, acoperită cu un prosop ?i un cear?af ?i era arsă pe mână, umăr, în zona fe?ei. Era pe ?oseaua principală ?i se îndrepta spre poli?ie. A fost ?ocat de cum arăta. A spus că i s-a dat foc, îi este rău ?i să cheme ambulan?a. S-a dus ori la un bloc ori la sediul poli?iei.

Martorul [...] a arătat că lucrează în serviciul de pază ?i de regulă au evenimente, pe concubina inculpatului a întâlnit-o pe stradă, a întrebat-o ce a pă?it ?i ea a spus că i s-a dat foc. Avea părul ars ?i prezenta arsuri ?i pe fa?ă. A spus că i s-a dat foc, dar nu a spus de către cine. [...] locuia în direc?ia respectivă ?i ?tie că se mai ducea pe la el.

Ea a plecat direct la apartamentul lui ?i el a anun?at poli?ia. [...], medic la Spitalul Clinic Jude?ean Constan?a, a aratat că a fost adusă cu ambulan?a la primiri urgente, a fost considerată o urgen?ă, datorita gravită?ii arsurilor, la 16-17 ore a fost transferată la Spitalul Floreasca.

Martora [...], asistent pe ambulan?ă, a luat victima din fa?a blocului situat în comuna [...], aceasta era înso?ită de două persoane, era con?tientă, pe picioarele ei, însă prezenta arsuri ?i dureri foarte mari. A urcat-o în ambulan?ă pentru a-i acorda ajutor ?i pentru a o întreba ce s-a intamplat. Aceasta a spus că s-a aruncat pe ea cu benzina ?i că i s-a dat foc, dar nu ?tie de către cine. Arsurile erau la nivelul fe?ei, toracelui ?i a membrelor superioare. A transportat-o ulterior la spital.

Martorul [...] a declarat că îl cunoa?te pe inculpat, care a lucrat la el, având o firmă de transport. Inculpatul era un bun profesionist însă obi?nuia să consume alcool, nu i-a făcut probleme. ?tie că trăia cu [...] de mai mul?i ani, însă nu erau situa?ii conflictuale.

Martorul [...] a arătat că îl cunoa?te pe inculpat din copilărie, trăia în concubinaj cu [...] ?i în ziua respectivă a stat de vorbă cu inculpatul, i-a cerut băutură. S-a dus acasă, iar după un interval de timp, s-a trezit la u?ă cu [...], înso?ită de cei ce executau paza în comună. Apoi a venit ?i agentul de poli?ie [...], pentru că fusese informat că [...] prezenta arsuri pe corp. Ea era acoperită numai cu un cear?af ?i a văzut că fa?a îi era neagră, zona capului prezenta arsuri, în rest nu a mai văzut, pentru că era acoperită, fiind con?tientă ?i vorbea coerent. Aceasta i-a spus lui ?i poli?istului că Niculae i-a dat foc. A sunat la ambulan?ă, asa cum i-a spus poli?ia. Ambulan?a a venit repede ?i a luat-o. Nu ?tie dacă în curtea lor se aflau bidoane cu motorina sau benzină. Atunci vorbea coerent, de aceea nu a crezut că va deceda. Nu a zis nimic de dureri, poate că intervalul de timp a fost foarte scurt. Au fost situa?ii când inculpatul era beat, încât nu putea să meargă ?i se sprijinea de concubina sa, dar în ziua respectivă nu a sesizat a?a ceva.

Martora [...] a arătat că este medic la camera de gardă, a avut-o pacientă pe [...], care i-a spus că a fost victima unei incendieri. I-a spus că fostul so? a venit să se impace cu ea ?i pentru că a refuzat, aceasta a aruncat cu benzină pe ea ?i i-a dat foc. Era con?tientă, cooperantă, dar prezenta arsuri pe 20 - 30% din suprafa?a corpului. Leziunile erau pe torace, pe membrele superioare ?i pe scalp, de aceea fa?ă de suprafa?a foarte mare afectată a fost îndrumată la chirurgie plastică.

Din caracterizarea depusă la dosar reiese că inculpatul era cunoscut în comunitate ca o persoană serioasă, muncitoare ?i nu avea preocupări infrac?ionale.

Din procesul-verbal de cercetare la fa?a locului ?i din plan?ele foto, nu reiese că în curtea locuin?ei s-ar fi aflat recipiente cu cantită?i mari de benzină, doar sticle din plastic, preponderent goale, prin urmare nu se confirmă ipoteza sus?inută de către inculpat, cum că el, împreună cu concubina sa, au căzut jos, s-au murdărit cu benzină, iar la aprinderea ?igării aceasta a luat foc.

Pe baza tuturor probelor administrate în cauză, la care s-a facut trimitere mai sus, instan?a a apreciat că vinovă?ia inculpatului este dovedită, întrucât acesta a ac?ionat cu inten?ia clară de a provoca leziuni victimei, iar prin modalitatea de concepere a faptei aceste leziuni erau apte să conducă la decesul victimei, prin provocarea unor suferin?e extreme.

Împotriva acestei sentin?e penale a declarat apel, în termen legal, inculpatul [...], solicitând reducerea pedepsei aplicate, în raport de conduita cooperantă adoptată în timpul procesului, vârsta înaintată ?i starea precară de sănătate cu care se confruntă.

Analizând actele ?i lucrările dosarului, examinând legalitatea ?i temeinicia sentin?ei penale atacate, Curtea constată în fapt ?i în drept următoarele:

Prima instan?ă, în urma unei juste aprecieri a probelor administrate în cauză a stabilit în mod corect vinovă?ia inculpatului [...] în comiterea infrac?iunii de omor calificat, prevăzută de art.188 raportat la art.189 alin.1 lit. h Cod penal, în referire la art.199 alin.1 Cod penal ?i cu aplicarea art.177 lit. c Cod penal, apreciind în mod legal ?i temeinic, printr-o reală coroborare a declara?iilor victimei ?i ale martorilor, că fapta dedusă judecă?ii există, că a fost comisă cu inten?ie directă ?i că acesteia îi este asociată o încadrare corespunzătoare din punct de vedere juridic, aspect ce impune men?inerea hotărârii pronun?ate în cauză.

De?i inculpatul [...] a negat inten?ia de incendiere a victimei, sus?inând în mod neadevărat că în interiorul locuin?ei s-ar fi produs o deflagra?ie accidentală, care s-a soldat cu aprinderea obiectelor de vestimenta?ie ale acesteia, apărarea sa nu este întemeiată, fiind chiar contrazisă prin propriile declara?ii ?i celelalte probe administrate în cauză.

Precum judecătorul fondului re?ine în mod întemeiat, relevante în sus?inerea vinovă?iei inculpatului sunt declara?iile martorilor [...], [...], [...], cărora persoana vătămată le-a relatat episodul de violen?ă căruia i-a căzut victimă, dar ?i depozi?iile martorului [...] Dănu?, care a aflat în mod nemijlocit de la persoana vătămată că aceasta avusese un conflict spontan cu inculpatul, care a stropit-o cu un lichid ce mirosea a benzină, după care i-a dat foc. Toate aceste depozi?ii se coroborează ?i cu men?iunile consemnate în primele acte întocmite de personalul medical sosit la fa?a locului sau prezent la unitatea spitalicească unde victimei i-au fost acordate primele îngrijiri medicale, din care rezultă că victima a fost stropită cu benizină de fostul concubin ?i apoi incendiată. Totodată, ?i din declara?iile martorilor [...] ?i [...] rezultă că cei doi au văzut-o pe victimă în afara locuin?ei, în jurul orelor 23,00, în timp ce ardea de la brâu în sus, strigând după ajutor ?i cerând un obiect de îmbrăcăminte cu care să se acopere, pentru a stinge flăcările de care era cuprinsă. Martorii au văzut că victima a reu?it la un moment dat să stingă focul ?i să se acopere cu un cerceaf, întrucât rămăsese complet dezbrăcată, aceasta spunându-le că inculpatul a incendiat-o, fără a le oferi detalii. Tot martorii mai declară că, de?i nu au purtat discu?ii cu cei doi concubini, inculpatul [...] a părăsit domiciliul lor, fiind în stare avansată de ebrietate ?i a mers la domiciliul său, unde s-a culcat, ignorând starea în care persoana vătămată se afla, în pofida explica?iilor prezentate de aceasta. Toate aceste mijloace de probă infirmă ?i cea de a doua versiune avansată de inculpat - cum că incendierea concubinei sale ar fi avut loc în afara locuin?ei, întrucât aceasta ar fi avut hainele umede de benzină, iar el, în încercarea de a-?i aprinde o ?igară, i-a dat foc în mod neglijent, datorită stării avansate de ebrietate - apărarea sa fiind puerilă ?i neputându-?i găsi explica?ia în leziunile extrem de grave cauzate victimei. De altfel, inculpatul nu a fost în măsură să precizeze care ar fi fost sursa prezen?ei pe îmbracămintea victimei a unei cantită?i atât de mari de benzină, în zona superioară a corpului, care să conducă în final la o incendiere rapidă a vestima?iei ?i la o serie de leziuni traumatice atât de profunde, încât în final au condus la deces. Mai mult, indiferent de varianta sus?inută în apărare, afirma?iile inculpatului nu sunt verosimile, întrucât, cu ocazia cercetării locului faptei, nu s-au identificat urme ale unei posibile arderi, scurgeri de produs petrolier, vreun bidon cu benzină ori vreun băţ de chibrit uzat.

În împrejurările de fapt re?inute de prima instan?ă, încadrarea faptei ca omor calificat este determinată de împrejurarea că mijloacele folosite de inculpat au prezentat un pericol real pentru via?a ?i integritatea altor persoane sau bunuri, folosirea unei substan?e lichide ce ajută la incendierea victimei fiind de natură să prezinte pericol public, iar modalitatea de comitere a faptei fiind aptă să provoace suferin?e puternice, susceptibile a fi asimilate cruzimilor. În mod cert, în cazul mor?ii provocate prin incendierea persoanei vătămate, indiferent de metodele puse în aplicare ?i instrumentele folosite, suferin?ele victimei le depă?esc pe cele inerente altor fapte ce au ca scop suprimarea vie?ii persoanei, motiv pentru care re?inerea circumstan?ei agravante prevăzute de art.177 lit. c Cod penal, este pe deplin justificată, laolaltă cu varianta calificată a infrac?iunii de omor, prevăzută la art.189 alin.1 lit. h Cod penal. De altfel, împrejurarea că victimei i-au fost cauzate puternice suferin?e este sus?inută ?i de faptul că decesul acesteia nu a survenit la scurtă vreme de la consumarea evenimentului, ci la data de 28 iulie 2017, la aproape o săptămână de la momentul agresiunii, în tot acest interval victima agonizând ?i afându-se în ipostaza de a fi expusă multiplelor suferin?e cauzate prin arsuri de gradul II-III produse pe 40% din suprafa?a corpului. În sfâr?it, întrucât victima, de?i nu era necăsătorită cu inculpatul, locuia împreună cu acesta de aproximativ 8 ani, rela?ia dintre cei doi fiind una de durată, în cauză sunt aplicabile ?i dispozi?iile art.199 Cod penal, legătura de familie statornicită intrând sub inciden?a art.177 alin.1 lit. c Cod penal.

În aceste condi?ii, ?inând seama că faptei săvâr?ite îi sunt asociate limite de pedeapsă foarte mari, cuprinse între 15 ?i 25 de ani închisoare, iar limita maximă a pedepsei se majorează cu o pătrime, potrivit art.199 Cod penal, nu se poate sus?ine că sanc?iunea aplicată inculpatului este atât de mare încât să suporte o diminuare prin efectul admiterii apelului declarat în cauză.

În plus, fa?ă de inculpat este aplicabilă ?i o altă cauză de agravare a răspunderii penale, respectiv cea de la art.77 lit. c Cod penal, care permite adăugarea unui spor de pedeapsă de 2 ani, astfel încât nu se poate sus?ine că sanc?iunea principală de 22 de ani închisoare ar fi exesivă ca durată, încât să se justifice reducerea ei în sensul solicitat de inculpat.

În exprimarea acestei concluzii, Curtea nu poate face abstrac?ie nici de conduita pe care inculpatul a în?eles să o adopte pe parcursul procesului penal, acesta neîn?elegând să recunoască fapta nici în cursul judecă?ii, cu toate că aici a încercat să atribuie faptei comise o altă explica?ie, sus?inând că mai înainte de a ie?i din locuin?ă, el ?i concubina lui ar fi căzut împreună peste un bidon de benzină, astfel că victima ?i-a udat îmbrăcămintea.

Ceea ce nu explică inculpatul este tocmai faptul că atunci când ?i-a aprins ?igara, în afara casei fiind, propria îmbrăcăminte nu a luat foc, doar concubina sa fiind incendiată accidental, aspect care îl pune pe acesta într-o postură nefavorabilă ?i care sus?ine necesitatea men?inerii pedepsei în cuantumul stabilit, indiferent de datele personale ce îl caracterizează.

Un fapt observat de prima instan?ă este ?i acela că inculpatul nu a avut nicio reac?ie firească ?i umană de a acorda victimei primul ajutorul ?i nici o empatie fa?ă de suferin?a produsă, nici în momentul în care aceasta ardea în flăcări, punând această stare de nepăsare pe seama stării avansate de ebrietate în care s-ar fi aflat, de?i, dacă fapta nu ar fi fost comisă cu inten?ie reac?ia sa ar fi trebuit să fie alta. În acest sens, din declaraţiile date de martorii [...] şi [...], în calitate de soţ şi soţie şi vecini ai celor doi concubini, rezultă că la data mai sus-menţionată, în jurul orei 23:00, în timp ce dormeau în propria lor casă, au auzit ţipete şi strigăte de ajutor, motiv pentru care deschizând uşa casei, în dreptul acesteia, au văzut-o pe [...], cuprinsă de flăcări, de la brâu în sus, fiind speriată, cerând ajutor precum şi un obiect de îmbrăcăminte cu care să se acopere pentru a stinge flăcările de care era cuprinsă.

Or, în măsura în care evenimentul descris de inculpat s-ar fi petrecut în imediata sa apropiere, iar acesta s-ar fi produs accidental, nimic nu îl împiedica pe inculpat să intervină, în condi?iile în care acesta, potrivit propriei declara?ii, nu ar fi avut un motiv rezonabil de a nu-?i salva concubina, dorind să se împace cu ea.

În lumina motivelor de mai sus ?i în absen?a oricăror elemente de nelegalitate sau de netemeinicie care să fie îndreptate ?i din oficiu, sentin?a penală atacată va fi men?inută întocmai, prin efectul respingerii căii de atac declarate în cauză.

Astfel fiind, Curtea, în baza art.421 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, va respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul inculpat [...] împotriva sentinţei penale nr.43/25.01.2018 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr..../118/2017.

În baza art.424 alin.3 Cod procedură penală, raportat la art.72 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului ?i perioada executată prin arest preventiv de la 25.01.2018 la zi.

În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, va obligă inculpatul la plata sumei de 660 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.