Dezbatere succesorala

Sentinţă civilă 1652 din 09.06.2010


R O M A N I A

INSTANTA

La data de 2010, cu nr. 380 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamanta T I a solicitat in contradictoriu cu paratele P T si UAT a Municipiului B reprezentata prin Primar pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata mostenirea defunctei G L, decedata la data de 5 martie 1995, cu ultimul domiciliu in B, stabilind masa succesorala, mostenitorii, cotele sa se dispuna iesirea din indiviziune, sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate cu privire la suprafta de 50 m.p. sub rezerva majorarii, teren situat in B, strada M, nr.10 A, judetul V, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamanta sustine ca la data de 5 martie 2010 a decedat G L, care a fost mama lor, mama succesorala ramasa de pe urma defunctei cuprinzand suprafata de 60 m.p. teren situat in B, strada M, nr. 10, judetul V, mostenitoare fiind ea si parata in calitate de fiice cu cota de ½ din mostenire, masa succesorala cuprinzand suprafata de 60 m.p. teren deoarece mama lor a avut in proprietate suprafata de 314 m.p. teren, insa din aceasta suprafata i-a vandut paratei P T suprafata de 255 m.p. teren pe care aceasta si-a construit o casa de locuit, iar pe diferenta de 60 m.p. a construit ea impreuna cu sotul ei T I o casa si desi terenul i-a fost dat de mama ei, nu i s-au facut acte, iar pe langa suprafata de 60 m.p. teren ce a apartinut mamei a stapanit si suprafata de 50 m.p. teren pentru care solicita sa se constate dreptul de proprietate prin uzucapiune deoarece l-a stapanit in mod continuu, pasnic, sub nume de proprietar in mod public fara ca cineva sa pretinda un drept de proprietate si a achitat impozitele pentru casa si teren.

Actiunea nu a fost motivata in drept.

Prin intampinare, parata P T a solicitat respingerea actiunii deoarece in urma decesului mamei lor nu au ramas bunuri succesorale, mostenitori fiind ele, partile din proces, dar si fratele lor G P cu cota de cate 1/3, cu precizarea ca mama lor, defuncta G L a cumparat in anul 1946 prin act de vanzare cumparare imobilul, casa de locuit si terenul aferent fara a se preciza suprafata, insa vecinatatile sunt aceleasi si in ziua de azi, imobil situat in B, strada M, nr.26, judetul V, iar in anul 1972 acest imobil a fost cumparat de ea si sotul ei, P G prin contract de vanzare cumparare incheiat la Notariatul de Stat Local B si autentificat sub nr. 902 din 22 mai 1972, act in care se mentIeaza suprafata de 254,98 m.p. teren aferent constructiei, dar se precizeaza ca imobilul vandut a fost dobandit de ea, vanzatoarea, fiind necasatorita, de la T T in baza actului de vanaze cumparare sub semnatura privata facut in anul 1946 si transcris sub nr. 2902/1946 la Grefa Tribunalului T, imobil pe care l-a stapanit „continuu, netulburata si ca necontestata proprietara”, vecinatatile imobilului fiind aceleasi si in prezent, astfel ca nu se poate retine sustinerea reclamantei ca defuncta i-a dat suprafata de 60 m.p. pentru a-si construi o  casa deoarece reclamanta  si familia ei a fost tolerata si in mod abuziv au construit si au locuit in imobil, situatie de fapt dovedita cu hotararile  pronuntate in lungul sir de procese de evacuare pe care le-a intentat impotriva ei, iar pe cale reconventIala parata reclamanta P T a solicitat sa se constate ca este proprietara pentru suprafata de teren aflata in ingraditura, asa cum rezulta din actele de proprietate, dar si pentru faptul ca a stapanit continuu, netulburata si sub nume de proprietara respectiva suprafata de teren.

In sedinta publica din 10 martie 2010, aparatorul paratei reclamante P T a precizat ca solicita constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune pentru suprafata de 60 m.p. teren, precizare depusa si in scris si aflata la fila 24, dosar, cererea reconventIala fiind formulata si in contradictoriu cu UAT a Municipiului B reprezentata prin Primar avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani pentru suprafata de 60 m.p. teren.

Prin intampinare, reclamanta parata T I a solicitat respingerea cererii reconventIale deoarece suprafata de teren la care face referire parata reclamanta P T a fost stapanita de ea, din anul 1969 cand mama lor, defuncta G L i-a dat terenul pentru constructia casei, in timp ce parata reclamanta nu a stapanit niciodata terenul.

In cauza a fost introdus la solicitarea reclamantei parate si paratul G P, care prezent in instanta prin mandatar P S G, conform procurii aflata la fila 28, dosar a precizat ca nu este de acord cu actiunea reclamantei. Prin precizarile depuse de reclamanta T I si aflate la fila 34, dosar si detaliate de aparator in sedinta publica din 7 aprilie 2010, aceasta a aratat ca, capatul doi din cererea principala se refera la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani pentru suprafata de 110 m.p. pentru situatia in care instanta apreciaza ca cei 60 m.p. nu fac parte din mostenire, cererea fiind alternativa.

Parata Unitatea Adminitsrativ Teritoriala reprezentata prin Primar  a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii deoarece reclamanta nu face dovada achitarii impozitului decat pentru suprafata de 60 m.p. teren si nu detine acte pentru teren, situatie de fapt ce rezulta si din adresa nr. 9808 emisa la data de 16 iunie 2009 de Primaria Municiului B ( fila 102, dosar).

In prezenta cauza s-a admistrat proba cu interogatoriul reclamantei parate P T, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii: I F, R V, D C, R M, a fost efectuata o expertiza tehnica judiciara, expert C C ale carei concluzii le regasim la filele 75-88, dosar, au fost depuse inscrisuri.

Desi legal citata, cu mentiunea personal la interogatoriu reclamanta parata T I nu s-a prezentat in instanta, interogatoriul ce urma a fi luat aflandu-se la fila 93, dosar.

In sedinta publica din 2 iunie 2010, s-a invocat de catre reclamanta parata T I prin aparator exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor P T si G P pentru capatul de cerere privind dezbaterea succesiunii defunctei G L intrucat nu au acceptat succesiunea acesteia, exceptie ce urmeaza a fi unita cu fondul cauzei cu precizarea ca parata-reclamanta P T prin aparator si paratul G P prin mandatar au solicitat respingerea ei.

Din probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca la data de 5 martie 1995 a decedat G L, mama reclamantei parate T I, a paratei reclamante P T si a paratului G P, fiicele si fiul defunctei cu vocatie succesorala la succesiunea acesteia, asa cum prevad dispozitiile art.692 Cod civil.

In cazul de fata, succesibilii mentIati nu si-au exercitat dreptul de optiune succesorala deoarece defuncta G L a instrainat in timpul vietii prin actul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 902 din 22 mai 1972 (fila20, dosar) imobilul, casa si teren aferent in suprafata de 254,98 m.p. situat in B, strada M, nr. 10, judetul V avand ca vecinatati: Nord – prop. G I, Sud – prop. I S si P N., Est – str. M, Vest – prop. O T, astfel cum se indica in planul de situatie anexat actului autentic.

Reclamanta-parata T I considera ca in masa succesorala se impune a fi introdusa si suprafata de 60 m.p. deoarece defuncta G L  a avut in proprietate suprafata de 314 m.p., insa analizand actul de vanzare cumparare aflat la fila 8, dosar prin care aceasta a devenit proprietara asupra terenului la care face referire reclamanta-parata T I, instanta constata ca acesta este un inscris sub semnatura privata, transcris sub nr. 2902/1946 la Grefa Tribunalului T, inscris la care face referire si notarul in contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 902 din 22 mai 1972 cu precizarea ca vanzatoarea G L l-a stapanit continuu, netulburat si necontestata ca proprietara, dovada ca notarul a avut in vedere dobandirea de catre reclamanta-parata T I a dreptului de proprietate prin uzucapiune pentru suprafata de 254,98 m.p. teren pe care a instrainat-o, insa in actul sub semnatura privata nu este mentIata suprafata de 314 m.p. teren la care face referire reclamanta-parata T I pentru a fi inclus terenul in suprafata de 60 m.p. in mama succesorala a defunctei.

In consecinta deoarece reclamanta – parata T I nu a facut dovada dreptului de proprietate a defunctei G L pentru respectiva suprafata de teren acesta nu se impune a fi inclus in masa succesorala, insa instanta apreciaza ca pot fi considerati mostenitori ai defunctei atat reclamanta-parata T I, cat si parata-reclamanta P T, dar si paratul G P intrucat ei au vocatie succesorala la mostenirea acesteia in calitate de fiu si fiice in baza art. 669 Cod civil, iar lipsa bunurilor din masa succesorala a avut drept consecinta neexprimarea vointei de a accepta succesiunea, insa atat reclamanta T I cat si parata reclamanta P T, dar si paratul G P au calitatea de mostenitori si calitate procesuala activa si pasiva in prezenta cauza deoarece drepturile la bunurile prezente si viitoare aflate in masa succesorala a defunctei nu pot fi decat egale, comportamentul fata de masa succesorala a defunctei fiind identic.

In ce priveste capatul de cerere subsidiar din cererea principala referitor la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de 30 de ani pentru terenul situat in B, strada M, nr. 10 A, judetul V, formulat de reclamanta parata T I de mentIat ca in concluziile raportului de expertiza se retine ca suprafata de 110 m.p. este compusa din: o cale de acces independenta in suprafata de 7,97 m.p., o cale de acces comuna in suprafata de 40,08 m.p., la care atat reclamanta T I cat si parata reclamanta P T contribuie cu cuprafata de 20,04 m.p., cat si teren ocupat de constructii in suprafata de 81, 96 m.p., insa asa cum a aratat chiar expertul aceasta suprafata nu este amplasata in vecinatatea suprafetei de 254, 98 m.p. mentIata in actul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 902 din 22 mai 1972 ci se suprapune partial peste aceasta, cu precizarea de catre acelasi expert ca parata-reclamanta P T detine o suprafata de teren de 47,16 m.p. in plus fata de cel mentIat in actul autentic.

Coroborand aceste concluzii cu imprejurarea ca parata-reclamanta P T are un drept de proprietate numai cu privire la suprafata de 254, 98 m.p. teren, suprafata de teren delimitata de expert pe punctele de contur 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,1, ca reclamanta-parata T I a fost tolerata sa locuiasca in imobilul cuprinzand constructii si teren ocupat in suprafata de 81,96 m.p. intrucat desi sustine ca mama sa i-a vandut terenul, actul nu a fost perfectat in timpul vietii acesteia, iar vecinii stiau ca nu detin acte pentru imobil, asa cum au aratat  martorii audiati in cauza: I F, D C, in sprijinul acestui punct de vedere fiind si litigiile ce au existat intre parti incepand cu anul 1991 in urma carora s-a respins actiunea paratei-reclamante P T pentru evacuarea reclamantei-parate T I din imobil retinandu-se ca ei nu sunt proprietarii constructiilor si terenului ocupat si in care locuia reclamanta parata P T si familia, ca acestia din urma nu detin acte de proprietate, instanta considera ca reclamanta-parata T I si parata-reclamanta P T nu au exercitat o posesie utila asupra terenului pentru care s-a solicitat constatarea dobandiriidreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani, asa cum prevad disp. art. 1890, 1894 Cod civil si capatul de cererea subsidiar constatare dobandire drept de proprietate prin uzucapiune de 30 de ani pentru terenul in suprafata de 140 m.p. situat in B, strada M, nr. 10 A, judetul V urmeaza a fi respins dar si cererea reconventIala avand acelasi obiect pentru terenul in suprafata de 60 m.p.

In temeiul disp. art. 276 Cod procedura civila paratii P T si G P vor fi obligati la cheltuieli de judecata catre reclamanta ca o consecinta a admiterii cererii principale prin care s-a stabilit calitatea lor de mostenitori.

Actiunea principala si cererea reconventIala au fost legal timbrate si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

6 ex../C.C. 07 Iulie 2010

1