Plângere formulata în temeiul art. 278 ind. 1 c. Pr. Pen. Tardivitate.

Decizie 848 din 18.09.2008


Prin sentinta penala nr. 998/P/06.06.2008 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul nr. 562/256/2008 s-a dispus:

Admite plângerea formulata de petentul B. P. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale nr. 1240/ P /2007 din 23.08.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia si a rezolutiei nr. 473/II/2/2007 din data de 17.12.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia.

În baza prev. art. 2781 alin. 8 lit. b cod pr. pen. rap. la art. 333 alin. 2 cod pr. pen. :

Desfiinteaza rezolutia nr. 1240/ P /2007 din 23.08.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia si a rezolutiei nr. 473/II/2/2007 din data de 17.12.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia.

Dispune trimiterea cauzei la procuror, în vederea începerii urmarii penale "in rem" din prisma savârsirii infractiunilor de:

- vatamare corporala, prev. de art. 184 cod pen. ;

- infractiuni privind nerespectarea normelor de protectia muncii prev. de art. 37 si art. 38 din Legea nr. 319/2006,

pentru efectuarea de cercetari suplimentare constând în administrarea si efectuarea urmatoarelor acte de procedura si probatorii astfel :

1. - sa se analizeze daca sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 184 cod pen. si art. 37 si art. 38 din Legea nr. 319/2006 la data savârsirii faptei ;

2. - sa se procedeze la identificarea persoanelor responsabile de savârsirea faptelor potrivit atributiilor de serviciu;

3. - efectuarea unei expertize tehnice care sa stabileasca modul si împrejurarile de savârsire a faptelor, culpa fiecarei persoane implicate în producerea accidentului din prisma sarcinilor de serviciu, dispozitiile legale încalcate ;

4. - audierea petentului si a partilor implicate în producerea accidentului inclusiv a martorilor indicati de petent prin plângere ;

5. - efectuarea unei expertize medico-legale prin care sa se stabileasca leziunile suferite de petent în urma accidentului si zilele de îngrijiri medicale necesitate ;

6. - administrarea de orice alte mijloace de proba considerate utile de organul de urmarire penala, în vederea lamuririi cauzei sub toate aspectele, în vederea aflarii adevarului.

În baza art. 192 alin. 3 Cpp  cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre prima instanta  a retinut ca prin Rezolutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia nr. 1240/P/2007 din 23.08.2007 s-a dispus neînceperea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. de art. 184 cod pen. fata de N. T., întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii.

Prin Rezolutia nr. 473/II/2//2007 din 17.12.2007a Prim Procurorului de pe lânga Judecatoria Medgidia s-a respins ca nefondata plângerea formulata de petentul B. P. împotriva Rezolutiei nr. 1240/P/2007 din 23.08.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia.

S-a retinut ca petentul B. P. a fost angajat la S.C. " KOSTANUR- CONSTRUCTII SI INSTALATIF' S.R.L. Constanta, cu contract individual de munca cu nr. 109829 înregistrat la I.T.M. Constanta la data de 22.03.2006, în functia de dulgher si de la data de 25.09.2006 acesta a fost trimis sa munceasca pe un santier în Germania, iar la data de 25.09.2006, în timp ce turna un zid de beton, acesta a fost agatat de bena cu beton si trântit de pe schela situata la o înaltime de cca 2 metri.

În urma acestui accident, B. P. a suferit mai multe fracturi pentru care a fost internat intr-un spital din Germania, acesta fiind externat la data de 08.12.2006.

Dupa externare, B. P. a revenit în România urmând tratamentul ambulatoriu, în prezent acesta aflându-se în concediu medical.

Ca urmare a acestui accident de munca, I.T.M. Constanta a întocmit dosarul de cercetare prin care s-a stabilit ca B. P. se face raspunzator de producerea accidentului întrucât a încercat sa opreasca balansul benei cu mana fara sa foloseasca manusile de protectie si s-a urcat pe o schela fara balustrada.

Tot din raportul I.T.M., la punctul " p", se mentioneaza " avându-se în vedere culpa dominanta a victimei, nu se fac propuneri pentru cercetare penala".

Cu ocazia audierii reclamantului B. P., acesta mentioneaza ca nu mai doreste continuarea cercetarilor în cauza întrucât se va adresa instantei in vederea obtinerii unor despagubiri financiare din partea firmei angajatoare (f.3-108).

La stabilirea acestei situatii de fapt, procurorul a avut în vedere o serie de acte în copie, necertificate, constând în actele medicale emise de spitalul din Germania, unde a fost internat petentul, aontractul de munca,procesul verbal e cercetare a accidentului întocmit de S.C. " KOSTANUR- CONSTRUCTII SI INSTALATIF'S.R.L. Constanta, o serie de declaratii de martori, instructajele de protectia muncii.

Desi petentul a indicat prin plângere trei martori, acestia nu au fost audiati si nici nu au fost administrate alte probe pentru aflarea adevarului si stabilirea corecta a situatiei de fapt.

De altfel, nu s-au identificat persoanele responsabile de producearea accidentului, prin plângerea sa, petentul nu l-a indicat ca faptuitor pe Nurla Tuna ci doar a indicat societatea la care era angajat la momentul accidentului, desi conform disp. art. 9 Cod pr. pen. -" Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savârsit infractiuni" si potrivit Art. 200 Cod pr. pen.  "urmarirea penala are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenta infractiunilor, la identificarea faptuitorilor si la stabilirea raspunderii acestora, pentru a se constata daca este sau nu cazul sa se dispuna trimiterea în judecata".

Se constata de asemenea neanalizarea elementelor constitutive ale infractiunilor de vatamare corporala, prev. de art. 184 cod pen. si a infractiuni privind nerespectarea normelor de protectia muncii prev. de art. 37 si art. 38 din Legea nr. 319/2006, prin prisma unor probe determinate de specificul faptei.

Cum pe baza celor administrate pâna în prezent nu se poate stabili situatia de fapt, pentru lamurirea acesteia este necesara efectuarea unor cercetari suplimentare.

Împotriva sentintei penale nr. 998/P/06.06.2008 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul nr. 562/256/2008 a declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia, care a criticat hotarârea primei instante sub aspectul gresitei respingerii a exceptiei tardivitatii plângerii petentului B. P., dar si pentru gresita apreciere a caracterului incomplet al cercetarilor penale.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma criticilor, precum si din oficiu, conform art. 385 ind. 6 alin. 3 C. Pr. Pen., tribunalul apreciaza ca recursul formulat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia este fondat, cu privire la gresita respingere a exceptiei tardivitatii plângerii petentului B. P.

Petentul B. P.  a formulat plângere împotriva rezolutiei nr. 1240/P/2007 din data de 23.08.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia, în conditiile art. 275 - 278 C. Pr. Pen., în data de 27.11.2007, plângere ce a fost adresata prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia.

Prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia a solutionat plângerea prin rezolutia nr. 473/II/2/2007 din data de 17.12.2007, care a fost comunicata petentului la data de 29.12.2007.

Petentul Baditeanu Petre s-a adresat instantei cu plângere întemeiata pe dispozitiile art. 2781 C. Pr. Pen. la data de 06.02.2008, conform mentiunilor de pe plicul cu care a fost expediata plângerea.

În art. 2781 alin. 1 C. Pr. Pen. se prevede ca persoana interesata poate face plângere, în termen de 20 zile de la comunicarea de catre procuror a modului de rezolvare, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza în prima instanta. Astfel, petentul trebuia sa sesizeze instanta de judecata cu plângere împotriva rezolutiei nr. 1240/P/2007 din data de 23.08.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia în termen de 20 zile de la comunicarea solutiei date de prim - procuror plângerii sale, adica de la data primirii rezolutiei nr. 473/II/2/2007 din data de 17.12.2007, respectiv cel târziu la data de 21.01.2008.

Petentul a formulat plângerea la data de 06.02.2008, cu depasirea termenului procedural de 20 zile prevazut de art. 2781 alin. 1 C. Pr. Pen., motiv pentru care în mod gresit prima instanta a retinut ca plângerea nu este tardiva.

Întrucât petentul nu a respectat termenul procedural de 20 zile, este decazut din dreptul de a mai uza de dispozitiile art. 2781 C. Pr. Pen., sanctiune ce opereaza în temeiul art. 185 alin. 1 C. Pr. Pen. În atare situatie, petentul nu mai poate invoca critici care vizeaza fondul faptelor reclamate de acesta în dosarul nr. 1240/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia si nici instanta nu poate examina cauza pe fond, întrucât sesizarea instantei s-a facut în temeiul unui act nul, consecinta directa a decaderii petentului din dreptul de a mai formula plângere împotriva rezolutiei nr. 1240/P/2007 din data de 23.08.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia.

Prima instanta a motivat respingerea exceptiei tardivitatii prin aceea ca instituirea termenului procedural de 20 zile din cuprinsul art. 2781 alin. 1 C. Pr. Pen. contravine prevederilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie. Instanta de judecata nu poate înlatura de la aplicare o dispozitie legala pe motiv ca ar contraveni principilor constitutionale, deoarece în acest mod îsi depaseste atributiile functionale specifice autoritatii judecatoresti. Daca aprecia ca textul de lege contravine prevederilor constitutionale, avea posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale, potrivit art. 29 din legea nr. 47/1992, singura autoritate competenta sa decida asupra constitutionalitatii sau neconstitutionalitatii unor dispozitii legale.

Atât timp cât nu a procedat în acest mod, în mod gresit nu a facut aplicarea prevederilor art. 2781 alin. 1 C. Pr. Pen.

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 2 lit. d C. Pr. Pen. tribunalul va admite recursul formulat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia împotriva sentintei penale nr. 998/P/06.06.2008 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul nr. 562/256/2008.

În baza art. 38517  alin. 1  C. Pr. Pen. se va casa sentinta penala recurata si, rejudecând, se va dispune în baza art. 2781 alin. 8 lit. a C. Pr. Pen. respingrea ca tardiva a plângerii formulate de petentul B. P.  împotriva rezolutiei nr. 1240/P/2007 din data de 23.08.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia.

În baza art. 192 alin. 2 C. Pr. Pen. petentul B. P. va fi obligat la plata sumei de 200 lei cheltuielile judiciare avansate de stat la solutionarea cauzei în prima instanta.

Se vor înlatura din sentinta penala recurata dispozitiile contrare prezentei decizii penale.

În baza art. 192 alin. 3 C. Pr. Pen. cheltuielile judiciare avansate de stat la solutionarea recursului vor ramâne în sarcina acestuia.

Se va respinge ca neîntemeiata cererea intimatului - petent B. P.  privind acordarea cheltuielilor judiciare, reprezentând onorariu avocat, dat fiind ca prin solutia pronuntata este exclusa culpa procesuala a intimatului - faptuitor N. S., care ar fi putut fi obligat la plata cheltuielilor judiciare. Potrivit art. 193 alin. 6 C. pr pen. raportat la art. 274 C. pr. civ., temeiul acordarii cheltuielilor judiciare este reprezentat de culpa procesuala a partii adverse, care nu poate fi retinuta în cazul unei solutii favorabile acesteia.

1