Contract Furnizare Bunuri

Sentinţă civilă 1606 din 23.11.2011


Contract Furnizare Bunuri

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Olt , reclamanta SC LR SRL a chemat in judecata parata SC M SRL, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 283.293,93 lei, reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate  conform facturilor mentionate in cuprinsul cererii, indexata si actualizata cu indicele de inflatie; sa fie obligata parata la plata sumei de 65.133,22 lei, reprezentand dobanda legala calculata de la scadenta facturii si pana la data introducerii prezentei actiuni – 10.06.2010 – precum  si obligarea paratei la plata dobanzii legale, pana la achitarea integrala a datoriei, aplicat la debitul principal indexat si actualizat fata de indicele inflatiei. Se solicita aplicarea penalitatilor la debitul principal actualizat, fata de indicele de inflatie, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii s-a aratat ca la data de 24.07.2008 a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare intre L, in calitate de vanzator si M , in calitate de cumparator, in baza caruia L a livrat urmatoarele piese de schimb catre M: una bucata telescop N sudat (Telescopic sect N weld const) si una bucata cilindru telescopic (telescopic Cylinder). De asemenea L a efectuat operatii de service si intretinere pentru utilajul LTM 1090 4.1 seria 61984, apartinand paratei.

La finalul operatiunilor de service si intretinere, L a emis o serie de facturi, reprezentand contravaloarea operatiunilor efectuate si a pieselor inlocuite, facturi care nu au fost achitate de parata, desi aceasta a solicitat in mod expres interventia de service, precum si piesele necesare repararii utilajului.

 Debitul principal in cuantum de 283.293,93 lei reprezinta contravaloarea  urmatoarelor facturi: nr. 21001243 din 14.08.2008, in valoare de 9.991,24 lei; factura fiscala nr. 21001244 din 14.08.2008 in valoare de 461.238,19 lei; factura fiscala nr. 30000712 din 27.05.2009 in valoare de 5.282,77 lei; factura fiscala nr. 30001203 din 24.07.2008 in valoare de 5.821,48 lei; factura fiscala nr. 30001249 din 29.07.2008 in valoare de 7.123,58 lei, atasate cererii.

S-a mai aratat ca suma totala a facturilor emise in baza contractului este in cuantum de 489.457,26 lei, din care insa s-a scazut valoarea biletului la ordin din 23.07.2008, in suma de  206.163,33 lei, ce reprezinta plata partiala a debitului si pentru care partile sunt in curs de judecata, in dosarul de executare nr.169/8382/311/2009.

Facturile fiscale au fost comunicate paratei prin trimiteri postale cu confirmare de primire, fiind astfel acceptate de debitoare, care de altfel a si emis biletul la ordin seria BA nr. 30301425814 din 23.07.2008.

Parata a formulat intampinare, aratand ca  a achizitionat un utilaj „automacara Liebherr model LTM – 1090-4.1” de la firma LWE GMBH – Germania prin contractul nr.1000-2060006724 si pentru care era constituita garantie de 12 luni, lucrarile de service si de intretinere in aceasta perioada revenind vanzatorului.

La aproximativ 4 luni de la livrarea utilajului, in timpul operatiunilor de exploatare, bratul penultimului tronson al macaralei a cedat prin rupere,  incident sesizat firmei germane vanzatoare, cat si reclamantei pentru efectuarea unei expertize de specialitate.

S-a sustinut ca reclamanta a comunicat ca poate sa livreze piesa defecta si poate asigura montajul acesteia, solicitand in schimb o garantie pentru procurarea piesei, fapt  ce a determinat emiterea biletului la ordin mentionat de aceasta, pentru suma de 206.163,33 lei, si pentru care ulterior s-a incercat executarea silita, dar cererea a fost respinsa.

Facturile mentionate de catre reclamanta au fost stornate de aceasta din proprie initiativa, situatie care demonstreaza ca se recunoaste existenta garantiei pentru  efectuarea lucrarii, astfel ca parata nu datoreaza nici o suma de bani.

La solicitarea instantei, partile au depus la dosar copia contractului de cumparare a utilajului –macara, incheiat de parata cu societatea din Germania, corespondenta purtata cu aceasta, acte traduse in limba romana si modalitatea de incheiere si transmitere a contractului de vanzare-cumparare incheiat de parti, invocat de catre reclamanta si care formeaza obiectul prezentei cauze.

La data de 15 decembrie 2010, parata a formulat cerere de chemare in garantie a societatii din Germania LWE GMBH, care a furnizat utilajul macara in baza contractului incheiat intre aceste parti la data de 28.02.2008, utilaj care s-a defectat in perioada de garantie, astfel ca obligatia de reparare ii incumba, aceasta urmand sa fie obligata la plata sumei de 489.457,26 lei si orice  alte cheltuieli, dobanzi si penalitati.

Prin incheierea din 12 ianuarie 2011, instanta a disjuns solutionarea cererii de chemare in garantie, in temeiul  art. 63 alin. 2 Cod pr. civila, conform motivarii expuse in aceasta.

Prin sentinta nr. 53 din 19 ianuarie 2011, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamanta SC LR SRL si a fost obligata parata SC M SRL la plata sumei de 283.293,93 lei reprezentand despagubiri, actualizate la data platii, precum si la plata dobanzii legale de la data scadentei ratelor, conform Anexei nr.1 la contractul de vanzare-cumparare, incheiat intre parti pana la achitarea debitului. A fost obligata parata la plata sumei de 4.997,7 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Cauza disjunsa a fost inregistrata , reprezentand cererea paratei SC M SRL de chemare in garantie a societatii LWE GmBH cu sediul in Germania.

In motivarea cererii s-a aratat ca intre cele doua parti s-a incheiat contractul nr. 1000 – 2060006724, prin care chemata in garantie a livrat paratei un  utilaj automacara model LTM1090 – 4.1, in valoare de 679.000 euro, pret achitat de parata, operatiune intervenita la data de 28.02.2008. La data de 19.06.2008, in timpul unor operatiuni normale de exploatare a utilajului bratul macaralei s-a fisurat prin indoire .

Potrivit  art. IV din contractul incheiat, macaraua avea o perioada de garantie de 12 luni,  iar mentenanta si service-ul pentru macara era realizata de catre SC L R SRL, care a instruit si personalul de pe automacara.

Potrivit acelorasi dispozitii contractuale, la aparitia deficientei, societatea parata a anuntat telefonic reprezentantii  SC LR SRL, care au trimis un delegat, iar in scris la data de 25.06.2008 a instiintat si societatea din Germania, furnizoare a utilajului.

Avand in vedere ca parata a respectat termenul de reclamatie de 10 zile prevazut in contract, iar societatea din Germania nu a raspuns la aceasta reclamatie in termenul legal, potrivit contractului, cumparatorul avea dreptul de a repara partea distrusa pe cheltuiala vanzatorului, situatie in care a fost de acord ca firma de mentenanta si service din Romania, SC LR SRL sa procure piesa defecta si sa o inlocuiasca. Aceasta urgenta se justifica prin faptul ca utilajul era absolut necesar in derularea activitatii paratei.

Pe acest considerent, la solicitarea reclamantei din cauza anterioara, parata a emis o comanda, iar ulterior a si primit un contract emis de reclamanta  la 24.07.2008, ce avea ca obiect procurarea piesei deteriorate si serviciile de inlocuire ale acesteia, operatiune care s-a si produs la data de 28.07.2008 prin delegatul reclamantei Grosu Gheorghe.

Pentru executarea rapida a operatiunii a fost emis  biletul la ordin seria BA 303 nr. 01425814 din 23.07.2008, in valoare de 206.163,33 lei, in favoarea reclamantei.

Considerand ca piesa inlocuita si reparatia acesteia este obligatia vanzatorului, ca urmare a clauzei de garantie din contractul incheiat, factura emisa de reclamanta SC LR SRL cu nr. 3001007/7.07.2008 in suma de 3.280,53 lei a fost stornata de parata la data de 23.07.2008 cu factura nr. 3001202, cu aceeasi valoare; nr. 21001037/21.06.2008 in valoare de 412.326,67 lei a fost stornata  la data de 14.08.2008 cu factura nr. 21001235 cu aceeasi valoare si nr. 3001398 /12.08.2008  in valoare de 2368,40 lei  a fost stornata la data de 14.08.2008 cu factura nr. 3001419, cu aceeasi valoare. Se arata ca in evidentele contabile ale societatii parate nu exista nici o datorie fata de societatea din Romania.

In sustinerea cererii, parata a atasat contractul incheiat cu chemata in garantie si anexele acestuia, acte intocmite in limba engleza si traduse,  contractul incheiat cu reclamanta din Romania din 24.07.2008 si anexele acestuia, facturile initiale si cele stornate, adresele nr. 838 si 839 /11.12.2009 si 1082/11.12.2009 emise de parata catre reclamanta, adresa nr. 1794 din 25.06.2008 catre chemata in garantie, precum si adresa nr. 1793/25.06.2008 catre reclamanta,  cu confirmarile de primire.

S-a atasat, de asemenea, si plangerea penala formulata impotriva societatii din Romania pentru comiterea unor infractiuni de fals, uz de fals si inselaciune in derularea contractelor.

Chemata in garantie  LWE GmBH, denumita in continuare pe scurt „L GmBH”  a formulat intampinare,  prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in garantie ca neintemeiata.

Se arata ca intre parti s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare mentionat de parata, inclusiv clauza de garantie, dar aceasta societate primind sesizarea din partea paratei, referitoare la deteriorarea bratului macaralei, a expediat pe data de 2.07.2008 raspuns la sesizare, in care se mentiona ca defectiunea a fost cauzata de folosirea gresita si impotriva specificatiilor din manualul utilajului.

Garantia asupra utilajului este acordata de vanzator cumparatorului pe o perioada de 12 luni, cu rezerva utilizarii echipamentului, conform instructiunilor si caracteristicilor acestuia , iar din corespondenta purtata intre parti  rezulta ca  parata a admis faptul ca echipamentul a fost utilizat in mod defectuos, deoarece macaraua a fost configurata pentru o sarcina de 17,1 tone si greutatea pe care aceasta a ridicat-o in momentul in care s-a defectat a fost de 17,6 tone, deci peste valoarea maxima admisa.

Inainte de primirea raspunsului de la societatea vanzatoare, parata a emis comanda catre societatea de service din Romania, la data de 24.06.2008 pentru livrarea una bucata telescop N sudat (Telescopic sect N weld const) si una bucata cilindru telescopic (telescopic Cylinder), pentru a inlocui piesele defecte , mentionand ca plata se va face 50% cu fila CEC (bilet la ordin seria BA 303 nr.01425814) scadenta la 23.07.2008,  urmand ca restul de 50% sa fie achitat printr-o alta fila CEC scadenta cu acordul partilor.

Ulterior, la data de 24.07.2008 s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare intre reclamanta SC LR SRL si parata, in baza caruia au fost livrate aceste piese care au si fost montate.

S-a sustinut in continuare ca paratei i-au fost comunicate facturile fiscale emise prin posta si confirmate de primire si ca plata s-a efectuat partial prin biletul la ordin mentionat , urmand ca parata sa achite si diferenta conform mentiunilor din adresa nr. 1794 din 25.06.2008, potrivit carora accepta sa plateasca conform solicitarii.

Sunt invocate apararile formulate de reclamanta in prima cauza referitoare la valabilitatea contractului, acceptarea facturilor de catre debitoarea parata, neformularea opozitiei si recunoasterea debitului , iar stornarea facturilor s-a efectuat de catre reclamanta pentru respectarea dispozitiilor  art. 159 cod fiscal, referitoare la corectarea informatiilor cuprinse in facturi,  ce au fost comunicate paratei, potrivit confirmarilor de primire.

Au fost anexate la intampinare copii de pe inscrisurile mentionate in cuprinsul acesteia.

La termenul din 27.04.2011  parata a raspuns la intampinare, precizand ca defectiunea s-a produs la data de 18.06.2008 si din eroare s-a consemnat in cererea de chemare in garantie data de 19.06.2008, iar din cuprinsul intampinarii rezulta ca parata a facut referiri numai cu privire la litigiul dintre reclamanta si aceasta din cauza initiala din care s-a disjuns prezentul dosar.

Prin aceeasi incheiere, s-a respins ca neintemeiata exceptia de necompetenta materiala a instantei, invocata de chemata in garantie, dat fiind clauza arbitrara din contractul incheiat, potrivit dispoz.art. 343/4 al. 2 cod pr .civila.

In dovedirea cererii si in aparare, partile au solicitat incuviintarea probei cu expertiza tehnica in specialitatea constructii utilaje,  conform obiectivelor depuse si a celor dispuse de catre instanta prin incheierea din 4 mai 2011, cat si proba cu interogatoriu.

Expertiza tehnica a fost efectuata de catre expert tehnic Dr. ing. HD si instanta a incuviintat si expert asistent pentru fiecare parte, singurul care a efectuat raportul de expertiza fiind al chematei in garantie si anume, expertul OD.

La data de 12.10.2011, expertii au depus la dosar lucrarile efectuate in cauza.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, a probelor administrate in cauza, instanta retine ca raporturile dintre parti sunt de natura comerciala, deoarece parata solicita plata sumei de 489.457,26 lei reprezentand contravaloare piese, service si reparatii efectuate asupra  utilajului achizitionat de la chemata in garantie, respectiv o macara, in baza contractului nr. 1000/26060006724, iar produsul a fost livrat la data de 28.02.2008.

Prin art. IV din contract partile au convenit asupra unei perioade de garantie de 12 luni , iar operatiunile de service si mentenanta pentru utilaj sa fie realizate de catre SC  LR SRL , precum si instruirea personalului.

In situatia aparitia unor deficiente de functionare, parata era obligata sa anunte societatea vanzatoare in termen de 10 zile, care urma sa desemneze reprezentant pentru constatarea deficientei si eventualele reparatii.

In cauza de fata, la data de 25.06.2008, parata a comunicat in scris catre societatea vanzatoare din Germania, respectiv chemata in garantie, imprejurarea ruperii bratului macaralei, care nu a comunicat raspuns in termenul de 10 zile prevazut in contract. Sustinerea acesteia ca a comunicat raspunsul la data de 2 august 2008 este partial dovedita, in sensul ca acest raspuns a fost transmis societatii din Romania, SC LR SRL  si nu societatii parate, asa cum rezulta din anexa 2 – filele 214 – 215, atasate la intampinarea chematei in garantie, deoarece este mentionat numarul de fax al acesteia , iar data expeditiei este din 3.02.2009.

Dat fiind lipsa de reactie a chematei in garantie si urgenta repararii utilajului , care era absolut necesar in derularea activitatii paratei, aceasta s-a adresat societatii din Romania care se ocupa de mentenanta si service si care este indicata chiar in contractul incheiat cu societatea din Germania, pentru repararea utilajului. 

In acest scop, a solicitat o garantie sub forma unei file CEC (bilet la ordin seria BA nr.3030142514 din 23.07.2008) prin care s-a consemnat suma de 206.163,33 lei, iar pentru diferenta de 283.293,93 lei au fost emise facturi. Datorita neexecutarii obligatiilor paratei debitoare fata de aceasta reclamanta, prin sentinta comerciala nr. 53 din 19 ianuarie 2011, parata a fost obligata la plata sumei de 283.293,93 lei reprezentand contravaloarea facturilor, diferenta de 206.163,33 lei il constituia titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin si pentru care au inceput procedurile de executare in dosarul de executare  al BEJ P G.

In prezenta cauza, prin cererea de chemare in garantie, parata tinde la acoperirea acestui prejudiciu generat de neexecutarea de catre chemata in garantie a obligatiei asumate prin contractul incheiat si anume de garantarea bunului vandut pe perioada de 12 luni de la momentul perfectarii contractului.

Potrivit acestui contract, asa cum s-a mentionat, ambele parti aveau obligatii prevazute la art. IV, parata conformandu-se si instiintand furnizorul in termen de 10 zile de la aparitia evenimentului, ce a condus la deteriorarea bratului macaralei, furnizor care insa nu a comunicat in acelasi interval de timp raspunsul, cel invocat fiind comunicat subsidiarei acestuia din Romania, potrivit celor mentionate anterior.

Singura imprejurare care il poate exonera de raspunderea contractuala pe vanzator este cea referitoare la manipularea defectuoasa a macaralei, contrar celor prevazute in instructiunile de utilizare.

In apararea sa, chemata in garantie a sustinut ca parata, prin reclamatia scrisa a mentionat ca bratul macaralei a fost supus unei suprasarcini de 17,6 tone in loc de 17,1 tone cat era configurat , sustinand insa ca nu se poate justifica acest eveniment la o depasire a sarcinii de 2,8 %.

Sub acest aspect urmeaza sa se pronunte expertul desemnat in cauza, care a concluzionat la fel si expertul parte, ca fiind posibila indoirea bratului macaralei, datorita nerespectarii conditiilor de exploatare din manualul de utilizare.

Se constata ca aceasta concluzie este incerta si nu are la baza constatari exacte care insa nu mai puteau fi efectuate, asa cum ambii experti au sustinut, deoarece la data verificarii utilajului - 22.07.2011, nu se mai putea stabili greutatea suprasarcinii la evenimentul produs pe 18.06.2008.

Acest fapt s-a datorat imposibilitatii expertizarii „data loger”, care reprezinta sistemul electronic de evidenta a manoperelor efectuate de macara, care are o capacitate de stocare limitata cuprinsa intre 250 – 300 ore , iar la momentul verificarii, utilajul avea aproximativ 700 de ore lucrate. Acest fapt se explica si prin aceea ca macaraua a continuat sa fie exploatata ulterior reparatiei intervenite  in luna iunie 2008.

Pe de alta parte, expertii au efectuat simulari privind depasirea incarcaturii macaralei cu peste 100% din sarcina de lucru maxim admisa si, de asemenea, au fost verificate si instructiunile de utilizare, sub aspectul sigurantei de suprasarcina si avertizarii acustice/optice.

Expertul parte al chematei in garantie la pagina 7 a lucrarii , mentioneaza ca, la incarcarea macaralei in proportie de 90% din sarcina maxima admisa, a aparut semnalul de avertizare sonora  , iar la depasirea valorii de 100% s-au blocat toate comenzile care determina cresterea momentului de sarcina, fiind permisa numai efectuarea miscarii de coborare, ce reduce momentul de sarcina.

Acelasi expert la pagina 20, mentioneaza ca utilizarea anumitor parti componente din cilindrul hidraulic de telescopare, deteriorat, presupunea demontarea acestora si transportarea lor la furnizor si in functie de rezultatele examinarilor se putea stabili daca parte din componente ale cilindrului mai puteau fi utilizate in componenta noului cilindru hidraulic montat ulterior.

Aceleasi considerente se regasesc partial si in expertiza dispusa de catre instanta, la fila 10 expertul sustinand ca, coeficientul de siguranta al macaralei este mai mare de 2,8% si este exclusa ca o depasire cu acest nivel sa fie cauza care a determinat indoirea tronsonului automacaralei.

Un alt argument pe care instanta il retine, in sensul ca nu este dovedita cu certitudine utilizarea defectuoasa a utilajului, il constituie faptul ca, chemata in garantie desi a fost notificata in termenul legal asupra incidentului aparut la data de 18 iunie 2008, nu a comunicat raspuns paratei , acesta parvenind abia la data de 3.02.2009 prin faxul emis catre SC LRSRL. Dupa producerea incidentului, la solicitarea paratei, reprezentantul acestei societati s-a deplasat la fata locului dar nu a incheiat vreun proces verbal care sa detina datele constatate, situatie in care aspectele invocate ulterior de catre chemata in garantie legate de dimensiunea bratului macaralei si configuratia acestuia,  nu au suport probator.

Desi aceasta societate era abilitata prin contract de catre chemata in garantie sa asigure mentenanta, service-ul si instruirea personalului care exploata utilajul, la interventia efectuata dupa incident nu a verificat in baza de date a utilajului daca s-a produs vreo deficienta in exploatare.

In lipsa unui asemenea document scris, care sa retina o stare de fapt ce ar fi opozabila societatii parate, instanta nu poate sa acorde valoare probanta unor afirmatii ale chematei in garantie  si a concluziilor probabile ale expertizei efectuate in cauza.

Pentru considerentele expuse, avand in vedere contractul incheiat intre parti precum si dispoz. art. 969 cod civil, instanta urmeaza sa constate ca actiunea formulata de catre parata este intemeiata , dat fiind neexecutarea obligatiei de garantie de catre vanzator , astfel ca va fi obligata chemata in garantie la plata sumei de 489.457 lei despagubiri reprezentand contravaloare piese, service si reparatii efectuate asupra utilajului – macara achizitionat de la aceasta.

Prin concluziile scrise depuse de catre parata la dosar s-au formulat si alte cereri, privind plata sumei actualizate, precum si compensarea obligatiei de plata a acestei societati catre reclamanta LR SRL, rezultata din sentinta comerciala nr.53/2011 si transferarea acestei obligatii catre chemata in garantie.

Avand in vedere ca aceste cereri au fost formulate dupa incheierea dezbaterilor, privind cauza de fata, instanta nu le poate lua in considerare, deoarece s-ar incalca principiul contradictorialitatii ce guverneaza procesul civil.

In ce priveste cheltuielile de judecata, cererea formulata de catre parata va fi admisa in parte, in sensul obligarii chematei in garantie la plata sumei de 15.336 lei, compusa din  taxa de timbru in suma de 8986 lei, onorariul expert in suma de 1350 lei si  onorariul de avocat de 5.000 lei, fata de suma de 15.000 lei pentru care s-au depus inscrisuri.

Potrivit art.274 alin.3 C.p.c., instanta are posibilitatea legala de a cenzura cuantumul onorariului avocatial convenit, prin prisma proportionalitatii sale, raportat la complexitatea activitatii depuse si caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecata, avand in vedere faptul ca  avocatii angajati, care au depus inscrisuri doveditoare, au fost prezenti la ultimele doua termene de judecata si au formulat concluziile scrise.

 

Data publicarii pe portal: 20.01.2012