Minoritate. Alegerea sancţiunii. Internare în centru de reeducare.

Sentinţă penală 20 din 01.02.2011


La alegerea sanctiunii instanta va tine seama în baza art. 100 alin. 1 din Codul penal “de gradul de pericol social al faptei savârsite,  de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala a minorului, de comportarea lui, de conditiile în care a fost crescut si în care a trait de elementele de natura sa caracterizeze persoana minorului”, precum si de faptul ca în conformitate cu dispozitiile art. 100 alin. 2 “pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru îndreptarea minorului”.

La stabilirea gradul de pericol social concret al faptei savârsite, instanta va lua în considerare criteriile stabilite de art. 18 1 alin. 2 din Codul penal, respectiv: modul si mijloacele de savârsire a faptelor si scopul urmarit (sustragerea unor bunuri de la consateni prin Pnderea în casa acestora, scopul fiind acoperirea nevoilor de trai), împrejurarile în care a fost comisa fapta (pe timpul noptii), urmarea produsa (starea de pericol si pagubele pricinuite care nu au o valoare foarte mare).

Instanta apreciaza ca se impune ca minorului sa i se aplice masura educativa a internarii într-un centru de reeducare, prevazuta de art. 104 din Codul penal, având în vedere faptul ca aceasta masura este apta sa contribuie la reeducarea morala a inculpatului minor dar si sa îi ofere posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivita cu aptitudinile sale. Instanta arata ca lipsa de supraveghere în familie si lipsa valentelor educative ale acestui mediu, nu pot fi suplinite de mediul penitenciar ci de un program educational într-un centru institutionalizat, în conditiile executarii unei masuri educative.

Instanta arata ca în cauza este potrivita aplicarea acestei sanctiuni având în vedere ca minorul prezinta dezinteres fata de viitorul sau scolar si profesional, în conditiile în care a abandonat scoala si în conditiile lipsei de supraveghere parentala si a imposibilitatii de acoperire de mama a nevoilor de trai ale acestuia.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Bals din data de 15.11.2010, dat în dosarul nr. 247/P/2010 conexat cu 361/P/2010 si cu  415/P/2010 a fost trimis in judecata, în stare de libertate, inculpatul P M pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 192 alin.2 din Codul penal si art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g din Codul penal cu aplicarea art. 33 lit. a si art. 99 si urmatoarele din Codul penal (fapta din data de 26/27.02.2010), furt calificat prevazuta de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g si i din Codul penal cu aplicarea art. 99 si urmatoarele din Codul penal (fapta din 11/12.04.2010) si violare de domiciliu si furt în forma calificata prevazute de art. 192 alin. 2 din Codul penal si art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g din Codul penal cu aplicarea art. 33 lit. a si art. 99 si urmatoarele din Codul penal (fapta din data de 28/29.04.2010), toate cu aplicarea art. 33 din Codul penal.

Prin actul de sesizare al instantei s-a retinut, urmatoarea situatie de fapt:

În data de 26/27.02.2010 în jurul orei 24 :00 P M s-a deplasat la locuinta lui S M si a intrat în casa pe usa neasigurata si a sustras un telefon mobil marca « Samsung » de culoare neagra, o aeroterma, un resou electric si trei becuri, telefonul fiind dat martorului P S în schimbul unui radiocasetofon si al unui joc, iar celelalte bunuri au fost gasite la locuinta inculpatului si au fost predate de bunavoie, însa desi au fost restituite numitului S M, acesta a refuzat sa le primeasca pe motiv ca sunt defecte si nu le poate folosi.

S-a retinut si ca în noaptea de 11/12.04.2010 în jurul orelor 23 :30 – 24 :00, P M s-a deplasat la locuinta partii vatamate P F  si observând poarta încuiata a escaladat gardul împrejmuitor de sârma si a intrat în casa pe usa de acces neasigurata si a sustras un televizor marca « Sony », la data de 16.04.2010, televizorul fiind restituit.

S-a retinut în sarcina lui P M si faptul ca în noaptea de 28/29.04.2010 în jurul orei 24 :00 s-a deplasat la locuinta numitului C Iulian pentru a sustrage bunuri si dupa ce a intrat în curtea locuintei si în casa pe usile neasigurate, a sustras o pereche de pantofi de culoare neagra, pungi de carne congelata, o cutie de smântâna, oua si pâine, pantofii fiind restituiti ulterior iar bunurile alimentare fiind consumate.

Situatia de fapt descrisa a fost retinuta pe baza urmatoarelor mijloace de proba: plângerile si declaratiile partii vatamate P F  si partii civile S M (filele nr. 6-13), înscrisuri reprezentând certificat de garantie pentru telefonul E 2120, contractul din data de 15.01.2010 si facturi telefonice (filele nr. 14-20), procese-verbale de constatare si de predare primire încheiate la data de 16-18.03.2010 (filele nr. 21-23), declaratiile numitei Stoiculeasa Gina (fila nr. 24), declaratiile martorilor P S, AC, IN si B F (filele nr. 26-29, 32-34), procesul-verbal de conducere în teren din data de 16.04.2010 (filele nr. 30-31), ancheta sociala cu privire la minorul P M (fila nr. 36, 66), foaia matricola a minorului (fila nr. 37, 65), raportul de expertiza medico – legala psihiatrica privind minorul (filele nr. 39-40 si 63-64), declaratiile minorului P M (filele nr. 41-47, 67-70, 76), plângerea si declaratia partii civile C Iulian (filele nr. 54-56), procesul – verbal de cercetare la fata locului din 29.04.2010 (filele nr. 57-58), declaratiile martorilor C Aurelia si Puiu Ionel (filele nr. 59-62) si referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Olt (72-75).

Pe rolul Judecatoriei Bals, dosarul a fost înregistrat la data de 30.11.2010.

În baza rolului activ si în vederea aflarii adevarului, în baza art. 287, art. 3 si art. 4 din Codul de procedura penala, instanta a dispus prin rezolutie data la primirea dosarului emiterea unei adrese catre I.P.J. Olt în vederea înaintarii fisei de cazier actualizate a inculpatului, ce a fost depusa la dosarul cauzei la data de 29.12.2010 (fila nr. 18).

La termenul din data de 13.01.2011, partea vatamata P F  a declarat ca nu se constituie parte civila în acest dosar penal.

La termenul din data de 27.01.2011, parte civila S M a clarificat faptul ca se constituie parte civila cu suma de 1100 lei din care 420 lei reprezinta contravaloarea telefonului sustras, 150 lei reprezinta contravaloarea aerotermei si resoului sustras iar 530 lei reprezinta contravaloarea facturii telefonice, în baza art. 67 alin. 2 din Codul de procedura penala, fiind încuviintata proba cu înscrisuri cu privire la latura civila

Analizând materialul probator administrat în cursul urmaririi penale, conform art. 320 ind. 1 din Codul de procedura penala, în baza art. 63 alin. 2 din Codul de procedura penala, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

În data de 26/27.02.2010 în jurul orei 24:00 P M a Pns în curtea numitului S M pe poarta neasigurata si a intrat în casa pe usa neasigurata de unde a sustras un telefon mobil marca Samsung  E 2120 de culoare neagra, o aeroterma, un resou electric si trei becuri, astfel cum rezulta din declaratiile inculpatului care a recunoscut savârsirea faptei si a indicat detaliat modul de savârsirea a acesteia, care se coroboreaza cu declaratiile partii civile S M

Telefonul mobil sustras a fost dat martorului P S în schimbul unui radiocasetofon si al unui joc, iar celelalte bunuri au fost gasite la locuinta inculpatului si au fost predate de bunavoie, astfel cum rezulta din declaratii inculpatului si partii vatamate care se coroboreaza cu declaratiile martorului P S si cu procesul-verbal din data de 17.03.2010.  Instanta retine si faptul ca martorul P S a schimbat telefonul mai sus aratat cu martorul AC care ulterior l-a schimbat cu o alta persoana care nu a putut fi identificata.

În data de 17.03.2010, conform procesului-verbal întocmit cartela telefonica din telefonul mai sus identificat, resoul electric si un capac de aeroterma au fost predate de inculpat organelor de politie, partea civila S M primind doar cartela telefonica, restul de bunuri refuzându-le pe motiv ca sunt defecte si nu le poate folosi.

În data se 11/12.04.2010 în jurul orelor 23:30 – 24 :00, P M a escaladat gardul împrejmuitor de la curtea partii vatamate P F  si a intrat în casa pe usa de acces neasigurata si a sustras un televizor marca « Sony », astfel cum rezulta din declaratiile inculpatului care a recunoscut savârsirea faptei si a indicat detaliat modul de savârsirea a acesteia care se coroboreaza cu declaratiile partii vatamate P F  si cu procesul-verbal de conducere în teren din data de 16.04.2010 efectuat în prezenta martorilor asistenti F S si BF, precum si cu declaratiile partii responsabile civilmente S G.

Instanta retine si faptul ca inculpatul a predat televizorul sustras conform procesului-verbal de predare primire din data de 16.04.2010, iar la data de 18.04.2010, televizorul a fost predat parii vatamate P Florea.

În data de 28/29.04.2010 în jurul orei 24 :00 P M a intrat în curtea locuintei si în casa partii civile C Iulian pe usile neasigurate de unde a  sustras o pereche de pantofi de culoare neagra, pungi de carne congelata, o cutie de smântâna, oua si pâine, astfel cum rezulta din declaratiile prin care inculpatul a recunoscut savârsirea faptei, coroborate cu declaratiile partii civile si cu procesul-verbal de cercetare la fata locului, la care au participat martorii asistenti Georgescu Gheorghe si Puiu Ionel. Instanta mai retine ca pantofii sustrasi de inculpat au fost restituii partii civile, iar bunurile alimentare au fost consumate.

În drept, faptele inculpatului P M care în data de 26/27.02.2010 în jurul orei 24:00 a Pns în curtea numitului S M pe poarta neasigurata si a intrat în casa pe usa neasigurata de unde a sustras un telefon mobil marca Samsung  E 2120 de culoare neagra, o aeroterma, un resou electric si trei becuri, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliul în forma calificata si furt calificat prevazute de art. 192 alin.2 din Codul penal si art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g din Codul penal, atât sub aspectul laturii obiective cât si sub aspectul laturii subiective.

Fapta aceluiasi inculpat care în data se 11/12.04.2010 în jurul orelor 23:30 – 24 :00, a escaladat gardul împrejmuitor de la curtea partii vatamate P F  si a intrat în casa pe usa de acces neasigurata si a sustras un televizor marca « Sony », întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g si i din Codul penal, atât sub aspectul laturii obiective cât si sub aspectul laturii subiective.

Faptele aceluiasi inculpat care în 28/29.04.2010 în jurul orei 24 :00 a intrat în curtea locuintei si în casa partii civile C Iulian pe usile neasigurate de unde a  sustras o pereche de pantofi de culoare neagra, pungi de carne congelata, o cutie de smântâna, oua si pâine, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de violare de domiciliu în forma calificata si furt în forma calificata prevazute de art. 192 alin.2 din Codul penal si art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g din Codul, atât sub aspectul laturii obiective cât si sub aspectul laturii subiective.

Sub aspectul laturii obiective, actiunile inculpatului de a Pnde fara drept în locuinta partii civile S M si a partii civile C Iulian, pe timpul noptii, fara consimtamântul acestora constituie elementul material al laturii obiective a infractiunilor de violare de domiciliu în forma calificata.

Actiunile inculpatului de a sustrage pe timpul noptii bunurile mai sus mentionate, din sfera de stapânire a partii civile S M si a partii civile C Iulian, iar din sfera de stapânire a partii vatamate P F  prin escaladare, fara consimtamântul acestora si trecerea acestora în sfera de stapânire a inculpatului, constituie elementul material al laturii obiective a infractiunilor de furt calificat.

Urmarea imediata a acestor actiuni a constat în pricinuirea unei stari de pericol (pentru violarea de domiciliu) si respectiv pricinuirea unei pagube în patrimoniul partilor civile si partii vatamate (pentru infractiunea de furt), iar raportul de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata a fost dovedit în cauza.

Sub aspectul laturii subiective, din analiza materialului probator si coroborarea mijloacelor de proba administrate pe parcursul urmaririi penale cu privire la forma si gradul de vinovatie, instanta retine ca inculpatul a actionat cu intentie directa, faptele fiind savârsite în conformitate cu art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a din Codul penal, deoarece inculpatul a prevazut rezultatul faptelor sale, urmarind si acceptând producerea acestui rezultat.

Având în vedere ca faptele au fost savârsite înainte sa se fi pronuntat hotarâri de condamnare pentru unele dintre ele instanta apreciaza ca au fost savârsite în concurs real prevazut de art. 33 lit. a din Codul penal.

Instanta retine ca inculpatul este minor iar la data savârsirii faptelor avea 15 ani, astfel ca în cauza devin incidente si dispozitiile art. 99 si urm din Codul penal.

Instanta retine ca având în vedere ca din raportul de expertiza medico – legala  psihiatrica rezulta ca  minorul la data savârsirii faptei a avut discernamântul pastrat si capacitatea psihica de apreciere critica asupra faptei si asupra consecintelor social negative ale acesteia, minorul raspunde penal, astfel cum prevede art. 99 alin. 2 din Codul penal.

La alegerea sanctiunii instanta va tine seama în baza art. 100 alin. 1 din Codul penal “de gradul de pericol social al faptei savârsite,  de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala a minorului, de comportarea lui, de conditiile în care a fost crescut si în care a trait de elementele de natura sa caracterizeze persoana minorului”, precum si de faptul ca în conformitate cu dispozitiile art. 100 alin. 2 “pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru îndreptarea minorului”.

La stabilirea gradul de pericol social concret al faptei savârsite, instanta va lua în considerare criteriile stabilite de art. 18 1 alin. 2 din Codul penal, respectiv: modul si mijloacele de savârsire a faptelor si scopul urmarit (sustragerea unor bunuri de la consateni prin Pnderea în casa acestora, scopul fiind acoperirea nevoilor de trai), împrejurarile în care a fost comisa fapta (pe timpul noptii), urmarea produsa (starea de pericol si pagubele pricinuite care nu au o valoare foarte mare).

Raportat la aceste criterii, instanta apreciaza ca fapta inculpatului prezinta un grad de pericol social mediu.

În ceea ce priveste starea fizica, dezvoltarea intelectuala si morala a minorului, comportarea lui, conditiile în care a fost crescut si în care a trait si alte elementele de natura sa caracterizeze persoana minorului, instanta arata ca minorul are patru clase absolvite, a abandonat cursurile scolare si nu mai beneficiaza de alocatie de la stat, iar în prezent se afla în grija mamei Stoiculeasa Gina care este dezinteresata de educatia copiilor si nu îi supravegheaza, nu a avut loc de munca, are un comportament deviant, este consumatoare de alcool si tutun, fiind apreciata ca tolerând implicarea minorului în comiterea de furturi si ca având posibilitati reduse de control cu privire la acesta, având în vedere si lipsa sa de autoritate si propriile probleme, astfel cum rezulta din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Olt, ancheta sociala efectuata în cauza si foaia matricola depusa la dosarul de urmarire penala.

Din aceleasi înscrisuri instanta mai retine ca minorul împreuna cu mama sa locuiesc într-o casa cu conditii de igiena precare, insalubra, fara sursa de încalzire, degradata, cu pericol de prabusire. Este de mentionat si faptul ca familia nu mai beneficiaza nici de ajutor social de la momentul la care mama minorului a dat nastere unui alt copil în vârsta de aproximativ un an, pentru care încaseaza alocatie si care nici masar nu se mai afla în grija sa ci în grija tatalui.

Trebuie specificat si faptul ca din raportul de expertiza medico-legala psihiatrica efectuat în cauza rezulta ca minorul are tulburari comportamentale de tip socializat pe fondul retardarii mentale usoare si al mediului familial carential distructiv.

Instanta retine si faptul ca inculpatul nu are antecedente penale, aspect ce rezulta si din fisa de cazier depusa la dosarul cauzei, precum si faptul ca inculpatul a recunoscut si regretat fapta savârsita.

Având în vedere aspectele mai sus expuse instanta apreciaza ca se impune ca minorului sa i se aplice masura educativa a internarii într-un centru de reeducare, prevazuta de art. 104 din Codul penal, având în vedere faptul ca aceasta masura este apta sa contribuie la reeducarea morala a inculpatului minor dar si sa îi ofere posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivita cu aptitudinile sale. Instanta arata ca lipsa de supraveghere în familie si lipsa valentelor educative ale acestui mediu, nu pot fi suplinite de mediul penitenciar ci de un program educational într-un centru institutionalizat, în conditiile executarii unei masuri educative.

Instanta arata ca în cauza este potrivita aplicarea acestei sanctiuni având în vedere ca minorul prezinta dezinteres fata de viitorul sau scolar si profesional, în conditiile în care a abandonat scoala si în conditiile lipsei de supraveghere parentala si a imposibilitatii de acoperire de mama a nevoilor de trai ale acestuia.

În baza art. 106 din Codul penal masura se va luat pe o perioada nedeterminata, însa nu va dura decât pâna la împlinirea vârstei de 18 ani.

Instanta apreciaza ca se impune luarea unei singuri masuri educative pentru întreg concursul de infractiuni al inculpatului minor, nefiind nevoie de aplicarea unei sanctiuni pentru fiecare infractiune retinuta.

În baza art. 118 alin.1 lit. e din Codul penal instanta va dispune confiscarea resoului electric si a capacului de aeroterma din plastic, bunuri predate de inculpat în data de 17.03.2010 si care nu au folosit la despagubirea partii civile S M, fiind refuzate de acesta, având în vedere ca aceste bunuri au fost dobândite prin savârsirea infractiunilor de catre inculpat.

În baza art. 320 ind. 1 alin. 5 din Codul de procedura penala, în conformitate cu care “daca pentru solutionarea actiunii civile se impune administrarea de probe în fata instantei, se va dispune disjungerea acesteia”,  instanta urmeaza sa disjunga actiunea civila formulata de partea civila S M si actiunea civila formulata de partea civila C Iulian si sa dispuna formarea unui nou dosar având ca obiect „pretentii” si ca parti – reclamantii S M si C Iulian si pârâtii P M si Stoiculeasa Gina si va acorda termen de judecata la data de 17.02.2011, pentru când se vor cita partile.

În baza art. 191 alin. 1 din Codul de procedura penala instanta va obliga inculpatul la plata sumei de 550 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 200 lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu din cursul judecatii si sumele de 150 lei si 125 lei reprezentând onorariul avocatilor din oficiu din cursul urmaririi penale, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justitiei. Instanta nu va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabila civilmente la plata cheltuielilor judiciare având în vedere, ca nu sunt întrunite conditiile art. 191 alin. 3 din Codul de procedura penala.

Data publicarii pe site:  31.05.2011