Pretenţii

Sentinţă civilă 69 din 17.01.2011


Dosar nr.1032/179/2010

Domeniu alocat :Despăgubiri

Tip speţă : sentinţă civilă

Data speţei : s.c. nr. 69/27.01.2011

Titlu: pretenţii

Prin cererea adresată acestei  instanÅ£e la data de  09 iulie 2010  sub nr. 1032/179/2010 , reclamantul P.V.M.  a chemat Ă®n judecată pe pĂ¢rĂ¢tul  C.I. , solicitĂ¢nd ca pe cale de hotărĂ¢re  judecătorească  să se dispună obligarea acestuia  să-i restituie 119 ovine  sau contravaloarea acestora , estimĂ¢nd valoarea  ovinelor la suma de  20.230 lei  , avĂ¢nd ca bază de calcul preÅ£ul pe piaţă Ă®n viu a unei ovine  mature – 170 lei .

ĂŽn fapt , s-a  arătat  că Ă®n luna noiembrie 2006 a achiziÅ£ionat 239 ovine  mature de la numitul P.G.  din localitatea Agighiol , judeÅ£ul Tulcea , anterior Ă®nÅ£elegĂ¢ndu-se cu pĂ¢rĂ¢tul C.I.  să-ÅŸi treacă  pe numele său jumătate din  ovinele achiziÅ£ionate  pentru a putea obÅ£ine un Ă®mprumut bancar , pe care acesta intenÅ£iona să-l  folosească la  achiziÅ£ionarea unui număr egal de  ovine  , respectiv 239  , din care  jumătate urma să i le treacă  pe  numele său  , obÅ£inĂ¢ndu-se astfel  Ă®n final o echivalenţă a prestaÅ£iilor  ÅŸi un număr de 478 ovine  pe care să le exploateze  Ă®n comun  avĂ¢nd fiecare  cĂ¢te 239 ovine Ă®n cadrul  turmei.

Deoarece suma pe care o putea obÅ£ine  de la bancă era prea mică , s-au Ă®nÅ£eles ca pĂ¢rĂ¢tul să garanteze ÅŸi cu saivanul său  dar Ă®ntrucĂ¢t  nu deÅ£inea acte pentru saivan , el  i-a Ă®mprumutat suma  de 2000 lei  pentru a putea Ă®ndeplini condiÅ£iile  cerute de bancă pentru creditare  , iar pĂ¢nă la momentul achiziÅ£ionării altor ovine  , s-au Ă®nÅ£eles  să exploateze Ă®n comun  cele 239 ovine deja dobĂ¢ndite  , iar profitul  realizat să-l  Ă®mpartă pe din două.

ĂŽntrucĂ¢t ÅŸi-au dat seama  că pĂ¢rĂ¢tul nu poate obÅ£ine  o sumă suficientă  cu titlu de Ă®mprumut , s-au Ă®nÅ£eles  să mărească  numărul de ovine prin spor  natural  pĂ¢nă cĂ¢nd acestea vor fi suficiente  Ă®ntrucĂ¢t ovinele rezultate  prin spor natural  de la jumătate de ovine erau trecute  pe numele pĂ¢rĂ¢tului , erau deasemeni trecute  pe numele acesuia.

Reclamantul a mai susÅ£inut că  Ă®n luna octombrie  2007 i-a mai dat  pĂ¢rĂ¢tului  cu titlu de Ă®mprumut  suma de 10.000 lei , bani cu care pĂ¢rĂ¢tul  a mai achiziÅ£ionat  un număr de 66 ovine  din localitatea Agighiol.

ĂŽn ceea ce priveÅŸte achiziÅ£ionarea de către el Ă®n anul 2006  a celor 239 ovine , reclamantul a menÅ£ionat  că pentru a achita preÅ£ul vĂ¢nzării , respectiv suma  de 40.630 lei  a Ă®mprumutat de  la B.R.D. Tulcea suma de 17.600 lei  ÅŸi de la mama sa P.I.diferenÅ£a de 23.030 lei  , iar la perfectarea  vĂ¢nzării a fost prezent ÅŸi  pĂ¢rĂ¢tul C.I.  care Ă®mpreună cu ei  a numărat oile , după care el , Ă®mpreună cu pĂ¢rĂ¢tul ÅŸi ciobanul  său B.N.  le-au luat Ă®n primire  ÅŸi s-au deplasat spre satul Lunca unde pĂ¢rĂ¢tul C.I.  avea saivanul .

A  arătat reclamantul că ovinele au fost Ă®nregistrate la Primăria  Ceamurlia de  Jos  , Ă®n prezenÅ£a funcÅ£ionarului B.D.  de către  P.C. , soÅ£ia sa  ÅŸi  C.I.  -soÅ£ia pĂ¢rĂ¢tului , iar Ă®n primăvara anului  2007  au Ă®nregistrat ovinele la doctorul veterinar M.V. –G.  din Ceamurlia de Jos  , pe numele  lui C.I. , iar ulterior jumătatea din acestea au fost trecute pe numele lui , cu menÅ£iunea că pĂ¢nă la data de 27 iulie 2008  au Ă®mpărÅ£it de bunăvoie  beneficiile rezultate din  exploatarea ovinelor .

ĂŽn anul 2008 , Ă®n decursul lunii iunie , pe data de  26-27 ,Ă®n timp ce la stĂ¢nă  se afla cioban , C.I.  , fiul lui C.I. s-a comis  un furt  la  stĂ¢nă , sustrĂ¢gĂ¢ndu-se un număr de 33 de oi  ÅŸi circa 15 miei  ÅŸi Ă®ntrucĂ¢t  C.I. a Ă®nvederat organelor de poliÅ£ie că el ar fi  autorul furtului  , s-a  Ă®ntocmit dosarul penal  numărul 309/P/2009 .

FăptaÅŸii  reali  au fost prinÅŸi  ÅŸi astfel s-a dovedit  Ă®n final că nu el a fost autorul furtului , Ă®nsă  relaÅ£iile dintre ei s-au  răcit  ÅŸi Ă®nÅ£elegerea  nu a mai fost respectată  de către C.I., Ă®n sensul că acesta nu a mai Ă®mpărÅ£it  beneficiile  , iar la data de 1 august 2008 ,l-a chemat la stĂ¢nă  , i-a spus  că Ă®l consideră autorul furtului  , că Ă®nÅ£elegerea  lor este desfiinÅ£ată  ÅŸi i-a  restituit 119 ovine .

La solicitarea  sa  de a i se restitui  ÅŸi celelalte ovine  , C.I.  i-a spus  că Ă®ntrucĂ¢t a furat oile  , pĂ¢nă cĂ¢nd nu se va demonstra dacă le-a furat sau  nu  , nu Ă®nÅ£elege  să-i dea  ÅŸi celelalte ovine .

Reclamantul a Ă®nvederat  că Ă®ntre timp  s-au descoperit  adevăraÅ£ii autori ai furtului  ÅŸi Ă®n decursul lunii septembrie sau octombrie  ,  s-a dus la C.I.  să-i restituie  ÅŸi celelalte oi ,  iar pĂ¢rĂ¢tul i-a spus  nu  are nicio dovadă  că oile  sunt proprietatea  lui  ( a reclamantului P.V.M.n  ) ÅŸi că refuză să-i restituie  restul de 119 oi .

Pentru a putea intra Ă®n posesia restului de oi pe cale legală  l-a notificat scris prin scrisoare recomandată pe pĂ¢rĂ¢t  ÅŸi Ă®ntrucĂ¢t acesta nu a dat curs  solicitării sale , s-a adresat  organelor de cercetare penală  ÅŸi Ă®ntrucĂ¢t  răspunsul acestora a fost  de a se Ă®ndrepta  către instanÅ£ele civile  a procedat  la pornirea prezentei acÅ£iuni Ă®n justiÅ£ie .

ĂŽn drept , cererea a fost Ă®ntemeiată pe dispoziÅ£iile art.998 – 999 cod civil.

ĂŽn probaÅ£iune reclamantul a Ă®nvederat că Ă®nÅ£elege să se folosească de proba cu interogatoriu  , martori , Ă®nscrisuri ÅŸi eventual expertize.

ĂŽn cauză a fost  ataÅŸat dosarul  Parchetului de pe lĂ¢ngă Judecătoria Babadag  nr.413/P/2009 privind pe C.I. cercetat urmare a plĂ¢ngerii penale  formulate de P.V.-M. pentru săvĂ¢rÅŸirea infracÅ£iunilor de abuz de Ă®ncredere ÅŸi Ă®nÅŸelăciune , fapte prev. de art.213 ÅŸi art.215 cod penal.

Prin RezoluÅ£ia  nr.413/P/2009  din data de 23.02.2010  Ă®n temeiul art.228 alin.6 c.pr.pen. rap.la art.10 lit.a c.pr.pen. a fost adoptată o soluÅ£ie de  neĂ®ncepere  a urmăririi penale faţă de numitul C. I.  sub aspectul  săvĂ¢rÅŸirii infracÅ£iunii  prev. de art.213 , 215 c.penal.

PĂ¢rĂ¢tul C. I. a formulat  Ă®ntĂ¢mpinare prin care a solicitat respingerea acÅ£iunii  ca nefondată  ÅŸi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

ĂŽn  fapt s-a Ă®nvederat că  susÅ£inerile din acÅ£iunea principală , Ă®n totalitate sunt nereale  ÅŸi nu reflectă adevărata stare de fapt  , Ă®mbrăcĂ¢nd  caracterul unui abuz  procesual.

PĂ¢rĂ¢tul a susÅ£inut  că Ă®n luna noiembrie 2006 a achiziÅ£ionat un număr de 237 ovine de la  martorul P.G. din localitatea Agighiol  , judeÅ£ Tulcea  ,  ÅŸi Ă®ntrucĂ¢t el trebuia să aleagă ÅŸi să numere ovinele  , deoarece reclamantul nu avea cunoÅŸtinÅ£e  Ă®n acest domeniu ,  i-a Ă®nmĂ¢nat personal reclamantului banii  pentru a face plata .

Astfel  Ă®n timp ce el Ă®mpreună cu băiatul său ÅŸi numitul P.N.  ÅŸi nu V.N.  , cum l-a botezat reclamantul  , numărau ovinele , reclamantul  i-a numărat banii vĂ¢nzătorului  ,  iar după finalizarea tranzacÅ£iei  s-au deplasat pe jos cu ovinele către satul Lunca.

A arătat  pĂ¢rĂ¢tul  că  ovinele au fost Ă®nregistrate  la Primăria comunei Ceamurlia de Jos  ,cĂ¢te  jumătate pe numele  lui ÅŸi al reclamantului , fiind aberantă susÅ£inerea reclamantului  care arată că el a fost de acord să  fie trecute jumătate de ovine pe numele lui  pentru a putea garanta un Ă®mprumut la bancă  , urmĂ¢nd a face dovada  că nu s-a folosit de saivan drept garanÅ£ie pentru a obÅ£ine acel Ă®mprumut  de la  bancă.După  achiziÅ£ionarea ovinelor au Ă®mpărÅ£it Ă®n mod egal  beneficiile  rezultate .

CĂ¢t priveÅŸte furtul de ovine  , pĂ¢rĂ¢tul  a Ă®nvederat că Ă®n continuare  este convins că reclamantul a stat la baza acestei strategii  Ă®mpreună cu un alt  cioban , el personal  supunĂ¢ndu-se fără rezerve ÅŸi testului poligraf.

A mai arătat  pĂ¢rĂ¢tul  că reclamantul a placat de la stĂ¢nă nu cu 119 ovine  ci cu 240 ovine  ce au fost duse la stĂ¢na numitului M.G.  din satul Lunca , judeÅ£ Tulcea  ÅŸi nu mai Ă®nÅ£elege să facă referiri  la toate susÅ£inerile reclamantului  Ă®ntrucĂ¢t acestea sunt fantezii ale imaginaÅ£iei sale  departe de realitatea  obiectivă  , urmĂ¢nd a demonstra pe parcursul cercetării judecătoreÅŸti  caracterul  abuziv al acÅ£iunii introductive  , iar prin prezenta  Ă®ntĂ¢mpinare  ÅŸi-a precizat  poziÅ£ia faţă de acÅ£iunea  principală  pe care solicită a fi respinsă  ca nefondată.

ĂŽn drept , Ă®ntĂ¢mpinarea a fost Ă®ntemeiată pe dispoziÅ£iile art.115 ÅŸi urm.  Cod pr.civilă.

ĂŽn probaÅ£iune a arătat că Ă®nÅ£elege să se folosească de  proba cu interogatoriu , acte , martori ÅŸi orice alte probe necesare aflării adevărului  .

La termenul din  21 octombrie 2011  la cererea  reclamantului  s-a solicitat  Parchetului de pe lĂ¢ngă Judecătoria Babadag  să comunice dacă  pĂ¢rĂ¢tul C.I.Ă®n decursul anului 2008 s-a adresat organelor de urmărire penală cu plĂ¢ngere formulată  Ă®mpotriva  reclamantului P.V.-M. pentru săvĂ¢rÅŸirea infracÅ£iunii de furt de  ovine  ÅŸi a Ă®ncuviinÅ£at la  propunerea  ambelor  părÅ£i  probele cu Ă®nscrisuri  ÅŸi interogatoriu .

Cu adresa nr. 1416/II/2/2010  din 26.10.2010 Parchetul de pe lĂ¢ngă Judecătoria Babadag  a  comunicat că Ă®n urma  verificărilor efectuate  nu a fost identificată nicio  cauză avĂ¢nd ca parte  vătămată pe numitul C.I.iar ca Ă®nvinuit pe numitul P.V. –M. .

Cu ocazia interogatoriului luat ,  pĂ¢rĂ¢tul C.I. ,  a recunoscut  că anterior lunii noiembrie 2006 a avut o Ă®nÅ£elegere cu numitul P.V.M. de a exploata Ă®mpreună  ovine , convenind  ca beneficiile rezultate Ă®n urma exploatării să fie  Ă®mpărÅ£ite Ă®n mod egal .

ĂŽn ceea ce priveÅŸte  Ă®nÅ£elegerea făcută cu  P.V.M.  aceasta nu a fost Ă®n sensul ca el – C.I. – să se  Ă®ngrijească de ovine  , să pună la dispoziÅ£ie  saivanul  pe care-l deÅ£inea , iar  P.V.M. să asigure banii necesari  pentru a cumpăra ovinele ,  banii necesari pentru a cumpăra ovinele au fost puÅŸi  jumătate – jumătate , iar saivanul l-a pus el  la dispoziÅ£ie .

ĂŽn baza acestei Ă®nÅ£elegeri s-au deplasat  la Agighiol  Ă®n luna noiembrie 2006  la numitul P.G. de unde  au achiziÅ£ionat  237 ovine  , iar 2 ovine  le-au achiziÅ£ionat de la o altă persoană  , banii  fiind daÅ£i jumătate – jumătate .PreÅ£ul a fost de  170 lei / ovină , fiind achitată suma de 40.600 lei .Reclamantul a numărat banii , dar aceÅŸtia erau jumătate  -  jumătate , iar pe  parcursul  exploatării ovinelor ,sumele obÅ£inute din produsele exploatării au fost Ă®mpărÅ£ite de comun acord ÅŸi aproximativ egal .

Ulterior  furtului din luna iunie 2008 ,  Ă®ntrucĂ¢t reclamantul nu mai făcea treabă  , relaÅ£iile dintre ei  s-au deteriorat , iar el a refuzat să mai menÅ£ină Ă®nÅ£elegerea iniÅ£ială  cu  acesta Ă®n ceea ce priveÅŸte exploatarea Ă®n comun a ovinelor , solicitĂ¢ndu-i acestuia  să vină să ia o parte din ovine , reclamantul luĂ¢nd 234 pĂ¢nă Ă®n 240 de ovine .

A mai  susÅ£inut pĂ¢rĂ¢tul , cu ocazia aceluiaÅŸi interogatoriu că  la data la care  ÅŸi-au Ă®mpărÅ£it ovinele , reclamantul nu mai avea un număr de 123 de ovine  , Ă®ntrucĂ¢t cele 123 ovine  erau Ă®nglobate Ă®n cele aproximativ 240  ovine pe care le-a luat . ÅŸi că nu este  de acord să-i restituie cele 119 oi pe care P.V.M.  le mai solicită.

Reclamantul P.V.–M.  cu ocazia interogatoriului  luat de pĂ¢rĂ¢tul C.I. , la Ă®ntrebarea dacă este adevărat că Ă®n luna noiembrie 2006  au cumpărat Ă®mpreună prin contribuÅ£ie egală un număr de 237 ovine  de la numitul P.G. , acesta a răspuns  Am cumpărat ,recunoscĂ¢nd totodată  că Ă®n vara anului  2008 au Ă®mpărÅ£it Ă®n mod  egal  veniturile rezultate din Ă®ngrijirea ÅŸi exploatarea ovinelor , că la data de 01 august 2008 i-au fost date 240 de ovine  , de către pĂ¢rĂ¢t  , pe care le-a dus la stĂ¢na numitului M.G. .

A mai declarat reclamantul că l-a Ă®mprumutat  pe  C.I. cu suma de 20.300 lei  ÅŸi că nu au Ă®ncheiat un Ă®nscris care să consfinÅ£ească  această tranzacÅ£ie  de Ă®mprumut , iar plĂ¢ngerea penală  a formulat-o după  aproximativ un an  de la momentul Ă®n care au Ă®ncetat a mai fi asociaÅ£i  Ă®ntrucĂ¢t a crezut  că C. I.  cu  timpul Ă®ÅŸi va da seama că are să-i  mai dea 119 oi .

ĂŽn cauză , reclamantul a administrat  proba testimonială cu martorii  I.S. , I.P.  (prin Ă®nlocuirea  martorului  P.G. )  ÅŸi M.G. , iar pĂ¢rĂ¢tul cu martorii  H.M. , B.N. , P.I..

Martorul I.S.  a declarat că  Ă®l cunoaÅŸte pe pĂ¢rĂ¢t  de circa 13 ani de zile  ÅŸi ÅŸtie că Ă®n anul  2006  acesta nu avea decĂ¢t un cal  ÅŸi o căruţă , iar  pe reclamant Ă®l cunoaÅŸte de  3 ani de zile  ÅŸi l-a  cunoscut  prin intermediul pĂ¢rĂ¢tului  ÅŸi cele două părÅ£i  s-au asociat să cumpere ovine , iar  la el acasă C. I. i-a spus  că reclamantul a cumpărat ovine  pe care le-au Ă®mpărÅ£it ulterior  , fiind vorba  de aproximativ  240 capete  ovine  , pe care reclamantul le-a  cumpărat cu banii săi , urmĂ¢nd ca acestea să le Ă®mpartă cu pĂ¢rĂ¢tul .Nu  ÅŸtie cĂ¢te  ovine  i-a dat pĂ¢rĂ¢tului  , dar el l-a ajutat  ulterior Ă®n anul 2008  , Ă®n toamnă pe reclamant să-ÅŸi construiască un saivan , Ă®ntrucĂ¢t C. I/  l-a dat afară  din saivanul său. .ĂŽn anul 2008  pĂ¢rĂ¢tul i-a dat reclamantului o parte din ovine dar nu ÅŸtie cĂ¢te  ÅŸi de la  reclamant ÅŸtie că  mai are Ă®n jur de 120 de ovine de recuperat de la pĂ¢rĂ¢t ÅŸi că Ă®ntre cele două părÅ£i  au intervenit neĂ®nÅ£elegeri  deoarece reclamantul Ă®i dădea bani pĂ¢rĂ¢tului  ÅŸi acesta nu-i mai dădea  Ă®napoi .

A mai  arătat martorul că  nu a fost de faţă  ÅŸi nu a asistat  la nicio discuÅ£ie  referitoare  la modalitatea de cumpărare a ovinelor  ÅŸi condiÅ£iile Ă®n  care s-au Ă®nÅ£eles cele două părÅ£i .

 I.P.  , cel  de-al doilea martor propus de reclamant a declarat că  le cunoaÅŸte pe ambele părÅ£i  ,Ă®ntrucĂ¢t la vremea cĂ¢nd cei doi  au cumpărat ovine de la P.G.din Agighiol  , avea ÅŸi el ovine ,  iar  la sfĂ¢rÅŸitul lunii octombrie , Ă®nceputul lunii noiembrie 2006 părÅ£ile  au cumpărat  de la P.G. Ă®n jur de  230-240 ovine  , chiar el i-a vĂ¢ndut  fiului pĂ¢rĂ¢tului 2 bucăţi  ovine . Cu o săptămĂ¢nă  Ă®nainte de a se Ă®ncheia  tranzacÅ£ia cu ovinele  au fost la Agighiol pĂ¢rĂ¢tul , soÅ£ia  reclamantului , băiatul pĂ¢rĂ¢tului , care au Ă®nsemnat ovinele , după care au venit pĂ¢rĂ¢tul , băiatul pĂ¢rĂ¢tului  ,  reclamantul , soÅ£ia acestuia ÅŸi au luat  ovinele .Banii au fost plătiÅ£i de  reclamant  lui P.G. .Aceste aspecte le cunoaÅŸte Ă®ntrucĂ¢t  stĂ¢na lui este alăturată  de cea a lui P., iar cu acesta este vecin .Nu se află Ă®n relaÅ£ii de duÅŸmănie cu nici una din părÅ£i .Următorul an  i-a vĂ¢ndut pĂ¢rĂ¢tului circa 42 de ovine .

Din depoziÅ£ia martorului instanÅ£a reÅ£ine că acesta  nu cunoaÅŸte suma de bani cu care au fost achiziÅ£ionate oile de la P.G. , Ă®n ce a constat Ă®nÅ£elegerea dintre  părÅ£i cu privire la achiziÅ£ionarea  ovinelor ÅŸi cu privire la plată  ,  nu cunoaÅŸte care este contribuÅ£ia fiecărei părÅ£i cu  privire  la achiziÅ£ionarea  ovinelor , dar  cunoaÅŸte că  atunci cĂ¢nd s-au cumpărat ovinele reclamantul venise de pe platforma petrolieră  .

M.G. , cel de –al  treilea martor propus de reclamant a declarat că este văr primar cu pĂ¢rĂ¢tul  ÅŸi că Ă®n  anii 2006 -2008 reclamantul ÅŸi pĂ¢rĂ¢tul au exploatat  Ă®mpreună un număr de ovine dar  fără să poată preciza numărul acestora , ovinele  erau  Å£inute la o stĂ¢nă  la pădure  ÅŸi nu cunoaÅŸte  cui aparÅ£ine stĂ¢na .PărÅ£ile au fost asociaÅ£i , iar  ovinele aparÅ£ineau  reclamantului  ÅŸi pĂ¢rĂ¢tului .ĂŽn perioada anilor 2005-2006  a fost ÅŸi el  asociat cu P.V.  ÅŸi au exploatat Ă®mpreună ovine .Reclamantul avea Ă®n jur de 120 de ovine  , 120 de ovine  avĂ¢nd ÅŸi el .Pentru că reclamantul  s-a asociat  cu pĂ¢rĂ¢tul  s-a desfiinÅ£at convenÅ£ia dintre el ÅŸi reclamant .Nu cunoaÅŸte dacă Ă®n  perioada anilor  2006-2008 , cĂ¢t a fost asociat cu pĂ¢rĂ¢tul , reclamantul s-a ocupat de  Ă®ngrijirea  ovinelor iar după ce părÅ£ile au desfiinÅ£at convenÅ£ia  P.V. –M.  a adus ovinele la el la stĂ¢nă  , Ă®n jur de  200 -240 ovine ÅŸi i-a spus că pĂ¢rĂ¢tul  i-a oprit un număr de ovine .

Martorul H.M.  propus de pĂ¢rĂ¢t a declarat că Ă®n anii 2003 – 2004 a fost asociat cu pĂ¢rĂ¢tul C. I. cu ovine , acesta deÅ£inĂ¢nd Ă®n jur de 250 de oi .Nu ÅŸtie cu precizie anul  dar ÅŸtie că pĂ¢rĂ¢tul a vĂ¢ndut aceste ovine  Ă®ntrucĂ¢t dorea să-ÅŸi cumpere o casă  , dar nu a mai  cumpărat-o .La vremea respectivă  o oaie se vindea  cu o sumă cuprinsă Ă®ntre 100-150 lei .ĂŽn primăvara anului 2004 nu a mai fost asociat  cu pĂ¢rĂ¢tul , iar acesta la circa un an de zile  a vĂ¢ndut oile .Pentru că locuieÅŸte Ă®n acelaÅŸi sat cu pĂ¢rĂ¢tul  a aflat că acesta  a  vĂ¢ndut oile  ÅŸi a perceput  direct că acesta nu mai avea oile .PĂ¢rĂ¢tul i s-a plĂ¢ns că a vĂ¢ndut oile ÅŸi nici  casă nu ÅŸi-a mai cumpărat.

DepoziÅ£ia acestui martor se coroborează ÅŸi cu declaraÅ£ia martorilor  B.N. ÅŸi P.I. sub aspectul  că pĂ¢rĂ¢tul  era crescător de ovine  Ă®ncă din anul 2003 , că C.I.  a vĂ¢ndut  circa 250 de ovine , iar cu banii  rezultaÅ£i Ă®n urma vĂ¢nzării ovinelor  a vrut să-ÅŸi cumpere un imobil casă de locuit pe care Ă®nsă Ă®n final nu l-a achiziÅ£ionat. 

 InstanÅ£a reÅ£ine  din ansamblul probator administrat Ă®n cauză  că părÅ£ile  s-au Ă®nÅ£eles Ă®n cursul anului 2006 să achiziÅ£ioneze ovine  , Ă®n jur de 240 bucăţi  , pe care le-au achiziÅ£ionat de la Agighiol de la numitul P.G.  ÅŸi pe care le-au  Ă®ngrijit ÅŸi exploatat Ă®mpreună pĂ¢nă Ă®n anul 2008  , cĂ¢nd datorită unor neĂ®nÅ£elegeri ivite Ă®ntre părÅ£i ,  pĂ¢rĂ¢tul  i-a dat reclamantului un  număr de 240 de ovine pe care acesta le-a dus la stĂ¢na numitului M.G. , fapt ce rezultă atĂ¢t din răspunsul reclamantului la interogatoriu luat de pĂ¢rĂ¢t cĂ¢t ÅŸi din declaraÅ£ia  martorului M.G.  .

Niciunul din martorii  audiaÅ£i Ă®n cauză la propunerea reclamantului nu au putut preciza  dacă  banii  cu  care au achiziÅ£ionat cele 240 de ovine  au  aparÅ£inut reclamantului sau  au  contribuit fiecare  cu cĂ¢te ½  din suma totală .

Din  declaraÅ£iile martorilor  propuÅŸi de pĂ¢rĂ¢t  se reÅ£ine că  C.I.a vĂ¢ndut  un număr de 250 de ovine cu intenÅ£ia de a-ÅŸi cumpăra o casă  , pe care Ă®nsă nu a achiziÅ£ionat-o , iar acest  fapt se Ă®ntĂ¢mpla Ă®nainte de a avea loc Ă®nÅ£elegerea cu reclamantul de achiziÅ£ionarea ovinelor de la Agighiol , per a contrario se deduce că acesta avea bani  să  plătească  partea sa  de ovine  cumpărate de la P.G. .

De menÅ£ionat este faptul că Ă®nÅ£elegerea  părÅ£ilor a fost doar verbală acestea neĂ®ncheind  un Ă®nscris  care să stabilească  Ă®n concret  condiÅ£iile  de achiziÅ£ionare ÅŸi de exploatare a ovinelor.

Potrivit art.1169 Cod civil cel ce face o propunere Ă®naintea judecăţii ,trebuie să o dovedească.

Articolul  1191  alin. 1 ÅŸi 2  din Cod Civil  prevede că dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeÅŸte suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decĂ¢t sau prin act autentic, sau prin act sub semnătură privată  ÅŸi nu se va primi niciodată o dovadă prin martori, Ă®n contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se pretinde că s-ar fi zis Ă®naintea, la timpul sau Ă®n urma confecÅ£ionării actului, chiar cu privire la o sumă sau valoare ce nu depăşeÅŸte 250 lei.

Faţă de susÅ£inerile reclamantului  că  la achiziÅ£ionarea celor 240 de ovine , de la Agighiol , el a plătit Ă®ntreaga sumă  reprezentĂ¢nd  contravaloarea  acestora , prin  Ă®mprumutarea pĂ¢rĂ¢tului  cu suma de 203.000. 000 lei Rol , iar pĂ¢rĂ¢tul , Ă®n anul  2008  nu i-a dat  decĂ¢t 119 ovine , jumătate  din ovinele achiziÅ£ionate , ori trebuia să-i dea Ă®ncă 119 ovine , sau suma cu care l-a Ă®mprumutat , susÅ£ineri pe care nu le-a probat  cu Ă®nscrisuri  , faţă de dispoziÅ£iile  legale mai sus menÅ£ionate  , instanÅ£a  constată  că reclamantul  nu a făcut dovada pretenÅ£iilor sale , motiv pentru care urmează a respinge  acÅ£iunea ca nefondată .