Plângere împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată. tardivitate.

Sentinţă penală 226 din 27.02.2008


La data de 7.12.2007 a  fost înregistrată pe rolul  instanţei plângerea  formulată  de petentul C.M. împotriva ordonanţei nr.3905/P/2006 din 7.09.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin  prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire  penală şi aplicarea amenzii administrative de 200 lei faţă de intimatul B.O.F. pentru săvârşirea infracţiunii  lovire şi alte violenţe  prevăzută de art.180 alin.1 C.p.

În motivare a  arătat că, în mod  nelegal şi netemeinic, procurorul a dispus  scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei amenzi administrative câtă vreme probele administrate în cauză dovedesc fără tăgadă săvârşirea infracţiunii de către intimat.

Ca stare de fapt procurorul a stabilit că la data de 5.09.2006 petentul şi intimatul se aflau la imobilul situat pe strada Adrian nr.167 din Drobeta Turnu Severin pentru a participa la efectuarea unei expertize dispusă într-un dosar civil.

Cei doi au purtat discuţii contradictorii care au degenerat, părţile lovindu-se reciproc .În urma conflictului B.O.F. a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare  2-3 zile îngrijiri medicale  iar petentul nu a prezentat certificat medico-legal .

Urmare a cercetărilor efectuate, prin ordonanţa nr.3905/P/2006 din 7.09.2007 a Parchetului de pe  lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin s-a dispus  scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului C.M. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.180 alin.2 C.p.şi i s-a aplicat acestuia sancţiunea amenzii administrative în cuantum de 500 lei şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului B.O.F. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin.1 C.p. şi i-a fost aplicată amendă administrativă de 200 lei.

S-a apreciat că faptele nu întrunesc conţinutul constitutiv al infracţiunilor prev. de art. 180 alin.2 şi respectiv 180 alin.1  fiind lipsite de pericol social.

Împotriva acestei soluţii a formulat plângere petentul Călin Mihai la procurorul ierarhic superior ,care prin ordonanţa nr.711/II/2/2007 din 9.11.2007 a respins plângerea.

Prin sentinţa penală nr.226/27.02.2008 a Judecătoriei Drobeta Turnu Severin a fost respinsă plângerea formulată de petentul C.M. ca fiind tardiv formulată .

S-a motivat că  potrivit  art.2781 C.p.p. după  respingerea  plângerii  făcute  conform art.275-278 C.p.p.  împotriva  rezoluţiei de  neîncepere a  urmăririi  penale  sau a ordonanţei, ori după  caz, a  rezoluţiei de  clasare , de scoatere de sub  urmărire penală sau de  încetarea  urmăririi penale date de procuror, persoana  vătămată, precum şi orice alte persoane  ale căror  interese  legitime sunt  vătămate, pot  face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către  procuror  a  modului de rezolvare potrivit  art.277 şi art.278 C.p.p. la judecătorul de la instanţa căreia  i-ar  reveni potrivit legii competenţa  să judece  cauza în primă  instanţă.

În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz ,procurorul general al parchetului de curtea de apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul ierarhic superior nu a soluţionat plângerea în termenul prevăzut de art. 277C.p.p (de 20 zile de la primirea plângerii) termenul prevăzut la alin.( 1) curge de la expirarea termenului iniţial de 20 zile.

În speţă, împotriva ordonanţei nr. 3905/P/2006 din 7.09.2007 a  Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin , petentul a  formulat  plângere la procurorul ierarhic superior în 24.10.2007(fila 13) şi ulterior la instanţa de judecată în data de 7.12.2007.

Ori ,pentru a se încadra în termenul stipulat de lege petentul trebuia să depună plângerea la instanţă cel mai târziu la 3.12.2007, când expirau cele 20 de zile calculate de la data la care procurorul ierarhic superior trebuia să soluţioneze plângerea .

Susţinerile petentului în sensul că a depus plângere la instanţă în 20 zile de la data comunicării de către prim-procuror a modului de rezolvare a plângerii nu au fost  primite, câtă vreme,dispoziţiile art. 278 ind.1 alin.2 reglementează cu claritate modalitatea de calcul a termenului în ipoteza nesoluţionării în 20 de zile a plângerii de procurorul ierarhic superior.

Avându-se  în vedere că termenele prevăzute de art. 278 ind.1 sunt  de decădere - instanţa a respins  plângerea ca fiind tardiv formulată.