Lipsa calităţii procesuale pasive a biroului executorului judecătoresc în cadrul contestaţiei la executare care priveşte modalitatea de executare

Sentinţă civilă 3506 din 27.08.2009


Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 15.06.2009, executorul judecătoresc C. C. a organizat la sediul propriu licitaţia de vânzare a bunurilor, comunicând la data de 16.06.2009 procesul verbal de adjudecare a bunurilor de către societatea M.PROD SRL, pentru un preţ total de 109.500 lei faţă de 228.756 lei cât a fost preţul de pornire al licitaţiei.

În orice acţiune în justiţie, instanţa este obligată să verifice calitatea părţilor.

Prin noţiune de calitate juridică procesuală se înţelege atât îndreptăţirea unei anumite persoane de a reclama în justiţie cât şi obligaţia unei alte persoane de a răspunde faţă de pretenţiile ridicate împotriva sa.

Sarcina justificării calităţii procesuale active şi pasive aparţine persoanei care sesizează instanţa cu o pretenţie, adică contestatoarea în cauza de faţă.

În concluzie, contestatoarea nu a făcut dovada calităţii procesuale pasive a intimatului, urmând ca instanţa să admită excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, deoarece în faza  executării silite, calitatea  de părţi o au creditorul şi debitorul , conform art. 371 ind. 3 C.pr. civ., iar nu organul de executare respectiv  Biroul Executorului Judecătoresc.

Admiterea în total sau în parte a unei excepţii face de prisos cercetarea fondului, astfel încât instanţa urmează să respingă acţiunea reclamantei ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.