Împăcare în cursul dosarului cu obiect divorţ

Sentinţă civilă 5012 din 07.10.2010


Situaţia în care în cauza cu obiect divorţ părţile se împacă

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Potrivit art.618 alin.2, acţiunea de divorţ se stinge prin împăcarea soţilor în orice fază a procesului, chiar dacă intervine în instanţa de apel sau de recurs iar apelul ori recursul nu sunt timbrate conform legii.

Având în vedere că la termenul din data de 07.l0.2010 părţile au invederat instanţei că s-au împăcat, instanţa apreciază ca  fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 618 alin.2 Cpc, urmând a constata stinsă acţiunea prin împăcarea părţilor.

1