Acordul părţilor la divorţ

Sentinţă civilă 1037 din 15.02.2010


Situaţia în care părţile sunt de acord cu desfacerea căsătoriei

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că între părţi a fost încheiată căsătoria la data de 16.09.2006, că nu există copii minori rezultaţi din căsătorie, iar soţii şi-au exprimat acordul cu privire la desfacerea căsătoriei.

 În consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 38 alin. 2 c. fam. potrivit cărora divorţul poate fi pronunţat pe baza acordului părţilor dacă, până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie şi văzând şi dispoziţiile art. 6131 alin.1 c.pr.civ. potrivit cărora” În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază pe acordul părţilor, ea va fi semnată de ambii soţi”, instanţa urmează a admite acţiunea, astfel cum a fost formulată şi să dispună desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor.

Având în vedere că nu a intervenit o învoială a părţilor în sensul păstrării numelui dobândit prin căsătorie de către pârâtă, instanţa urmează să facă aplicarea art.40 alin.3 c.fam., să încuviinţeze ca aceasta să revină la numele avut anterior căsătoriei.

 

 

 

 

 

Domenii speta