Civil - fond funciar

Sentinţă civilă 1218/2009 din 26.06.2009


ROMANIA

JUDECATORIA FAGARAS

JUDETUL BRASOV

Complet specializat - litigii fond funciar

Pe rol fiind pronuntarea cauzei civile privind pe reclamantii P V, P A, P Dsi P L, cu domiciliul ales in V de S, nr., jud. Brasov, in contradictoriu cu paratii Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor V, prin primar, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Brasov, prin prefect, P C, domiciliat in or. V, str. GC, bl., sc., ap., jud. B si P I, domiciliat in or. V, str. T, bl., ap., jud. Brasov,  avand ca obiect litigiu fond funciar.

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare legal indeplinita.

Cauza s-a dezbatut in fond la termenul din 12 iunie 2009, cand partile prezente au pus concluzii consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii de la acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta.

I N S T A N T A

Constata ca prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul de mai sus, reclamantii au chemat in judecata pe paratii Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor V, C J de aplicare a legilor fondului funciar Brasov, P C si P I, solicitand sa se constate nulitatea titlului de proprietate nr.00041/17.05.1999, nulitatea partiala a titlului de proprietate nr.43366/16.11.2007, sa se constate ca antecesorul paratilor P C si P I sunt indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1 ha de teren arabil si 0,33 ha teren faneata in gradina manastirii, sa se constate ca reclamantii sunt indreptatiti sa primeasca suprafata de 850 mp teren faneata in zona Braniste, iar paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Vistea si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Brasov sa fie obligate sa faca punerea in posesie a reclamantelor asupra suprafetei de 850 mp in zona Braniste, precum si a suprafetei de 7,5150 ha teren arabil si fanat pe vechile amplasamente. Cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca sunt mostenitori ai defunctului P A, in calitate de sotie supravietuitoare si fii, iar paratii sunt mostenitori in calitate de fii ai defunctului P I. Atat P A, cat si defunctul P I, antecesorul paratilor P C si P I, au fost fii ai defunctului PV. Cu ocazia aparitiei Legii nr.18/1991, P I a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 1 ha teren arabil si 33 ari in zona numita Gradina Manastirii. Antecesorul reclamantilor a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei cu care s-a inscris in CAP tatal sau PV, mai putin suprafata de 1 ha  teren arabil si 0,33 ha teren fanat in Gradina Manastirii. Paratele Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar V si Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Brasov au eliberat doua titluri de proprietate partiale, fara a respecta cererile formulate. Prin hotararea adunarii generale a locuitorilor satului V de S, s-a stabilit schimbarea pasunii comunale situata in locul numit Braniste. Tot prin acea adunare generala s-a hotarat ca fiecarui locuitor al satului sa-i fie repartizata o suprafata de 850 mp teren in zona Braniste, urmand ca in schimbul terenului fiecare sa dea o suprafata egala in alta zona unde se va forma pasunea comunala. Paratele Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar Vistea si Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Brasov au ignorat hotararea adunarii si au eliberat titlul de proprietate nr.43366/16.11.2007 cuprinzand suprafata de 850 mp in zona Braniste pe numele lui P A si P I, desi P I a locuit in Or.V si nu in localitatea V de S si a solicitat teren in alte zone. Suprafata de 850 mp teren, constituia proprietatea obstei si a fost pusa la dispozitia celor ce locuiau in satul V de S fara a face referiri la cei care locuiau in alte localitati.

In drept si-au intemeiat actiunea pe disp. Legii nr.247/2005.

In probatiune s-a depus copie dupa procesul verbal incheiat la data de 3 iulie 2005 (fil. 3-4), adeverinta nr.6073/29.09.1997 (fila 5), copie dupa registrul agricol (fila 6), titlu de proprietate nr.43366/16.11.2007 (fila 7), titlu de proprietate nr.00041/15.05.1999 (fila 8), certificat nr.3166/4.08.2008 (fila 9),  adeverintele  nr.185, nr.186, si nr.187/3.02.1998 (fila 10-12), acte de stare civila (fil.13-16), s-a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriu partilor si proba testimoniala.

La termenul din 5 decembrie 2008, paratul P C a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanti ca neintemeiata si nelegala, precum si obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea intampinarii paratul P C a aratat ca antecesorul sau alaturi de antecesorul reclamantilor au formulat cereri la Primaria V dupa tatal acestora P V, prin care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor  cu care antecesorii lor au intrat in CAP. Ulterior cererii s-a eliberat adeverinta nr.6373/18.11.1991 pe numele lui P A si P I pentru suprafata de 8,92 ha si respectiv titlurile de proprietate pentru o parte din suprafata recunoscuta pentru cei doi frati, respectiv titlu de proprietate nr.41/15.05.1999 pentru o supraf. de 1,39 ha si titlu de proprietate nr.43366/16.11.2007 pentru o suprafata de 850 mp, titluri ce au fost eliberate cu respectarea legii, intrucat au fost eliberate persoanelor indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate.

Se mai arata ca temeiul invocat de reclamanti ca fiind Legea nr.247/2005 este eronat, intrucat aceasta lege nu precizeaza motive de nulitate, astfel ca petitele privitoare la constatarea nulitatii titlurilor de proprietate urmeaza a fi respinse. Si petitul 3 al actiunii urmeaza a fi respins pentru motivele aratate, titlul de proprietate fiind eliberat pe numele antecesorilor partilor, urmand ca partile in cauza sa procedeze la actiunea de drept comun privind iesirea din indiviziune.

Cu privire la ultimul petit, se arata ca dat fiind faptul ca se solicita punerea in posesie a reclamantilor pe intreaga suprafata de teren reconstituita antecesorilor, urmeaza a fi respins, intrucat paratii sunt persoane indreptatite la punerea in posesie in aceeasi masura ca si reclamantii.

La termenul de judecata din data de 09.01.2009 reprezentanta reclamantilor a indicat temeiul de drept al actiunii ca fiind art.3 alin.1 lit.a din Legea nr.169 asa cum a fost modificata prin Legea 247/2005.

Instanta examinand actele si lucrarile dosarului, retine in fapt urmatoarele:

Din adeverinta de proprietate nr.6073/29.09.1997 eliberata de Comisia Locala pentru aplicarea L.18/1991 (fila 5), reiese ca antecesorilor partilor, respectiv P A si P I, prin hotararea nr.33/7.08.1991 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Brasov, li  s-a reconstituit drept de proprietate asupra suprafetei de 8,92 ha potrivit anexei 3 pozitia 10.

Urmare a acestei reconstituiri au fost eliberate  doua titluri de proprietate partiale, si anume titlu de proprietate nr.43366/16.11.2007 (fila 7) pentru suprafata de 850 mp. si titlu de proprietate nr.00041/15.05.1999 (fila 8) pentru suprafata de 1,39 ha,  pe numele antecesorilor reclamantilor si ai paratilor, dupa defunctul lor tata P V.

Reclamantii sustin ca ar fi trebuit sa l-i se reconstituie drept de proprietate asupra suprafetei  de 850 mp doar acestora, deoarece acestia sunt locuitori ai satului V de S, iar potrivit hotararii adunarii generale a locuitorilor satului V de S, s-a stabilit schimbarea pasunii comunale situata in locul numit Braniste si s-a hotarat ca fiecarui locuitor al satului sa-i fie repartizata o suprafata de 850 mp teren in zona Braniste, urmand ca in schimbul terenului fiecare sa dea o suprafata egala in alta zona unde se va forma pasunea comunala, insa paratele au ignorat hotararea adunarii si au eliberat titlul de proprietate nr.43366/16.11.2007 cuprinzand suprafata de 850 mp in zona Braniste pe numele lui P A si P I, desi P I a locuit in Or.V si nu in localitatea V de S si a solicitat teren in alte zone, iar suprafata de 850 mp teren, constituie proprietatea obstei si a fost pusa la dispozitia celor ce locuiau in satul V de S fara a face referiri la cei care locuiau in alte localitati.

Din declaratiile martorilor F N, S O (fil. 65, 101) audiati in cauza, rezulta ca trupul denumit Braniste in supraf. de 31 ha este proprietatea Statului Roman, zona in care persoanele fizice nu au avut proprietati. Adunarea generala a cetatenilor din V de S a hotarat ca zona Braniste sa fie pusa in posesie  pentru titularii care au numere de  casa in V de S care locuiesc in localitate. Paratii si nici tatal acestora nu au locuit in Vistea de Sus ci in orasul V, in schimb reclamanta P V locuieste in Vistea de Sus la nr.35. P A impreuna cu sotia acestuia Victoria au casa in Vistea de Sus dar si apartament in V, iar cei trei copii ai acestora sunt plecati in prezent in SUA . In sedinta adunarii generale s-a hotarat ca fiecare posesor de nr. de casa din Vistea de Sus sa dea o suprafata limitata de 8 ari indiferent daca erau trecuti sau nu pe anexele fondului funciar. Daca persoana era posesoare de nr.adm. al localitatii V, insa nu era validata la legea fondului funciar avea obligatia sa cumpere 8 ari si sa ii dea la schimb fata de cei primiti in Braniste.

In speta s-a eliberat adeverinta de proprietate nr.6073/29.09.1997 pentru suprafata de 8,92 ha. avand ca titulari pe P A si P I -  anexa 3 pozitia 10, astfel ca obligatia paratei Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar Vistea, prin primar este aceea de a efectua punerea in posesie efectiva a reclamantilor ce sunt mostenitorii beneficiarului dreptului de proprietate P A, impreuna cu paratii ce sunt mostenitorii beneficiarului dreptului de proprietate P I , cu aceasta suprafata de 8,92 ha teren agricol, suprafata validata prin hotararea Comisiei judetene nr.33/07.08.1991 potrivit anexei 3, pozitia 10 , neexistand temei legal de punere in posesie pentru o alta suprafata de teren decat cea validata si mentionata in hotararea comisiei judetene, si pentru alte persoane decat cele prevazute in hotarare, respectiv aceea ca pentru o anumita suprafata  sa se faca punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate doar pentru una dintre cele doua persoane nominalizate in hotarare, partile avand la dispozitie procedura dreptului comun privind iesirea din indiviziune.

In consecinta pentru aceasta suprafata de teren de 8,92 ha reconstituita in proprietatea antecesorilor partilor din dosar, comisia locala si respectiv cea judeteana au, potrivit dispozitiilor legilor fondului funciar si regulamentelor de aplicare ale acestora, obligatia de a efectua punerea in posesie, de a intocmi procesele verbale prevazute de lege in acest sens, de a intocmi documentatiile privind identificarea parcelelor de teren reconstituite si de a elibera in final titlu de proprietate, lucru ce partial s-a si intamplat prin eliberarea celor doua titluri de proprietate partiale.

In ceea ce priveste asa zisa hotarare a adunarii generale de punere in posesie preferential, conditionat de domiciliul in satul Vistea de Sus si indiferent daca persoana a fost validata sau nu la legea fondului funciar, instanta retine ca aceasta modalitate de reconstituire a dreptului de proprietate nu este cea reglementata de Legea nr.18/1991 repub. si cu atat mai mult nu constituie motiv de nulitate a titlului de proprietate emis in anul 1999 si respectiv de nulitate partiala al celuilalt titlu de proprietate emis in anul 2007.

Nulitatea absoluta constituie o sanctiune care intervine in cazul incheierii unui act juridic cu nesocotirea dispozitiilor de ordine publica, lucru ce nu s-a constatat in cauza, cu atat mai mult ca potrivit reglementarilor in materie schimburile de terenuri trebuie incheiate in forma autentica, si bineinteles intre  proprietarii acestora, conditii nedovedite in speta, cetatenii comunei neputand lua hotarari decat in situatia  in care se organizeaza referendum, iar in celelalte situatii hotararile sunt luate de deliberativul comunei, prin consilierii locali alesi de obste in acest sens.

Potrivit temeiului juridic al actiunii astfel cum acesta a fost precizat pentru termenul de judecata din data de 09.01.2009 – fila 40 dosar, si anume disp.art.3 alin.1 lit.a si alin.2 din L.169/97 astfel cum a fost modificata prin L.247/2005, nulitatea absoluta poate interveni in cazul in care actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum  sunt :

-  actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri; In speta nici una din parti nu se regaseste in aceasta situatie.

-  actele de reconstituire si constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop; In speta reclamantii nu se regasesc in aceasta situatie, deoarece pentru  terenul pe care solicita sa fie pusi in posesie acestia fara a  avea alaturi pe parati nu  s-a dovedit ca exista punere  in posesie in dreptul altor persoane (punere in posesie ce este efectuata de altfel in dreptul antecesorilor partilor) , iar acel teren sa fi  fost vechiul amplasament al antecesorilor reclamantilor.

-  actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate; situatie de asemenea inaplicabila, nepunandu-se problema in sensul ca antecesorul partilor (antecesor comun) nu ar fi inscris teren in CAP sau terenul ar fi fost preluat de stat prin act translativ de proprietate.

-  actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor ; In acest caz de nulitate este necesar indeplinirea conditiei privind existenta unor acte de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate in favoarea unor terte persoane, asupra terenurilor care au format anterior obiectul reconstituirii dreptului de proprietate catre fostul proprietar, ori in speta se solicita nulitatea unui titlu de proprietate si respectiv anularea partiala a altui titlu de proprietate nu pe motiv ca ulterior emiterii acestor titluri au avut loc alte reconstituiri sau constituiri a dreptului de proprietate, ci pe cu totul alte motive straine de acest text de lege si care au fost analizate mai sus.

- actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in masura in care au depasit limitele de suprafata stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si respectiv actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior in proprietate astfel de terenuri. Nici aceste situatii nu pot fi retinut, deoarece nu este vorba de reconstituire unor terenuri forestiere sau de terenuri reglementate de disp.art.24 din L.18/1991.

Fata de aceste considerente, instanta, constatand ca nu exista nici un caz de nulitate absoluta  a titlului de proprietate nr.00041/17.05.1999 si respectiv de nulitate partiala a titlului de proprietate nr.43366/16.11.2007emis in favoarea antecesorilor partilor, urmeaza a respinge aceste doua petite.

In ceea ce priveste petitul 3 al actiunii , respectiv sa se constate ca antecesorul paratilor P C si P I sunt indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1 ha de teren arabil si 0,33 ha teren faneata in gradina manastirii, instanta urmeaza a respinge acest petit nefiind indreptatita sa stabileasca altceva decat s-a validat prin hotararea comisiei judetene nr.33/07.08.1991.

In ceea ce priveste petitul 4 al actiunii, si anume sa se constate ca reclamantii sunt indreptatiti sa primeasca suprafata de 850 mp teren faneata in zona Braniste, iar paratele Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar Vistea si Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Brasov sa fie obligate sa faca punerea in posesie a reclamantelor asupra suprafetei de 850 mp in zona Braniste, precum si a suprafetei de 7,5150 ha teren arabil si fanat pe vechile amplasamente , instanta urmeaza a respinge si  acest petit pentru considerentele aratate in respingerea petitelor privind nulitatea celor doua titlurilor de proprietate. Pe de alta parte instanta retine ca comisia judeteana nu are atributii de punere in posesie , ci aceasta are ca atributie eliberarea titlului de proprietate.

Fata de aceste considerente, instanta, urmeaza a respinge actiunea civila formulata de reclamanti in contradictoriu cu paratii Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Vistea, prin primar, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Brasov, prin prefect, P C si P I, pentru litigiu fond funciar.

In temeiul art.274 cod procedura civila instanta urmeaza a obliga pe reclamanti aflati in culpa procesuala, sa plateasca  paratului P C, suma de 2380 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge actiunea civila formulata de reclamantii P V, P A, P Dsi P L, cu domiciliul ales in V de S, nr., jud. Brasov, in contradictoriu cu paratii Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor V, prin primar, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Brasov, prin prefect, P C, domiciliat in or. V, str., bl., sc, ap., jud. Brasov si P I, domiciliat in or. V, str. T, bl., ap., jud. Brasov, pentru litigiu fond funciar.

Obliga reclamantii sa plateasca paratului P C suma de 2380 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.