Furt

Sentinţă penală 258 din 10.10.2010


Prin sentinţa penală nr. 258/10.10.2010 Judecătoria Fălticeni a condamnat pe inculpatul …. fiul lui … şi …., născut la 06.01….. în Fălticeni jud. Suceava, cu domiciliul în Fălticeni str. …., fără antecedente penale, CNP ….. la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. e, g , i  Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2,  art. 99 alin 2 şi art. 33 lit. a Cod penal.

Condamnă pe inculpatul … la pedeapsa închisorii de 4 ani pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. b şi c Cod Penal cu aplicarea art. 99 alin. 2 şi art. 33 lit. a Cod penal.

În baza art. 34 alin. 1 lit. b Cod Penal contopeşte pedepsele aplicate pentru cele două infracţiuni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare.

 În temeiul art. 64 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod Penal

Obligă inculpatul la plata sumei de 800 cu titlu de cheltuieli judiciare în sarcina statului, din care 300 lei pentru urmărirea penală şi 300 lei pentru judecată şi 200 lei onorariu avocat oficiu .

Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă.

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni din 27 ianuarie 2010, a fost trimis în judecată inculpatul ……, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi tâlhărie prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit. e,g,i alin.2 ind.1 lit.b şi c C. Penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 C.Penal şi art. 211 alin.1 şi 2 lit.b şi c C.Penal, ambele cu aplicarea art. 99 alin.2 C.Penal şi art. 33 lit.a C.Penal.

In fapt s-a reţinut că în seara zilei de 01/02.11.2008, inculpatul în timp ce se afla pe str. Aleea … din mun. Fălticeni, folosind o piatră, a spart geamul portierei autoturismului cu nr. de înmatriculare SV-… aparţinând lui … şi a sustras din interior un DVD marca Hyunday, pe care l-a vândut martorului …, prejudiciul fiind evaluat la suma de 130 lei.

Partea vătămată … şi-a recuperat bunul sustras şi nu se constituie parte civilă.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei.

In noaptea de 22/23.12.2008 inculpatul se deplasa pe … din mun. Fălticeni şi intenţionând să sustragă bunuri, a spart cu o bilă de rulment geamul portierei stânga a autoturismului marca .. cu nr. de înmatriculare …, aparţinând SC .. Bacău şi utilizată de …. Deoarece nu a găsit bunuri, acesta a spart geamul autoturismului marca …32 aparţinând aceleiaşi părţi vătămate … şi care se afla parcat lângă celălalt autoturism, de unde a sustras un detector radar, evaluat la suma de 280 lei, prejudiciul nefiind recuperat.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei.

In ziua de 23.12.2008, în jurul orelor 16,30, inculpatul se deplasa pe str. Aleea … din mun. Fălticeni unde s-a întâlnit cu … căruia i-a cerut o ţigară, fiind refuzat. Inculpatul l-a urmărit şi l-a lovit cu pumnul în zona feţei şi i-a sustras din mână o sacoşă în care se aflau o pereche de bocanci, evaluaţi la suma de 189 lei.

Din biletul de trimitere nr. 16090/23.12.2008 emis de Spitalul Fălticeni, a rezultat că partea vătămată a suferit o contuzie facială dreaptă, dar acesta a declarat că nu se constituie parte civilă deoarece şi-a recuperat prejudiciul.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei.

In seara zilei de 24.12.2008 în jurul orelor 19,30, inculpatul i-a sustras un telefon mobil marca LG, părţii vătămate … în timp ce se deplasa pe str. … din Fălticeni, fiind de faţă şi martorul …. De asemenea, în aceeaşi seară, inculpatul a sustras de la părţile vătămate ….. care se aflau în zona discotecii Cinema, câte 30 lei şi portmoneele, acesta fiind surprins de angajaţii unei firme de pază.

Inculpatul a dat telefonul mobil martorului …, care la rândul său l-a dat lui …., în contul unei datorii, fiind apoi ridicat pe bază de dovadă de la …. şi predat părţii vătămate ….

Din probatoriul  administrat în cauză, respectiv: plângerile  si declaraţiile  părţilor vătămate, procese verbale de cercetare la faţa locului, planşele fotografice efectuate cu ocazia investigării tehnico ştiinţifice a locului faptei, dovezile de ridicare şi predare a obiectelor corp delict, procesele verbale de reconstituire şi planşele foto întocmite cu ocazia reconstituirii, coroborate cu declaraţiile date de inculpat şi declaraţiile de martori, instanţa  a reţinut aceeaşi situaţie de fapt şi încadrare juridică  a faptelor ca cele reţinute în actul de sesizare.

Inculpatul a recunoscut parţial săvârşirea infracţiunilor în cursul urmăririi penale  prin declaraţiile scrise şi a cooperat cu organele de cercetare penală indicând modalitatea de săvârşire a acestora şi locul unde se află bunurile sustrase în cadrul efectuării reconstituirii .

În drept, faptele  săvârşite de inculpatul …., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat  prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 al. 1 lit. e, g , i  Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2,  art. 99 alin 2 şi art. 33 lit. a Cod penal şi tâlhărie  prev de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. b şi c Cod Penal cu aplicarea art. 99 alin. 2 şi art. 33 lit. a Cod penal.

La individualizarea  pedepsei ce se va aplica  inculpatului, se va avea în vedere: gradul de pericol social al  faptelor, împrejurările  comiterii lor, precum şi persoana inculpatului care  nu este cunoscut cu antecedente penale  şi care a avut o poziţie procesuală  oscilantă, în sensul că în faţa instanţei de judecată a revenit la aspectele declarate iniţial, arătând că tâlhăria în paguba numitului …. nu a săvârşit-o el, iar de furturile din autovehicule săvârşite la datele de 01/02.11.2008 şi 22/23.12.2008 nu îşi aminteşte.

Astfel, modul de săvârşire al infracţiunilor denotă un grad ridicat de pericol social prin faptul că a sustras bunuri prin efracţie din două autoturisme parcate în loc public, a sustras bani de la 3 părţi vătămate şi un telefon de la o alta, aflându-se în loc public şi, prin violenţă a deposedat o parte vătămată de bunurile pe care le avea asupra sa.

De asemenea, instanţa va lua în considerare şi situaţia personală a părţii vătămate …….. care a suferit o contuzie facială în urma agresiunii, în condiţiile în care este o persoană de 70 ani.

Instanţa apreciază că inculpatul, deşi nu a fost condamnat anterior , nu a dat dovezi de îndreptare şi modificare a conduitei sale în societate în timpul cercetărilor săvârşind fapte prevăzute de legea penală.

Funcţie de aceste criterii de individualizare, instanţa apreciază că reeducarea  inculpatului, minor la data săvârşirii infracţiunilor,  se poate  realiza doar prin aplicarea  unor pedepse cu închisoarea în regim de detenţie care să corespundă gradului de pericol social al faptei şi care să conducă la responsabilizarea şi reeducarea acestuia în vederea prevenirii săvârşirii unor noi infracţiuni .

Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit.  e, g , i  Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2,  art. 99 alin 2 şi art. 33 lit. a Cod penal inculpatul va fi condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. b şi c Cod Penal cu aplicarea art. 99 alin. 2 şi art. 33 lit. a Cod penal inculpatul va fi condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare.

Fiind incidente dispoziţiile art 33 lit.a Cod penal se va dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare cu executare în regim de Penitenciar.

În ceea ce priveşte latura civilă se constată că doar partea vătămată …..  s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale şi prin declaraţia dată în faţa instanţei nu mai are pretenţii materiale de la inculpat.

În plus, aşa cum rezultă din dosarul de urmărire penală, o mare parte a bunurilor sustrase au fost recuperate de către organele de poliţie şi restituite pe bază de dovadă părţilor vătămate sau acestea nu au dorit să se constituie părţi civile.

În temeiul art 191 C.p.p. inculpatul va fi obligat să plătească suma de 800 cu titlu de cheltuieli judiciare în sarcina statului, din care 300 lei pentru urmărirea penală şi 300 lei pentru judecată şi 200 lei onorariu avocat oficiu …..