Dreptul familiei. Inregistrare tardiva a nasterii Legea nr. 119/1996 art. 21 si Decretul 31/1954 art. 23 alin.2

Sentinţă civilă 74 din 14.01.2010


Dreptul familiei. Inregistrare tardiva a nasterii

Legea nr. 119/1996 art. 21 si Decretul 31/1954 art. 23 alin.2

Cand declaratia de nastere a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, întocmirea actului se face în baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. Dispozitiile sunt aplicabile în mod corespunzator si în cazul în care nasterea unui cetatean roman s-a produs în strainatate, iar declaratia de nastere se face în tara, precum si în situatia în care nasterea unui cetatean roman s-a produs în strainatate, dar nu a fost înregistrata ori a fost înregistrata cu date nereale, iar declaratia de nastere se face în tara.

Reclamanta DR a solicitat în contradictoriu cu paratul Primaria Orasului T, sa fie înregistrati în Registrul de nasteri al Orasului T copii minori: VL, avand ca mama pe reclamanta si VR, avand ca mama pe reclamanta.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca din relatia de concubinaj dintre ea si un barbat, care pana în prezent nu a recunoscut paternitatea copiilor dar cu care s-a casatorit, au rezultat cei 2 copii minori a caror nastere a fost constatata în strainatate.

Dat fiind ca reclamanta nu a cunoscut limba tarii, la momentul declararii nasterii acestora în fata autoritatilor straine aceasta a spus ca numele sau este „RC”/ „RK”, ceea ce în fapt este prenumele si porecla sa, ea numindu-se în mod legal la acea data  „RV”.

Ea a considerat ca rudele vor putea sa o identifice mai usor în acest mod, tocmai pentru ca C/K este apelativul sub care reclamanta este cunoscuta.

Astfel, în actele ce s-au întocmit la numele mamei s-a trecut ca aceasta se numeste „C”/„ K”. In prezent data fiind aceste neconcordante certificatele de nastere emise de autoritatile straine nu pot fi transcrise în registrul de nasteri.

In probatiune, reclamantii au solicitata administrarea probei cu înscrisuri si expertiza medico-legala antropologica.

In drept îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art.23 alin.2 Decretul nr. 31/1954, Legii 119/1996.

Cererea a fost legal timbrata.

La dosarul cauzei, reclamanta a depus copii de cartea de identitate, certificatul de casatorie, raspunsurile primite de la SPCLEP al orasului T, copii ale actelor emise de autoritatile straine, precum si traduceri legalizate ale acestora.

Instanta retine ca la data de x s-a nascut minora VL, în strainatate, iar la data de y s-a nascut minorul VR, în strainatate.

Asa cum rezulta din cele consemnate în „ Copie certificata a unei înregistrari/ preluate conform Actului de Inregistrare în Starea Civila .. ”, la momentul înregistrarii nasterii minorei VL la autoritatile locale, s-au efectuat urmatoarele mentiuni: numele minorei: L, prenumele: K; mama cu numele: R si prenumele: K; iar tata necunoscut.

Asa cum rezulta din cele consemnate în „ Copie certificata a unei înregistrari/ preluate conform Actului de Inregistrare în Starea Civila …. ”, la momentul înregistrarii nasterii minorului VR la autoritatile locale, s-au efectuat urmatoarele mentiuni: numele minorului R, prenumele C; mama cu numele: R, prenumele: C; iar tata necunoscut.

La dosarul cauzei reclamanta a depus copii de pe cartea de identitate, certificatul de nastere si certificatul de casatorie,  iar informatii suplimentare în acest sens au fost furnizate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Astfel, instanta retine ca reclamanta DR (fosta V) este fiica lui VD si al numitei MV, nascuta la data de x, de nationalitate si cetatenie romana

In ce priveste micile inadvertente, legate, în cazul mamei, de numele si prenumele acesteia, si anume ca acesta în mod legal purta la data nasterii ambilor minori numele de „VR” (casatoria prin care aceasta a dobandit numele de „D” fiind ulterioara nasterii minorilor), ele sunt datorate de dificultatile de comunicare, dat fiind ca potrivit celor consemnate, declaranta nasterii minorului a fost însasi reclamanta. Astfel, aceasta din urma declarase ca poarta  numele de R/R si prenumele de K/C. Din probele administrate, respectiv cea cu interogatoriul reclamantei si cea testimoniala, cu martorii CO si CP, rezulta ca reclamanta este cunoscuta în comunitatea sa sub apelativul de „C”, acesta fiind numele de alint dat de familia sa.

In consecinta, fata de datele înscrise în „Copie certificata a unei înregistrari” al minorei VL si de datele înscrise în „Copie certificata a unei înregistrari” al minorului VR, precum si de informatiile furnizate de SPCLEP al Orasului T, instanta urmeaza sa retina ca reclamanta din prezenta cauza si cea trecuta ca si mama a minorilor de catre autoritatile straine este una si aceeasi persoana.

Fata de obiectul prezentei cereri, si anume ca minora si minorul  sa poarte în viitor numele de „V”, instanta va avea în vedere dispozitiile art. 64 din Codul familie precum si pe cele ale art. 30 alin.3 din Metodologia nr.1/13.10.1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civila.

Prin urmare, dat fiind ca cei doi minori sunt din afara casatorie, numele acestora va fi cel al parintelui fata de care a fost stabilita filiatia, în acest caz mama, numele acestora fiind cel pe care reclamanta lor îl purta în mod legal la data nasterii acestora, respectiv „V”.

Instanta constata ca cele înscrise în actele emise de autoritatile straine se coroboreaza cu date obiective, obtinute ca urmare a expertizarii minorilor în cadrul Serviciului de Medicina Legala judetean. Astfel, în urma examinarii minorei VL s-au stabilit ca este de sex feminin, iar din punctul de vedere al caracteristicilor morfo-psiho-fiziologice data reala a nasterii este cea de x, iar în urma examinarii minorului VR s-au stabilit ca este de sex masculin, iar din punctul de vedere al caracteristicilor morfo-psiho-fiziologice data reala a nasterii este cea de y.

Fata de cele aratate, întrucat de la nasterea minorilor a trecut mai mult de un an, instanta apreciaza ca în cauza devin incidente dispozitiile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 si art. 31 alin. 2 din Normele metodologice nr. 1/1997 de aplicare unitara a Legii nr. 119/1996, potrivit carora „Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se întocmeste în baza hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind încuviintarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii”.

In concluzie, fata de cele retinute cu privire la situatia de fapt, în baza art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996, instanta urmeaza sa admita actiunea asa cum aceasta a fost formulata si sa dispuna înregistrarea nasterii minorei VL, de sex feminin, nascuta la data de x în strainatate, avand ca parinti: mama,  pe VR, de nationalitate si cetatenie romana si tata  necunoscut si a minorului VR, de sex masculin, nascut la data de y în strainatate, avand ca parinti: mama,  pe VR, de nationalitate si cetatenie romana si tata  necunoscut.

Totodata va dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni în Registrul Starii Civile al Orasului T.

Domenii speta